Vabilo: Slovenščina v Sloveniji

3

institut nove revijeV okviru tematskih razprav Sedanjost za prihodnost Vas vabimo na razpravo Slovenščina v Sloveniji. Tematska razprava bo v četrtek, 30. junija 2016, ob 18. uri, v Central Hotelu, Miklošičeva 9, Ljubljana.

Vlada je v zakonodajni postopek vložila Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o visokem šolstvu, ki v 8. členu pod drugačnimi pogoji kot doslej predvideva uvajanje tujih učnih jezikov (tj. angleščine) pri izvajanju visokošolskih programov v Sloveniji. Na predlog so se kritično odzvali številni ustvarjalci, raziskovalci in izobraževalci. Odprta je že doslej široko podprta javna peticija Slavističnega društva Slovenije (zbranih že preko 8000 podpisov). Relevantne ugovore glede socialno-ekonomskih učinkov tega člena in celotne novele je podal tudi Visokošolski sindikat Slovenije.

Ta okoliščina, dodatno spodbujena s petindvajsetletnico osamosvojitve Republike Slovenije, sproža načelno vprašanje, kje in do kod smo s slovenščino v Sloveniji, in mar ni malo čudno, da se slovenščino razglasi za poglavitno oviro razvoja slovenskega šolstva ter ključno dejavnico gospodarske zaostalosti, če le pomislimo na vzorčne primere nič kaj vzorne slovenske družbeno-ekonomske tranzicije.

Zavzemanje za kar najbolj širok pretok znanj, kakor tudi za večjezikovno znanstveno komunikacijo v visokošolskem in raziskovalnem prostoru, je več kot dobrodošlo, vendar ne za ceno, da hkrati s tem odslovimo slovenščino.

O tej problematiki bodo spregovorili:
prof. dr. Andreja Žele, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, ZRC SAZU, predsednica Slavističnega društva Slovenije,
prof. dr. Marko Jesenšek, prorektor Univerze v Mariboru,
doc. dr. Zoran Božič, Univerza v Novi Gorici, predsednik Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport Državnega sveta,
prof. dr. Marko Marinčič, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, predsednik Visokošolskega sindikata Slovenije.

Pogovor bo vodil prof. dr. Dean Komel, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko.

Vabljeni.

3 KOMENTARJI

  1. Morda bi lahko dodatno izvajali kak program tudi v tujem ali tujih jezikih,če bi bil za to dovolj velik interes.A za razliko od rednih bi morali le-ti biti v celoti samoplačniški,medtem pa bi bile zakonsko določene državne subvencije zagotovljene zgolj tistim,ki bi bili v celoti izvajani v Slovenskem jeziku.Samo tako bomo lahko ohranili absolutno spoštovanje do svojega jezika,ki je tudi temelj naše svobodne države.Sicer bodo čez 25 let dostojno praznovali praznik Slovenske državnosti samo še naši izseljenci…

  2. Slovenščina v Sloveniji je tuji jezik. Ker ga učijo s pozicije zmagovalcev revolucijo po napadu Nemčije na tedanjo Jugoslavijo.

  3. Na akademskem nivoju sploh ne bi smelo biti potrebno o tem pisati zakonov. Če na tem nivoju ljudje niso sposobni spoštovanja slovenščine, potem je vseeno tudi če kaj piše v zakonih.

Comments are closed.