Ob 27. januarju, mednarodnem dnevu spomina na holokavst

106
Marko Rosner, foto: ukm.si

Ob 27. januarju, mednarodnem dnevu spomina na holokavst, se tudi pri nas vrstijo takšne in drugačne spominske slovesnosti. Zaznamujemo ga v spomin na 27. januar 1945, ko je Rdeča armada osvobodila največje nacistično uničevalno taborišče Auschwitz. Razstave, proslave, predavanja in posveti, povezani s preganjanjem Judov med drugo svetovno vojno, v zadnjih letih najdejo odmev tudi v Sloveniji. Velikokrat, žal, z vsebinami, ki s trpljenjem Judov, ki jim je omenjeni spominski datum prvenstveno posvečen, nimajo prav veliko skupnega. Priložnostni nagovori nemalokrat služijo za politična obračunavanja v duhu kulturnega boja.

Nespodobno je, da jih pri nas (brez sramu) pogosto prirejajo prav politični in civilnodružbeni nasledniki tistih, ki so še po propadu nacifašizma preganjali maloštevilne preživele Jude, ki so dočakali konec vojne. In se za to početje svojih ideoloških vzornikov niso nikoli opravičili.

Judovsko premoženje je bilo med drugo svetovno vojno predmet zaplemb že pod nemško in italijansko okupacijo, manj znano pa je ravnanje povojnih revolucionarnih oblasti, ki so se ga prav tako polaščale. Slednje je namreč delilo usodo zaplemb, sekvestrov in nacionalizacij, ki so jih doživljali tudi drugi premožnejši državljani. Pri tem odvzemu je prevladovala razredna pripadnost in želja po kolektivnem obračunu z Nemci, ki so jih prevečkrat preprosto enačili z nacisti. Zato ne preseneča, da so marsikaterega Juda na Slovenskem razglasili kar za osebo nemške narodnosti ali celo kulturbundovca in agenta gestapa(!) ter ga razlastili na podlagi odloka Predsedstva AVNOJ-a z dne 21. novembra 1944 o prehodu sovražnikovega imetja v državno last. Paradoksno je le, da so Judom med drugo svetovno vojno premoženje zaplenile nacistične, po koncu vojne pa še komunistične oblasti.

V okrožnici ministrstva za trgovino in preskrbo so poleti 1945 zapisali: »Ne delati nobenih razlik med Nemci, Židi in nežidi, bistveno je zadržanje teh podjetij do slovenskega življa.«

Na seznamu dvajsetih vil v Ljubljani, ki jih je leta 1945 zaplenila Mestna zaplembna komisija in jih dala v uporabo komunističnim veljakom, najdemo tudi tri z nekdanjimi judovskimi lastniki. V vilo družine Ebenspanger v Knafljevi ulici se je naselil predsednik slovenske vlade Boris Kidrič, del vile družine Pollak v Rožni dolini je rezerviral minister Edvard Kocbek, v vili Adolfa Mergenthalerja na Zaloški cesti pa je sedež dobila Ozna za Ljubljano.

V zvezi s tem, kako pri zaplembah nemškega imetja ravnati z raznimi podskupinami oseb nemške narodnosti, med njimi tudi Judi, je na posebni problemski konferenci 4. oktobra 1945 razpravljajo vodstvo Komisije za upravo narodne imovine s predstavniki slovenske vlade, notranjega ministrstva, sodstva, javnega tožilstva in Ozne. Glavno vprašanje je bilo: »Ali naj se nemški Židje obravnavajo kot Nemci in se zapleni vse imetje, čeprav so bili po Nemcih preganjani, zapirani v taborišča in oplenjeni?« Sklenili so, »da je treba pri njih ugotoviti njihovo zadržanje in obnašanje v predaprilski Jugoslaviji. Ako so se tedaj izdajali za Nemce in nemštvo podpirali, se jim zapleni vse premoženje«. To pomeni, da so bili načeloma izvzeti iz zaplemb, vendar so morali dokazati svoje protinemško prepričanje. Zato so se mnogi lastniki podjetij, ki so bili judovskega rodu, prav z izgovarjanjem na svoj izvor poskušali izogniti zaplembi ali odvzemu premoženja, večinoma brez uspeha.

Že takoj po prevzemu oblasti leta 1945 se je komunistična oblast na razne načine skušala polastiti premoženja raznih podjetnikov, pri čemer tisti judovskega rodu niso bili nobena izjema. Pri tem so tedanje oblasti pogosto izkoriščale dejstvo, da so imeli tudi Judje na Slovenskem pogosto nemško zveneče priimke (Ebenspanger, Falter, Mautner, Rosner, Schwarz, Singer) in so jih zato lahko razlastili kar na osnovi prej omenjenih avnojskih odlokov.

Proces proti Rosnerju

Nazoren in nikakor osamljen primer sprevržene logike tedanjih revolucionarnih oblasti predstavlja proces proti mariborskemu industrialcu Marku Rosnerju (1888–1969), lastniku in solastniku mariborskih tovarn Jugotekstil, Jugosvila in Roteks, ki je bil sicer judovskega rodu. Veljal je za poštenega in pri delavcih priljubljenega delodajalca. Omenjeni se je sicer že nekaj dni pred nemško okupacijo izselil iz Maribora, nacisti pa so mu takoj ob prihodu zaplenili lastniške deleže, stanovanje in vrednostne papirje.

Zgodba se je ponovila po koncu vojne. Proces proti Rosnerju je vodilo Vojaško sodišče Mariborskega vojnega območja v Mariboru. Zelo zanimive so izjave prič pred tem sodiščem, gre za nekdanje delavce v Rosnerjevi tovarni, ki so danes dostopne v mariborskem pokrajinskem arhivu. Glavni cilj zaslišanj, ki so se odvijala avgusta 1945, je bilo dokazati, da je bil Rosner kljub svojemu judovskemu izvoru naklonjen Nemcem in nacizmu, pri čemer je prišlo ponekod tudi do očitnih verbalnih izbruhov antisemitizma. Tako je ena od prič izjavila dobesedno naslednje: »Rosner Marko je umazan žid, asocijalen in nemške narodnosti. Protežiral je v tovarni inozemske in tuzemske Nemce, dasi je vedel, da so zagrizeni kulturbundovci in hitlerjanci /…/ Ugotovil sem, da so vse tri tovarne med okupacijo delale za nemško vojsko. Formalno so sicer dobile nalog od nemške oblasti, vendar po mojem so se sami lastniki tovarne odnosno voditelji potegovali pri nemški oblasti za to, da so dobili tak nalog.«

Podobne stereotipe o Judih so razširjali že nacisti!

Tudi sama obtožnica z dne 16. avgusta 1945, ki je v obrazložitvi vsebovala kar nekaj elementov antisemitizma, je Marka Rosnerja skupaj z več soobtoženimi bremenila, da »je v svojih tovarnah v letih 1934 do 1941 namenoma dopustil, da se je širila nacistična propaganda, s tem pripomogel k izvrševanju načrta NSDAP, ki je meril na to, da se v Mariboru ustvari peta kolona in Spodnja Štajerska priključi k Veliki Nemčiji«. Po mnenju tožilca je bila Rosnerjeva krivda pri tem še toliko večja, ker kljub opozorilom na nacistično dejavnost v podjetjih ni hotel ukrepati. Prav tako naj bi v navedenih tovarnah proti obstoječim zakonom prodajali blago s 150% do 200% dobičkom in s tem izkoriščali stisko potrošnikov. Nadalje so mu očitali, da so podjetja, v katerih je bil večinski lastnik, ne da bi bila prisiljena, na »njegovo iniciativo« izdelovala izdelke za nemško vojsko. Obtožili so ga tudi, da je pred koncem vojne ukazal precejšen del izdelkov prepeljati na območje nemškega Rajha. Mestni odbor OF je avgusta 1945 izdal potrdilo, da je Marko Rosner državljan Rajha!

V obrazložitvi obtožnice pa že takoj na začetku piše, da je »obtoženi Rosner Marko tipičen asocijalen Žid, ki je povsod zasledoval samo svoje osebne koristi«. Podobne stereotipe o Judih so razširjali že nacisti!

V sodbi, ki je bila izdana 23. avgusta 1945, je prej omenjeno vojaško sodišče Marka Rosnerja obsodilo na kazen odvzema svobode s prisilnim delom za dobo 15 let in na zaplembo celotnega premičnega in nepremičnega imetja. Ker pa je bil obtoženi tedaj v tujini, sodbe niso mogli v celoti izvršiti, ampak so mu lahko zgolj zaplenili premoženje. V zvezi s tem je Mestna zaplembna komisija v Mariboru izdala 25. oktobra 1945 tudi odločbo »o razlastitvi tekstilne tvornice z obrtnimi lokali z vso opremo, orodjem, zalogami ter vse premičnine in pravice, predvsem deleža na tovarni Jugosvila in Roteks«.

Marko Rosner, takrat že državljan Izraela, se je leta 1954 na sodbo jugoslovanskega vojaškega sodišča pritožil in argumentirano zavrnil vse navedbe sodišča ter izjave zaslišanih prič. Poleg tega je predlagal zaslišanje drugih prič, ki bi lahko potrdile njegove navedbe.

V pismu vojaškemu tožilcu je poudaril, da so obtožbe proti njemu »nelogične«. Potrdil je, da je bil državljan Avstro-Ogrske z nemškim pogovornim jezikom. Slovensko je sicer znal, vendar pa ne dovolj, da bi ta jezik mogel uporabljati pri poslovanju. Ob tem je še opozoril, da si je pridobil jugoslovansko državljanstvo in da je tik pred napadom na Jugoslavijo aprila 1941 zapustil Maribor, kamor se potem ni več vrnil. Najprej je odšel v Beograd, nato na Madžarsko, potem pa v Izrael. Trditev, da je kot Jud pred vojno podpiral nacistično propagando, je označil za »absurdno«. Kot nepravilen je zavrnil izračun dobička, ki naj bi ga po navedbah prič dosegel v predvojnem poslovanju, saj ta na podlagi obstoječe finančne dokumentacije tudi pri luksuznih izdelkih ni presegel stopnje 20 %. Po njegovem so bile izjave prič neverodostojne, saj so govorile o zadevah, ki jih niso poznale niti svojih obtožb niso utemeljile z dokumenti. Seveda so bila njegova prizadevanja neuspešna.

Povojna revolucionarna oblast je tudi judovskim podjetnikom, sicer predvojnim jugoslovanskim državljanom, očitno naprtila tako hude obtožbe, kot da bi šlo za najbolj zagrizene naciste. Pa naj razume, kdor more, to sprevrženo logiko.

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj ne poceni. Če hočete in zmorete, lahko njegov obstoj podprete z donacijo.

106 KOMENTARJI

 1. K tej misli velja dodati še tole: Prišli bi že bili Slovencam zlati časi, ko bi naša "mainstream" elita (politiki, akademiki, novinarji) zmogli nameniti civilnim žrtvam komunistične revolucije vsaj delček tiste moralne ogorčenosti, ki jo izkaže v tem primeru. Je imel prav Jezus, da je lažje opaziti trsko v očesu svojega bližnjega kot bruno v lastnem očesu.

  • Meni se pa zdi odlično, da je Renato odprl ta vidik komunističnega, socialističnega sovraštva do Židov.

   Tu bi lahko Časnik več naredil, sploh v sodelovanju s pisci, ki so Židje oz. člani judovskega kongresa.

   Dejstvo je, da je bilo zelo veliko Židov ustanoviteljev ali glavnih akterjev Komunizma in nekih alternativ, sprememb.
   Tisti, ki so bili komunisti: Pijade, Kreft in podobni so preživeli. Druge so komunisti pobili, oropali ali izgnali.

   Tudi danes je velik poudarek na tem, da komnusiti, socialisti in fašisti zagovarjajo arabski del, in so proti Izraelu in ZDA.

   Seveda pa ne mislim, da do posameznih Židov ne smemo šparati kritike. Kolikor si jo kdo zasluži.
   Marko Rosner je bil zelo pozitivna oseba za Slovenijo in našo družbo. Uspešen podjetnik.
   Takoj bi ga zamenjal za 10.000 komunistov.

   • Hrvatini bi rad izenačil naciste z Rožmanom, da bi bili komunisti videti boljši.
    Sicer pa v članku niti ne gre toliko za žida, kot gre za zlorabo, za krivičnost komunistov, ki se niso vzdržali ničesar, da bi opravičili konfiskacije. Pa čeprav je to pomenilo samega žida obtožiti antisemitizma in propagiranja nacizma.
    Da je pa bilo med komunisti židov (veliko preveč) je pa tudi res.

    • “Hrvatini bi rad izenačil naciste z Rožmanom, da bi bili komunisti videti boljši.”

     Nisem tega takoj opazil, šele po tvojem opozorilu sem šel še 1x prebrati. To so komunistični refleksi. Hudo je, ker so tako močni pri številnih privržencih t.i. desnice.

     Normalni ateist spoštuje teiste ( na splošno, drugo je če je nekdo hinavska baraba – a pri Rožmanu teh dokazov ni). Tu pa gre za odkrito ali prikrito sovraštvo do Cerkve in cerkvene inštitucije. Tako, da so imeli komunisti lahko delo pri naboru iz tiste množice antiteistov izpred WW2.

 2. ..samo spotoma, malo pikatnejše a realno o usodi od komunistov ubitem sarajevskem Judu ..Augustu Braunu, ki jih je celo podpiral… ( Duro Pucar – Stari je bil v Bosni , kot pri nas npr. Kardelj..Bog i Batina )..

  “Oslobođenje Sarajeva, uspostava narodne vlasti i smaknuće Augusta Brauna Juniora, početak je golgote za Mariju i njenu majku Jovanku. S obzirom na činjenicu da joj je suprug ubijen, te da Braunovi posjeduju ogroman imetak u pokretnoj i nepokretnoj imovini, Jovanka Braun tražila je sastanak sa tadašnjim predsjednikom NR BiH Đurom Pucarom Starim, koji se u Vilu Braun uselio odmah po oslobođenju grada. Iako je Jovanka zahtijevala da je primi u zgradi Predsjedništva, drug Pucar zakazao joj je sastanak u njenoj vili koju je uzurpirao. Marija Augusta Braun do u detalje se sjeća razgovora koji je njena majka tom prilikom vodila sa Pucarom.

  “Mama odlazi tačno u dogovoreno vrijeme, a na ulazu u Vilu dočekuju je stražari naoružani do zuba. Puštaju je samo do bazena Vile, a Predsjednik izlazi u svilenoj pidžami moga oca na čijem džepu stoje inicijali AB, August Braun, i pita: Šta hoćeš, kapitalistkinjo, u mojoj vili?

  Znaš li da si zašla na tuđu teritoriju i da bi mogla biti strijeljana na licu mjesta?! Oduzeta od straha, moja majka ga pita: Hajde što ste oduzeli svu imovinu pa smo dijete i ja bez igdje ičega, ali zašto mi ubiste muža, pa bio je vaš, ilegalac, to su svi znali?. Na to joj drug Predsjednik odgovara: Samo bi nam smetao. Najlakše je bilo sve oduzeti, a njega likvidirati. A to ilegalac, veza sa nama iz šume, nikada nije nešto značilo. Shvataš li, ženo, šuma to je borba, mi iz šume smo vas oslobodili… Nego, kada si već tu, mogao bih te i pojebati da ti ispadnu iz glave te tvoje zelene oči, od moje muške siline, kapitalistkinjo, pa da uporediš koji je bolji, komunistički ili kapitalistički”

 3. Hvala avtorju tega prispevka, ko nas z njim vrača v obdobje nastanka težav, s katerimi se še vedno otepamo.
  Ni nam treba obtičati v letu 1945, saj počenja to rdeče komunistično zlo svoje hudobije še kar naprej, tudi sedaj, ta trenutek, z enakimi metodami in enakim namenom.

  Ravnokar sem lahko poslušal, da Fišerjanci sploh ne morejo odnehati z vlaganjem ovadb zoper najbolj nevarnega kapitalista in špekulanta v državi Sloveniji, ki naj bi to bil Janez Janša. 167. ovadba zoper to osebo dokazuje, koliko jalovega truda je vloženega zoper njo, saj do danes še niso uspeli dokazati niti enega samega primera, kljub lojalni podpori sodnikov vse tja do Vrhovnega.

  http://4d.rtvslo.si/arhiv/prispevki-in-izjave-dnevnik/174316384

  Kdor se še vedno čudi, zakaj dvakrat več sodnikov na milijon prebivalcev, reši dvakrat manj primerov, kot je evropsko povprečje, ta gotovo ne ve, da živi v državi s komunističnim pravosodjem.

  Ker to komunistično zlo še vedno živi in se hrani iz državne lastnine, se na vso moč upira njeni prodaji in privatizaciji in hkrati duši nastajanje zasebnega podjetništva z birokratskimi ovirami in neskončnim zavlačevanjem postopkov ter visokimi davki. S tem pa država Slovenija vse bolj gospodarsko nazaduje, najema kredite le še za tekočo porabo in zadolžuje že generacije še nerojenih otrok, saj vsak novorojenec že danes ob svojem rojstvu dolguje 12000 €.
  To brezizhodnost iz neprestanega nazadovanja lahko reši le takojšnja javna in pregledna prodaja državne lastnine najboljšim zasebnim ponudnikom, zato podprimo prizadevanja, ki potekajo v tej smeri, če hočemo dobro sebi in sodržavljanom.

 4. Antisemitizem so poznale dejansko vse ideologije, ampak med njimi je pomembna razlika. Nacisti, muslimani in kristjani so npr. Jude preganjali na podlagi judovstva kot takega, komunisti pa so jude preganjali iz istega razloga, kot so preganjali ostale, za komunistično idejo problematične elemente, kot so krščanstvo, kapitalizem, liberalizem itd. Tudi Hitlerjev odnos do Židov seveda izvira iz krščanske tradicije in stoletnega preganjanja Židov s strani kristjanov.

   • Tiste kristjane, ki so bili proti njemu zagotovo, tiste, ki so mu služili, pa nikakor ne. Samo poglej si primer naših domobrancev, s katerimi je zgledno sodeloval oz. so oni z njim. Ampak tudi če bi jih, to sploh ni povezano. Gre za to, da je bil Hitler vzgojen v krščanski veri in je odraščal in se osebnostno razvijal v krščanskem okolju, ki je gojilo sovražen odnos do Židov, s čimer je tudi v sebi razvil ta negativen odnos do Židov. In ta negativen odnos do Židov, ki ga je preko krščanske tradicije ponotranjil, je pač potem prenesel tudi na nacistično ideologijo, s tem, ko je pač kot psihopat za vse krivice, ki naj bi se Nemčiji povzročile iz naslova poraza po 1. svetovni vojni, krivil ravno Žide. Za to seveda ni imel nobenih objektivnih razlogov, ampak je to temeljilo na krščanski tradiciji. To je dobro raziskano zgodovinsko dejstvo.

    • ..aha viš ti Opičigalenko…torej Hitlr ni bil in postal povsem poganski in se vračal k poganskim kultum in črtel monoteizme..zlasti judovstvo in krščanstvo..

     ..recimo na Slovenskem ni med prvimi izgnal in pregnal ravno katoliške duhovščine..in enako delal na Poljskem npr.. a ne Opičigalenko..

     ..in se je potem njegova tajnica v svojih memoarih lagala. kako je sovražil krščanstvo..

     ..ni, kaj Opičalenko pravi podalpski interpret si..

     • Očitno nisi razumel tega, kar sem napisal. Nikjer ne trdim, da je bil Hitler kristjan ali da je ljubil krščanstvo, ampak le to, da se je sovraštva do Židov “naučil” pod vplivom krščanske vzgoje in okolja, v katerem je bival. Krščanski antisemitizem mu je tako služil kot podlaga za nacistični antisemitizem, ki ni bil več izključno verski, sociološki ali politični, ampak celo rasni. Z drugimi besedami, Hitler je navdih za sovraštvo do Židov dobil v krščanski tradiciji, ki je bila izrazito antisemitska.

      In spet ponavljam. Preganjal je tiste kristjane, ki so bili proti nacizmu. Domobrancev tako npr. ni, čeprav so bili še kako “krščanski”.

     • Žide so preganjali že mnogi, Filistejci, Rimljani, muslimani, …Ampak ti Lenko imaš za vse svoje trditve “dobro raziskana dejstva iz FDV”….FDV ni edina in posebej ne najrelevantnejša ustanova za resnico na svetu Lenko..V Dražgošah niso zmagali partizani, komunizem je zločinska ideologija in splav je umor…komunistični aksiomi so prdec v veter

     • Seveda so jih, ampak Hitler se pač tega antisemitizma ni “nalezel” od Filistejcev, Rimljanov, muslimanov, ampak kristjanov.

      S FDV pa jaz nimam popolnoma nič, kdo je v Dražgošah zmagal ni relevantno, komunizem ni nič bolj ali manj zločinski kot krščanska ideologija ali katerekoli drugi verska ali politična ideologija, v kolikor pač funkcionira po totalitarnem principu in komunistični aksiomi so enako prdec v veter kot so to aksiomi katere koli druge ideologije na politični ali verski osnovi.

 5. ..specialno za Opičilenka o tem kako je Hitler ljubil krščanstvo.. ( blog Gorizian)

  Hitler je bil član društva za zaščito ….

  Se spomnite predvolilnih obljub nekega resnega politika, ki se je takrat šel Zaresno politiko, novo politiko, pošteno in nelažnivo politiko ?

  Poštenjak je bil kasneje ulovljen na laži, pa kaj bi to nekakšni “zgodovinarki” in filozofinji Diklićevi ? To je pač normalen pojav, da ti novinarji najdejo nabiralnik v inozemstvu – mar ni res ?

  Predvolilne obljube za ovce in koštrune ? Naturalmente – povsem naravno.

  Ko se je pa Hitler posluževal istega orožja v tridesetih letih prejšnjega stoletja, pa se najdejo ( glej čudo ali pa normalno idiotskost ) – poganski zaostalci, ki skoraj desetletje pred letom 1941 primerjajo z letom 1941 in trdijo, da so krivi vsi, ki so ga podpirali ali volili in da je bil Hitler katoličan.
  Potemtakem so za pogrom nad kmeti, njihovo razlastitvijo, porivanje pištol v usta, njih ropanje etc., krivi vsi, ki so volili zločinca Tita. Ne pozabite, da so bile volitve hudimano nadzorovane in zabeleženi vsi, ki so metali kroglice v napačno volilno skrinjico pri humani organizaciji in tajni policiji zločinca Tita.

  Pa pojdimo k izjavam Hitlerja, ki bi lahko bil ( in verjetno je ) vzornik raznih današnjih neopoganov, društev za zaščito nekaj žrtev in ustave – večinoma pa producirajo laži, kot tisto o škofu Rožmanu Objavljeno tukaj etc.!

  Zapiski Hitlerjeve tajnice v knjigi : Adolf Hitler, London, Weidenfeld & Nicholson, 1953.

  Noč iz 11. na 12. julij, 1941

  ” Nacional socializem in religija ne moreta koeksistirati…
  Boljševizem je krščanski nelegitimni otrok. Oba sta sadež Judov”.

  10. oktober, 1941
  “Krščanstvo je upor proti zakonu narave, protest proti naravi. Krščanstvo pomeni sistematično gojenje človeškega propada”.

  14. Oktober, 1941
  “Najboljša stvar je, pustiti da krščanstvo umre po naravni poti.
  Ko bo razumevanje vesolja raziskano, bo krščanska doktrina obsojena kot absurdna.
  Krščanstvo je doseglo vrh absurdnosti, in zato se bo nekega dne njegova struktura sesula.
  Edina pot, da se iznebimo krščanstva je, da ga pustimo počasi umirati.
  Krščanstvo je laž…”

  19. Oktober, 1941
  Razlog zakaj je bil antični svet tako čist, svetel in veder je v tem, ker ni nič vedel o dveh velikih nadlogah : sifilisu in krščanstvu”.

  21.Oktober, 1941
  “Izvorno krščanstvo je bilo inkarnacija boljševizma, uničevalca…
  Ali svet tudi danes ne vidi istega srednjeveškega sistema, istega sistema mučenikov, tortur in pederastov ? Po starem je to bilo v imenu krščanstva. Danes je v imenu boljševizma. Z uničenjem te golazni bomo naredili svetu uslugo, o kateri se našim vojakom niti sanja ne”.

  13. december, 1941
  “Krščanstvo je izum bolanih možganov. Ne moreš si predstavljati nič bolj nesmiselnega in ne bolj nespodobne poti za spreobrnitev ideje Boga – v posmehovanje.
  Vsi so rekli, da nimamo nikakršnega razloga ali želje, da se Italijani ali Španci osvobodijo droge krščanstva. Bodimo torej edini narod, ki je imun na to bolezen”.

  14. december, 1941
  “Kerrl je hotel z najboljšimi nameni vzpostaviti sintezo med Nacionalsocializmom in krščanstvom. Ne verjamem, da je to mogoče. Ovire vidim v samem krščanstvu.
  Pravo krščanstvo – krščanstvo katakomb – pomeni prestaviti krščansko doktrino v dejstvo. To pa povsem enostavno pelje v uničenje človeka. Je z vsem srcem boljševistično, pod bleščico metafizke”.

  9. april, 1942
  ” Je nekaj zelo nezdravega v krščanstvu.”

  27. februar, 1942
  “Zame bo zmeraj zoprna vrnitev k potomstvu, vsaj kot mož, ki je popuščal na tem polju. Spoznal sem, da mož v svoji nepopolnosti, lahko naredi neštete napake. Zavestno početi napake, pa je nekaj, kar ne morem storiti. Osebno ne bom nikoli pristal na krščanske laži.
  Prihodnost bo v naslednjih 200 letih zanesljivo videla konec krščanske bolezni. Obžalujem, da tega ne bom mogel doživeti”.

 6. ..drug Opičigalenko nije nikad čuo za druga Friedrich Wilhelm Nietzscha..

  ..i o tome kako je mrzeo krščanstvo..a domobranci su mu trebali, jer nije mogao, da pobedi slinu armiju slovenskih komunista..s kojima je povremeno i szrađivao, kako smo neki dan i videli u članku Urbanca..

  • Nietzsche na Hitlerja ni vplival z vidika odnosa do Židov, ampak je temu odnosu, kot sem že zgoraj zapisal, dodal še ta rasni, biološki element, torej Hitler je na podlagi ideje o “nadčloveku” nemški narod oz. arijsko raso označil za večvredno. Skratka, iz krščanstva je potegnil idejo, da so Židje “pokvarjenci”, tej njihovi “pokvarjenosti” je potem pripisal poraz Nemčije v 1. svetovni vojni in ostale stvari, ki so temu sledile, hkrati pa je nemški narod videl kot tisti izbrani narod, ki bo to “pokvarjenost” dokončno uničil.

   In seveda so Hitlerju priši prav vsi narodni izdajalci povsod po Evropi. Če so pa Slovenski komunisti kolaborirali z Hitlerjem, potem so pač bili tudi oni, tako kot domobranci, za osvobojeno Evropo pod vodstvom Velike Nemčije, kot smo slišali iz ust kolaboracionista Rupnika, kar pomeni, da so se komunisti skupaj z nacisti borili proti komunizmu. Kakšne kreteščine so to, seveda nima smisla posebej razlagati.

   In ja, domobranci so bili ustanovljeni leta 1944, kolaboracija s strani klerikalne oz. desne politične struje pa je trajala vse od okupacije. Domobranci so bili le neslavna krona te, za naš narod in evropo kot tako, sramotne zgodbe.

   • ..aja lažnivec Opičigalenko..kako pa so sodelovali z nacisti v Ljubljani..ti iz vrst klerikov in desnih politikov, kar seveda ni bilo pobitih v atentatih komunistov..do septembra 1943..??

    ..Opičigalenko…kdo pa so narodni izdajalci in kako je možno izdati narod..vedo le retardirani boljševiki..podobni tebi..

    ..aha in Opičigalenko..Slovani vsečinoma vsi kristjani..zanj za Dolfija, niso bili nižja rasa, a ne ..

    • Tako, da so poslušno delovali po ukazih okupatorja, kar kot že večkrat omenjeno, v osnovi niti ni sporno. Sporen trenutek kolaboracije je pač ta, ko se začnejo ustanavljati razne para-vojaške formacije, ki so delovale v okviru okupatorskih sil in so bile s tem namenjene preganjanju slovenskih domoljubov, ki so se okupatorju častno zoperstavili.

     Da je narodna izdaja možna in kaj pomeni si ugotovil že sam, ko si kontradiktorno zapisal: “Naroda ni mogoče izdati. Izdati je mogoče le fizično osebo naroda kateremu pripada.Narod je skupek osebnosti.” Narod je ravno skupek osebnosti, ki ima neko svojo kulturo, jezik, simbole, zgodovino, vrednote in ostale skupne značilnosti, ki jih je okupator poskušal izničiti, tisti slovenci, ki so z okupatorjem pri tem sodelovali, so pač to kulturo, vrednote in ostale značilnosti svojega naroda s tem izdali. Izdali seveda v smislu, da so s tem obstoj naroda, torej tega skupka osebnosti, ogrozili v korist okupatorjevih interesov. To je pač bistvo narodne izdaje. Pomagati okupatorju pri uničevanju naroda, ki mu sam pripadaš. In to so slovenski kolaboracionisti tudi počeli. Seveda gre pri pojmo izdaja naroda za moralno kvalifikacijo ne pravo, ker narod kot tak ne obstaja kot nek pravni subjekt, ampak pravni ekvivalent pojmu izdaja naroda je to, čemur pravimo vojaška kolaboracija, ki je npr. v današnjem slovenskem kazenskem zakoniku opisana takole:

     “Državljan Republike Slovenije, ki med vojno ali oboroženim spopadom služi v sovražnikovi vojski ali v drugih sovražnikovih oboroženih silah ali sodeluje v vojni ali oboroženem spopadu kot borec proti Republiki Sloveniji ali njenim zaveznikom, se kaznuje z zaporom do desetih let.”

     In to je tisto, kar so domobranci počeli. Pravni subjekt je torej v tem primeru država, država kot taka pa je v večini primerov zgodovinsko utemeljena na narodu, zato se je tudi uveljavil izraz “narodna izdaja”, ker za to državo, dejansko stoji nek narod.

     In Slovani niso bili nižja rasa ker so bili kristjani, saj je bilo tudi ogromno Nemcev krijstanov, pa jih zaradi tega Hitler ni smatral kot nižjo raso. Tako da Hitler ni preganjal kristjanov kot takih, preganjal je vpliv krščanske vere, kot je preganjal vse ostale ideologije, ki niso bile kompatibilne z nacizmom.

     • Komunajzerček Lenko.

      Če je pol naroda na eni strani, pol pa na drugi (približno nekako tako je bilo razmerje tam, kjer je domobranstvo obstajalo), kako lahko potem nekoga označiš za izdajalca?

      Nobena od strani ni bila demokratična, nobena stran ni niti mogla prinesti svobode.

      Edino domobranci se lahko sklicujejo na taktično kolaboracijo, saj je takrat, ko so uradno nastali, Nemčija že resno izgubljala vojno – torej je bil v majhni in nepomembni Sloveniji edini smisel boriti se proti komunizmu.

      V demokraciji in svobodni družbi pa pojma izdaja sploh ne more biti.

      Komunajzerji pa so izdajalci – saj so izdali ljudi. Obljubljali so svobodo, prinesli diktaturo.

     • Pa še eno dejstvo. Komunisti so kolaborirali na začetku vojne, ko je bil Hitler v vzponu.

      Domobranci pa takrat, ko je Hitler že izgubljal vojno.

      Vsa dejstva govorijo v prid domobrancem in škodo komunajzerjem.

 7. …nacisti sodelujejo z domobranci leta 1044, ko so praktično že povsem v ofsajdu in rabijo kogarkoli..

 8. ..kdor uportablja izraz izdaja naroda in izdati narod, izdajalci naroda, narodni izdajalci je hudio retardiran..

  ..ker naroda ni možno izdati..

  ..ergoi je naš Opičigalenko tudi retardiran, razen, če me demantira in pojasni in argumentira, kako je možno izdati nardo ali pa retardirani Opoičigalenko s kakim argumentom ovrže moj spodnji zapis o te,..

 9. NAROD IN IZDAJA

  Naroda ni mogoče izdati. Izdati je mogoče le fizično osebo naroda kateremu pripada.Narod je skupek osebnosti.

  Pojem zdaje: Izročitev, prepustitev v pogubo, prelomitev dane obljube ali dolžne lojalnosti.
  Vse to je mogoče zagrešiti samo do določenega subjekta in ne proti komur koli ali čemur koli.

  Izdati je mogoče prijatelja, sorodnika, predstojnika , partnerja, sopogodbenika…itd!

  Izdati je mogoče kolektivno osebo, v kolikor je take narave, da lahko po svojih organih izraža voljo in sprejema obljube: Bojno enoto, konstituirane civilne družbe, državo, domovino kot družbeni organizem.

  Narod ne more terjati zvestobe ali nalagati obveznosti. Kodeksa, ki bi inkriminiral izdajo naroda ni in ga ne more biti.

  Obstoji pa izdaja države ali vladarja in v nekaterih primerih domovine, vse to v pomenu pravne institucije. Narodna pripadnost je stvar svobodne odločitve posameznika, ki lahko narod z izselitvijo zapusti, kot renegat se mu izneveri , lahko ga žali, mu dela sramoto, onečašča in obrekuje.

  Ne more pa ga izdati , ker narod ni osebek s pravicami in dolžnostmi. Narod bi bilo mogoče uničiti s popolnim iztrebljenjem, vendar ne z lastnim izdajstvom, ker bi to pomenilo avtogenocid, kar pa je absurd. Pojma narodno izdajstvo ni najti v primerjalnem kazenskem pravu , kar je razložljivo s tem, da je narodnost zgolj duhovna in ne pravna kategorija.

  Zato je besedna zveze ” izdaja naroda ” ali ” izdajalec naroda ” vsebinsko prazna in nelogična. Ker je pojmovno nemogoča tudi ni inkriminirana.

  Narod je mogoče , kar se prava republike Slovenije tiče: Razžaliti, obrekovati ali žaljivo obdolžiti ( 176 . člen ) ali pa razpihovati proti narodu sovraštvo in nestrpnost ( 300. člen ) !

  • Ja, ampak Lenko je pametnejši. On ima druge vire. In ti viri pravijo da narodna izdaja je. Ne boš ti njegove vire razveljavil.

   • Tem “virom” drugače pravimo splošna razgledanost in verjamem, da imate s tem nekateri hude probleme.

    • ..viš ti Opičigalenko..škoda, ker potem nisi tako splošno razgledan, da bi utemeljil, kako je možno izdati narod in postati narodni izdajalec…

    • Predvsem imaš ti težave z viri splošne razgledanosti, ker je nimaš.

     Ne znaš pa navesti verodostojnih virov.

     • izdajálec -lca [u̯c] m (ȃ) 1. kdor sporoča nasprotniku, sovražniku, kar ve ali mu je zaupano, z namenom škodovati komu: kaznovati, odkriti izdajalca; ta človek je izdajalec in denunciant / slabš. domači izdajalec med narodnoosvobodilnim bojem okupatorjev sodelavec 2. nav. ekspr. kdor do kakih vrednot nima odnosa, kakršen je v navadi: izdajalec prijateljstva / izdajalec domovine, naroda 3. zastar. izdajatelj: izdajalec časnika ♪

     • Vidiš, da nimaš verodostojnega vira.

      To, kar povzema sskj – je še iz časov komunizma.

      Tudi o kapitalizmu ima napačno definicijo.

 10. ..zgoraj lahko viimo izredno jasno etično in moralno popolno pohavbljenost pionirčka Opičigalenko.., ki se tudi debelo zlaže..

  ..takole pravi.. ” Sporen trenutek kolaboracije je pač ta, ko se začnejo ustanavljati razne para-vojaške formacije, ki so delovale v okviru okupatorskih sil in so bile s tem namenjene preganjanju slovenskih domoljubov, ki so se okupatorju častno zoperstavili.”

  ..kar pa je skregano z zgodovinskimi dejstvi, saj kot vemo smo imeli po okupaciji fazo t.i. rdečega terorja, ki je na veliko pobijala slovenske civiliste, ženske in otroke in so se pač v odgovor temu formirale vojaške formacije v obliki t.i. vaških straž, ki so se temu uprle…

  ..toliko v vednost, da lahko vidimo moralno in etično sprevrženost in lažnivost Opičigalenka..

  • Vaške straže so se formirale z dovoljenjem in pod okriljem okupatorja, kar pomeni, da so imele jasen in eden in edini cilj – pomagati okupatorju pri “uničenju” slovenskega naroda. Okupator do Slovencev ni gojil nobenih takih simpatij, da bi ga zanimalo dobrobit Slovencev oz. to, da so komunisti izvajali nasilje nad političnimi nasprotniki, zanimalo ga je le to, kako tiste, ki so se okupaciji tako ali drugače zoperstavili, uničiti. Vaške straže so bile ustanovljene kot pomoč pri tej okupatorjevi nameri. Z vaškimi stražami se je tako začela vojaška kolaboracija, s katero je politična opcija, ki je to podpirala, tudi izgubila vso kredibilnost in legitimnost. In ravno izguba te legitimnosti je bila komunistom pri izvedbi revolucije v ogromno korist, tako kar se tiče odnosa do slovenske kot tudi mednarodne javnosti. Zaradi te kolaboracije so slovenske partizanske sile in posledično komunisti dejansko obveljali za edino legitimno narodno vojsko na slovenskih oz. nasploh Jugoslavanskih tleh. Žal. Brez tovrstne kolaboracije bi bila izvedba revolucije po koncu vojne veliko bolj vprašljiva.

   • ..Opičigalenko…o zadevah nimaš pojma o pojmu in nakladaš..in lažeš, da so bile take enote ustanovljene za pomoč okupatorju. ko pa so nastajale spontano kot odgovor na komunistični revolucionarni teror..nad slovenskim civilnim prebivalstvom v t.i. ljubljanski krajini..

    ..in je bilo tako od parizanov= komunistov pobito najmanj 1000 slovenskih civilistov, žensk in otrok, preden se ustanovi prva vaška straža.

    • Spontano?! Ja, imaš prav, okupator jim je rekel, poslušajte vi Slovenci, če vas kdaj prime, kar ustanovite kakšno vaško stražo, ali dve. Mi vam bomo pa zrihtali kakšno puško ali mitraljez, da boste izgledali bolj resno.

     Resnica je dosti manj pravljična in veliko bolj enostavna. Z akcijami komunistov so pač tiste politične sile, ki so taktično in namerno izbrale kolaboracijo z okupatorjem, začutile, da je pač njihov načrt za ohranitev oblasti ogrožen in so zaradi tega okupatorju predlagali, da se jim v boju proti “komunizmu” pridružijo. Oboji so imeli od tega koristi. Okupator bi se s tem rešil osvobodilnega boja kot takega, kolaboracionisti pa komunistov, ki so predstavljali grožnjo njihovi povojni oblasti. Skratka, tipična kolaboracionistična taktika, ki so jo poznali povsod drugod v okupirani Evropi. Naši domači izdajalci glede tega niso bili prav nič posebnega. Interes klerikalne desnice je bil tudi v Sloveniji ustanoviti neko “državo” po vzoru hrvaške NDH, zaradi tega so kolaborirali.

     • Lažnivi lenko.

      Vaške straže so nastale spontano. Ljudje so zahtevali od Italijanov, naj jih zaščitijo ali dajo orožje.

      To, da pa nakladaš o neki oblasti in domobranski strani lažnivo pripisuješ neko pokvarjenost – samo zato, da bi opravičil komunistične zločine. Enostavno lažeš.

      Dejstvo pa je, da je bil edini vzrok za kolaboracijo, komunistična revolucija in nasilje komunistov – in edini cilj – obramba pred tem zlom.

      Oblast pa tukaj ni igrala nobene igre, saj v demokraciji se oblast menja.

   • Lenko, ti si velik lažnivec.

    Edini cilj vaških straž je bil – obramba pred komunajzerji.

    Brez kolaboracije bi bila izvedba revolucije še lažja. Saj bi že med vojno pobili vse nasprotnike režima – in jih pripisali okupatorju.

 11. ..OpičigaLenko sem pogledal..in videl tvoje debilizme..saj sem tisto pisal ob pomoči prijatelja, ki je pravnik in poznavalec mednarodnega prava in konvencij o vojskovanju..ti pa si le burek..

  • Tisto ni napisal noben poznavalec mednarodnega prava, ampak je neka pogruntavščina, ki se že leta valja po internetnih forumih in ki dejansko nima nobenega smisla. Kot sem že napisal, narodna izdaja ni pravni termin, ampak moralni, tako da je glede tega nesmiselno odkrivat Ameriko, navezuje pa se na vojaško kolaboracijo z okupatorjem, ki je kaznivo dejanje. V tem primeru je pravni subjekt, proti kateremu je kaznivo dejanje storjeno država, narodno izdajstvo pa se v moralnem smislu to opredeljuje ravno zato, ker je država v večini primerov utemeljena na nekem narodu. In ravno iz tega izhaja besedna zveza narodna izdaja, ki ni nič drugega kot izdaja države, ki je na nekem narodu utemeljena. In kot vidiš, je tudi pamfletu, ki si ga copy % paste jasno zapisano, da je izdaja države mogoča. Skratka, izdaja države = izdaja naroda. Oboje pomeni eno in isto.

   • Zakaj skušaš diskreditirat avtorja, češ da ni poznavalec mednarodnega prava, če pa zadeva ni stvar prava ampak morale. Samo za pljuvanje ti gre.
    Kar se pa morale tiče, pa ti kot amoralen človek sploh ne moreš soditi. Zato si tudi napisal kar nekaj.

    Iz moralnega vprašanja si naredil pravno in ga obsodil. To je klasična, šolska manipulacija.
    Avtorjeva argumentacija je povsem na mestu.

    • Ravno iz razloga, ker ta “poznavalec” ne razume pomena pojma narodne izdaje oz. iz česar ta pravzaprav izhaja in drugič zato, ker si očitno domišlja, da je vsak vrednostni očitek, kritika ipd., nujno pravno opredeljen, drugače kot tak sploh ne obstaja oz. nima smiselnega pomena. Da o tem, da očitno niti ne pozna vseh možnih uporab pojma “izdaja”, niti ne omenjam. Da o tem, da je sam s sabo v kontradikciji niti ne omenjam in po tem lahko jasno sklepaš, da ta oseba ni nek intelektualec. Namreč, pravi, da naroda ni mogoče izdati, ker je to abstrakten pojem, torej narod pomeni le skupek ljudi z neko narodno pripadnostjo. Hkrati pa pravi, da je mogoče izdati državo, ki je spet abstrakten pojem, torej po njegovi logiki bi lahko kvečjemu govorili o izdaji državljana. Enako kontradikcijo stori, ko pravi, da naroda ni mogoče izdati, ker narod ni osebek s pravicami in dolžnostmi, kar velja tudi za državo. Kako je torej potemtakem državo mogoče izdati? Skratki, sami nesmisli, ki so produkt temeljnega razumevanja pojmov. To je tako, kot če bi ti jaz rekel, da je o bogokletstvu nesmiselno govoriti, ker Bog nima pravne subjektivitete, čeprav hkrati vsi vemo, na kaj se bogokletstvo nanaša, četudi pravo Bogu pravne subjektivitete res ne priznava.

     Glede morale si pa ti na tem portalu zadnji, ki lahko o njej razpravljaš, saj si svoje nemoralnost že velikokrat lepo izkazal.

     Tvojega blebetanja o tem, da sem iz moralnega vprašanja naredil pravno pa niti pod razno ne razumem, ker sem ta dva vidika jasno razdvojil in hkrati tudi razložil razmerje, v katerem sta.

     Tako da saj pravim, če je kdo tako alergičen na pojem “narodna izdaja”, naj pač to zamenja z “izdajo države”, “veleizdajo”, “službo v sovražnikovi vojski” in kar je še ostalih podobnih pravnih formulacij, ki se dejansko vse nanašajo na nepravni pojem “narodne izdaje”, ki se v širšem smislu uporablja tudi kot opis nekega delovanja, ki škodi interesom nekega naroda oz. države, katere nosilec ta narod je in tako npr. lahko beremo o tem, da bi bila prodaja kobilarne v Lipici narodna izdaja, da je bila predaja orožja TO narodna izdaja, da je privatizacija državnih podjetij narodna izdaja itd. Skratka, treba je najprej razumeti pojem narodne izdaje, kaj v danem kontekstu sploh pomeni, in potem o tem pametovati, drugače pač izpademo smešni, tako kot tale domnevni “poznavalec” mednarodnega prava. Še posebej smešno je to, da pojem narodne izdaje oz. veleizdaje, izdaje države sploh ni mednarodno pravni institut, tako da ni mi jasno, zakaj bi glede tega sploh potrebovali “poznavalca” mednarodnega prava, saj je opredelitev tega pravnega instituta v domeni vsake države. Vse to pove dovolj o strokovni kredibilnosti tega pamfleta.

   • Lenko v svoji aroganci zavrača uradno mednarodno pravo.

    Če pa je narodna izdaja moralni termin, potem so pa edini izdajalci – komunajzerji. Domobranci nikakor niso mogli to biti.

 12. ..Opičigalenko..zadevo smo pisali v pripravi SNVZ in človek, ki je pri tem spisu, ki sem ga podal je strokovnjak za te zadeve, medtem, ko si ti le burek ..in to je fakt, ki je preveljiv..

  ..in ko boš revček pismen, kaj je dolžan zagotavljati po mednarodnih uzancah tisti, ki je okupator in torej ima tudi pravico ustanavljati pomožne enotre …za vzrževanje reda..se burekđija javi..

  ..da pa si debil se vidi v tem, da misliš, da sta npr. Franc in Jože, ki sta Slovenca in npr. pripadnika vaških straž izdala narod, ko sta se borila proti npr . Tonetu in Lojzetu, ki sta bila tudi Slovenca in sta bila komunista =partizana ..

  • Ja, pravi strokovnjak za nerazumevanje pojmov in kontradikcije.

   In ne, Franc in Jože, ki sta bila Slovenca in pripadnika vaških straž nista izdala naroda zato, ker ste se borila proti Tonetu in Lojzetu, ki sta bila partizana, ampak zato, ker so pripadniki vaških straž bili pomožna okupatorska vojska, torej vojska, ki se je na strani okupatorjev borila proti slovenskem osvobodilnem gibanju. Če bi se Franc in Jože ne borila na strani okupatorja, potem ju ne bi nihče imenoval “narodna izdajalca”. Oz. spet, narodna izdajalca nista bila toliko Franc in Jože, ki sta zgolj izpolnjevala ukaze, ampak tisti, ki so kolaboracijo načrtovali in izvedli. Franc in Jože sta bila le zavedeni žrtvi “višjih ciljev”.

  • Lenko uporablja tipične komunajzerske manipulacije.

   Zaplete pa se mu, ker je danes znane že toliko resnice, da ne moreš kar z levo roko zamahniti in reči, da so domobranci kar izdajalci.

   Po drugi strani pa je jasno, da so komunajzerji enako kolaborirali z okupatorjem – pa so po tej logiki izdajalci – pa jih opravičuje tako ali drugače.

   Včasih poskuša manipulirati z nepomembnimi detajli, včasih pa z lažmi.

 13. ..no mogoče nm bo burekđija Opičigalenko, kot ne-strokovnjak za pravo, pojasnil katera takratna mednarodna konvecija, npr. haška, je prepovedovala ustanavljanje takih enot, okupatorju, , kot je bilo npr. domobranstvo..

  ..in v klaterem pravnem redu poznajo člen o izdaji naroda..??

  • Še enkrat, veleizdaja nima veze z mednarodnim pravom in je stvar državne zakonodaje. Po mednarodnem pravu je mogoče ustanavljati le tiste pomožne policijske oz. redarske enote, ki skrbijo za javni red in mir. Skratka, neko redarsko službo. Vojaške enote v to niso vključene. II. Haška konvencija pa jasno določa, da okupator od državljanov okupirane države ne more zahtevati lojalnosti, jih torej ne more prisiliti v to, da mu obljubijo zvestobo v smislu kakršnegakoli sodelovanja in pomoči in to je ravno iz razloga, da če bi bilo to dovoljeno, potem o kolaboraciji v smislu veleizdaje sploh ne bi mogli govoriti.

   Tudi ne vem, ali si res tako intelektualno omejen, da ti moram že vsaj tretjič zapisati, da izdaja naroda ni pravni pojem, ampak se smiselno nanaša na pravni pojem veleizdaje oz. temu pravnemu pojmu podobne pravne pojme.

   • ..torej burek..lahko navedeš katera konvecija je bila kršena v primeru ustanovitve domobranstva..??

    • Saj ti pravim, da nobena, ker to je področje, ki ga mednaronda javno pravo sploh ne pokriva, ker je to stvar suverenosti posamezne države. Kršena je bila torej domača zakonodaja in seveda je bila kršena neka splošna, temeljna moralna norma, ki tako ravnanje obsoja. Veleizdaja ipd. se ne preganja po mednarodnem pravu, ampak državnem. Gre za enega temeljnih postulatov državne suverenosti, ki ga poznajo vsi pravni redi, bi človek lahko rekel da skoraj od “pamtiveka” dalje.

     • ..burek, torej Kraljevina Jugoslavija ni bila podpisnik mednarodnih konvencij al kaj ??…in so te nadrejene domicilni zakonodaji..

      ..daj osliček nevedni, pojdi v oslovsko klop kamor spadaš…

     • Saj nima veze, ali je bila ali ne, ker nobena mednarodna konvencija ne določa pojma veleizdaje. To je stvar notranjega prava posamezne države.

 14. ..in če pogledamo gnojnost bureka Opičigalenko..bi šel in mis po mic ovrgel zapisano okoli tega, zakaj naroda ni možno izdati …

  ..in bi nam burekđija pojasnil, kako narod, kot skupek osebnosti izraža npr. zahtevo po zvestobi..??

   • ..ima določene državne organe, ki to lahko zahtevajo in terjajo..in je opisano v onem eseju..

    Izdati je mogoče kolektivno osebo, v kolikor je take narave, da lahko po svojih organih izraža voljo in sprejema obljube: Bojno enoto, konstituirane civilne družbe, državo, domovino kot družbeni organizem.

    • Državni organi so spet samo skupek osebnosti.

     Očitno še vedno ne razumeš, v čem je štos. Štos je v tem, da narod nima pravne subjektivitete, to je tista razlika, ampak bistveno je to, da tu nihče ne trdi, da jo ima, niti ne trdi tega, da je pojem narodne izdaje pravni institut, ampak da gre za splošno pogovorni pojem, ki ima moralen izvor oz. temelj, ki pomeni ekvivalent instituta veleizdaje. Če nekdo reče “narodna izdaja”, potem v pravnem jeziku to pomeni veleizdajo, izdajo države oz. kaj podobnega. Zakaj v kontekstu prava lahko govorimo o izdaji države je pa ravno iz razloga, ker država pa ima pravno subjektiviteto.

     Tudi bojne enote po tem tvojem pojmovanju tako ne moremo izdati, ker to spada kvečjemu pod izdajo države, še manj lahko izdamo civilno družbo, ali domovino, ki spet ni nekaj, kar bi imelo pravno subjektiviteto. Lahko pa seveda v vseh teh primerih govorimo o izdaji v nekem splošnem pomenu, torej enako kot v primeru izdaje naroda. Izdati tudi npr. ne moremo Boga, če pač zadeve interpetiramo s pravnega vidika pojma izdaje.

     Tako da problem je ravno v tem, ker se iz tega dela smešnjavo.

     • ..debilček Lenko vse je opisano v eseju, ki ga ti kod debilko ne zmoreš strokovno in argumntirano sesuti, razen , da imbecilno zamhneš z roko, da ga ni pisal in sodeloval poznavalec, pa je

      .. in lahko samo nevedno bleješ..

     • A tistemu zmedenemu zapisu, ki si ga prilepil praviš sedaj kar esej? Neverjetno. Glede “poznavanja” tega “poznavalca” sem pa dovolj zapisal in se ne bom ponavljal.

     • Izdati je mogoče kolektivno osebo, v kolikor je take narave, da lahko po svojih organih izraža voljo in sprejema obljube..

      ..specialno za debilka Lenka..ki nam bo pojasnil kako je narod take narave, da po svojih organih izraža voljo in sprejema obljube…..

      ..ob tem, da je narodna pripadnost stvar svobodne odločitve posameznika..

     • Izdati je v splošnem smislu mogoče karkoli, čemur je nekdo lahko lojalen. Torej tudi narod. Ideologijo. Vero. Prepričanje. Itd. Tako da glede tega ne rabiš nobenih organov.

      Sicer pa narod lahko povsem enostavno postavi, izvoli ali drugače določi neke svoje predtavnike, torej nek organ, ki ta narod zastopa in ki tudi izraža neko voljo in sprejema obljube. Skratka, vzemimo npr. neko narodnostno manjšino, ki oblikuje neke svoje predstavniške organe, ki potem ta narod oz. to narodnostno manjšino, tudi predstavljajo, izražajo njegovo voljo itd.

      In narodna pripadnost ni stvar svobodne odločitve posameznika, ampak je lahko stvar svobodne odločitve posameznika kvečjemu lojalnost do tega naroda, kar pa seveda spet ne pomeni, da narod nelojalnosti ne bo kaznoval oz. da tega ne sme storiti. Ravno nasprotno, take kazni so splošno uveljavljene, pri čemer se ta izdaja naroda v pravnem smislu seveda nanaša na izdajo države, ki nek narod predstavlja. Ker država je lahko tudi ta organ naroda, čeprav v današnjih družbah to ni tako izrazito, ker so držanve večnarodnostne.

   • ..ima določene državne organe, ki to lahko zahtevajo in terjajo..in je opisano v onem eseju..

    “Izdati je mogoče kolektivno osebo, v kolikor je take narave, da lahko po svojih organih izraža voljo in sprejema obljube: Bojno enoto, konstituirane civilne družbe, državo, domovino kot družbeni organizem.”

 15. ..za ateista je človek le kup disponirane materija nastal po naključju in v slepem evolucionizmu in nima ne izvornega ne finalnega smisla..prihaja iz in gre v nič..

  ..Lenko Primc se jasno deklarira kot ateist in zavrača vsako transcendentnost..ki se je ne da pozitivistično zapopasti..

  ..Lenko Primc pa tu npr. operira s pojmi naroda ali takimi, ki so vezani za etiko in moralo in se pokaže kot sam sebi protisloven debil ali burek..

  ..zakaj ?..

  ..narod ni pojem ali kategorija, ki je neodvisna od smisla in finalnosti in nepovezana s presežnostjo in prtesežno naravnanostjo človeka..ne, to je pojem in kategorija, ki to smiselnost rabio in je na njej sploh utemeljen..torej z vsem tem, kar pa ateist kategorično in v izvoru zanika..

  ..torej je imbecilizem, da govorimo o npr. francoskem kupu disponirane materije, ali slovenskem ali nemškem kupu disponirane materije, saj se med sabo substancialno ne razlikujejo, če smo atisti..razen, če burek Lenko pozna nemške ali slovenske molekule..

  ..a kot vidimo sam sebi protislovni burek Lenko Primc počne ravno to in zato je tudi Opičigalenko..

  • To, da ne priznavam absolutnih vrednot ne pomeni, da ne priznavam relativnih. To bi že lahko vedel. Če jaz rečem, da je nekaj vrednota zato, ker jo kot vrednoto dojemam, potem to ne more pomeniti, da zame to ni vrednota.

   Tako da še enkrat več, da protislovnost, ki mi jo očitaš, temelji na krožnem argumentu in je zato logično nesmiselna.

   • ..ma ni panike Lenko ..sam samo razčlenil zakaj si sam sebi protisloven debilko..

    ..in seveda ni nobenega krožnega sklepanja, kar si debilno izmisliš in podtakneš..da bi se obranil slečen in gol v svoji bebavosti..

    • Ja, razčlenil si s krožnim argumentom, ki gre takole:

     “Vrednote so obsolutne, ker če ne ne bi bile vrednote.”

     To je temelj tvojega argumenta, ki je šolski primer krožnega sklepanja. Nič novega.

     • ..debilko Lenko piše o nekih vrednotah, ki jih jaz nisem nikjer omenjal ali smiselno uporabljal v svojem komentarju…

      ..ergo ni pojasnil nič in se usedel nazaj v oslovsko klop..

     • Seveda si jih omenjal, le ne dobesedno in neposredno, ampak verjamem, da se tega ne zavedaš.

      Ker vprašaj se, če je zame ateista človek le kup disponirane materije, kaj je pa potem zate? Odgovor je “vrednota”.

 16. ..iz oslovske klopi nam osliček lenko napiše…kot odgovor katera mednarodna konvencija je bila v primeru ustanovitve domobranstva, kot pomožnih enot kršena..??..

  “Saj nima veze, ali je bila ali ne, ker nobena mednarodna konvencija ne določa pojma veleizdaje. To je stvar notranjega prava posamezne države.” Lenko

  ..kot prvo osliček ne razume, da so mednarodne konvencije in akti nad pravnim redom posamezne države podpisnice..to spada v temelje poznavanja prava, kakor osliček Lenko seveda ne spada..

  ..in kot drugo..je Kraljevina brezpogojno kapitulirala in to podpisala, torej takrat pravni red Kraljevine nikogar več tu ni pravno obvezoval..

  .. kar seveda osliček lenko tudi ne razume..

  • Ha, ha, ha, ha… To, kar praviš v osnovi sploh ni res, ampak bi bilo preveč komplicirano, da bi ti to razlagal. Tudi moraš najprej razumet, kako pravo funkcionira znotraj rezmerij primarnosti, sekundarnosti in komplementarnosti. Primarnost nekega nad-državnega prava ali mednarodnega prava ne pomeni tega, da če npr. mednarodno pravo nečesa ne prepoveduje, potem tega tudi državno pravo ne sme, ampak pomeni le to, da npr. tisto, česar določa neko nad-državno pravo, državno pravo ne sme urejati drugače.

   Tako da to, da nobena mednarodna konvencija ne prepoveduje kolaboracije ne pomeni, da tega ne sme storiti država.

   Glede kapitulacije pa moraš tudi vedeti, da kapitualcija ne pomeni, da neke države ni več, kar posledično ne pomeni, da njen pravni red ne velja več, še več, po mednarodnem vojnem pravu je okupator dolžan ta pravni red v kar največji meri tudi upoštevati. 43. člen IV. Haške konvencije (ne II. kot sem predhodno narobe zapisal), namreč določa tole: “The authority of the legitimate power having in fact passed into the hands of the occupant, the latter shall take all the measures in his power to restore, and ensure, as far as possible, public order and safety, while respecting, unless absolutely prevented, the laws in force in the country.”

   Tako da imaš prav, tega, kar ti govoriš, res ne razumem.

   • ..debilko saj nisem pisal, da je Kraljevina Jugoslavija nehala obstajati kot mednarodni pravni subjekt..temveč o tem, da je brezpogojno lapitulirala in ni imela več moči zvpostavljanja in zahtevanja pravnega reda na tem področju v tistem času in momentu..

    ..ergo so za ljudi tukaj veljali pogoji okupacije..

    ..ergo osliček..ništa novo nisi narikao..

    • Še enkrat si preberi 43. člen IV. Haške konvencije in to primerjaj s tvojo trditvijo: “in kot drugo..je Kraljevina brezpogojno kapitulirala in to podpisala, torej takrat pravni red Kraljevine nikogar več tu ni pravno obvezoval”

     Ne štima, ne da ne?

     • ..pravni red Kraljevine tukaj nikogar ni več in takrat in v tistih pogojih obvezoval. ker pač ni bilo organov in oblasti, ki bi ta pravni red zahtevale in uveljavljale..debilko..

 17. “In narodna pripadnost ni stvar svobodne odločitve posameznika, ampak je lahko stvar svobodne odločitve posameznika kvečjemu lojalnost do tega naroda”…lenko

  ..no tole je pa za anale debilizmov lenka iz oslovske klopi..

  • Jaz bi rekel, da je očiten debilizem na tvoji strani. Če bi bila narodna pripadnost stvar svobodne odločitve, potem bi se jaz lahko odločil, da bom Nemec, česar pa seveda ne morem, saj sem in bom, ne glede na svojo odločitev, vedno pripadal tistemu narodu, katere narodnost mi je bila dana z rojstvom, a ne? Lahko se pa svobodno odločim, da svojemu narodu ne bom lojalen.

   • ..aha torej te ne nikjer ne vprašajo , ko pišejo dokumente in te vprašajo po narodnosti in poveš kaj si in za kaj se smatraš..

    • Ma, bejž, torej se lahko jaz smatram za Španca, Finca, Kitajca? Tu gre le za to, da je odnos do svoje narodnosti oz. narodne pripadnosti svoboden. Torej, če se npr. ti ne “počutiš” Slovenca, potem to ne pomeni, da si lahko pa Italijan ali Rus, ampak pomeni samo do, da do te svoje narodnosti (ki je ne moreš spremeniti) ne čutiš posebne lojalnosti ter pripadnosti, ne pomeni pa, da si pripadnost nekemu narodu svobodno odločaš. Slovenec lahko tako čuti le pripadnost slovenskemu narodu, ali pa te pripadnosti ne čuti. Ne more se pa npr. odločiti, da bo pripadal kitajskemu narodu, torej da bo po narodnosti Kitajec.

    • Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha… No comment. In potem grem na nemško veleposlaništvo in zahtevam nemško državljanstvo, a ne? Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha… Lojze, tokrat si pa presegel samega sebe.

     • Saj se mi je zdelo, da boš naredil tako neumnost.

      Državljanstvo ni isto kot narodnost. Narodnost lahko po ustavi sam določaš, državljanstva pa ne.

     • To nima veze. Gre za to, da določene države državljanstvo podeljujejo tudi na podlagi narodnosti. Tudi v primeru Slovenije lahko nekdo, ki je po narodnosti Slovenec, pridobi državljanstvo na osnovi te pripadnosti. Ampak nacionalna pripadnost se seveda ne ugotavlja tako, da se o njej nekdo preprosto izreče, ampak jo je potrebno dokazovati, kar pomeni, da nekdo katerega starši so npr. kitajske narodnosti, se ne more razglašati za slovenca.

 18. ..uredništvu Častnika predlagam, da omogoči in naprosi Lenka Primca, da spiše esej in temo o tem, kako se izda in je možno idati narod in ga tudi plasira v mednarodne revije, da se malo nasmejijo, kaj lahko sproducirajo retardiranci..

   • ..ma lenko, kaj bi ostali malenkostni in omejeni le na Slovenijo in bralce častnika…so tvoje epohalne teze in razmišljanja o tem kako se lahko in izda narod, nekaj kar si zasluži široko mednarodno spoznanje in uveljavitev ..

    lenko inter-nacional press

    • Zakaj bi svetu razlagal nekaj, kar že ve? To moram očitno razlagat samo še tebi in tebi podobnim.

     • ..no potem, pa nam boš iz sveta pokazal, kje poznajo in pojmujejo izddajo naroda ali jo imajo celo v pravnem redu…

     • Pojem, ki je smiselno enak pojmu izdaje naroda poznajo vsi narodi povsod po svetu. V pravnem smislu, se pa to imenuje veleizdaja ipd.

 19. ..vidte zgoraj..ko lenko ne more pokazat kje sem logično krožno sklepal ali posredno ali neposredno pisal o vrenotah..

  ..pisal pa sem samo o protislovnosti ateistov in oslička Lenka, če so ateisti in hkrati uporabljajo pojme , ki so pogojeni in utemneljeni s smislom, ateizem pa smiselnost zanika..

  ..in je dbilko zavil v menjavo teze in teme..kako jaz pojmujem človeka..??

  ..ni kaj še lep primer debilizma oslička Lenka..

  • Aha, smo že prišli do smisla. Kaj pa je bistvo smisla? In spet, ateisti ne zanika smiselnosti, zanika zgolj absolutno smiselnost, relativno pa priznava. Ta tvoja trditev spet temelji na krožnem argumentu, ki gre nekako takole:

   Smisel je nujno absoluten, ker če ne ne bi bil smisel.

   • …kako ateisti ne zanikate smiselnosti, ki je in duhovna in nadnaravna in s tem transcendenčna kategorija ..??..od kdaj pa je tako..??

    ..in kako pride ateist do t. i. parcialne in delne in relativne smiselnost..če pa je biva v generalnem nesmislu..ali smiselnem vakumu..

    [odstranil admin]

    • Saj ti pravim, da gre za krožen argument. Na osnovi česa pa sklepaš, da je smiselnost duhovna in nadnaravna in s tem transendenčna kategorija? To moraš še dokazat, ne pa zgolj zatrjevat. Če zgolj zatrjuješ, potem si ujet v krožnem argumentu.

     Ateist do smisla pride zelo preprosto in to glede na dojemanje vsakega posameznika. Smisel obstaja takrat, kot ga človek kot takega dojema.

   • ..ti osliček lenko..a si že kdaj videl smiselnost in kako zgleda in kje biva in kako obstoja..

    ..koliko tehta in kake barve je..kako valovno dolžino seva..??

    ..ko si že doslej tako rad v vprrašanjih npr. Boga omejen le pozitivno in na vidno in merljivo..vse ostalo pa so opice na tvoji strehi..ali podobni debilizmi o letečuh špagetih..

    • Nekaj ni nadnaravno ter duhovno zgolj zato, ker je abstraktno, miselno. Nadnaravnost in duhovnost smisla je torej potrebno šele dokazati, razen seveda če duhovnost razumeš v pomenu razumsko spoznavnega.

 20. ..debilko lenko…saj lahko preverimo kako je zapisana veleizdaja in kaj to pomeni po pravnih ureditvah po svetu…in tam najdi kaj o izdaji naroda, če uspeš…

  • Očitno ti res ni pomoči. V pravnih ureditvah o izdaji naroda nič ne piše, ker ne gre za pravni institut, ampak gre za moralno vrednostni pojem. Izdati narod ne pomeni nič drugega kot sodelovati z okupatorjem proti interesom naroda, ki mu tudi sam objektivno pripadaš in bi glede na neka moralno vrednostna pričakovanja moral temu narodu biti lojalen, torej delati njemu v dobro.

   V pravnih ureditvah po svetu (razen seveda v kakšnih verskih državah) tudi nič ne piše o izdaji Boga, pa te vprašam, ali je Boga mogoče izdati, ali ne, po tvoje?

 21. Ponosen sem da sem domobranec znači da branim dom,ne pa komunajzerski morilec,zločinec in srbski ritoliznež.

Comments are closed.