Z. Štrubelj, Družina: Okrožnica Luč vere

0

Od številnih, v glavnem pozitivnih komentarjev papeževe okrožnice Luč vere bi posebej omenil razmislek tübinškega teologa Hermann Häringa, ki je v začetku julija poskušal oceniti domet sporočil obeh avtorjev, Benedikta XVI. (njegov stil je posebej razviden v prvih treh poglavjih) in Frančiška , ki ga prepoznamo v zadnjem delu papeškega dokumenta.

Navdušen je nad naslovom Luč vere, saj so luč, sonce, svetloba prastari simboli tako arhaičnih verstev, helenističnih kultov, hinduizma, postmodernega čaščenja narave kakor tudi krščanstva samega. S to močno simboliko želita pisca vstopiti v notranji svet bralca. Ali je ta »luč« potem zares navzoča v samem besedilu, se sprašuje Häring. Ugotavlja, da je predvsem v prvem delu preveč črno-bele tehnike, saj modernemu svetu, drugim verstvom in humanističnim izročilom avtor odreka spoznanje resnice in nas kristjanov ne postavlja v dovolj dialoško držo, kar je škoda. Poleg tega imamo ob branju vtis, da je v besedilu še preveč avtoritarnega tona in da se bralec ne počuti vedno na isti ravni, soočen iz oči v oči. Manjkajo tudi tipični koncilski poudarki, preveč je opuščen koncilski slovar: besede, kot so »božje ljudstvo«, kar Cerkev je, »karizme«, ki imajo pomembno vlogo pri graditvi Kristusovega telesa, kar Cerkev je, »skupno duhovništvo«, »poslanstvo laikov«, ki imajo pomembno vlogo pri graditvi templja Svetega Duha, kar Cerkev je po definiciji drugega vatikanskega koncila.

Spet postane navdušen nad zadnjim poglavjem, ki na široko odpira vrata dialogu in skupnemu prizadevanju za mir, večjo solidarnost in družbeno pravičnost. V 51. členu okrožnice tako beremo: »Luč vere ne razsvetljuje le notranjosti Cerkve niti ni samo v službi graditve večnega mesta v onostranstvu: pomaga nam, da našo družbo gradimo tako, da bo šla naproti prihodnosti, ki bo polna upanja.«

Je to karta prihodnosti, ki si jo je papež Frančišek v svojem prvem javnem dokumentu želel pustiti odprto in še nedorečeno, se sprašuje tübinški teolog. Okrožnici zaželi srečno pot, saj gre za »okrožnico«, pismo, ki naj obhodi ves svet in naj nosi podpis vseh, ki jo bodo brali, tudi takih, ki bodo do nje kritični. V letu vere ji zaželimo srečno pot tudi pri nas v Sloveniji!

Vir: Družina