Govorjenje, da uvažamo Avstrijko za ministrico, je protislovensko v najglobljem bistvu slovenstva

17
Govorjenje, da uvažamo Avstrijko Angeliko Mlinar za ministrico, je skrajno primitivno.

V času nastanka vladne službe in državnozborske komisije za Slovence v zamejstvu in po svetu sem v okviru svojih možnosti in sposobnosti na dosegljivo pristojne poslal več opozoril, da je naslov teh organov dokaz, da slovenstva sploh ne razumejo. Kot tolikokrat sem bil nerazumljen oziroma neslišan. Mogoče sem bil, ker je boljše nekaj kot nič, tudi premalo glasen in vztrajen.

Slovenija je bila vedno vse slovensko ozemlje, kjer živijo Slovenci kot avtohtoni prebivalci.

Prav zato se je ta oznaka slovenskega ozemlja, ki je ni potrjevala ne mednarodna politika oziroma državna ureditev, ne uprava, ne geografija, tako težko prijela.  Zgodovina nam ni bila naklonjena.

Predvsem imenovanju Slovenije v slovenskem jeziku.   Uradna oziroma jezika kulture sta bila pri nas do vključno visokega srednjega veka latinski in potem nemški. Zato slovensko besedo Slovenija še vedno neuspešno iščemo. Najdem pa takrat in kasneje številne oznake o Sclavoniji in Windisch – landu, ne pa Sloveniji. Primož Trubar je še služboval v »slovenski deželi«, ne deželah, kasneje, vse do 1810 pa je, ker je v uradni, splošno sprejeti zgodovini, upravi in geografiji ni bilo, v slovenskem jeziku niso uporabljali.

Prav zato je Prešeren, ki jo je poznal, verjetno prav zaradi tega ni nikjer uporabil. O tem najdemo poglobljene informacije v knjigi Janez Höfler. Trubarjevi »Lubi Slovenci« ali Slovenija pred 650 leti v Strasbourgu. O pojmu Slovenije v srednjem veku, doslej najizčrpnejše informacije. Več kot povedno je dejstvo, da je moral ugledni znanstvenik in akademik eno najdragocenejših slovenskih knjig izdati v samozaložbi! Številne informacije o tem sta prispevala v svojih razpravah tudi ddr. Igor Grdina in dr. Anja Dular.

Slovenci smo ob koncu I. svetovne vojne doživeli udarec, ki bi ga preživel malokateri narod

Prve »zamejce« smo dobili, ko so nam okoli leta 700 del slovenskega ozemlja odtrgali Langobardi. Pozneje so k temu prispevali še Madžari oziroma Ogri in Benečani. Tudi Hrvati niso nedolžni (Čaber, Medžimurje, del Istre…) Slovenci smo kot celota živeli pod enim vladarjem le v času od konca Ilirskih provinc do znamenitega plebiscita v Beneški Sloveniji 1866. leta Bil je oktobra, kot dobrih 50 let kasneje koroški. Dejansko smo Slovenci ob koncu I. svetovne vojne doživeli udarec, ki bi ga preživel malokateri narod. Zgubili smo večino Koroške, Goriško, Istro in Trst in velik del Kranjske. Tudi te v celoti po II. svetovni vojni nismo dobili nazaj (Belopeški kot).

Edina satisfakcija je bila pridobitev Slovenske krajine ali Prekmurja. Kot negativne s svojim centralizmom in nepriznavanjem Slovenije ne gre spregledati tudi Karadjordjevičeve Jugoslavije. Titova je bila v tem pogledu boljša. Nikoli pa ni povsem opustila ideje o jugoslovanskem narodu, pa četudi na delavski, proletarski osnovi! O tem bo v naslednjem letu na neki ugledni italijanski univerzi branil disertacijo slovenski zgodovinar mlajše generacije, ki pa je, mogoče tudi zato, brez službe!

Da smo nacija nam je priznala nemška nacionalna politika že pred sredo 19. stoletja

Združena Slovenija, več kot stoletje najbolj povezovalen slovenski politični program, je zahteval združitev vsega slovenskega ozemlja. Republika Slovenija ga s svojo samostojnostjo in mednarodno priznanostjo ni uresničila. Slovenija in Slovenci so še vedno tudi izven slovenske države. Izseljenci so v primerjavi z njimi druga, ne drugotna kategorija, ker ne živijo na slovenskem etničnem ozemlju. Zaradi tega niso nič manj ali slabši, le naše obveznosti do njih so mednarodnopravno drugačne.

Organi za Slovence v zamejstvu in po svetu so v bistvu zanikanje ideje ali vsaj dokaz skrajno malomarnega odnosa do Združene Slovenije.

Ob razglasitvi Slovenije bi morali, vsaj pogojno, ponuditi slovensko državljanstvo vsem Slovencem, v prvi vrsti pa »zamejcem«. Že sam izraz je napačen in žaljiv, ker oni živijo znotraj slovenskega etničnega ozemlja.

Pojmovanje, da so Slovenci samo tisti, ki živijo v Republiki Sloveniji, drugi pa so v skrajni obliki slovensko govoreči Italijani, Avstrijci ali Madžari, ima svoje korenine v liberalnem prepričanju, ki omejuje pripadnost narodu z državno mejo. V bistvu gre za bližanje izrazu nation, nacija, nacionalna pripadnost, ki se v anglosaškem in romanskem svetu pokriva z pripadnostjo državi in pripadnosti narodu v smislu srednjeevropske in slovenske tradicije posebej ne pozna. Zato tudi ta skrajno neodgovorna trditev, da smo Slovenci šele z lastno državo postali nacija. To nam je priznala nemška nacionalna politika že pred sredo 19. stoletja! Antislovensko je tudi jugoslovenarsko pojmovanje Slovencev. Niso slučajno v KOS-u slovenske pripadnike učili, da so koroški in primorski Slovenci potomci političnih beguncev po II. svetovni vojni!

Govorjenje, da uvažamo Avstrijko za ministrico, je protislovensko v najglobljem bistvu slovenstva

Govorjenje, da uvažamo Avstrijko Angeliko Mlinar za ministrico, je skrajno primitivno in tragično. Protislovensko v najglobjem bistvu slovenstva. Kandidatke za ministrico ne poznam  osebno in niti ni važno, če ne bo idealna. V vladi je toliko takih, da bo težko slabša od njih. Bolj je Angelika Mlinar Slovenka kot velik del Slovencev v Sloveniji, ki imajo državljanstvo, pravico do bivanja in so glede nje najbolj glasni. Tudi ne bo prva ministrica z dvojnim državljanstvom!

Kakšno srečo bi imeli, če bi tako funkcijo sprejel Marjan Wakounig, eden največjih avstrijskih in evropskih ekspertov za davčno problematiko. K sreči so ga vsaj nekajkrat povabili, da je v Ljubljani predaval. Med Slovenci izven Republike Slovenije je veliko Slovencev, ki bi jih v teh, vse bolj brezizhodnih časih, krvavo potrebovali. Številne, zlasti bivše »jugose«, motijo, ker niso rojeni v Republiki Sloveniji. Južnoslovansko poreklo jih ne moti. Tudi mene ne, ne morem pa očitati Slovencem slovenstva! Spomnimo se gonje proti dr. A Bajuku, ki so ga sramotili, da je ugodno živel v tujini, ko smo se »mi borili za splošni napredek v Sloveniji in Jugoslaviji«!

Prav nič pa jih ne motijo tipi a la ljubljanski župan, ki se odkrito norčuje iz slovenstva in njegove zgodovine in številni oni, ki so v najvišjih službah v vojski (! in policiji(!) in imajo tudi državljanstvo bivših jugoslovanskih zveznih republik, da o »civilni« družbi niti ne govorim, ki jim je slovenstvo in samostojna Slovenija trn v peti!

17 KOMENTARJI

 1. Kar me moti pri njej, je to, da je včasih sodelovala v Narodnem svetu KS, danes se pa druži z Cheguevaristi in Jankovići!

 2. To je res cudno. V Narodnem svetu NSKS so se vedno zdruzevali slovensko zavedni, do komunizma distancirani, pretezno nekoliko konzervativni in katoliski ljudje. Angelika Mlinar si je ze v Avstriji potem izbrala drugacno opcijo, levoliberalni forum. Se bolj cudne so njene povezave v Sloveniji. Bomo videli, kaksna ministrica bo. Dejstvo, da je zamejka in da bo imela dvojno drzavljanstvo, me nacelno ne moti.

  • Njen resor je pa pomemben. Crpanje kohezijskih sredstev EU ta in prejsnja vlada namrec opravljata kriticno slabo. V igri so tezki milijoni.

 3. Vsekakor je beseda uvoz cinična, če ne kar zlobna. Sicer pa “uvazamo” tudi bosance in migrante itd. Vse mi to uvažamo. In tega besednjaka ne manjka tudi na desni.
  Če je slovenka s Koroške, kaj je tu narobe?! Aha. Slovencev je polno tudi v Argentini, pa Avstraliji in še kje. Ampak to niso “avtohtoni”?! Res se včasih čudim, da imamo še takšno državo, kot jo imamo.

 4. Seveda se načeloma lahko strinjamo z dr. Grando. Toda pri tej stvari sploh ne gre za to, kar je videti, ampak za čisto običajni komunistični projekt. Slovenija in slovenstvo sta v tem primeru navadna maska, ki skriva pravi, komunistično-antifašistični obraz. Lahko si samo predstavljamo reakcijo medijev v primeru, da bi nekaj takega storila Janševa vlada. Ne govorim na pamet, saj smo te stvari že velikokrat videli.

 5. kakorkoli je to dobro sporočilo za rojake na Koroškem, kako bo suverena pa se ne sekirati, saj če izberejo katero drugo iz možnega kroga lojalnih politikov pa že vnaptej veš, da je rdečkarjem podložen itd.
  Torej, najboljša izbira. Je iz Podjune in nekaj iskric upanja je, čeprav jo kadrira lutkarsko gledališče.

 6. G.Granda je pač velik zgodovinar in je še kako dobro napisal. Poudaril tudi da ne razpravlja o tem kakšna bo ta ministrica in da slabša od mnogih skoraj ne more biti, četudi pa bo, pa je to obrobno. saj ne bo delala nič po svoje, pač pa kot ji bodo ukazali Ugrabitelji države.
  Kdor od te ministrice , predvsem ker bo del te vlade, iz srca kaj pričakuje, zasluži pa res priznanje za naivnost.

 7. Briljantno na kubik!!!
  Spoštljiv poklon avtorju! Škoda le, da ta odločilna dejstva slovenske zgodovine niso v javnosti dovolj poznana.

  Pred dnevi je bil na spletnem časopisu RTV objavljen intervju z zgodovinarjem , ki pa je žal zatrjeval, da smo se Slovenci kot narod začeli zavedati šele konec 19. stoletja oziroma v začetku 20. stoletja, pri čemer je napravil napačen logični zaključek.

  Sprašujem se zakaj nekateri zgodovinarji spregledajo odločilna dejstva in dokaze, ki dokazujejo, da smo Slovenci zavedali, da smo poseben narod vse od Primoža Trubarja dalje:

  • Trubar nas v svojih slovenskih, ne pa v hrvaških knjigah, naslavlja in pozdravlja z » Ljubi Slovenci!«. Trubar je bil razgledan in domoljuben mož, zato je logično, da si ni izmislil besedo »Slovenci« in jo uporabil na začetku prve slovenske knjige. To besedo ni obrazložil, kar dokazuje, da je bila v tedanjem času splošno znana na slovenskem in jo zaradi tega ni bilo treba obrazložiti.
  • Trubar izda knjige v slovenskem jeziku. Ko pa Trubarja naprosijo Hrvati naj še izda knjigo v njihovem jeziku, jo izda v njihovem jeziku. Trubar Hrvate ni naslovil z izrazom Slovenci, kar dokazuje, da je bilo splošno znano, da Hrvati niso Slovenci.
  • Torej se je že v Trubarjevem času in kasneje ločevalo kaj in kje je slovensko – tu se je uporabljala slovenska govorica in slovenski jezik in kaj in kje je hrvaško – tu se je uporabljal hrvaška govorica in hrvaška knjiga.
  • Leta 1584 je Adam Bohorič izdal prvo slovensko slovnico.
  • Leta 1592, 1603 in 1781 leta so izšli slovenski slovarji z več avtorji. ( vir Wikipedija)
  • Avstroogrska izdaja svoje uradne liste tudi v slovenskem jeziku že od 1. polovice 19. stoletja, kar ugotavlja tudi omenjeni. Avstroogrska je na ta način uradno priznala tedaj splošno znano dejstvo, da smo Slovenci Slovenci, ne pa Hrvati ali celo Rusi. Seveda pa smo vsi Slovani, vendar to ni opravičilo, da danes mi sami ne bi našim prednikom priznali, da so bili Slovenci, ko pa so to nedvoumno priznavale tedanje AO oblasti.
  • Znana je pisna zahteva slovenskih narodnih predstavnikov z naslovom » Zahteva po zedinjeni Sloveniji« iz leta 1848, ki je bila predložena oblastnim organom na Dunaju.
  • Znano je izdajanje slovenskih časopisov:- od leta 1843 dalje Kmetijskih in rokodelskih novic – od leta 1868 dalje Slovenskega naroda – od leta 1873 dalje Slovenca.

  Skratka, vse od Trubarja dalje obstojijo potrebni elementi za priznanje slovenskega naroda in sicer:
  – slovenski jezik, slovenska knjiga
  – teritorialno območje na katerem živijo Slovenci in govorijo slovenski jezik.
  – in imajo ter berejo svoje slovenske knjige ter uporabljajo od Bohoriča dalje ( 1584) tudi slovensko slovnico, nekaj let pozneje pa tudi slovenske slovarje.
  – In imajo slovensko kulturo nasploh, ki se kaže v slovenskih ljudskih pesmih in ljudski glasbi, šegah, rekih, plesih, noši in tradiciji.

  To so splošno znani elementi za priznavanje naroda.

  Skratka v nasprotju z resnico je, da lahko o Slovencih oziroma slovenskem narodu govorimo šele konec 19. ali v začetku 20. stoletja. Takšno pisanje je za nas Slovence poniževalno, saj ne spoštuje našega osebnega dostojanstva kot tudi ne dostojanstva naših prednikov. Osebnega dostojanstva, ki nam je zagotovljeno po slovenski ustavi in mednarodnih pravnih dokumentih kot temeljna človekova pravica.

  Bodimo zdravo samozavestni in si priznajmo osebno dostojanstvo, ki nam gre po slovenski ustavi in mednarodnih pravnih dokumentih!

 8. Splošno znano je tudi, da se tudi danes izdajajo uradni listi le tistim, ki jim je priznana narodnost. Pri nas sta to italijanska in madžarska narodnost.

 9. Kakšna ironija in nesamozavest:

  Avstroogrski narodi so nam priznavali, da smo Slovenci in da nas je treba obravnavati kot narodnost, mi Slovenci, ki imamo danes svojo samostojno državo pa tega danes nočemo priznati.

  Problem je namreč, da je takšna nesamozavestna slovenska uradna zgodovina in z njo oblastna politika.

 10. Da naša oblastna leva politika nima zdrave slovenske samozavesti in ne spoštuje slovenske ustavne suverenosti, dokazujejo skupne seje vlad v Beogradu – srbske in njej podložne slovenske.

  In to kljub temu, da je Srbija bila pred nekaj leti vojni agresor nad Slovenijo in je hotela preprečiti osamosvojitev Slovenije.

  Zakaj pa nimamo skupne seje vlad z našimi sosedi?

 11. To pa je tudi dokaz, da je Šarec le navidezno slovenski domoljub. Očitno zgolj zato, da si pridobi volivce.

  • TOOOČNO TOOO !!! ! !!! VSAK DOBER HINAVEC JE IGRALEC !!! ! !!! IN TOČNO TO JE ŠARO !!! ! !!! ANTISLOVENEC !!! ! !!!

 12. Je pa ta zgodovinar v članku “Avstrogrska je bila inkubator narodov”, pravilno opozoril na dejstvo, da so bili v AO najugodnejši pogoji za uveljavitev narodov v Evropi.

  Bolj kot je to danes. Dokaz: Katalonija, Škotska, Baskija….

 13. Mogoče pa je šel premier Šarec urejat v Beograd, da bi se razvil klopčič trgovine z otroki in odprtje arhivov iz časa bivše totalitarne države.

  Če se to ne bo zgodilo, bomo prišli do obratnega zaključka – torej, da se to ne zgodi, ker bi škodilo tistim, ki obožuje tiste čase.

 14. Pomagajte jo izvoliti samo zato, ker je koroška rojakinja in to povejte.
  Itak je vse kar se dogaja v vladi “sreča na vrvici”.

 15. Stalin je priporočil, ukazal, da se revolucije izvajajo kon nacionalna osvoboditev, ker je vedel, da potem ljudje ne bodo vedeli, da se borijo za teroristično vladavino indegeneracijo človeštva v novo gmoto teoretičnih pravic za vse…, poptem pa je nacije ukinil in jepomenilo nacionalno PARTIJA. Zato je sedaj “slovenski nacionalni interes” partijski interes in zloraba ideologije za blagor partiskih elit in zatiranje za njih obstoj in razvoj kulturnega boja do te mere, da razgrdi vse tradicije, vere itd. Edina pripadnost je PARTIJA. Je pa dopustno imeti vse to navidezno, toda pod komando PARTIJE, dokler jim ta ne pretrga vezi s pametjo in bodo sami za to, da se ukinejo.
  Toda to bi bilo, ko bi preplavili tudi ZDA do totalne” DEMOKRACIJE” mafijskega vzorca- demokracije mafije, da počne t rajo kar hoče in ta ji ploska v strahu, potem pa še v inkulturirani prepričanosti sprejetega osrečujočega enoumja…
  Potem pa se bo zopwt vse sesulo, ker drugače ne more biti. Toda, zakaj mi to nepotrebno zlo dopuščamo?!

Comments are closed.