Drago K. Ocvirk: Streljanje v Božiča

36
Eden od mnogih, ki so se znašli na prizorišču terorističnega napada na koptske kristjane v cerkvi Tanta, severno od Kaira, 9. aprila 2017, drži v rokah okrvavljen košček papirja, na katerem je bil zapisan eden od evangelijev po sv. Janezu. Foto: AFP

Ni naključje, da v deželah s krščansko tradicijo, pridejo ljudje pred božičem na ulico, da praznujejo in se veselijo drug drugega in skupnega življenja. Naj je betlehemski otrok – mali Bog, Božič – pri tem njihova prva misel ali pa nanj sploh ne pomislijo, žanjejo to, kar je on sejal: medsebojno naklonjenost in spoštovanje, bratstvo in prijateljstvo, hvaležnost in upanje, ljubezen in mir.

Do nedavna smo v naši domovini živeli v nekakšnem paradoksu, ko so zagovorniki socializma – po slovensko: druženja, tovarištva – praznovanje božiča preganjali in tiste, ki so ga očitno praznovali, na vse mogoče načine šikanirali. Božič praznujejo zaostali, tisti »s plombo na možganih«, napredni vedo, da je to skregano z razumom, so nam vbijali v glave na šoloobvezni božični dan. Še leta 1987, tik pred propadom socializma, je Milan Kučan, predsednik slovenske komunistične partije, nasprotoval, da bi bil božič dela prost dan: »Božič je že praznik za tiste, ki jim ta dan s svojo kulturno in drugo vsebino pomeni praznik. Mislim, da ni potrebe, da bi bil dela prost dan.«

Socializem je odtaval v temo od koder je prišel, čeprav ga Kučanovi somišljeniki še kar animirajo, v svetlobi betlehemske luči pa se kopa precejšen del človeštva. Tudi tisti del, ki je sekularizirani ali religijsko drugačen od krščanstva, in ki največkrat niti ne ve, od kod ta svetloba, kdo je »luč sveta in življenja«. Še vedno pa je tudi mnogo tistih, ki jim je božič trn v peti, bodisi da izpovedujejo kakšno izključujočo ideologijo, religijo ali multikulturalizem.

»Brezbožnost« božiča

Na to nas je kruto opozoril teroristični napad na božičnem sejmu v Strasbourgu, ki je vzel pet življenj, enajst pa ranil. Poznavalec političnega islama Gilles Kepel je po napadu povedal, da »imajo islamisti praznovanje božiča za brezbožno«. Če Kepel pripisuje nasilje samo politični izvedbi islama, se pravi islamistom in džihadistom, pa so analize in pričevanje egiptovskega novinarja Saïda Shuayba, več kot skrb zbujajoče in se velja ob njih krepko zamisliti. Lani je namreč dokaj levi Le Monde objavil njegov poziv k mobilizaciji »za oživitev in spodbujanje humanistične kritike« v islamu.

Ker je Shuayb sam sunit, mu naši multikulturniki verjetno ne bodo podtaknili islamofobije. Zato mu je najbolje prepusti besedo.

»Da, imeti kristjane za ostudne je islamska religijska dolžnost, jih zaničevati, je nujno. To niso resnični ljudje. Bodisi da se jih sili v odhod iz muslimanskih dežel, bodisi se jih pobije. A če so ljudje plemeniti muslimani, jim pustijo živeti, vendar kot poniževanim, zasramovanim in zahtevajo od njih džizja. To je davek, ki ga določa Koran za nemuslimanske manjšine, da jih ponižuje.

To je razločno pomemben del islamske religijske kulture. Ne sme se nasesti in verjeti, da je to, kar se je zgodilo v provinci Al-Minija, 240 km južno od Kaira [v maju 2016 so v neki vasi islamisti posilili in poniževali 70 let staro ženo], in to, kar se je zgodilo prej in se še bo v drugih krajih, delajo zgolj radikalni puritanski salafi ali savdski vahabi.

To je logična posledica vzgoje in izobrazbe, ki sem jo bil deležen kot musliman in ki me je hranila skozi vse moje življenje. V džamiji in šoli, v verskih programih in državnih in neodvisnih medijih so nas temeljito podučili skladno s tem, kar je ukazal Bog, Vsevišnji, da je treba začeti sovražiti in zasramovati, delati krivico in po potrebi moriti, da pridemo v raj.«

Shuayby s primeri podkrepi svoja stališča in pokaže na temelje terorizma v Alahovem imenu.

»Ta tradicionalna islamska kultura ni usmerjena samo proti kristjanom, marveč tudi vsem drugim manjšinam. Ta divja kultura uporablja svojo moč za bojevanje proti slehernemu, ki ima drugačno religijo.«

»Odločno poudarjam, da se ta teroristična kultura ni rodila iz savdskega vahabizma. Sicer je res, da jo je vahabizem širil, toda Muhamad Ben Abd Al-Vahab, ustanovitelj te krvave šole, ni iznašel tega radikalizma. Enako velja za Islamsko državo, za talibane in še veliko drugih terorističnih organizacij. Vsi ti se utemeljujejo s Koranom, hadisi (Mohamedovimi izjavami in dejanji) in zgodovini kurajškega kalifata.«

Seveda pa kot humanistični musliman ne ostane pri teh ugotovitvah, ampak na osnovi te diagnoze predlaga, kako rešiti islam prekletstva nasilja in ga humanizirati.

»Kot sunitski muslimani moramo glasno in jasno povedati in priznati, da smo pred ogromno katastrofo, ki zadeva tako nas kakor druge. Duh muslimanov je obubožan, njihova glava je napolnjena z idejo, da ni mogoče biti všeč Bogu in priti v njegov raj, kjer zajtrkuješ s Prerokom in dobiš hurije (spolnosti željne device), drugače, kakor da postaneš blok jezne zamere in sovraštva. Se pravi terorist, ki ga razveseli in občuti pomembnost, ko trga obleko s koptske žene, ker je koptinja, ki se reži, ko podtakne ogenj v hiši in mori, ker se ima za božjo roko proti božjim sovražnikom. Pot v raj je tako polna krvi ‘nevernikov’.

Mobilizirati se moramo za oživitev in spodbujanje humanistične kritike v osrčju naše čudovite religije. To je kritika, ki kategorično prepoveduje strgati obleko s koptske žene iz Minije, zažgati bahajske domove, odstraniti ateiste in talce žive zažgati. Ta kritika je spravljena z življenjem in nikoli ne postane izgovor za uničevanje. In vsi tisti, ki so proti njej, bodisi religijske sile bodisi politične, so sovražniki človeštva.«

Saïd Shuayb že nekaj let živi v Kanadi, kjer mu zaradi njegovih pogledov ni treba trepetati za življenje. Je pa njegovo izgnanstvo potrditev tega, kar govori. Večina tistih, ki si prizadevajo za »islam s človeškim obrazom«, so morali zbežati iz svoje domovine in živijo na Zahodu, ki ima svoje korenine v prihodu Božjega Sina – Božiča in praznovanju božiča.

Integracija v božično logiko

Profesor Richard Bulliet z newyorške Columbie zagovarja v delu Za islamsko-krščansko civilizacijo (2004) tezo, da se bo islam humaniziral na obrobju. Tam torej, kjer je v manjšini. Tej tezi v prid gotovo govori dejstvo, da so muslimani povsod tam, kjer so manjšina, npr. Balkan, Rusija, Kitajska ipd. Po drugi strani pa vidimo, da se vplivi radikalnega večinskega islama selijo iz islamskih držav tudi na obrobje, kjer skrajneži novačijo med drugo ali že tretjo generacijo islamskih priseljencev.

Kepel govori o tretji generaciji džihadistov: za afganistanskimi mudžahidini in potem Alkajdo je vzniknila tretja generacija džihadistov Islamske države, ki je teritorialno sicer poražena, nikakor pa ne ideološko. Samo v Franciji je kakšnih 20.000 radikaliziranih ljudi, od tega jih je 75 % mlajših od 25 let. V sebi nosijo potlačeno jezo in zamere svojih (starih) staršev, ki ji sedaj kot francoski državljani pustijo prosto pot proti vsemu, kar je francoskega, krščanskega, nemuslimanskega. Eden takšnih je tudi strasbourški džihadist in morilec Cherif Chekatt.

Pri množičnem preseljevanju muslimanov iz islamskih držav v Evropo, je treba imeti pred očmi njihove miselne in vedenjske vzorce. Kakšni so, nam lahko povedo v prvi vrsti muslimani sami, tisti, ki jim je do humanega islama kakor Saïdu Shuaybu. Ali pa jezidi, bahajci in kristjani – kaldejski, asirski, arabski, eritrejski idr. – ki so na lastni koži izkusili islamsko zaničevanje in nasilje in so morali z begom na Zahod rešiti golo življenje. Na tem področju s kakšnimi našimi naivnimi in nekritičnimi predstavami o muslimanih in njihovi mentaliteti ne bomo naredili nič dobrega, ne za njih ne zase.

Ko za muslimane praznovanje božiča ne bo več »brezbožnost«, bo normalno sožitje v miru, enakopravnosti in sodelovanju možno. Nekaj takšnega se je pri nas (deloma) že zgodilo, ko smo začeli praznovati božič kot dela prost dan kljub nasprotovanju partijskega šefa.

36 KOMENTARJI

 1. Piscu prisrčna hvala za ta poučen članek. Resnico o islamu, za ves svet jo je povdaril turški predsednik Erdogan z besedami, da obstoja le en islam, sicer marsikdo že pozna, večina pa žal še ne in med to večino lahko prištejemo tudi nekatere zahodne politike in mogoče tudi papeža. (Možno je le dvoje: ali so premalo poučeni ali pa na ta ali oni način podtaknjeni). Žal pa vsa ta dejstva dobro pozna zahodna skrajna levica, ki se je vgnezdila v vse levičarske strukture in s pomočjo novih “zaveznikov” pričakuje anarhijo, vojno, revolucijo in zmago totalitarizma v zahodnem svetu.

 2. Odlično, gosod Ocvirk, dober poznavalec islama in njega zablod in “skrivnosti”! Gospod vam nakloni zdravja in miru!

  In dobra tema, da še tukaj nalepim malo izbrušen komentar iz sosednje teme. Inteligentnejši med kristjani, izobrazite se, kaj prihaja, kaj je napovedal sveti Janez Pavel II z besedami, da prihajajo muslimanske horde, ki bodo hujše od vseh do sedaj. To je povedal oče Amorth.

  Predlagam, da tele podatke kopirate v vse portale, kjer je govora o podtalnem delovanju islama (thakiya):
  —————————————————————————–

  Islam je veliko več od vere in same migracije, spodbujene s Savdskim denarjem, sami pa ne sprejemajo migrantov, da bi jih čimveč prišlo k nam. Islam je pravzaprav izvedba podtalne ali odkrite vojne, v koranu je vsaj 109 verzov o nujnosti nasilja nad “neverujočimi” A neverujoči so pravzaprav muslimani, ker ne verujejo, da je Jezus Bog.

  Islam VEDNO v zgodovini prihaja na NASILEN način. Tudi zdaj je tako. Ko pa se v evropskih velemestih organizirajo, pride na vrsto koran. Sura 9:29:
  “Bojujte se s tistimi, ki ne verujejo v Allaha niti v Zadnji dan, ki ne smatrajo za prepovedano tistega, kar je prepovedal Allah in Njegov Poslanec, in ki se med pripadniki Knjige ne držijo prave vere; vse dokler voljno ne plačajo džizje in so pri tem ponižni.”

  To je le en navedek o nujnosti NASILJA nad nevernimi, Judi in kristjani (ljudje Knjige). In vsakemu pokvarjenemu islamistu je dana pravica, da sam oceni, ali je nek kristjan resničen ali ni, zato ga lahko muči, oglobi, ubije in mu vzame imetje ter čedne ženske (ženo in hčere).

  Dokler so še v manjšini, morajo biti zvijačni. Koran 3:28:
  “Verniki naj za pristne prijatelje ne jemljejo nevernikov namesto vernikov. In kdor to stori, nima z Allahom ničesar – razen tisti, ki to stori, da bi se obvaroval pred njimi.” Ismail Ibn Kathir:
  “V takšnem primeru je vernikom dovoljeno, da prijateljstvo kažejo navzven, a nikoli v sebi.” Abu Darda, eden od Mohamedovih spremljevalcev, pa razložil:
  “Smehljamo se v obraz nekaterih ljudi, v srcih pa jih preklinjamo.”

  Trditi, da nasilne masovne migracije stotin tisočev muslimanov nimajo nobene zveze z islamsko bojno taktiko, JE NOROST ZASLEPLJENIH SANJAČEV. Zbudijo se, ko je že prepozno (glej link zgoraj, oziroma ga bom še enkrat nalepil):

  http://nova24tv.si/svet/realnost-negativne-demografske-slike-vsak-cetrti-v-nemciji-je-migrant-nemci-v-frankfurtu-manjsina/

  Krščanstvo ne sme biti iluzorno sanjarije. Nekateri so v tolikšni meri zmožni zanikanja realnosti, da jih šele lastno trpljenje prepriča, da so bili ves čas v zmoti.

  Koran 9:73 :
  “O, Glasnik vere! Bori se z neverniki in svetohlinci in postopaj z njimi strogo. Njihovo zavetišče bo pekel – kako grozljiv konec!”

  Verz za podtikanje bomb in klanje v soseski, kjer si odrasel: Koran 9:123: “O, vi, ki verujete! Bojujte se z neverniki v vaši bližini in naj pri vas občutijo ostrino. In vedite, da je Allah na strani bogaboječih.”

  Sahih al-Bukhari 6924:
  Mohamed je dejal: »Ukazano mi je bilo bojevati se z ljudmi, dokler ne izjavijo: ‘La ilaha illallah’, (nihče ne sme biti čaščen, le Alah), in kdor izreče ‘La ilaha illallah’ mu bo Alah rešil njegovo lastnino in življenje pred menoj.«

  Sahih Muslim 30:
  Mohamed je dejal: »Ukazan mi je bil boj proti ljudem, vse dokler ne izjavijo, da ni drugega boga kot Alah.«

  Sahih Muslim 4366:
  »Iz Arabskega polotoka bom izgnal jude in kristjane, dokler ne ostanejo le še muslimani.«

  “Religija miru” oznanja:
  Al-Bukhari, Al-Adab al-Mufrad 1103: Mohamed reče: »Ljudi Knjige ne pozdravljajte prvi! Prisilite jih na najožji del poti.« Pomeni: zrini kristjana in Juda v graben! Če se upre, ga ubij.

  Bistvo sprevrženega džihada ni vera, ampak predvsem kraja in posilstvo: Sahih al-Bukhari 2787:
  Alah mudžahidu (islamskemu teroristu) zagotavlja raj, če ta umre v boju. Sicer pa ga varno vrne domov, skupaj z nagradami in vojnim plenom.

  Islam ni podoben krščanstvu, ampak je, narejen v šestem stoletju, skupek patološko doumljenih resnic Stare Zaveze (Tore) in Evangelija, s ciljem ropanja. Mohamed je VSE svoje zaveznike, ki so ga v času šibkosti ščitili (tudi kristjane in jude), na koncu umoril in oropal. Evangelij in koran sta si torej različna kot nebesa in pekel. Islam je popolnoma posvetna ideologija, ki pa vsebuje veliko lepih besed o Bogu in ljubezni, z namenom, da prevara neprevidne in ne-umne. To mu dokaj dobro uspeva, vsaj v brezbožni Evropi.

  Še najbolj pa v Božiča strelja papež Frančišek, ki skupaj s protestantko Merkolovo vabi milijone muslimanov v Evropo. To NI Kristusova ljubezen, ampak satanovo delo. Je pa Očetova kazen za gnilo krščanstvo, to pa je.

 3. Islam ima podobno, kot druge religije, več obrazov. Njen notranji del: sufizem, je osredotočen na plemenitenje duše, podobno kot notranje ali ezoterično krščanstvo. Tu med obema religijam ni velikih razlik in tu tudi ni razlogov za konflikte. Toda to bistvo religije je v obeh primerih žal omejeno na zanemarljivo manjšino. V obeh primerih med verskimi voditelji prevladuje širjenje pozunanjene religije in velika večina vernikov jo tako tudi prakticira. Ta se izraža kot določena kultura. Bolj kot so religije pozunanjene, večje so razlike med njimi in več je možnosti konfliktov.

  Muslimani, ki množično vdirajo v Evropo, so nedvomno pripadniki pozunanjene religije, ki je pa, kot vidimo tudi iz tega članka, zelo agresivna in militantna. Mnogi med njimi prihajajo z osvajalnimi nameni. Tu se konfliktov s tragičnimi posledicami ni mogoče izogniti. Tudi če policija še tako tišči pokrovko navzdol, bo pritisk našel ventil ali pa ga bo kar razneslo. Vera gore premika. V Evropo prihaja dinamit, ki jo bo razdejal, če se to ne ustavi in v Evropi ne spremeni odnos do demografije.

 4. Med vec kot milijardo muslimanov po svetu obstaja tudi miroljubni in relativno miroljubne islamske drzave. Zlasti v Aziji. Tudi kaksno arabsko bi lahko steli mednje. Recimo Jordanijo in Kuvajt. V BiH je islam skozi zgodovino razvijal dokaj miroljubno vsebino. V zadnji nedavni hudi vojni je tam vecino zlocinov storila stran, ki je nastopala v imenu pravoslavnega krscanstva in ne muslimanska stran.

  Nima smisla vojne fronte, kulturne ali dobesedne, odpirati proti islamu. Samo proti tistim, ki so agresivni, netolerantni, nasilni. Tem se ne smemo vdajati in jim popuscati.

  • Branje deluje prav strahopetno. A zdaj naj se bojimo bosonogih muslimanov, z zadnjimi par evri v žepu?!

   • Gospod Zdravko,
    tu imate nekaj o financiranju teh revežev z zadnjimi evri v žepu:

    Uporabniki družbenih omrežij so nas opozorili, da si nelegalni migranti svoj življenjski slog med čakanjem v BiH na nadaljevanje poti proti Zahodni Evropi financirajo kar s pomočjo bančnih kartic znamke Mastercard, na katerih sta v posmeh vsem poštenim in delavnim davkoplačevalcem kar logotipa Evropske unije in agencija za begunce Združenih narodov. Kar je zaskrbljujoče je tudi dejstvo, da na bančnih karticah ni niti imena niti priimka. Ali EU tako neposredno z denarjem davkoplačevalcev financira nasilje, ki ga islamska invazija s seboj prinaša v evropske države?!
    http://nova24tv.si/svet/foto-zdaj-je-jasno-od-kod-ilegalcem-denar-evropska-unija-jim-v-bih-posilja-kar-bancne-kartice/

  • V Bosni je tudi muslimanska stran, v kateri se je borilo že mnogo džihadistov z Bližnjega vzhoda, delala grde zločine.

   • Priblizno 90 procentov cloveskih zrtev, od skoraj 200 tisoc je vojni konec 20. stoletja na Balkanu storila srbska stran ( povezana z JNA in pravojaskimi milicami, kot so bili arkanovci, katerega vdova Ceca je posebej zazeljene koncertantka v Ljubljani). Tudi v imenu pravoslavja. Podoben je delez pri koncentracijskih taboriscih, posilstvih in drugih masovnih zlocinih.

    Nedavno sem govoril z muslimanom, ki so mu v Srebrenici pobili 27 clanov druzine, same civile. Sam je v Tuzli kot solski otrok dozivel granatiranje sole, v katerem je bilo ubitih 70 njegovih sosolcev in prijateljev.

    Teh v nebo vpijocih ekstrakrutih zlocinov niso delali muslimani, ceprav vecinsko prebivalstvo na ozemlju BiH!

 5. Branje zgodovine islama in Mohameda je polno pobojev tistih bedakov, ki so ga pred tem iz svoje dobrote ščitili.

  Kjerkoli v Evropskih mestih je že določen procent muslimanov, tam nastajajo NO GO ZONES, mestni predeli ali četrti, kjer ne more hoditi nihče, razen posebna sorta islamistov. Te cone so v Angliji, cv Nemčiji, na Švedskem, v Franciji … Princip je povsod enak: šikaniraj vsakega mimoidočega, dokler po nekaj mesecih ne izgubi živcev in se odseli. Pa četudi je njegov rod živel tam tisoč let.

  Islam je vedno nasilen, ko jih je dosti skupaj. Korana domala ne poznajo, razen nekaj citatov, zato jih njihovi duhovniki zlahka prepričajo v karkoli. Kdor pa začne brati koran, je hitro streznjen in takrat mnogi inteligentnejši muslimani zapuščajo to religijo. Seveda so potem kruto preganjani in zavrnjeni od svoje družine, včasih celo ubiti.

  Tu je ogromno materiala o no go conah:

  https://www.youtube.com/results?search_query=islamic+no+go+zones+

  Žal pa je tudi pri nas ogromno neumnežev, ki ne razumejo niti slovensko niti angleško, da bi stvari malo preštudirali. Recimo, kaj povedo inteligentni od muslimanov. Nekaj prispevkov:

  https://www.youtube.com/watch?v=C-jsG1C54fg

  https://www.youtube.com/watch?v=KGVgxSYwFoM

  https://www.youtube.com/watch?v=q9ZSII3qADI

  Oni povedo resnico o 500 letni zaostalosti te uboge divjaške civilizacije.

  Prva faza džihada na Japonskem:

  https://www.youtube.com/watch?v=tlypahn6m0g

  Prva faza je glasno pritoževnje nad krivicami, ker se domači narod noče prilagoditi njihovim sadističnim finesam. Načrt te faze je dobiti podpornike med domačimi človekoljubi, da naredijo RAZKOL v družbi. A Japonci seveda niso tako naivni. Dobro vedo, da so jih prišli spreobračat v islam in vpregli vso vse sile, da to preprečijo.

  Iz videnega lahko pričakujemo, da so ga prebivalci Džamijske ulice in okolice slej kot prej nagagali, če bomo dopustili nadaljnje naseljevanje. Oni bodo prva no-go-cona v Sloveniji. Upam, da jih bodo danes neumni kristjani radi sprejeli v svoje hiše in sprejeli šarijo, ter jim prepustili hčere.

 6. Zdi se, da se Zdravko fino zabava: vrže eno ali dvostavčno vabo, katero resni komentatorji zagrizete in mu odgovorite izčrpno in argumentirano, na kar sledi njegov ponovno enostavčni mehanični odziv, po katerem se vidi, da ga sploh ne zanima vsebina odgovora.
  Avtistično-teflonsko goni svojo agendo in sploh ni opaziti niti sledu logične in argumentirane razprave.

  • Je še dovolj mojih komentarjev tudi pod drugimi članki. Povsod je namreč ta gonja skupna značilnost. O izčrpnosti in argumentiranosti ni niti sluha. Samo strahopetne grožnje s propadom sveta. Zdaj že po par evrov z nekih bančnih kartic od UNHCR ali od koga že. Vse vam pride prav, ko je treba šibkejšega napast. Za lajanje na forumih je dovolj poguma. Izberite rudnik, pravim!

   • Ja je dovolj komentarjev, da te lahko razumemo.
    “Po par evrov” … mnogi slo državljani s toliko nikoli ne razpolagajo.
    Se pa strinjam, da za te anomalije niso krivi “bosonogi”.
    Odgovorne so vlade eu držav.
    Vsaka posebej za svojo.

 7. Kmalu bo kdo napisal, da so krivi volivci. Ne, niso. V marsikateri državi že sumijo v ponarejanje volilnih rezultatov. V SLO se premalo gleda čez planke. Seveda je lažje obtoževati verne volivce oz. volivce nasploh. A to je razdiralno.
  Udeležba pri volitvah je le zaključek uresničevanja državljanske odgovornosti. Zato namesto večne kritike končno povejmo, s čem smo že prispevali in kaj bomo delali za kakovostno osveščenost v času med volitvami.

 8. Poglobljen tekst, zadeli ste samo bistvo agende islama. Odlični komentarji, David, Sarkazem, tine, Ameli, ki so dopolnili članek. Zraven pa se vsaja tudi tisti, ki še vedno gluhi in zaklenjenega uma okoli blodi in druge po nepotrebnem draži. Branje je oči odpirajoče, ne strahopetno.

  Npr., kdor ima kaj stika z muslimani, ki živijo nekaj let v Slo. spozna, da so druge sorte, njihovo mišljenje je popolnoma drugačno od našega. Ne prilagajajo se in se nimajo nikakršnega namena asimilirati v našo družbo, to je zabloda. Družijo se v svojih grupah, se med seboj srečujejo in se informirajo, kako delovati do avtohtonih Slovencev. Njihovi otroci sicer obiskujejo šole, se naučijo slovenskega jezika, tudi kakšno srednjo šolo dokončajo, vendar se držijo zelo zase, ne družijo se s Slovenci. Nikdar se ne bi poročili s Slovenko ali Slovencem, ker mora biti musliman-ka, tako jih vzgajajo. Očetje sicer delajo, mame se ne premaknejo nikamor od doma, tudi po npr. 5, 8 ali 10 letih in več v Sloveniji ne govorijo slovensko, niti se ne želijo naučiti. Kadar se ti ljudje počutijo ogrožene, stopijo skupaj in zaženejo vik in krik.

  Kar je pa skrb zbujajoče in ni strahopetno, ampak je resnično dejstvo, da število teh oseb po raznih institucijah, kjer koristijo pravice in druge socialne transferje, narašča. To so zaznali tudi na ministrstvu, ko se srednji sloj uradnikov samo čudi, ko opravijo kakšne obhode naokoli po državi.

  Seveda pa vodstvo države proti temu ne ukrepa z zaščito Slovencev, samo dodaja pro-migranstko politiko in podpisuje polomne deklaracije, ki bodo na daljši rok razkrojile današnjo podobo Evrope. Razkroj se je že začel, čeprav ni očiten še vsem, ga pa čedalje več ljudi zaznava in jih skrbi, ker ne vedo točno, kaj se dogaja. Zato informirajte tudi druge in jim povejte.

  • Saj nima smisla odgovarjat. Razen v tem, da vodstvo države ne ukrepa v zaščito Slovencev!!! Ta pa je socialistična. Nacionalno. Vsem tem, ki si jih pohvalil v svojem komentarju bo ob tem lahko nerodno.

   • Če tebi očitno ni nikoli nerodno za svoje napisane dosežke?

    Levica uvaža muslimane, ker so oboji proti krščanstvu. Skupaj s protestanti vsi govorijo enake lepe besede o svobodi in ljubezni – a so pravzaprav proti katoliškemu nauku.

    Ker je cilj levičarstva razgraditev družine, narodnosti in privatne lastnine, pa tudi Cerkve, Kristusa torej, jim BODOČI MUSLIMANSKI VOLIVCI pridejo še zelo prav. To se dogaja tudi v Londonu: zdaj imajo že svojega župana, ker jih je že večina. Londončani pa bežijo na podeželje.

    Ko boš te stvari spravil skupaj, boš tudi Kristusov nauk razumel pravilno, ne pa kot se ga zlorablja danes.

 9. Tako je David, prav ste napisali. Skupen in jedrni imenovalec jim je protikrščanstvo in v tem so se pobratili, pokosmatili.

  Zdravku pa tole; za pomenom zaščita Slovenca stoji ŠČITENJE vsega tega, kar je pripeljalo, da smo Slovenci kot narod sploh obstali. Narodi gredo skozi genezo kot gre posameznik skozi razvoj, od otroka, mladostnika, odraslega do starostnika. Jezik, kultura, vera, zavest o narodnosti se nam ne zgodijo kar čez noč, za to so nujna stoletja. Poglejte Slovenijo, je dežela cerkvic, a so od včeraj? Že stoletja so nekatere tam in kažejo vsakemu, tudi tujcem, ki hodijo mimo, da je tu krščanstvo (predvsem katolištvo) doma. To je zgodovina naših dedov, pradedov … Danes pa kot da ne se ne zavedamo vsega tega, kar je rastlo, se razvijalo in zorelo stoletja, da smo kot narod preživeli in obstali. To jemljemo kot samoumevno, pa ni. Ga. Sara B. J., pregnana kristjanka, je o izgubi tega v intervjuju pri g. Možini spregovorila z rosnimi očmi in nas dobrohotno opomnila.

  Partikularni, egoistični interesi vladajočih elit, ki jih žene sla po oblasti in dobičku za to življenje, pa odpirajo vrata popolnoma drugi rasi, ki jim bo posredno pomagala uresničevati te pokvarjene (začasne) cilje. Islamska civilizacija, ki se je snovala stoletja v drugih pokrajinah, pod drugimi vplivi, ima popolnoma svoje značilnosti in težnje, ki jih je zelo nazorno opisal g. Ocvirk in nekateri komentatorji. Uperjeno pa je vse skupaj zatiranju krščanske korenine, ki je ena izmed temeljev nastanka Evrope kot jo poznamo danes, če se prav spomnim sta drugi dve korenini še rimsko pravo in pa grška filozofija.

  • Sancta simplicitas! Kar naekrat ste pozabili na Kardelja in vseh 45+30 komunističnih let. Kardelja, Slovenca nič manj. Kar naenkrat ste pozabili na suženjstvo, ki smo ga dali skozi. Očitno malo preveč voljno, pa bi sedaj nekateri radi prikrili svojo sramoto in se obesili na peščico migrantov. Pri tem ti niti ne želijo ostati tu, a vendar besnenje zaradi tega ni nič manjše.
   Saj se sploh ne da niti odgovarjati. Komunizem je nekatere dobro naučil izmišljene argumentacije. Zmagovita kot je, kajti proti njej se lahko razum samo umakne.

   • Lahko se samo čudim, od kje ti taka sklepanja dobivaš!?
    Zakaj bi kdo pozabil na vsa leta komunizma ?
    Kot da smo iz dveh planetov.

 10. Še niste ugotovili, da samo po nepotrebnem izgubljate čas, ko se ubadate s tem zdravkom? Beton v glavi je beton v glavi.
  Najboljša metoda za takšne je enostaven ignore.

 11. Ne ne, Bac, kot je bil Juda Iškarjot nujen člen v Jezusovem načrtu vstajenja, imamo tudi mi dragega Zdravka, ki nam omogoča, da pravične stvari še bolj pojasnimo, ponavljamo, izbrusimo, se medsebojno krepimo, pripravljamo na nove čase. Pa še to dušo hote ali nehote počasi vlečemo stran od kanjona. Vse potrebuje svoj čas in sprejeti moramo, da je med našimi kristjani večina pravzaprav levih po duši, tako vsaj kažejo volitve zadnjih 70 let.

  Cerkev je bolnica in ne svetniška ustanova. Kot so v bolnici ljudje zato, da okrevajo (v različnih hitrostih), tako je krščanstvo zato, da vanj vstopamo nepopolne duše in pooooooooooooočasi zorimo.

 12. Spoštovana gospoda Bac in David,

  jaz pa trdim, da gospoda Zdravka lahko rešimo le ta sledeči način:

  Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor na zemlji tako v nebesih. Daj nam danes nas vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo našim dolžnikom ter ne vpelji nas v skušnjavo ampak nas reši hudega. Amen.

 13. Bac, ni poanta, da kdo koga tu zdravi, ker naj bi bil nekdo bolan in drugi zdrav. To je konflikten odnos, še posebej če se bolnik upira.

  Obstaja še cela paleta drugačnih odnosov in eden od teh je, da hvaležno uporabiš nergača, da lahko pametnim še dodatno razložiš stališča in krepiš vero.

  Zakaj na tem portali mnogi malo odločnejšo debato razumete kot prepir?

  Eden od načinov pa je prikazan od AlFe-ja. Uporabil je panacejo, ki naj bi delovala kar na vse bolezni sveta.

 14. »Brezbožnost« božiča pri nas nima nobene zveze z islamom pač pa z materializmom. K sveti maši hodi 7 ali 8 % ljudi. Božič lahko prav praznuje samo človek, ki se trudi biti približno tako ponižen kot na Šef. Na vem, kaj bo v torek praznoval povprečen Slovenec! V ponedeljek bo pa najbrž “praznik” potrošništva. Jaz bi se raje zelo zaspan odmajal v torek zjutraj v službo, kot pa da je toliko praznoverja.

 15. Vi bi mene zdravili, a proti vam govori že sam kazenski zakonik: hujskanje na verski osnovi. Spremenite ga.
  Ampak ga ne boste. To pove več o vas.

 16. To JE islam;
  poglejte kaj se dogaja neumno vzgojenim ljudem (najbrž protestantsko-levičarska agenda), zasanjanim in naivnim, ko pridejo uživat v muslimansko okolje: ostanejo brez svojih lepih glavic in še česa:

  https://novice.svet24.si/clanek/novice/svet/5c1c9f86dd276/to-je-alahova-volja-skandinavski-studentki-oznacili-za-njegovi-sovraznici-in-ju-usmrtili

  https://www.24ur.com/novice/svet/norveska-policija-posnetek-umora-ene-od-turistk-je-pristen.html

  Rezanje brihtnih a nesrečnih, naivnih in zavedenih glav je tudi posneto na film. Vzrok zanj zlahka najdemo v koranu in in hadidih. Isti “verniki” koljejo tudi na božičnih sejmih.

 17. Skovanka “božični sejem” je antikrščanska. Teroristi fanatično napadajo antikrščanstvo ali slabo krščanstvo ne pa božič kot praznik. Seveda je vsak fanatizem v popolnem nasprotju z božičnim sporočilom. Teroristi se obnašajo, kot da bi imeli oblast, ki je sicer človek nima. Tako obnašanje pa je žal značilno za marsikoga izmed nas.

Comments are closed.