Prejeli smo: Zakaj parlamentarna preiskava TEŠ 6 (2.)

0

TEŠDrugi del prispevka, prvi del objavljen včeraj, 6. januarja, na povezavi.

Na tem mestu velja podčrtati, da je TEŠ  6 samo posledično okoljski, ekonomski in razvojni problem slovenije. TEŠ 6 je vzorčni primer nedelovanja slovenskega kapitalizma, ki ga zaznamuje tako rekoč fevdalna monopolna ureditev, s podedovano hipoteko iz 60. Let prejšnjega stoletja. Prvi propadli projekt ekk velenje datira v leto 1967. Zato tej enigmi nihče ni mogel in/ali ni hotel priti blizu. Ne vlade ne ministri. Kajti šaleška hobotnica je skoraj vedno imela odločilni vpliv na to, kdo v vladi bo minister, ki pokriva ta resor. Stranka zares, ki je leta 2009 ta problem zaznala, je sicer problem načela, je pa bila zaradi notranje razklanosti prešibka in zato neučinkovita. Nekaj podobnega se je zgodilo, ko je SDS oktobra leta 2011 prvič zaustavila poroštvo, ni pa v koaliciji 2012 dosledno vztrajala na pogojih za podelitev poroštva. Ker so ti pogoji kršeni, je zdaj čas za revizijo projekta. Kot rečeno, oboje kaže na nesposobnost strank za reševanje takšnega ali podobnih problemov.

Izredna seja glede teš 6 in parlamentarna preiskava pa sta končno nujni tudi zato, ker je le javna razgrnitev problema sredstvo pritiska, da javnost preko preiskave izve o številnih botrstvih in klientelizmu, ki sega celo v organe, ki bi morali izvajati nadzor. Preiskava mora razkriti na videz nedolžne igralce – na primer GZS, RČS  in KPK ter Urad inf. pooblaščenca. Pokazati mora, kako je slovenska etablirana družba, s civilno družbo vred, filigransko in na stotine načinov kapilarno vgrajena v skupinske in posamične korupcijske projekte »nacionalnega interesa«. S stroko in večinsko skorumpiranim novinarstvom vred. Pokazati mora, kako in zakaj so institucije in civilna sfera s pasivno držo, kljub drugačnemu zunanjemu videzu, v bistvu projekt podprle in ga omogočile.

Poroštva za projekt, ki je v protikorupcijski preiskavi, noben medij ni problematiziral

Zakonodajni postopek v juliju 2012 je z ekspresno hitrostjo vodil Predsednik DZ Gregor Virant, ne da bi pred tem kakor koli upošteval izražene zahteve po javni predstavitvi mnenj o projektu TEŠ 6, kar bi bilo ob zakonu o poroštvu samoumevno in več kot nujno. Zgodilo pa se ni nič, oziroma še več, odbor za gospodarstvo DZ je izglasoval, da predstavitev mnenj o projektu sploh ni potrebna, čeprav so hkrati isti poslanci izjavljali, da projekta ne poznajo. Ker je bila korupcijska dimenzija projekta tedaj že znana, je bil predsednik državnega zbora prvi poklican, da zavaruje zakonitost in transparentnost pri sprejemanju poroštvenega zakona. Zato mora biti predmet preiskave tudi njegova vloga. Tega ni storil niti na izrecni poziv civilne družbe. Enako nekompetentno je reagiral tudi predsednik države Danilo Türk. Ob tem se je pokazalo, da na vrhu institucij nimamo ljudi, ki bi vodili politiko, pač pa le izvršujejo politiko drugih, to je monopolnih interesnih skupin in s tem ohranjajo nedotaknjeno tradicijo mafijske kontinuitete.

TEŠ 6 je predvsem problem nedelovanja slovenske demokracije. Kapitalizem brez demokracije pa je najslabše, kar se lahko zgodi neki državi. Posebej, če je ta še mlada in brez demokratične zavesti ljudstva. V tej zavesti prevladuje antidemokratična iluzija kolektivistične pameti, ki se na koncu izraža v zaprtem strankarskem sistemu, v katerem je resnica stvar glasovanja, ne pa empiričnih in drugih dejstev. Formalna lupina demokracije le prikriva bistvo nedelovanja sistema. Dejanski vpliv državljanov je omejen na sporadične in eksotične proteste, ki so na zunaj glasni, vendar so, kadar gre za »nevarne stvari«, skoraj povsem neučinkoviti. So zgolj blefiranje dirigirane demokracije. Izjemen dosežek tovrstnega igre pa je, ko podpredsednik KPK izjavi, da parlamentarne preiskave ne potrebujemo. Organ, ki naloge ni opravil, zdaj poziva k temu, da je ne opravijo tudi drugi. To, kot rečeno, kaže na to, da KPK s svoje strani v osnovi ni bila pripravljena resno preiskati TEŠ 6. Predvsem se je zanašala na to, da bodo njeno delo opravljali in opravili drugi.

Čas je za uvedbo demokracije v Sloveniji

V Sloveniji je virtualnost resnična, realnost pa virtualna. Za to poskrbijo mediji. Internet je ostal edino pribežališče »oporečnikov« TEŠ 6 in oporečnikov predstavnikom režima, režima, ki mu razkrivanje temne strani politike, stroke, medijev in mafijskih botrov gre izjemno na živce. Zato se zdaj očitno že pripravlja medijska ofenziva proti izredni seji državnega zbora in preiskovalni komisiji. Skratka: tudi medijsko je poskrbljeno, da se vlade menjajo, režim pa ostaja isti. Na odprto vprašanje, »kdo vlada, če ne vlada vlada«, pa »vladajoči« nočejo oziroma ne znajo odgovoriti. Da vprašanje lahko ostane neodgovorjeno in se jim ni treba zagovarjati pred ljudstvom, ponovno poskrbijo mediji. Zato ni čudno, da jih je bivši predsednik Danilo Türk pred leti že pohvalil, da so »odlični«.

Odličnost po meri režima nas vodi v razkroj. To se bo pokazalo tudi v primeru preiskave TEŠ 6. Še bolj pa po začetku njegovega obratovanja, ko bo začel proizvajati 2 izdelka, prvi je elektrika, drugi je izguba. Elektriko bomo izvažali, izgubo bomo plačali. Solidarnost bo segla v naše denarnice. V družbi, v kateri je »hlapčevstvo« zgodovinsko potrjeno in preizkušeno, to ne bo nič novega. Novi bodo samo izvirni načini uveljavljanja kolektivizma in solidarnosti, ki poveličuje partijsko-strankarsko »inteligenco«, državljane pa pušča pred vrati parlamenta. Vendar, pa je to že druga tema, ki prerašča primer TEŠ 6 in sega v srž »nedelovanja« slovenskega kapitalizma brez demokracije. Primer TEŠ 6 je le zunanji simptom obolelega organizma, ki mu pravimo ugrabljena država, ugrabitelji pa so nepogrešljivi senčni botri njenega propada. Demokracija pa je njihov največji sovražnik. Zato je čas za uvedbo demokracije v Sloveniji.

Vili Kovačič

Foto: Aleš Čerin