Janez Kocijančič, kolikokrat še prevarani Sokoli

8
Janez Kocjančič, ugledni član slovenske komunistične vrhuške, skuša prodati za resnico nekaj, kar so si njegovi predhodniki preprosto izmislili. Je le del bajk in povesti o t. i. »naprednih«, »levih« ipd. sokolih in njihovi vlogi v OF. Pri tem je več kot očitno, da Janez Kocjančič ni nikoli niti pogledal dokumentarnega gradiva Komunistične partije Slovenije in njene naslednice Zveze komunistov Slovenije, kaj šele da bi se kot visok športni funkcionar seznanil z njim.

Janez Kocijančič, ugledni član slovenske komunistične vrhuške, mi v svojem prispevku, objavljenem 21. 3. 2020 v Dnevnikovem Objektivu, skuša prodati za resnico nekaj, kar so si njegovi predhodniki preprosto izmislili. Je le del bajk in povesti o t. i. »naprednih«, »levih« ipd. sokolih in njihovi vlogi v OF. Pri tem je več kot očitno, da Janez Kocijančič ni nikoli niti pogledal dokumentarnega gradiva Komunistične partije Slovenije in njene naslednice Zveze komunistov Slovenije, kaj šele da bi se kot visok športni funkcionar seznanil z njim. Omenjeno gradivo je zainteresirani javnosti dostopno arhivih, s katerimi sta prav oni upravljali skoraj pol stoletja

Komunistična partija Jugoslavije (in pozneje Slovenije) je že l. 1932 začela zavestno in načrtno s prevzemanjem sokolske organizacije. Ocenili so, da lahko prav slovenski Sokol izjemno pripomore pri udejanjanju proletarske revolucije, saj gre za organizacijo, ki ima na voljo ne samo sredstva, ampak tudi veliko množico mladih, iz katerih bi se dalo vzgojiti prihodnjo komunistično revolucionarno vojsko. Od takrat naprej si je Komunistična partija Slovenije prizadevala prevzemati slovenska sokolska društva in župe. Pri tem so se posluževali s z različnih ukan in prevari, dokumentiranimi v knjigi Prevarani sokoli. Janez Kocijančič očitno te knjige ni niti pregledal, kaj šele prebral.

Rus, Lubej in Polič ustanavljali OF brez pooblastila Sokolov

Dokončen komunistični prevzem sokolskih organizacij je bil preprečen šele l. 1939, ko so na t.i. »Taborskem procesu« iz Sokola med drugim izključili Franja Lubeja in Zorana Poliča Dr. Josip Rus, ki v tem procesu sploh ni bil udeležen, pa je tudi zaradi tega, ker ni položil sokolske prisege, izgubil vse vodstvene položaje v Sokolu. Tako je povsem nedvoumno, da dr. Rus, Lubej in Polič (v skladu z določbami Zakona o ustanovitvi Sokola kraljevine Jugoslavije iz l. 1929 in Statutu te organizacije iz l. 1930) v OF niso mogli biti – in tudi niso bili – ne legalni ne legitimni predstavniki slovenskega Sokola.

Kot posameznikom jim seveda nihče ne oporeka njihove pravice do ustanavljanja Protiimperialistične fronte (poznejše OF). Ustanavljali so gibanje, ki se je odločilo za boj zoper v drugi svetovni vojni udeležene imperialistične sile, po 22. juniju 1941 pa zoper okupatorje slovenskega teritorija Kraljevine Jugoslavije. Nihče tudi ne načenja vprašanja o častnosti ali nečastnosti njihove odločitve. To je namreč izrazje, s katerim operira Janez Kocijančič in ne jaz. Nespodbitno dejstvo pa je, da so se predstavljali za nekaj, kar niso bili. In tudi nobenega pooblastila organizacije, ki naj bi jo bili predstavljali in jo takoj po koncu vojne pospravili »na smetišče zgodovine«, niso imeli. Res je kvečjemu, da so bili podporniki Društva prijateljev Sovjetske zveze. Kolikor je doslej znano, je do njihovih prvih »uradnih« stikov s predstavniki tedanje Komunistične partije Slovenije prišlo prav v tem okviru.

Komunistični sokoli Stadler, Brajnik in brata Runko med vodilnimi vosovskimi likvidatorji

Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete, lahko njegov obstoj podprete z donacijo. 

Glede odgovornosti »komunističnih« sokolov za udejanjenje stalinistične revolucije bi kazalo omeniti, da je bil dr. Josip Rus prvi predsednik izvršnega odbor Protiimperialistične fronte (poznejše OF). V času njegovega predsedovanja je bil sprejet prosluli odlok Slovenskega narodnoosvobodilnega odbora o zaščiti slovenskega naroda. S tem odlokom je Varnostno-obveščevalna služba, komunistična tajna policija, dobila »bianco menico« za likvidacijo tistega dela slovenskega naroda, ki ni podpiral komunistične ideologije. Med vodilnimi vosovskimi likvidatorji so bili tudi komunistični sokoli Stadler, Brajnik in brata Runko. Njim ni bilo težko dvigniti roke nad sokolske brate in sestre. Naj omenim npr. Fanouša Emmerja, Avgusta Praprotnika, Minko Dovč in druge.

Zoran Polič je bil v OF od l. 1943 načelnik partizanskega sodnega odseka. Pod revolucionarnim sodstvom tega sveta so bili npr. v Kočevju na smrt obsojeni na Grčaricah zajeti pripadniki kraljeve jugoslovanske vojske v domovini. Ne sokolskem Taborskem procesu l. 1939 so bili potrebni kar štirje meseci sojenja, da so bile obtožencem izrečene društvene kazni. V Kočevju  l. 1943 pa je Zoran Polič sodni proces pospešil, saj so obdolžence v treh dneh obsodili na smrt. Med obsojenimi je bil tudi Rudi Marinčič, starosta Sokola Vič. Kje so pokopani Marinčič in njegovi soobtoženci, tudi Komisija vlade RS za reševanje vprašanja prikritih grobišč še ne ve. Po končani vojni je bil Polič do l. 1946, torej v času največjega bratomornega pomora slovenskega naroda v vsej naši zgodovini, notranji minister v vladi Ljudske republike Slovenije.

Rus, Lubej in Polič dosledno na liniji Leninovih zapovedi

Franjo Lubej je ob Josipu Vidmarju podpisan pod Zakon o kaznovanju zločinov in prestopkov zoper narodno čast, ki je tisočim Slovencem krivično odvzel imetje, dobro ime, nekaterim pa tudi življenje. Lubej je v svojih spominih napisal, da verjame samo tisto, kar je napisano s krvjo.

Že teh nekaj dejstev zelo jasno razodeva moralne profile dr. Rusa, Poliča in Lubeja ter njihovih komunistično-sokolskih sopotnikov, saj ostajajo dosledno na liniji Leninovih zapovedi, ki sem jih navedel že v odgovoru dr. Kristanu. Kakšno državo so komunistični sokoli soustvarili, pa najbolje opredeljuje Temeljna ustanovna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, kjer je med drugim zapisano: »… da Socialistična federativna republika Jugoslavija ne deluje kot pravno urejena država in se v njej hudo kršijo človekove pravice, nacionalne pravice …«.

Vsakdo, za katerega so ta dejstva žalitev, se mora predvsem resno vprašati, kaj je narobe z njegovim dojemanjem sveta.

8 KOMENTARJI

  1. Lepo, da je danes na fakulteti za sport kar nekaj profesorjev in docentov, ki se ne pustijo vec utisati komunisticnim veljakom in utirajo pot resnici na racun komunisticnih mitov in lazi. Tudi ali predvsem v zvezi z Leonom Stukljem. Bravo za ta pogum, ki v Sloveniji ni samoumeven!

  2. Ivan, prav imaš! (Z Ivanom sva stara znanca še iz Študijske telovadnice). Dejstva in resnica sta na tvoji strani. Komunističnim lažem je prej ali slej treba narediti konec. Vsa moja podpora pri boju za uveljavitev resnice!

  3. Spoštovana dr. Čuk in dr. Vest, hvala vama, da sta kot nezgodovinarja z deli, kot sta Prevarani sokoli in Gospod Leon Štukelj in tovarišija, Slovencem razkrila pomemben del zamolčane oziroma režimskim interesom prikrojene zgodovine. Iz obeh del in iz epohalnega Bermanovega dosjeja ekonomista dr. Aleksandra Bajta sem se novejše zgodovine naučil več kot iz revolucionarnih eskapad “priznanih” akademskih zgodovinarjev.

  4. Omembe vredno se mi zdi, da je bil ta zapis uglednega profesorja namenjen kot odgovor polemiki komunisticnega veljaka Janeza Kocijancica in da je urednik Dnevnika Miran Lesjak objavo gladko zavrnil. Taksno je zal stanje v slovenskih dominantnih medijih leta Gospodovega 2020. Ne 1950 ali 1970 ali 1989. Komunisti in njihova “resnica” morajo, temu so eni izgleda zavezani, se vedno imeti zadnjo besedo.

    Samo gospod tovaris Lesjak zivi v utvari, da je ta beseda dejansko zadnja in v utvari o svoji moci. Ostal bo pa spomin na njegova dejanja, na njegovo voljo po utisanju svobode misli in moci argumentov.

  5. Jaz komunistov ne bi kaznoval s smrtjo, kot bi oni nas. Kaznoval pa bi jih z obveznim branjem takšnih člankov. Da so jih prebrali, bi morali dokazati z ustreznimi obnovami člankov. Tako kot v šoli.

  6. Komunisti že vejo, zakaj z dušami in telesi branijo “svojo zgodovino”. Če bi dopustili resnico, bi se jim sesulo vse. Najbolj bi jih pretresla zaprta blagajna.

  7. kocjančiću se zemljsko življanje izteka, narava, rak slinavke je-bo opravil svoje! za svoje svinjarije boš plačal, pa zadnjo minuto tu , zemljskem življenju, zelo hudo bo! pravici bo vsaj min poplačano!

  8. Zvezdnik, kot bumerang se ti bo vrnilo tole umazano privoščljivo pisanje. Človeku s hudo boleznijo pač ne moreš želeti trpljenja! Smo v območju svetega! Debatirajmo, kritizirajmo, argumentirajmo….ja, Kocjančič je v mojih očeh zguba, do bridkega konca bo vztrajal v svoji laži in blefu, ampak…Sem povedala.

Comments are closed.