Ž. Turk, Siol.net: Medijska krajina naših in vaših

9

V prejšnji kolumni sem predstavil rezultate ankete, kjer sem ljudi spraševal po kakovosti in politični usmerjenosti slovenskih medijev. Predvsem s slednjim sem dregnil v nekaj, o čemer naj se ne bi govorilo. In pokazal, da ljudje medije res doživljajo kot leve oz. desne in da imajo dominantne medije za leve.

V diskusiji, ki se je razvila na družabnih medijih, so prevladovali taki in drugačni poskusi, da bi politično usmerjenost oz. pristranskost medijev nekako nevtralizirali. Da levo in desno več ne obstaja. Da se moramo nehati deliti … Da mediji niso levi in desni, ampak dobri in slabi, strokovni in nestrokovni, profesionalni in neprofesionalni, fejk in pravi …

Nekateri komentarji so šli v diskreditacijo, češ, “pa se na sredini vašega polit. kompasa nahaja politični liberalizem ali vaša katoliško integralistična opcija?” Kot da bi jaz in ne 737 anketiranih določali, kje je sredina.

Sredina ni stvar izbire

Za vse tiste, ki bi radi živeli v utvari, da so dominantni mediji sredinski, lahko z nekaj klikanja po Excelu slovensko medijsko krajino narišem tako kot na sliki 1. “Sredino” sem postavil skozi dominantne medije.

Težava pa je, da se parabola, ki jo je Excel potegnil skozi točke, noče premakniti niti za milimeter. Vrh doseže skoraj natanko okrog x=4, to je pri vrednosti, v katero se pretvori odgovor “sredinsko”. Na x osi 1 pomeni skrajno levo, 2 levo, 3 rahlo levo in tako naprej. Na y osi 1 pomeni zelo slabo, 2 slabo, 3 srednje in tako naprej. Skratka, kaj je sredina, ne določa samo navpična črta pri x=4 ali pri x=poljubno, ampak tudi vrh parabole. Ki je pri x=4.

Vsi se strinjamo, kateri medij je bolj lev in kateri bolj desen

Drug pomislek iz razprave je bil, da slika prikazuje neka povprečja, da pa so vtisi o tem, kaj je levo, kaj desno in kaj sredinsko, zelo različni. Pa se izkaže, da to ni res. Ne glede na to, katero skupino ljudi vprašamo – leve, sredinske ali desne –, vrstni red medijev od najbolj levega do najbolj desnega se skoraj ne spreminja. Črte na sliki 2 se redko križajo. O relativni stopnji pristranskosti medijev v levo ali v desno velja širok konsenz.

Nadaljevanje in več diagramov: Siol.net

9 KOMENTARJI

 1. Celotni članek gre še malo globlje. V eno parabolo ocen z desne in premico ocen z leve. Kar z drugimi besedami tudi pomeni, da naši levi nimajo nobene prave mere. To sem že včeraj tule v debati predstavil nekemu sila vztrajnemu levemu diskutantu provokativnega imena.

  Sicer Turkovo analizo slovenskih medijev spet ocenjujem kot zelo dobro. Kako jo tudi ne bi, saj sem sam pred nekaj dnevi na podlagi prvega njegovega članka napisal nekaj bolj ali manj identičnih stvari. 🙂

  Take analize bi bilo v tej državi sicer pričakovati od družboslovcev. Od tistih, ki so za take stvari plačani, recimo na FDV. Pa zaradi slovenske specifike očitno za to rabimo človeka z gradbenega faksa. 🙂

  • Agitprop je skrajšana oblika za »Oddelek za agitacijo in propagando«. Oddelki Agitropa so bili sestavni del centralnih in regionalnih komitejev komunističnih partij v Sovjetski zvezi. Agitprop je bil sestavljen iz sektorja za notranje zadeve in tujino. Cilj Agitpropa je bil širjenje komunističnih idej v Sovjetski zvezi in tujini. S propagandnimi informacijami so podpirale in poveličevale dosežke komunističnih oblasti, politiko ZDA in Zahodne Evrope pa so prikazovale kot politiko imperialističnega in kapitalističnega izkoriščanja delavcev. Pripadniki Agitpropa so vodili komunistično propagando, agitacijsko, indoktrinacijsko, ideološkovzgojno in ideološkonadzorno ter usmerjevalno dejavnost s poglavitnim ciljem, da mobilizirajo ljudi, kolektive, vojaške enote, najrazličnejše ustanove ipd. za izpolnjevanje nalog, ki jih je postavila Komunistična partija. Leta 1945 je odelek Agitprop po prevzemu oblasti ustanovil tudi Centralni komite komunistične partije Jugoslavije (CK KPJ)
   https://sl.wikipedia.org/wiki/Agitprop

 2. Bistvo manipulacije je, prikrivanje resnice. Zato je odziv manipulatorjev razumljiv in pričakovan. Manipulacija je mogoča, dokler resnica ne pride na dan.

  Vsako razodevanje stvarnosti, takšne kot je, je udarec manipulatorjem. Lahko se jim reče tudi prostituti. Medije zlorabljajo za dezinformiranje in ustvarjanje navidezne resničnosti.

 3. Prezrta velika anomalija demokracije medijev.
  S pomočjo medijske zakonodaje ali lukenj v njej se je ustvarila nelojalna konkurenca (financirana z javnimi sredstvi) celotni medijski industriji.

  Dokler te anomalije ne bodo odpravljene, je v nekaterih okoljih tudi težko ustanavljati nove medijske subjekte z drugačno lastninsko-upravljalsko strukturo, ker so ta prenasičena z občinskimi »mediji«.

  Občinski, z javnimi sredstvi financirani »mediji«, seveda ne morejo biti psi čuvaji, ne pomagajo oblikovati nepristransko informirane javnosti in ne nadzirajo vej oblasti v temeljnih celicah lokalne samouprave.

  Povsem nasprotno: so v rokah vsakokratne oblasti in za denar davkoplačevalcev manipulirajo tako z informacijami kot z občani.

  Pred volitvami bi bilo treba onemogočiti porabo javnega denarja za volilne kampanje županov in njihovih list preko občinskih »medijev«.
  https://www.dnevnik.si/1042661494/mnenja/odprta-stran/anomalije-medijske-krajine-obcinski-mediji

Comments are closed.