Vrednost humanistike v perspektivi družbenega razvoja

nova-revija-humanistV okviru tematskih razprav Sedanjost za prihodnost vabljeni na razpravo Vrednost humanistike v perspektivi družbenega razvoja

Humanistiko lahko obravnavamo kot tisti tip vednosti, ki neposredno konstituira humane vrednosti. Njena lastna vrednost in veljavnost pa sta danes slej ko prej vprašljivi, predvsem pa nista razvidni njena vloga, položaj in prispevek v prihodnosti in za prihodnost. Lahko rečemo, da glede tega prevladuje veliko nerazpoloženje in da je humanistika prej izključena kot pa vključena v načrtovanje prihodnjega družbenega razvoja.

Izid kompleksnega, devetsto strani obsegajočega dela Leksikon likovne teorije prof. dr. Jožefa Muhoviča je prava spodbuda in priložnost, da se sprožijo nekatera ključna vprašanja glede vrednostnega statusa humanistične vednosti. Najprej zato, ker takemu – dvajset let nastajajočemu – avtorskemu delu v sistemu vrednotenja raziskovalnih dosežkov sploh ni bila priznana znanstvena veljavnost, temveč zgolj omejeni strokovni doprinos. O tem, kako se pri oblikovanju takega dela s področja vizualne kulture prepletata znanstveni in strokovni vidik, bo uvodoma spregovoril avtor sam. Sproži pa se seveda načelno vprašanje, kakšen je naš odnos do avtorskih del na področju humanistike, se pri tem sploh upošteva njihov specifični znanstveni in družbeni učinek?

Leksikon v vsebinskem pogledu odpira še nadaljnji vprašanji, namreč:
– Kako je z izdajanjem humanističnih del in ali sedanja praksa sploh dopušča pripravo kompleksnejših avtorskih in soavtorskih del, ki bi morale biti v ospredju zanimanja humanističnega raziskovanja?
– Neposredno v zvezi s tem se poraja tudi vprašanje aplikativnosti humanistike v izobraževanju, kulturi, gospodarstvu, turizmu in okoljevarstvu. Pozabljamo, da se humanistične dejavnosti najtesneje spletajo z umetniško in drugo ustvarjalnostjo, kar seveda v osnovi opredeljuje ne le njihov znanstveni položaj, marveč tudi družbeno vlogo.

Razpravljali bodo:
– prof. dr. Dean Komel
– prof. dr. Jožef Muhovič
– dr. Neda Pagon
– doc. dr. Branko Senegačnik

Razpravo bo vodil prof. ddr. Igor Grdina.

Tematska razprava bo v sredo, 25. maja 2016, ob 18. uri,

v Central Hotelu, Miklošičeva 9, Ljubljana.

(Kako do hotela: http://www.union-hotels.eu/sl/central-hotel/o-hotelu/)