Voda, vse bolj ogrožena dobrina

0

Najtežje posledice klimatskih in civilizacijskih sprememb bodo v prihodnjih desetletjih vse večje suše in pomanjkanje pitne vode. Zato bo treba vodo bolj racionalno trošiti, nekateri strokovnjaki napovedujejo tudi njeno občutno podražitev.

V Evropski uniji pristojne institucije že več let opozarjajo, da je potrebno nujno in hitro osveščanje prebivalstva o varčevanju z vodo, tako pri pranju posode, tuširanju, vse do uporabe hladilnih naprav. Zlasti poudarjajo, da se mora ljudi osveščati o nevarnostih pomanjkanja pitne vode. Po raziskavah od pomanjkanja vode ni ogrožen samo jug Evrope, temveč se problem hitro širi tudi na njen severni del, največ zaradi globalnega segrevanja, naraščanja populacije in obsega produkcije izdelkov in storitev.

Predvideva se, da bo do leta 2070 suša bolj pravilo kot izjema v večini držav EU. Težavam bi se lahko izognile samo Irska, Velika Britanija, skandinavske države in sever Nemčije. V zadnjih 30-tih letih je znašala škoda zaradi posledic suše okrog 100 milijard evrov.

V svetu več kot milijarda ljudi ne more uporabljati neoporečno vodo. Zaradi onesnaženja vode umre v svetu 15 milijonov ljudi letno, predvsem otrok. Ocenjuje se, da 2,5 milijarde ljudi nima osnovnih pogojev za zadovoljevanje svojih higienskih potreb. Raziskava Eurobarometra je pokazala, da 40 odstotkov Evropejcev ni dovolj seznanjenih s problematiko vodnih virov.

Vedo je nepogrešljiva dobrina in zemeljski dar, ki ga moramo varovati in z njim ustrezno postopati. Čiste reke, jezera in podtalnica so nujne za dobre življenjske pogoje. Vendar vse večja njihova onesnaženost postaja grožnja človeku in naravi.

Zaščita vodnih virov je temelj ohranitve okolja. Zaloge pitne vode postajajo strateški proizvod na globalnem trgu. Raziskava Eurobarometra izvedena na 25 tisoč vprašanih iz 27 držav EU, je pokazala, da večina prebivalcev Evrope izraža zaskrbljenost za kvaliteto vode. Skoraj dve tretjini anketiranih meni, da je kvaliteta vode in zalog pitne vode v njihovi državi resen problem.

Foto: trust.org