»Oče naroda« žal tega ni nikoli povedal ….

23
»Oče naroda«, Janez Stanovnik, je sicer pravil, da o preganjanju primorskih duhovnikov po vojni ni vedel. Kako je to mogoče? »Oče naroda« žal tega ni nikoli povedal ….

Umrl je »oče naroda«, naj počiva v miru! To je tisti stric s košatimi brki, ki nas je zadnja leta bolj ali manj vneto prepričeval, da je od vedno verjel v samostojno Slovenijo in da je sla po oblasti najslabša strast. Mediji ga prikazujejo v spravljivi in povezovalni luči, toda številni njegovi nastopi v preteklosti so bili vse prej kot to.

Taisti mož se je med drugo svetovno vojno mudil tudi na Primorskem, kjer se je intenzivno pogajal s primorsko duhovščino o možnosti skupnega (so)delovanja v okviru partizanskega gibanja. A očitno s figo v žepu! Podrobnosti so prišle v širšo javnost leta 2010, po objavi medvojnih zapisov dr. Rudolfa Klinca (1912–1977), tedanjega župnika v Velikih Žabljah sredi Vipavske doline (Dnevniški zapisi 1943-1945, Goriška Mohorjeva družba). Dr. Klinec je svoja pronicljiva zapažanja vsaj od junija 1943 do avgusta 1945 vneto beležil.

V zapisih vidimo da je pri župniku Klincu stalno v ospredju predvsem pozornost do človeka in njegovega dostojanstva. Deloval je v korist ljudstva, tako pod fašizmom kot med vojno. Verjetno ga je slovenska goriška duhovščina prav zaradi prirojene preudarnosti in diplomatskih sposobnosti izbrala za pogajalca z OF. Z OF je dr. Klinec imel več stikov že od jeseni 1943, ni pa se ji slepo podredil. Zgodaj je namreč opazil, da voditelji OF niso nudili nobenih jamstev za povojno demokratično ureditev, še manj pa za svobodno delovanje Cerkve. Nasprotno, dokaj hitro je izkusil nasilje revolucije in spoznal, da komunistična partija cinično izkorišča upor proti okupatorju, zato da bi postavila temelje novemu družbenemu redu, ki ni v skladu s cerkvenim naukom.

V dnevniku se zato kar vrstijo kritični zapisi, ki večkrat tudi čisto pragmatično obsojajo posamezne vojaške odločitve OF. Dr. Klinec je z zdravo pametjo presojal dogodke in sistematično izpostavljal težke posledice, ki so jih posamezne vojaške odločitve vodstva OF imele za ljudi.

Propad politične linije goriške sredine

Razmišljanja dr. Klinca so obenem tudi okno v miselni svet tako imenovane goriške politične sredine, ki je sredi vojne vihre z vsemi svojimi silami skušala ohraniti narodno enotnost na Primorskem. A to je proti koncu leta 1944 postalo nemogoče. Propad politične linije goriške sredine je zato nedvomno pomenil velik pretres za goriško duhovščino. V tem okviru gre razumeti tudi dogodke proti koncu vojne, ko se je dr. Klinec skupaj z nekaterimi goriškimi duhovniki začel približevati pripadnikom četniškega gibanja oz. Jugoslovanski vojski v domovini pod vodstvom generala D. Mihailovića. Ti so tedaj predstavljali za marsikoga edino rešitev pred nasiljem komunistične revolucije, obenem pa upanje, da bodo prav oni lahko uresničili sen združitve Primorske z domovino. Za jurista dr. Klinca so bili Mihailovićevi četniki predvsem vojaki kralja Petra II., ki je predstavljal legitimno državno oblast.

Zaradi te, kot se je kasneje izkazalo, zgrešene politične ocene, je dr. Klinec z nekaterimi duhovniki iz Vipavske doline in številnimi protikomunisti, konec aprila 1945 zapustil svojo župnijo in se umaknil v begunstvo. Jeseni 1945 se je sicer vrnil v Gorico in potem vrsto let deloval kot škofijski kancler v goriški nadškofiji.

Janez Stanovnik je 1944 postal pogajalec z mandatom najvišjih partizanskih oblasti

Pomembno vlogo pri pogajanjih s predstavniki OF na Primorskem je imel Janez Stanovnik, predvojni krščanski socialist in od februarja 1944 že član KPS. Stanovnik  se je očitno pogajal z mandatom najvišjih partizanskih oblasti, saj je aprila 1944 postal član PO OF za Primorsko.

Nekaj odlomkov o tem iz dnevnika dr. Klinca

31. 7. 1944

Dekanijska konferenca v Batujah. Mons. dekan (Alojzij Novak, dekan v Črničah – op. RP) je poročal o »Kongresu K.A.« v Gorici /…/ Dr. Vilfan je zaprosil Mons. dekana, da bi rad obravnaval z duhovniki, naj jih zato skliče na konferenco. Monsignor je odgovoril, naj pride v Batuje ob 18, to je po končani naši konferenci. Točno ob 18. so prišli dr. Vilfan, J. Stanovnik in še 3 tovariši: Dr. Vilfan je razvil tri misli: 1. Nadškof (goriški nadškof Carlo Margotti – op. RP) hoče stikov z njimi, a predhodno hočejo interpelirati primorsko duhovščino, ker nočejo iti preko nas. 2. Po sporazumu med Subašičem in Titom so oni postavna narodna oblast in kot taki stopajo v stik z duhovno oblastjo na Primorskem.

3. Cerkvi se uradno jamči vsa svoboda. Seveda pravice bodo primerne položaju, ki si ga duhovščina ustvari s sodelovanjem v OF. Zato je v izključen interes duhovnikov in Cerkve, da ne stojimo ob strani. – Stanovnik je poudaril, da so v vodstvu SNOSa vse stranke enakomerno zastopane: 3 komunisti, 3 socialci, 3 sokoli. Gradi se novo državno telo, zato naj bodo povezane vse sile. Je v korist Cerkve, ako hoče jutri imeti ugoden položaj, da se pridruži narodu v njegovi veliki borbi. –

Mons. dekan je pojasnil takole naše stališče: Duhovniki smo bili in smo zvesti Slovenci. Največ smo doprinesli za ohranitev slov. narodne zavesti na Primorskem. Partizanstvo smo sprejeli v upu, da bo res narodno. A komunizem, ki je zadaj, ki vse vodi, ki sili vse naše ljudi v Partijo, pod izgovorom da sicer ne morejo biti dobri Slovenci, ta nas je splašil in držal ob strani. Pa tudi s članki, kot je oni v Poročevalcu, kjer se govori, da je neki kaplan izdal spovedno molčečnost – ki je nam največja garancija za ljudsko zaupanje – nas mečejo še bolj ob stran.

Dr. Vilfan je rekel, da kot komunist ne bo branil komunizma sam, da pa da besedo Stanovniku. Ta je ponovil, da so vse stranke v OF enakopravne. Sicer so komunisti dali v febr. 1943 posebno izjavo, s katero tudi oni uradno jamčijo svobodo Cerkvi in bogoslužju. Če pa oni povsod prodirajo, je to znak njihove delavnosti… Neki drugi tovariš je dopolnil, da so v Partiji res nekateri nevredneži, ki zlorabljajo svoj položaj in zganjajo v imenu stranke razne krivičnosti…

11. 12. 1944

Na večer sta me obiskala tov. Pirc (Mirko Pirc Slavko, sekretar OK KPS za Kras – op. RP) in tov. Stanovnik. Kakšna je moja misel o aferi s Škofom in z »Ausweisi« odkrito sem povedal: »Glede Nadškofa ste jo polomili. On je jako obzirno poklical duhovnikom v spomin kanonične predpise, vi ste pa rekli, da je dal ukaze duhovnikom brez vsake kanonične podlage. Tu imate Bollettino (Škofijsko glasilo v Gorici – op. RP)«.

Obstali so: »Za to nismo vedeli, pa čeprav smo se z Vilfanom in Miličem zanimali, če je kaj v CJC (Zakonik cerkvenega prava). A če bi bil pravi škof, zakaj se ni že preje spomnil na kanone?« – »Kaj! Če je bil z vami dober, mu boste zdaj zamerili!« – »Ne, a zakaj je to odredil prav v tem trenutku! Vemo zakaj. To dela, odkar je sprejel Kokalja (Anton Kokalj, vodja t. i. primorskih domobrancev – op. RP) in podelil domobrancem apostolski blagoslov.« – Ste spet v zmoti. Predvsem dve opazki: 1. Apostolski blagoslov daje samo papež, zato je netočen ta Bevkov izraz v Part. dnevniku.

2. Je v običajni pragmatiki škofov, da v svojih pismih in tudi ob privatnih avdijencah podelijo svoj pastirski blagoslov. Tudi če bi šel kdo vas k Prevzvišenemu, ga bo deležen.« Bila sta iznenadena. »A zdaj odgovor. Škof je zdaj in samo zdaj, dal ona navodila, ker so samo zdaj duhovniki izrecno grešili proti kanoničnim predpisom: postali poslanci in sprejeli uradne položaje. Preje so samo postransko kaj sodelovali, dali kos kruha, delili sv. zakramente, mogoče bili tudi naklonjeni – a vse to ne zapade pod formalne cerkvene prepovedi.« – »Toda to je direkten bojkot našega pokreta, ker prepoveduje duhovnikom vsako vmešavanje v politiko.« –

»Oprostite, tov. Stanovnik, pri vašem prvem obisku ste mi prav vi rekli, da po vaseh bi se duhovniki ne smeli vmešavati v politiko, ker je to škodljivo za vero. Ljudstvo namreč ne zna ločiti in prenaša politična trenja in pogreške na versko polje.« Priznal je, da se v praksi ne drži vedno istih načel, a da je še vedno istega mnenja.

 

»Oče naroda« žal tega ni nikoli povedal ….

Primorska duhovščina je bila za svoj protifašizem in služenje v narodovo korist po končani vojni ustrezno »nagrajena«, z manjšo zakasnitvijo zaradi urejanja zahodne meje proti Italiji se jim je godilo podobno kot številnim sobratom iz osrednje Slovenije. Zato je »poskrbela« nova oblast, katere del na visokih položajih je bil tudi Janez Stanovnik. On je sicer pravil, da o preganjanju primorskih duhovnikov po vojni ni vedel. Kako je to mogoče? »Oče naroda« žal tega ni nikoli povedal ….

23 KOMENTARJI

 1. Koliko takih in podobnih tekstov bodo ljudje še morali napisati- ob tisoče že zapisanih odličnih, tudi mnogo boljših od gornjega- da bodo Butalci vedeli tisto osnovno:

  LAŽ je edina vsebina komunizma. Med drugo vojno je v SLO potekala komunistična revolucija . T.im. NOB je bila zgolj KULISA.

  Kdor tega (še) ne ve, ni vreden nobene debate, o ničemer. Ker če tega še zdaj ne ve, potem ne ve res prav nič.

  • AAAMEEENNN !!! ! !!! IN ŠELE ZDAJ, PO TOLIKIH LETIH TO POČASI SPOZNAVAMO , KAKO GRDO SO PREVARALI TA NAŠ DUHOVNO ZMEDEN-MRTEV ZLOBEN POKVARJEN SLOVENSKI NAROD !!! ! !!!

  • Kar navaja “ljubljana”, velja tudi za prihodnost: grožnje o revoluciji iz ust prenapeteža, ki so bile izražene celo v našem parlamentu, niso prav nič nedolžne!

   Spomnimo, da so bili partijski voditelji pred in med vojno prav taki prenapeti zelenci in spretni gobezdači – na čelu s Kidričem, Beblerjem, Leskoškom, Mačkom in drugimi. Takrat jih je bila samo peščica, a so hitro organizirali oboroženi VOS, kamor so novačili še mlajše in še bolj nepremišljene, predvsem nekdanje Sokole, ter jih z grožnjo smrti zavezali, da so izvajali naročene umore. Medtem ko so normalni ljudje čakali, da jih sreča pamet, saj niso mogli verjeti, da je med Slovenci kdo tako zločinsko zloben. Takrat je nastala partijsko-mafijska organizacija, ki, kot vidimo, deluje še danes in bo, če se nič ne ukrene, enako delovala tudi jutri – saj se ji je Leninov-Stalinov boljševiški recept lepo posrečil; zakaj se ne bi še enkrat?

   Revolucija se nikoli ne konča, ker si “partija” sproti izmišljuje sovražnike, pač po svojih potrebah, da pride in ostane na oblasti zavekomaj. Grožnje našim podjetnikom, da bi jih bilo treba z bajoneti nagnati v morje, torej niso nedolžna stvar, kaj hitro se lahko prelijejo v krvavo obračunavanje in začne delovati smrten strah…

 2. Krščanski komunisti so še danes zmdene glave, posebno intelektualci. So paše drugi, ki fobro mislijo, toda premalo, ker so v katakombah. Kdaj bodo prišli ven? Nikoli! Ti že ne! Mnogi duhovniki in še visoki predstavniki, kaj pa pridejo ti med ljudi iz katakpmb v javnost? Drugi verski predstavniki pozivajo javno, kam naj se ljudje obrnejo v javnem življenju, tukaj pa le redki. Povezave, grehi, kise lahko razkrijejo, drobne usluge…? Neskončno vprašanj, ob tem pa velika čast prizadevnim.

  • No, to gleda škofov in klera pa danes res ni primerno problematizirati ! Ko so prav za včerajšnje maše pripravili zelo dobro Pastirsko pismo, 1. del, pred letošnjim postom. Najboljše v 30 letni zgodovini SLO države ! Kot da so se škofje otresli strahu in povedali veliko tega kar je treba reči jasno in glasno, poudarili domoljubje, odgovornost katoličanov kot državljanov, potrebo po udeležbi na volitvah, skrb za identiteto, razmislek, kaj je kdo naredil in kdo samo laže in izključuje ipd…Morda kdo ve, kdo je to pismo napisal ? Mu čestitam !
   Po maši je bilo v naši župniji “v zraku” neko veselje, optimizem, ki ga sicer ni…Ljudje so čutili, da so slišali nekaj kar bi radi poslušali vsako nedeljo. Resnično, domoljubno, realno, vzpodbudno besedo katoličanom kot državljanom, kot članom družbe ki so znova in znova deležni žalitev in izključevanja. Saj so mnogi sami podobno razmišljali, a težko našli sogovornika, saj veste…politika je ku……tokrat pa so jim njihovo razmišljanje potrdili škofje ! In vzbudili OPTIMIZEM !
   Dragi župniki, maševalci….V pridigah govorite to, kar vi osebno čutite, to želimo, pustite 2.000 let stare dogodke malo ob strani, dobro, lahko nanje navežete naše SLO okoliščine….toda o slednjih govorite. To bo napolnilo cerkve, ljudje ne bodo gledali na uro, kdaj bo konec čehljanja za ušesi, ki smo ga slišali že stokrat…
   Predvsem pa družinam z otroki kar naprej pripovedujte kako naj vero, vrednote in SLO tradicijo prenašajo na svoje otroke. To družine rabijo ! Sicer izgubijo identiteto in so lahek plen medijskega satanizma !

   • Teh receptov ni. Naloga druzine, ki je nihce ne bo opravil namesto nje. Z lastnim zgledom besede in dejanja.
    Pustiti vsebino Svetega pisma ob strani pa tudi ni dobra ideja. To je kot v glasbi odmisliti Bacha, Mozarta, Beethovna, ali v slikarstvu Leonarda, Michelangela, Durrerja, Rembrandta. Ce nekoga Sveto pismo dolgocasi, je njegovo krscanstvo na slabi poti.

    • Ja, če ni naloga pridigarjev, da družini pomagajo pri ohranjanju in prenašanju vere in vrednot na otroke in prihodnje rodove, potem pa res ne vem kaj je treba nedeljnikom pripovedovati. Saj si lahko tudi sveto pismo prebirajo sami in si ga sami razlagajo….
     Tudi nisem zapisal, da je treba sveto pismo pustiti ob strani, kje ste to staknili ? O glasbenikih in slikarjih se učimo v šoli, o krščanstvu v družinah v šolah pač ne govorijo…In danes je identiteta ključna , ta pa vsebuje tudi prenos vrednot in ohranjanje vere in tradicije. Govoriti na splošno kako naj doma molijo, je malo vredno ko pa vemo da skoraj nihče ne moli doma…
     Rabimo realno govorjenje o krščanstvu po družinah. In to v pridigah !

     • Rudi Rizman s tovarisijo lahko verjetno edini zbrihta Butalce. Zjokal sem se od ganjenosti, ko sem prebiral njihov pretresljiv spis.

 3. … DA, TO JE TISTI ZLOBNI NOREC HINAVSKI, KI SE JE SKRIVAL POD METLO/PENZELJNOM IZPOD NOSA IN SE DELAL DOBREGA , … POZNAMO JIH ZDAJ , … TUDI KUČKO JE MED NJIMI … TOLIKO LET PA SO VLEKLI CELOTEN NAROD ZA NOS !!! ! !!! KAAAKŠNE GRDE PREVARE … NAŠEGA NAIVNEGA NEUMNEGA BUTASTEGA POKVARJENEGA MRTVEGA NARODA , … KI JE VZGOJIL TAKELE ZLOBNE HINAVSKE POKVARJENCE , KI SO TOLIKO SLABEGA PRIZADEJALI LASTNEMU NARODU !!! ! !!! IN SEDAJ SO SE TAKI POKVARJENI ZLOBNEŽI ŽE TAKO NAMNOŽILI V NARODU, DA NA PRIMER OB ZAMENJAVI ŠAROTA ŽE TAKOJ ČAKAJO ZADAJ NOVI PODOBNI HUDIČKOTI !!! ! !!! In kje je tu potemtakem rešitev, in kakšna naj bi izgledala ??? Mir naj vam bo.

 4. Slehernik, zelo črnogledo a tudi verjetno. En naš čudovit prijatelj, ki je velik Slovenec in poštenjak, nas vzpodbuja, da moramo biti budni, delujoči, resnicoljubnih in odločni. Če naša demokracija ostane v varstvu ustave, dobro. Če pa bo prevladal revolucionarni duh in uspel nahujskati množico , se zna zgodovina ponoviti. Mladina, ki je politika ne zanima, se bo hitro videla v instant varianti uspeha, saj je dikcija Levice zelo poslušljiva. Mladina z mobiteli pa ni vajena naporov, ker pride na cilj s klikom, hitro in poceni. Katoliške šole so še kako koristne v tem prostoru! Imam izkušnjo z delom v javni šoli. Kakšno godrnjanje je bilo slišati v devetdesetih ob proslavah in zastavi! Koliko je v Levici še domoljubja, če sploh?

  • “Koliko je v Levici še domoljubja, če sploh?”

   Komunizem ne prizna domoljubja kot vrednoto. Domoljubje je zanj “nazadnjaško”. Seveda je med vojno oziroma “enobejem”, ko je potreboval domoljube, da bi jih spravil pod peruti in bi se borili zanj, to skrbno skrival. Tako da je agitprop širil laž, da gre pri komunistih za “največje domoljube”. Toda komunisti so se zavzemali za svetovno revolucijo, ne pa za svoj narod!

   In tako je tudi danes, ko se zavzemajo za multi-kulti, svoj narod in kulturo pa sramotijo, zasmehujejo in uničujejo ob vsaki priložnosti. Narodno osveščeni Slovenci, pokončni in ponosni na svojo tisočletno kulturo, so jim trn v peti…

 5. Če je tale stvor “oče” nekega ubogega naroda, potem se temu narodu Zelo Slabo piše kaka prihodnost – Če se Sploh piše !!! ! !!! Ampak, ta Duhovno Mrtev narod te Satanove Pasti žal Ne vidi …

 6. IF:
  “Rudi Rizman s tovarisijo lahko verjetno edini zbrihta Butalce. Zjokal sem se od ganjenosti, ko sem prebiral njihov pretresljiv spis.”

  Enako čutiva – tudi mene je spis vrhunskih akademikov” povsem raznežil.
  Sama nadvse ugledna imena – akademski velikani, ki so že prejšnjo državo pripeljali v propast.
  Ali jim bo še enkrat uspelo…?

  • Kaj mislite, kakšen pa je procent ljudi, ki jih je zmazek 75 dosegel in so ga prebrali in sploh razumeli ? Da bi se zbrihtali…
   Slišali so zanj preko MSM (cca 20 %) in slišali tudi idiotske novinarje in od Ugrabljene države poslane “priznane in ugledne” avtorje in razlagalce….ker ene tak procent folka bulji v MSM kot da so pribiti na kavč, razumejo pa itak skoraj nič. Razen trdih udba izobražencev, drugi izobraženci že dolgo ne gledamo MSM ! Smo pa inf. preko tviterja in spleta o najhujših izpadih javne hiše in komercijalk v udba lasti (kakšni USA lastniki, ha, ha)….
   Da pa bi se folk (ostalih 80%) sam potrudil prebrat in da bi kaj razumel, malo morgen…
   Zato je treba ljudi brihtat tam kjer se jih nekaj zbere vsako nedeljo. Pa ne bom ponavljal.

  • Nocoj, 18.2. je bil Rizman gost v Odmevih + Tanja Starič. Ta človek je take klobasal, da sem prišel na misel, da je zaresen skrajnež. Resno, on je levi skrajnež. Bog nas varuj pred takimi ljudmi.

   • Ker živi v svojem svetu, obdan s svojimi, pravzaprav “našimi”.. !!!
    In kdo je zaslužen, da v 30 letih ni bilo javnih soočenj med različnimi pogledi na ta svet?
    Kljub temu da vsi plačujemo javno tv?

Comments are closed.