Visoka kakovost slovenskega lesa

2

V petek 11. februarja je bil na letališču v Turiški vasi pri Slovenj Gradcu »dan odprtih vrat« na licitaciji visoko kakovostne hlodovine. Več sto obiskovalcev iz Slovenije, Avtrije, Hrvaške si je ogledalo razstavljeno hlodovino, ki je pred tem že dosegla svojo ceno v dražbenem postopku. Razstavljeno je bilo skupno 1.768 hlodov različnih vrst drevja s skupnim volumnom 1. 443 kubičnih metrov. Del hlodovine so letos na licitaciji ponudili tudi lastniki iz Avstrije. V licitacijo se je vključilo skupno 268 lastnikov hlodovine, zbrali so 4.680 ponudb, za odkup pa se odločilo 27 kupcev iz iz Slovenije, Avstrije, Nemčije, Hrvaške in Švice. Prodana je bila večina hlodovine. Najvišjo ceno je dosegel hlod gorskega javorja in sicer 7.760 EUR za kubični meter, naslednji po doseženi ceni pa je oreh s ceno 4.740 EUR za kubični meter.

Slovenska licitacija hlodovine se je že uveljavila

Licitacijo so že petič po vrsti parnersko organizirali Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline, Zveza lastnikov gozdov Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. S pripravami so pričeli že v lanskem oktobru. Treba je bilo izbrati drevesa in opraviti sečnjo. prevoz hlodov, obveščati potencialne ponudnike in kupce. In organizirati dražbo. Cene, ki jih doseže hlodovina na licitacijah so bistveno večje kot pri običajni prodaji lesa, pri kateri se prodajalci posamično dogovarjajo z odkupovalci. Število ponujenih hlodov, njihova kubatura, število ponudb, je od prve licitacije leta 2006 naraščalo. Slovenska licitacija hlodovine tako postaja enakovredna ostalim velikim licitacijam v Srednji Evropi.

Letos manjše število slovenskih kupcev

Število kupcev je letos malce, vendar ne bistveno, manjše od lanskega. Opažajo, pa da je se je letos zmanjšalo število ponudb in kupcev iz Slovenije. To nikakor ni dober znak, saj je znano, da gre kar blizu četrine slovenske hlodovine v izvoz, predvsem v Italijo in Avstrijo. V Sloveniji pač še ne zmoremu lastnemu lesu dodati prave vrednosti v kakovostnih izdelkih s katerimi bi uspešno konkurirali na evropskem, in svetovnem trgu.

Za kakovost lesa je potrebno skrbno strokovno delo

Visoko kakovostno hlodovino je mogoče vzgojiti in pridobiti v gozdu le s strokovno nego, ki jo je treba pričeti že v mladem gozdu in izvajati v vseh razvojnih stopnjah do končnega poseka. Za to je potrebno znanje, kvalitetna tehnološka oprama ter motivacija lastnikov gozdov.za dolgoročna vlaganja. Kvaliteten les pa je mogoče pridobiti še pred končnim posekom s strokovno pravilnimi redčenji v odraslih razvojnih stopnjah gozda.

Nesprejemljivo obdavčenje gozdov

Na novinarski konferenci organizatorjev ki je bila tik pred začetkom odprtih vrat na licitaciji, je Zveza lastnikov gozdov opozorila na nesprejemljivo obdavčenje gozdov kot nepremičnine po modelu vrednotenja, Geodetske uprave Republike Slovenije. Pri tem modelu vrednotenja so pripravljalci upoštevali vrednost tipičnega gozda na hektar, katerega vrednost so izračunali po realiziranih prodajah v določenem času in na določenem območju. Pri tem pa niso upoštevali, da gre v prodajo le gozd z najvišjimi cenami, zato model vrednotenja prinaša prevelike vrednosti. Pripravljalci modelov vrednotenja za gozdove tudi niso upoštevali lesne mase, ne po količini, ne po kakovosti. Zveza lastnikov gozdov je opozorila tudi na daleč premajhno subvencioniranje zasebnih lastnikov gozdov za njihove omejitve zaradi ekoloških in socialnih funkcij gozdov. Subvencije za gozdove na hektar površine so kar za približno devetdesetkrat manjše od kmetijskih.

 Foto:  Tone Lesnik

2 KOMENTARJI

  1. Zanimiv prispevek o generativnem razmnoževanju hrasta.

    http://www.youtube.com/watch?v=YlE0JYNZRqQ

    Sicer sem pred časom na oddji HTV Plodovi zemlje gledal tudi prispevek o obnovi sestojev slavonskega hrasta – tam so želod po gozdu trosili kar s trosilniki moneralnih gnojil. Morda oddajo najdem v arhivu HTVja.

Comments are closed.