Za pravičnejšo obdavčitev nepremičnin

7

druzinska_pobuda1PREJELI SMO. Vlada RS je 7.6.2013 v javno obravnavo poslala predlog zakona o obdavčitvi nepremičnin, s katerim naj bi dosegli pravičnejšo obliko obdavčitve, ki naj bi nadomestila nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ), a predlog zakona tega cilja ne izpolnjuje v celoti. Tako predlog zakona razlikuje obdavčitev praznih in izkoriščenih nepremičnin, a ne upošteva števila prebivalcev posamezne nepremičnine, kar pa je po našem mnenju nujno  potrebno, če naj bi bila obdavčitev vsaj približno pravična. Več članov gospodinjstva pomeni, da je za enak standard bivanja potrebno več prostora in s tem večja ter posledično več vredna nepremičnina.

Ker pa pri večjem številu članov gospodinjstva to ne pomeni višjega standarda bivanja, ni pravično, da bi zato gospodinjstvo plačalo več davka kot ga za enak standard bivanja plača manjše gospodinjstvo. Zato predlagamo, da vlada še bolj dosledno izpelje in dodatno razvije svoj predlog odvisnosti davčne stopnje od izkoriščenosti nepremičnine, kakor je razvidno iz naslednje tabele.

Število preb. v stan. nepremičnini    Davčna stopnja davka      Opomba

0                                                                   0,45 %                                    Po predlogu zakona

1                                                                   0,15 %                                     Po predlogu zakona

2                                                                   0,14 %                                    Dodatno znižana stopnja

3                                                                   0,13 %                                    Dodatno znižana stopnja

4                                                                   0,12 %                                    Dodatno znižana stopnja

5                                                                   0,11 %                                     Dodatno znižana stopnja

6                                                                   0,10 %                                    Dodatno znižana stopnja

7                                                                   0,09 %                                    Dodatno znižana stopnja

8                                                                   0,08 %                                    Dodatno znižana stopnja

9                                                                   0,09 %                                     Dodatno znižana stopnja

10                                                                 0,07 %                                     Dodatno znižana stopnja

11 in več                                                     0,05 %                                     Dodatno znižana stopnja

S predlogom bi se spodbujalo večjo zasedenost oziroma izkoriščenost nepremičnin, saj bi večja zasedenost stavbe pomenila manjši davek, hkrati pa bi se zagotavljalo, da gospodinjstva z večjim številom članov za enak standard bivanja ne bi plačevala več davka kot manjša gospodinjstva. S tem predlog izpolnjuje osnovni cilj predlagatelja zakona, da se nadomesti NUSZ z bolj pravično obliko obdavčitve.

Glede ne to, da simulacije kažejo, da bi skupni znesek davka samo od stanovanjskih nepremičnin v nekaterih občinah tudi za več kot 10 krat presegel sedanji skupni znesek nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča predlagamo vladi, da ponovno pretehta tudi višino predlagane splošne davčne stopnje (stopnje, ki bi veljala za nepremičnine z enim prebivalcem). Če bi se ta znižala, bi se po gornjem predlogu znižale tudi stopnje za nepremičnine z več  prebivalci.

Glede na dejstvo, da so otroci naložba v prihodnost celotne družbe, bi država pri nepremičninah, v katerih živijo otroci, lahko priznala še določene dodatne olajšave v obliki znižanja davčne osnove, tako da bi iz obdavčitve izvzela osnovni stanovanjski prostor otrok (podobno kot se del stanovanja ne šteje v premoženje po ZUPJS). Predlagamo, da se za vsakega otroka v družini iz obdavčitve izvzame po 25 m2 stanovanjske površine. Ker družine zaradi višjih življenjskih stroškov zaradi večjega števila družinskih članov težje pridejo do lastne stanovanjske nepremičnine, tudi gradnja hiše pri družinah pogosto traja dlje. Zato ocenjujemo kot neprimerno določbo, ki vsako nepremičnino, ki ni gotova v petih letih od izdaje gradbenega dovoljenja obravnava kot zemljišče z neizkoriščeno rabo za gradnjo stavb.

Predlagamo, da se ta rok za vsakega otroka v družini podaljša vsaj za eno leto.

Tomaž Merše, predsednik Družinske pobude

7 KOMENTARJI

 1. Kot prvo:
  NOBEN DAVEK NI PRAVIČEN. Vsak davek je ropanje.

  Samo socialisti ( ki danes s kravato plenijo, ropajo sodržavljane) govorijo o pravičnih davkih.

  Evropa in s tem Slovenija danes doživljata največjo krizo v civilizaciji, ker je premalo ustvarjanja in preveč ROPANJA.

 2. Ne strinjam se s trditvijo: “NOBEN DAVEK NI PRAVIČEN. Vsak davek je ropanje.” Poudarek je pri besedi “noben”. Sicer pa je ta trditev pri nas kar pravilna.

  Kaj hočemo? Hočemo npr. pravno državo. Ta nekaj stane, ker moramo imeti kljub vsemu sodstvo, tožilstvo in policijo. To so skupne stvari in denar za njihovo delovanje … izvira iz dejavnosti, ki ji pravimo davek.

  Hočemo npr. samostojno Slovenijo in to si težko predstavljamo brez čuvajev meje – samo spomnimo se pravokacij v Piranskem zalivu – in spet ne gre preko dejavnosti, ki ji pravimo davek.

  Povišati davek http://www.dnevnik.si/slovenija/v-ospredju/neuradno-vlada-se-je-kriznemu-davku-odpovedala-ne-pa-tudi-zvisanju-ddvja in hkrati povišati plače svetnikom http://www.24ur.com/novice/slovenija/ceprav-varcujemo-so-si-drzavni-svetniki-izglasovali-500-evrov-mesecnega-dodatka.html je pa čisto ROPANJE.

 3. Kar je nepošteno je GURSov seznam. Takrat je cela slovenija padla na kolena in nosila podatke GURSovim študentom, popisovalcem. Narod sužnjev in luzerjev.

  Od takrat so bile poplave v Železnikih, recimo. Kje so zdaj popisovalci… Pa ljudje božji, mar vas je res tako lahko vleči za nos? Vse kar oblast naredi je pravilno?! To je slovenski moto.

 4. “pa bi se zagotavljalo, da gospodinjstva z večjim številom članov za enak standard bivanja ne bi plačevala več davka kot manjša gospodinjstva.”

  Saj to je zagotavljeno že po tem predlogu avtomatično – namreč če v nekem stanovanju živita dva namesto enega, je stopnja davka za vsakega od njiju 0,15%/2 = 0,075%.

  Slednje je še bolj progresivno od predloga;)

  Pač, sem alergičen na drugi odvod odstotkov – že sami odstotki so povsem dovolj progresivni: če imaš več, tudi plačaš več.

  • Davek plačuje lastnik, zato je število članov gospodinjstva nepomebno.
   Tudi še kje po svetu imajo davek na nepremičnine. Toda GURSa, tega nimajo nikjer. Bravo naši.

Comments are closed.