Poziv k senzibilnosti pri medijskem poročanju o ranljivih skupinah v času epidemije koronavirusa

 

Združenje novinarjev in publicistov (ZNP) poziva medije, ki poročajo o širjenju epidemije, kjer so še posebej prizadeti določeni domovi za starejše, k posebni občutljivosti za stiske oskrbovancev, njihovih svojcev in osebja, ki v težavnih razmerah skrbi za te starostnike.

Epidemija koronavirusa je prizadela celoten svet in z njim tudi Slovenijo. Povzročila je smrtne žrtve, ustavila javno življenje in temeljito spremenila naš način življenja. Pri tem pa so posebej prizadete razne ranljive skupine, med njimi v prvi vrsti starostniki. Predvsem to velja za oskrbovance v domovih za starejše. Ti v teh kriznih časih, ločeni od svojih najbližjih (kateri jih ne smejo obiskovati), preživljajo nepredstavljive stiske in travme. V zelo težkem položaju pa se nahajajo tudi njihovi svojci in zaposleni v teh ustanovah.

Zato Združenje novinarjev in publicistov (ZNP) poziva medije, ki poročajo o širjenju epidemije, kjer so še posebej prizadeti določeni domovi za starejše, k posebni občutljivosti za stiske oskrbovancev, njihovih svojcev in osebja, ki v težavnih razmerah skrbi za te starostnike.  Izogibajo naj se senzacionalizmu in pretiranemu razkrivanju stanj obolelih, kar bi lahko privedlo do stigmatizacije in s tem poslabšanja stanja prizadetih skupin. Še posebej pa se morajo izogibati posegom v zasebnost prizadetih z morebitnim objavljanjem osebnih podatkov. Vsi skupaj moramo poskrbeti za to, da bomo kot družba preživeli to krizo s čim manj negativnimi posledicami, in da bodo predvsem ranljive skupine ostale čim manj prizadete.