Žiga Turk, blog: Državljanska vzgoja, res!

4

Ministru Pikalu prihaja v navado, da se ob vsaki priliki izgovarja name. Če kaj naredi, recimo ureja ICPE, se pohvali, da je moral priti on, da je opazil problem, pred njim pa da se ni zgodilo nič. Če kaj ni narejeno, se izgovori, da tega ni naredil njegov predhodnik. Da se pa v škandalu s tovarišijskim projektom družine Lukšič o državljanski vzgoji izgovarja na predhodnika, je pa preveč.

Mediji citirajo ministra Pikala:

»da so glede državljanske vzgoje pripravili konkretne rešitve, ki pa niso bile implementirane, ob tem pa kaže s prstom na bivšega ministra Žigo Turka, ki je spremenil ime predmeta, ni pa izpeljal posodobitve.”

To je neresnica

Predmet “Državljanska vzgoja in etika” je minister Zver leta 2007 preimenoval v “Državljanska in domovinska vzgoja ter etika”. Učne načrte je Zavod RS za šolstvo posodobil leta 2008 in Strokovni svet jih je sprejel julija 2008. Se je pa minister Lukšič kasneje delal, kot da se to ni zgodilo. Projekt, ki ga je razpisal, je bil še za stari predmet “Državljanska vzgoja”, čeprav je že prejšnja vlada predmet dopolnila z domovinsko komponento. Vprašanje je, v kakšni meri so rezultati projekta sploh uporabni za razširjeno definicijo predmeta.

Če ministru Pikalu še lahko odpustimo, da je spregledal, da je bil predmet preimenovan leta 2007 in ne leta 2012, pa bi pričakoval, da se bo spomnil, da je predmet junija 2013 preimenoval še on sam, torej minister Pikalo (in ne njegov predhodnik minister Turk), in sicer v »Državljanska in domovinska kultura in etika«. Pač v skladu s paničnim odporom, ki ga ima levica do tega, naj bi šola tudi vzgajala.

Več lahko preberete na blogu Čas-opis.


4 KOMENTARJI

 1. Da bo informacija popolna:

  Omenjani predmet je svoje zadnje poimenovanje “domovinska in državljanska kultura in etika” dobil z novelo zakona ZOsn-H (6. člen novele, ki spreminja 16. člen Zakona o osnovni šoli), ki je bila sprejeta 2. 11. 2011 (http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201187&stevilka=3727). Mislim, da gre za zadnje redno zasedanje DZ pred padcem Pahorjeve vlade.

  Iz zapisanega sledi, da ministrstvo predlog spremembe podalo pod ministrovanjem dr. Lukšiča.

  Je pa res, da je v skladu z 49. členom iste novele (ZOsn-H)6. člen, ki spremeninja imena še nekaterim drugim predmetom, tako da je bila beseda vzgoja iz predmetnika OŠ dokončno odstranjena, začel veljati s 1. septembrom leta 2013, to je z začetkom tega šolskega leta.

  Se pa strinjam, s prstom kazati ni lepo. Vsaj tako je mene naučila moja mama. Ampak to ne spada pod predmete. To spada že pod vzgojo.

 2. Zanimivo je kakšen prastrah imajo nekateri pred vzgojo za moralno etične vrednote, da so morali izraz ” vzgoja” izbrisati iz učbenikov.

  Kako naj vrednote živimo v vsakdanjem življenju, če so v samem izhodišču simbolno izbrisane, da ne bi zaživele med mladimi in starejšimi?!!!

  Kdo je torej odgovoren za izbris vrednot v slovenski skupnost?!!!

 3. Ne vem, zakaj je ta izbris vrednot tako tabuiziran, da je šele zdaj prišel na plan!?

  Ali nismo preveč mlačni do tako velikih napak?!

 4. Nisem šolnik vendar sta zame pomembni dve vprašanji, ki se tičeta uvedbe tega predmeta v šolo (birokrati s kurikularnimi nameni bi rekli v šolski izobraževalni sistem!), prvo je:
  -ime/naziv šolskega predmeta. Daljši kot je več skriva in manj daje, dovolj bi bilo domovinska vzgoja, ki ima v sebi tudi etično in moralno komponento saj so države minljivo blago (moj oče se je rodil še pod Avstrijo, živel pod Italijo, nekaj Jugoslavijami in umrl v državi Sloveniji),
  – drugo vprašanje pa je zakaj je bilo potrebno več kot 1 mio evrov za pripravo in sestavo (argumentacijo?!) programa tega izobraževanja (vzgoje). To razumem kot del sistemske korupcije.

Comments are closed.