Ž. Turk, Čas-opis: Kaj pa, če je tranzicija končana?

4

Da bi množico dognanj povezala v celovit sistem, znanost postavi teorijo oz. nauk. Ko želimo vzpostaviti celovito razlago množice ne nujno povezanih dogodkov na kakšnem mehkejšem področju, recimo v družbi, sestavimo pripoved oz. narativ. Dr. Matej Avbelj je lucidno opisal dva narativa, ki tekmujeta za uokvirjanje slovenske polpreteklosti in sedanjosti:

V Sloveniji že vse od njenega nastanka v temeljnem obstajata dva družbena narativa. Eden je tisti, ki zatrjuje, da je Slovenija vsaj od leta 1991 dalje normalna država, utemeljena na liberalnih postulatih demokracije in vladavine prava. Ta narativ tudi vztraja, da je bila Slovenija normalna, z manjšimi, a ne bistvenimi odstopanji, tudi že prej, začenši z letom 1945, od koder pravzaprav prihaja vsaj močan impulz, če že ne sam vir naše samostojnosti in neodvisnosti.

Drugi narativ je temu diametralno nasproten. Pred letom 1991 je bila Slovenija del totalitarne države, ki je masovno in grobo kršila človekove pravice, ki tako ni bila ne demokratična ne pravna. Ta narativ nadaljuje, da tudi po letu 1991 ni bil narejen ključni prelom, ampak da je pretekli režim v veliki meri najprej migriral na raven neformalnega, potem pa se je postopoma vračal na polje formalnega in se ponovno, v obliki ključnih igralcev, tudi re-institucionaliziral. V skladu s tem narativom je Slovenija normalna država le na papirju, ne pa tudi v praksi.

Zagovorniki enega in drugega narativa so popolnoma prepričani v svoj prav, vsak za svojega najdejo množico argumentov, indicev, tanjših in debelejših knjig. Vsak ima svoje intelektualce, blogerje in tviterate. Prvi ima tudi svoje šole, televizijo in časopise. O obeh se krešejo mnenja na časopisnih straneh, pismih bralcev in prave vojne v spletnih komentarjih. A v dvajsetih letih nista nič bližje drug drugemu niti ni ne eden ne drugi bližje zmagi.

Struktura znanstvenih revolucij na pomoč

Stanje spominja na krizo, v katero včasih zaide znanost. Pojavita se dve znanstveni teoriji, ki vsaka v sebi zadovoljivo razlaga svet in napoveduje dogodke, vsaka s svojim setom podatkov, eksperimentov in matematičnih enačb. Sta si pa nasprotni. Klasični pogled na razvoj znanosti uči, da prej ali slej ena od teorij prevlada in obvelja za edino pravilno. Filozof znanosti Thomas Kuhn pa je v drugi polovici prejšnjega stoletja pojasnil strukturo znanstvenih revolucij: ko na določenem področju pride do nove paradigme, novega vzorca, novega pogleda na stvari, novih konceptov, s katerimi opisujemo dogajanje. Lahko bi tudi rekli, da je treba zamenjati okvir, škatlo, začeti razmišljati out-of-the-box, izven škatle.

Kot primer take krize je George Cooper v knjigi Money, Blood and Revolution navedel nasprotja med socialističnim in libertarnim pogledom na ekonomijo, med Keynesom in Smithom, če hočete. Napoveduje, da za ekonomsko znanost prihaja čas, kot bo treba na stvari pogledati drugače. Oblikovala se bo paradigma, znotraj katere bodo ekonomisti presegli priseganja ali na enega ali na drugega nobelovca. Cooperjeva nova paradigma je v razširitvi polja opazovanja iz same ekonomije še v demokracijo in v študiju sodelovanja med enim in drugim družbenim podsistemom. Ki obvladuje tudi neenakost. Ampak to ni tema tega prispevka.

Več lahko preberete na blogu Čas-opis.

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete lahko njegov obstoj podprete z donacijo.


4 KOMENTARJI

 1. Jedrnat, logičen briljanten prispevek.

  Gre za dva pola- dobro in zlo, ki sta neredko zamegljena.

 2. Ne strinjam se,da je tranzicija končana, tudi janez Jnaša ne! Vendar! Ne strinjam se Janez Janša!
  Politične afere »Depala vas« i.p., kar Janez Janša v knjigi »Okopi« in na spletni strani SDS navaja kot glavne vzroke, da tranzicija ni uspela in sta demokracija in država zastala, celo nazadovala po mednarodnih merilih, po moje še zdaleč niso glavni vzrok. Tranzicija v pravičnejšo in učinkovitejšo demokracijo ni uspela predvsem zato, ker je politika že za časa Svetozarja Markoviča in tudi po osamosvojitvi odpravo družbene lastnine zastavila in uzakonila tako, češ da je za razvoj gospodarstva potrebno, da se doseže “koncentracija lastništva, četudi v rokah menedžerjev” in to za vsako ceno. To je in še vedno najbolj zagovarja bivši rektor UL dr. Jože Mencinger! Koliko vse je ugotovila in prijavila SDK kot oškodovanje družbene lastnine? Koliko je bilo »direktorskih« baypass firm? Sodni epilog tedaj, skoraj vse je O.K.? Kar je zastavila in uzakonila levica, je tudi desnica kasneje še dovoljevala. Tedaj so namreč mnogi brez osnove vpili, da naj bi Janša odstavljal rdeče direktorje, zato naj ti postanejo kar lastniki podjetij. Pojavijo se tajkuni! Sledi ogorčenje. Šele 31. decembra 2007 je Janševa vlada le preprečila nemoralno bogatenje in plenjenje menedžerjev, ko je spremenila zakon o prevzemih s prepovedjo zastave vrednostnih papirjev ciljne družbe, s čimer se onemogoči izčrpavanje ciljne družbe. Politiki in stroki je bilo dobro poznano, če ne, so vsi delali zelo malomarno, da je v državah EU prepoved tovrstnega financiranja absolutna, v nekaterih pa se ga vendarle dopušča, vendar pod zelo strogimi pogoji. Pri nas pa so bili takšni prevzemi vsakdanja praksa. Z vednostjo politike in stroke?! Prevzemi so, če so »uspeli« predvsem na račun zniževanja zaposlenosti, nizkih plač zaposlenih, na račun vlaganja v razvoj, tudi neplačevanja prispevkov, skratka na račun izčrpavanja podjetij. Kjer pa še to ni pomagalo k »preživetju menedžerjevega podjetja«, pa sedaj njihove kredite plačujemo vsi davkoplačevalci pri »slabi banki«! Vlade oz. skoraj isti politiki in strokovnjaki pa sanirajo banke »v imenu in za račun ljudstva«, ki je vedno bolj zadolženo. Za sanacijo države je potrebna nadaljnja privatizacija državnih podjetij, a vse do danes politika in stroka, ne pravna država, niso razčistili vloge in odgovornost nadzornih svetov opozarja guverner banke Slovenije. Ni odgovornosti, prevladuje anarhija. Dokler volimo DZ RS po čistem proporcionalnem volilnem sistemu, ki onemogoča volivcem uveljaviti osebno odgovornost tistih, ki so jim podelili svoj mandat, je razvoj demokracije, uveljavitev države prava in razvoj gospodarstva, blagostanja, žal čista utopija in zloraba pojma »v imenu ljudstva«! Je le stalni politični boj za prestiž, je nestabilnost.
  To je nazadovanje demokracije in države! Tranzicije še ni konec, volimo naše! Katere in kako?

 3. Privatizacija ni končana, tranzicija tudi ne!
  Rektor UL dr. Jože Mencinger podpira(l) neoliberalizem, kar je osebno okoriščanje na račun javnega?

  O kukavicah in liberalizmu

  ….Mencingerjev predlog zakona lastninjenja je v bistvu predvideval prenos glavnega dela premoženja v roke takratnih direktorjev podjetij.

  Briljanten predlog, ki bi takoj na začetku tranzicije omogočil ohranitev ključne vloge elit starega sistema v novem in s tem hipno prerazporeditev premoženja.

  Primerjajmo to z definicijo neoliberalizma in hitro ugotovimo, da gresta lepo skupaj.

  Vendar v ti državi vsi vemo, da mencingerjanstvo in liberalizem ne gresta skupaj, zato se je od vsega začetka prek medijev vršila spretna travestija,

  ki je enačila liberalizem in neoliberalizem ter ju slikala v “najboljši luči”….

  LDS je bila del procesa, ki nas je pripeljal tja, kjer danes smo. In je bila glede svojih ekonomskih nazorov vse prej kot liberalna.

  LDS je na testu liberalnosti ekonomskih nazorov popolnoma pogrnila.

  Zanimiv program (klik na pdf datoteko “Gospodarski program”) ima edino NSi………

  Izredni profesor dr. Igor Masten, ekonomist, ki na ljubljanski ekonomski fakulteti predava na katedri za denar in finance.

  http://www.siol.net/priloge/kolumne/igor_masten/2014/06/o_kukavicah_in_liberalizmu.aspx

 4. Kot mlada demokracija se moramo soočiti z dejstvom, da so dosedanje politične opcije pripeljale državo na rob bankrota.

  Nujno so potrebne nove ideje in pristopi in to iz nove politične generacije, ki ni omadeževana z preteklostjo in, ki bo znala Slovencem razložiti za kaj stoji in se bori.”

  Pravi Egon Zakrajšek, pridruženi direktor na oddelku za monetarne zadeve in zunanji član odbora guvernerjev ameriške centralne banke (Fed) -ZDA.

  http://www.finance.si/8804062/Egon-Zakraj%C5%A1ek-Delate-ra%C4%8Dun-brez-kr%C4%8Dmarja

Comments are closed.