Velikodušnost ni doma na Koroškem

33

Tistim, ki smo vsaj malo okuženi s tako imenovano “koroško boleznijo”, je včasih zares mučno spremljati dogajanje na avstrijskem Koroškem. Še posebej neprijetno je takrat, ko se tik pred ciljem zatakne pri kakšni vsaj na prvi pogled samoumevni zadevi.

Desant “črnih” v zadnjem trenutku 

Eden od projektov koroške deželne vlade pod vodstvom leta 2013 izvoljenega socialdemokratskega deželnega glavarja Petra Kaiserja je tako tudi sprejem nove deželne ustave. Glavna politična točka reforme je sicer odprava že po prvi svetovni vojni uvedene koncentracijske vlade, ki je pomenila, da so v deželnem kabinetu glede na število sedežev v deželnem zboru zastopane vse stranke, ki dobijo za to dovolj glasov. Prave opozicije v takem sistemu praktično ni. Tudi v trenutni deželni vladi v Celovcu sedijo predstavniki socialdemokratov, svobodnjakov, zelenih, Avstrijske ljudske stranke in Ekipe Koroška (nekdanja Ekipa Stronach), čeprav svobodnjaki in Ekipa Koroška vlade v deželnem parlamentu sicer ne podpirajo. Podobno so proporc pri razdeljevanju vladnih foteljev že odpravili v nekaterih drugih deželah, recimo na Tirolskem, Salzburškem in Gradiščanskem, na Predarlskem že bistveno prej. Nekateri menijo, da so se prav zaradi intimne želje po ohranitvi proporca v Avstrijski ljudski strani (ki jim zagotavlja gretje vladnega fotelja v deželi, kjer so izjemno šibki) nazadnje odločili za atentat na novo ustavo.

Del paketa sprememb naj bi po zamisli zlasti Kaiserja in zelenih namreč bila omemba slovenske narodne skupnosti na Koroškem v novem ustavnem besedilu. Koroški Slovenci so sicer enkrat, leta 1849, že našli pot v krovni koroški deželni dokument, a od tedanje omembe ni bilo prave koristi, saj je tekstu vsako veljavo odvzela uveljavitev absolutizma. Pozneje pa so bile razmere že take, da pri deželni večini ni bilo volje za omenjanje sicer precej številčnih slovenskih sodeželanov, ti sami pa niso nikoli premogli moči, da bi kaj takega izsilili.

V pogojih odjuge v deželi, do katere je prišlo po dosegi sporazuma o dvojezičnih napisih pred nekaj leti, se je zdel čas za izpolnitev omenjene samoumevne naloge ugoden. S predlaganim načinom izvedbe, pod katerega se je podpisal prav deželni svetnik iz vrst konservativcev Christian Benger, sicer vsi v slovenski skupnosti niso bili zadovoljni, a je šlo vendarle za napredek. Tako naj bi ustavni tekst med drugim zagotavljal, da bo koroška dežela skrbela za vse svoje deželane, nemško in slovensko govoreče.

Skoraj do konca je kazalo, da bo tak razmeroma skromen predlog vzdržal. Potem se je njegov oče Benger pred nekaj dnevi domislil, da je pri določenih ljudeh na Koroškem zaznal nejevoljo zaradi omembe slovensko govorečih v ustavi in da se ni treba spremeniti ljudem, marveč politiki. Brez glasov Avstrijske ljudske stranke ustava ne bi dosegla dvotretjinske večine, zato so v ostalih dveh koalicijskih strankah začeli biti plat zvona.

Dolga zgodovina bruhanja po manjšini 

Z umetno ustvarjenim problemom pet minut pred dvanajsto so se zbudili stari strahovi. Seveda so na Koroškem deželani, ki dobijo ob omembi Slovencev ali slovensko govorečih v deželi še vedno ošpice. A kot je duhovito, čeprav z grenkim priokusom p0vedal urednik slovenskega cerkvenega tednika Nedelja Hanzi Tomažič, so povsod po Evropi tudi glasni zagovorniki smrtne kazni, pa v večini držav razen v zelo problematičnih nikomur ne pride na misel, da bi se pogajal z njimi ali si prizadeval za kompromis z njihovim stališčem. Ravno tako se je pokazalo, da je koroška politika še zelo daleč od kakršne koli velikodušnosti do številčno skozi desetletja itak bistveno oskubljene manjšine. Tudi kompromis o dvojezičnih napisih s 17,5-odstotnim pragom nikakor ni bil velikodušen. Podobno kot takrat se je dalo v ozadju Bengerjevega salta prepoznati vpliv južnokoroških županov, ki so negativno vplivali že na nekatera določila kompromisa o dvojezični topografiji. Glasen kritik “slovenskega pasusa” v ustavi je tako bil župan Možberka pri Celovcu, kjer je kot župnik pred slabima dvema stoletjema še deloval Urban Jarnik in kjer je Anton Martin Slomšek še pridigal slovensko, zdaj pa je kraj že dolgo povsem nemško govoreč. A s strašenjem ljudi, da se bo treba zaradi omembe slovensko govorečih v deželni ustavi učiti slovensko, se da še vedno priti do političnih točk.

Končno je Bengerjevo soliranje spomnilo na dolgo zgodovino negativnih izkušenj koroških Slovencev z Avstrijsko ljudsko stranko na Koroškem, ki bi morala biti po svoji vrednostni usmeritvi marsikomu med njimi blizu. Toda že predvojni krščanski socialci, iz katerih je povojna stranka izšla, so skušali svojo šibko navzočnost v južni zvezni deželi krepiti prav na plečih slovenske manjšine. In nemara hočejo konservativci tudi zdaj ribariti v bazenu osramočenih koroških svobodnjakov. A pobuda deželnega svetnika iz njihovih vrst je bila vsaj deloma presenetljiva nenazadnje zato, ker se je pred volitvami 2013 in takoj po njih zdelo, da očiščenje koroške veje stranke po globoki vpletenosti v koroške finančne škandale pod Haiderjevo egido vključuje tudi vnovičen premislek o razmerju do manjšine. Menda ni bil zelo daleč niti dogovor o sodelovanju nekdanjega šefa slovenske Enotne liste Vladimirja Smrtnika na njeni listi za deželni zbor.

Kompromis o kompromisu 

Ne vem sicer, ali bi se tokrat lahko res zgodilo, da bi omemba slovenske skupnosti na Koroškem ostala čisto zunaj novega ustavnega besedila. Deželnemu glavarju Petru Kaiserju je vsekakor uspelo doseči vsaj začasno rešitev, za katero lahko le upamo, da bo preživela do glasovanja o ustavi. Ker pa gre za kompromis o kompromisu, je omemba slovenskih Korošcev še bolj razvodenela. Domnevne prestrašence zaradi “slovenskega pasusa” naj bi pomiril zapis določila, da nemščina ni le jezik zakonodaje, marveč tudi deželni jezik, v ustavo. Da slovenščina ni omenjena kot drugi deželni jezik, slovensko govoreče sicer nujno spomni na ne tako odmaknjeno rožljanje z “enojezično Koroško”. Prav tako naj bi domnevno zaskrbljenim deželanom lažje spanje omogočilo sklicevanje na zvezno ustavo. V skladu z njo se bo v svojem krovnem besedilu tudi Koroška prepoznavala v svoji zgodovinsko pogojeni raznolikosti. In na tem mestu bodo sedaj omenjeni koroški Slovenci, saj naj bi v ustavo zapisali, da se ta raznolikost v deželi kaže v slovenski narodni skupnosti. Če je bilo prej torej v isti sapi govora o nemško in slovensko govorečih deželanih, je zdaj slovenska navzočnost v deželi izpostavljena kot nekakšna (folklorna?) posebnost. Vendar bo potrebno glede na koroške razmere in na pripravljenost nekaterih politikov, da še vedno oživljajo stare demone, tudi to rešitev šteti za uspeh, če bo nazadnje le našla pot v ustavo.

 

33 KOMENTARJI

 1. Za paralelo- ne vem niti, če smo Slovenci tako velikodušni, da bi Slovenijo v ustavi razglasili za državo, v kateri eni ob drugih enakovredno živijo Slovenci, Italijani in Madžari. Da ne omenjamo še kakšno drugo etnično skupnost pri nas.

  Če pogledamo resnici v oči, Slovenci so danes na avstrijskem Koroškem mala manjšina. Le okoli 13.000 Korošcev se še prišteva k slovenstvu. Torej niti ni tako čudno, če jih želijo definirati kot manjšino in etnično skupnost in se izognejo definiciji, da je Koroška dežela nemško in slovensko govorečih.

  Verjamem, da na Koroškem mnogi niso pretirano velikodušni. Ampak tudi v Sloveniji nismo. V kakšnem pogledu še bistveno manj – recimo v odnosu do beguncev.

  • Imate prav IF,
   v Sloveniji res nismo velikodušni do beguncev.

   Na uradni strani Ministrstva za notranje zadeve je objavljena razpisna dokumentacija, iz katere je razvidno, da hoče ministrstvo prek javnih naročil na državne stroške nabaviti 1350 paketov kondomov (1 paket=3 kosi tega kontraceptiva) ter jih nameniti prosilcem za mednarodno zaščito alias beguncem, ki so se zatekli v našo državo.

   Kondomi vemo, čému so namenjeni. V kolikor jih bodo begunci vestno uporabljali – bo to prispevalo k omejevanju njihove populacije.

   Premeteno premišljena poteza ministrstva, ni kaj reči, toda kdo ve, ali ji bodo begunci nasedli 😉

   • Ne vem, Vanja, kaj bi rekel na kondome. Ampak niso tu tema. Verjetno ministrstvo na glavo azilanta plačuje dosti preveč. Ampak kdove, kam vse ta denar dejansko gre. Jasno, da azilant sam niti približno ne potroši skoraj 2000 evrov mesečno, kolikor plača država zanj.

    Velikodušni pa nismo, ker jih po vseh anketah javnega mnenja Slovenci v veliki večini nočemo imeti med sabo. In jih tudi dejansko imamo zelo malo. Ne vem točno številke, mislim da jih je trenutno okoli 300.

    Avstrija ima iz zadnjega vala beguncev/migrantov nad 100.000 prosilcev na azil. Preračuno na naše razmere je to ob avstrijskem pristopu 20.000 prosilcev za azil v Sloveniji. V Sloveniji bi bilo ob taki številki verjetno že vojno stanje. Čeprav so v svoji zgodovini naši predniki doživeli že tudi mnogo večje številke begunsko/migrantskih valov.

    Doživeli in zanimivo, tudi preživeli. V mnogo revnejših časih. Z mnogo manj upiranja in ksenofobije s strani naših slovenskih prednikov kot danes. Internetna demokracija in razni vidiki civilizacijske dekadence so očitno dali prosto pot različnim primitivizmom, ki nas odaljujeje od tega, kar je bilo na zahodu uveljavljeno kot vrednota in pravni standard in od temeljev, ki jih kot civilizacija imamo v Svetem pismu.

    • IF,
     res je, v članku ni govora o kondomih in tudi ni govora o davkoplačevalskem denarju, s katerim slovenska oblast (v partnerstvu z najrazličnejšimi priveski) ravna kot svinja z mehom.

     V članku je govora o velikodušnosti.

     Z navedbo primera s kondomi izpostavljam, da aktualna slovenska oblast prav res ni velikodušna do beguncev – čeprav zapravlja zanje še več denarja, kot za domače reveže.

     Koliko velikodušni pa so gostitelji, ki svojim gostom pravijo: “Vse vam damo (tudi kuhinjske krpe, ki se nahajajo na istem spisku ministrstva!), a nikar ne imejte otrok, da se ne boste pomnožili!”?

     Taki gostitelji so dvolični hinavci – v ponujanju kondomov beguncem ni nič veikodušnega.

     Toda dotični slovenski gostitelji so prepričani, da so nadvse velikodušni, saj svojim gostom ponujajo celó kondome…

 2. Zelo prav imaš. Slovenci smo osramočeni s komunizmom in s tem tudi naši Korošci. Odtod vsi spori z Avstrijo glede tega. Če tega ne bi bilo, bi morda že zdavnaj imeli ustrezen status in manjšina ne bi tako izginjala.
  Podobno je tudi v Italiji. Nekaj časa sem živel v Šempetru pri Gorici. In so naši reveži in brezposelni hodili delat čez mejo, po vinogradih in kmetijah. K Slovencem! Pri nas niso dobili dela.

 3. Točno tako! Še bolj nazaj se lahko spomnimo, da smo izgubili plebiscit na južnem Koroškem predvsem zaradi averzije do obnašanja srbske vojske, ki se je mudila tam. Navdušena priključitev matice v balkansko državo po prvi svetovni vojni v Avstriji nikjer ni naletela na simpatije, še manj pa avtohtona komunistična revolucija po drugi vojni in povojni komunistični režim, ki se je na Koroškem poslužil celo terorizma. Če bi se z osamosvojitvijo stvari spremenile in bi se matična Slovenija hitro spremenila v demokratično državo, kot se je na primer Češka, bi se verjetno spremenilo tudi vzdušje na Koroškem in v Avstriji. Spomnimo se le podpore avstrijskih politikov pri osamosvajanju. Seveda pa režim komunistične kontinuitete, kjer popolnoma vsa oblastna vrhuška brez sramu prepeva Evviva il communismo, zasmrdi ne le k sosedom, ampak po vsej Evropski uniji in vzbudi povsod antipatijo in averzijo do Slovenije in žal tudi do koroških Slovencev. Za vse njihove težave je kriva predvsem matica in tisti Slovenci na Koroškem, ki so z njeno komikontinuiteto preveč povezani. Zato žal nima Slovenija prav nobenih zaveznikov, prijateljev ali podpornikov v Evropi in zato lahko pričakujemo tudi polomijo pri arbitraži z drugo sosedo Hrvaško in nekoč nam bo tudi Italija pokazala, da se ji gnusi napis na Sabotinu.

  • Tole prikazuješ preveč poenostavljeno. Izgubljeni plebiscit ima malo zveze s slabim obnašanjem srbske vojske. Priključitev v SHS nikakor ni bila nepremišljena, ampak nujna. Komunizem je rešil Primorsko in če smo ga zato morali trpeti 45 let, je to zelo nizka cena. Končno trpimo Janšo že 25 let in bomo zdržali še 25, če bo treba. Demokracije po njegovi meri ne rabimo. Slovenija ima mnogo prijateljev. Samo tisti, ki povsod vidijo sovražnike, jih vidijo pač tudi v naši okolici.

   • Kako šele ti poenostavljaš z enačenjem komunistične diktature z Janšo. In da naj bi komunizem rešil Primorsko verjamejo le indoktriniranci z NOB mitologijo-ki jih sicer pri nas ne manjka.

   • Komunizem je rešil primorsko ? Praviš,da so komunisti vse rešili in ……
    kaj je to vse ? Če ne bi bilo komunistov,ne bi izgubili Istre itd.,posledično ne bi bilo prepira okrog piranskega zaliva in slovenske Istre!Kaj pa je država naredila za boljše odnose z Italijo,Avstrijo in Madžarsko ? Sovražno obnašanje Avstrije do slovenske države,so zanetili prav komunistični oblastniki in deloma to še vedno počnejo,minerske akcije,mešanje v njihovo,zgolj njihovo identiteto tam,kjer ni treba,pod avstrogorsko je bila slovenščina upoštevana in je imela svoj status!Kaj počnejo in kaj so naredili slovenski ministri za odnose z zamejci,še dandanes je mnogo slovencev,ki pritikajo slovenskim beguncem in njihovim potomcem izdajalstvo in kolaboracijo!Kako naj bi potem imela slovenska manjšina in slovenci po svetu dobro ime,ko pa ga slovencem mažejo že sto let tisti,ki
    so slovence pustili na cedilu?Dragi “komentatorji”,izrek,da lepa beseda lepo
    mesto najde,ni izvit iz trte,spoštljivost do sosedov je obojestranska zaveza!
    Dejstvo je,da so prav slovenski provokatorji sejali po svetu sovraštvo do nas Slovencev,zato ker SMO SLOVENCI;HČERKE IN SINOVI SLOVENSKIH MATER IN OČETOV ! Kaj storijo dobrega za slovence tisti,ki sedaj netijo
    in podžigajo nacionalno mržnjo na eni in drugi strani!
    Dejstvo je,da so razgovori naših politikov s Slovenci po svetu,predvsem
    možnost zastonjkarskega turizma,to so mi povedali ljudje,ki že več kot
    stolet živijo kot slovenski izseljenci širom sveta,zanje konkretno država Slovenija in še manj razsuta FLRJ,storili nič,kar bi dvignilo njihov ponos in ugled!

    Andrej Briški

 4. Primorska in in sedanja avstrijska Koroška, bi bili v slovenski državi že po 1. svetovni vojni, če bi se takrat odločili za samostojno državo Slovenijo kot so nam svetovale ZDA.
  V tem primeru bi koroški plebiscit uspel.

  • Zelo dobro vprašanje. Sam v to skoraj ne verjamem. Vprašanje, kakšne možnosti smo imeli. Po črnem scenariju so vsekakor bili interesi, da bi si nas razdelili približno po okupacijski razdelitvi. Italijani bi si vzeli Primorsko vse tja do Ljubljane. Avstrijci bi mogoče izposlovali še Štajersko. Madžari Podravje. Drugo bi pa vzeli Hrvati. Potem bi pa živeli kot sedaj španski Baski. Sicer realnih možnosti za to ni bilo saj so zahodni zavezniki verjeli, da na našem področju tudi dejansko prevlada Komiterna.

  • Po prvi svetovni vojni je bila močnejša srbsko, ti. panslovansko usmerjena stran. Tudi zelo dobro vprašanje. V na področju Slovenije, razen na Primorskem, je bilo takrat globoko vpeto tudi nemškutarstvo in po drugi strani osovraženo. Ni za pozabit, da so nas Nemci kolonializirali osemsto let. Če ne bi bilo druge svetovne vojne bi dandanes imeli v Sloveniji močno nemško manjšino, ne samo na Štajerskem, ampak tudi na Kočevskem.

 5. Zaradi napačne odločitve po 1. svetovni vojni, so se nam potem zgodile zelo slabe stvari ( revolucija in veliko žrtev, civilizacijski in gospodarski zastoj).

  • Najbrž bojo o koroški ustavi pač odločili Korošci. In ne politika neke sosednje države. Niti državljani sosednje države ne. Kajne?

   A so slovensko ustavo pisali Avstrijci v Avstriji?

 6. Sicer pa se prek slovenskih medijev že spet dogaja, kot tolikokrat, hujskanje ljudi. Kot ponavadi na nacionalni osnovi proti sosednjim državam. Če niso “grdi ustaški” Hrvati, so “fašistoidni” Italijani. Če ne ti, pa “zahojeni rjavi” Avstrijci.

  V avtu sem poslušal poročila na nacionalnem radiju. Ki mirno laže, da so po predlogu omenjene deželne ustave Slovenci izbrisani iz nje. Slovence predlog omenja kot manjšino. Kar tudi so. Po uradnem štetju priznavanja k materinemu jeziku jih je samo okoli 2% od vseh Korošcev. Po bolj optimističnih ocenah do 5%.

  To, da bi iz Ljubljane bilo vsiljeno, da Koroška v ustavo zapiše, da je v celoti dvojezična, je smešno in absurdno. V 3/4 občin dežele Koroške ni enega samega Slovenca. In zdaj bo Ljubljana izsilila, da je na celotnem Koroškem slovenščina uradni jezik. 🙁

  Politikom in medijem, ki se spet grejo varuhe “nacionalnega interesa” bi spet veljalo reči: Pojma nimate, pejte raje spat!

  • Vedo oni to, vedo. In to je čisto načrtovano, ali targetirano bi rekli po slovensko. 🙂
   Sicer pa Slovenci niso kar izginili s Koroške. Le sramujejo se. In imajo se česa. Nas.

   • Ah, skozi par generacij se narodna identiteta zlahka stopi, zgubi. Če ni zalivana, kot rožica. Tudi pri nas imamo precej ljudi z nemškimi priimki. Redko kdo med njimi se ima za Nemca.

 7. Še tale dodatek, ker mi daljšega teksta noče objavit:

  Slovenščina nikoli ni bila uradni jezik v R Avstriji, niti v deželi Koroški! Kaj takega ni zapisano ne v državni, ne v deželni ustavi; niti ne izhaja iz Avstrijske državne pogodbe in pogosto citiranega člena 8.

  Kdo in s kakšnim motivom o tem ( mediji, politiki) slovenski javnosti laže in jo hujska, pa si mnenje ustvarite sami.

  • Še to – vidim da so odzivi na ustavni kompromis znotraj slovenske manjšine deljeni. Koordinator slovenskih organizacij na Koroškem Bernard Sadovnik in slovenska poslanka Zelenih v deželnem zboru sta ga podprla, del manjšine, zlasti študentske organizacije pa protestirajo. ( Študentom pogosto manjka realizma in so maksimalistični.)

 8. No, Delo je v zvezi s tem vprašanjem “izmerilo tisto javno mnenje”, ki ga je samo skupaj z drugimi mediji skreiralo.

  To delajo naši dominantni mediji non-stop. Najprej v zvezi z nekim vprašanjem naredijo rompompom, napihnejo zadevo kolikor je mogoče, vsi tulijo v isti rog, brez enega samega nasprotnega argumenta. In ko preparijo ali bolje histerizirajo javnost, potem jo v anketi vprašajo: Kaj pa vi o tem mislite? In potem objavijo: Glej, glej, saj tudi javnost tako misli. 🙁

  http://www.delo.si/novice/slovenija/anketa-dela-precejsnja-podpora-javnosti-uvedbi-sluzenja-vojaskega-roka.html

  Metoda in pol. Krasni novi svet. Aldous Huxley in George Orwell sta jih že opisala.

  • Zakaj sem sploh dal ta link? Zato, da bi opozoril še na to, da je vse skupaj ne samo zmanipulirano in shisterizirano, ampak tudi že v osnovi prav smešno zlagano?

   Delo namreč sprašuje: “Bo Slovenija uspešna pri OHRANITVI slovenskega jezika v koroški deželni ustavi”?

   Ampak slovenščina NIKOLI ni bila omenjena v koroški deželni ustavi ( niti v ustavi države Avstrije)! Torej je tam niti teoretično ni možno ohraniti. Kajne?

   Ali je to prezahtevna logika za Delo in sestavljalce anket tega velecenjenega medija? 🙂

 9. Seveda je zdaj očitno tema že skoraj passe. In je medijsko v Sloveniji storjeno, kar je storjeno. Kot ponavadi, Slovence so nahujskali njihovi mediji proti sosedom. V tem primeru Avstrijcem. Oz. Korošcem. Pa ne mislim tule časnika oz. avtorja Mavra.

  Preberite, kaj izhaja iz srečanja najvišjih predstavnikov koroških Slovecev na Mladiki:

  http://www.delo.si/novice/politika/zaplet-z-novo-dezelno-ustavo-avstrijske-koroske-se-lahko-hitro-resi.html

  Nič od tega, kar se je zlonamerno pisalo in govorilo ( od medijev k politikom – pravzaprav vseh barv, tudi N.Si; le SDS je bila bolj ali manj tiho; tokrat modro tiho), praktično ni res. Res pa je:

  1. Slovenci bodo po predlogu prvič omenjeni v koroški deželni ustavi!

  2. Slovenščine kot uradnega jezika ne bojo odstranili iz koroške deželne ustave, kot trdi celo anketno vprašanje v današnjem Delu. Ker nikoli do zdaj v tej ustavi niti omenjena ni bila.

  Itditd. Poglejte, celo Marjan Šturm, predsednik organizacije bolj levo usmerjenih koroških Slovencev ZSO trdi točno tole:

  Predsednika Zveze slovenskih organizacij na Koroškem (ZSO) Marjana Sturma pa je presenetil odziv slovenskih medijev, zaradi katerih se je zazdelo, da so se odnosi poslabšali. Kot je dejal, so odnosi na avstrijskem Koroškem v dobrem stanju in dialogi uspešno tečejo. »Optimističen sem, da bomo stvari razrešili, in slovenskim medijem lahko rečem, da ni vzroka za paniko,« je dodal.

  Torej Marjan Šturm trdi povsem isto, na kar sem opozarjal tule od prvega dne. Ampak kaj sem jaz z ubogimi komentarji na tem portalu proti vsej falangi istomislečih ( v resnici mislečih?) v slovenskih medijih.

  In kaj je ta moj pozni odziv, za katerega je še na Časniku vprašanje, če ga bo kdo prebral, ker je “tema že ad acta”.

  Kdaj se bo Slovence nehalo hujskati s pseudopatriotskimi nacionalističnimi projekcijami?! Kdaj bojo Slovenci sposobni reči: dost mamo tistih, ki to počnejo, nismo idioti!?

 10. Predlagam vsem, ki imajo to možnost in jih vprašanje zanima, da si ogledajo današnji intervju na Nova24TV ob 19:30 s predstavnikoma slovenske manjšine na Koroškem Marjanom Šturmom in Bernardom Sadovnikom.

  Malo obupujem, ker so ti moji pozivi tule kot da povsem prezrti oz. vsaj brez odziva. Ampak kar morem, naredim.

  Naredim za to, da bo Slovenci rekli – ne bomo več pustili tega, da nam sistematično lažejo in da nas sistematično hujskajo. Kdo? Slovenski dominantni mediji. In politika.

  Konkretno danes spet nacionalna RTV hiša. V Oddaji, ki jo vodi Erika Žnidaršič.

  • Če boste poslušali Bernarda Sadovnika, boste slišali izrecno podarjeno njegovo trditev – da ves ta cirkus, vse to vznemirjanje javnosti in čezmejne politike temeljni na ENI VELIKI MEDIJSKI LAŽI IZ SLOVENIJE!

   Na podlagi te velike laži sta danes ( na predlog N.SI!) dva odbora slovenskega parlamenta razpravljala o točki: UKINJANJE (!) SLOVENŠČINE na avstrijskem Koroškem.

   Točka temelji na čistem medijskem konstruktu in je po izjavi Bernarda Sadovnika, ki je sam udeležen pri razpravi o deželni ustavi v Celovcu, čista laž. Nobene realne osnove ni za takšno sklepanje. Prvič v zgodovini republike Avstrije bodo Slovenci sploh omenjeni v deželni ustavi.

   A ni sram slovenskega parlamenta in parlamentarnih strank, da izpeljejo sejo pod takim lažnivim naslovom in obtožbo neke sosednje nacije?! Niti malo sram?! 🙁

   In še izjava Marjana Šturm. Čaka na čas, da se bo v Sloveniji o Koroški nehalo razpravljati v duhu HLADNE VOJNE. Čaka, da se v Sloveniji ljudje prebudijo v 21. stoletje, da vidijo, da gre za dve sosedi, ki sta obe članice EU, z velikimi možnostmi sodelovanja. Levičar Marjan Šturm skratka slovenskim medijem in slovenskim politikom pridrži ogledalo, da so ostali približno 70 let za svojim časom v obravnavi Koroške. V najtršem komunizmu. Medtem ko sodelovanje in dialog med večinskim in manjšinjskim narodom na avstrijskem Koroškem ta hip teče dobro kot še nikoli doslej.

   Kar očitno zdraharjem iz matične Slovenije ne more biti všeč. Od česa pa bojo živeli, če ne bo zdrah. Od česa bo lahko izvoljena neka Violeta Tomič v normalnih razmerah, ko je ljudem dano normalno razmišljat. Ne kot tej bedni jugokomunistični demagoški in reakcionarni kreaturi.

   Poglejte si ta intevju na Nova24TV, prosim. Vse pove o naših politikih in naših novinarjih. Oni so kar naprej v letu 1955. Čisto orwellijanstvo. Novorek in propaganda. Zadnje, kar jih zanima, je resnica. Da bi se počutili resnicoljubju zavezani – ph ….

  • To sem videl, ja. Na NovaTV sta Šturm in Sadovnik dobila precej več časa, da zadevo temeljito obrazložita in argumentirata.

Comments are closed.