Prejeli smo: Zahteve Civilne družbe za pravično Slovenijo

13

zbor civilne druzbe gh union_019Civilna družba za pravično Slovenijo je na današnji novinarski konferenci predstavila zahteve, ki jih objavljamo v celoti.

CIVILNA DRUŽBA ZA PRAVIČNO SLOVENIJO

je ob zborovanju v Unionski dvorani v Ljubljani 27. junija 2013 v luči kritičnih razmer v državi oblikovala naslednje zahteve:

I.   DRŽAVA SLOVENIJA, NJENI LJUDJE IN NJIHOVE SVOBOŠČINE

1.        Zahtevamo, da ostane Slovenija zavezana zaščiti življenja, kulture, jezika, okolja in narave v evropskemu duhovnem in civilizacijskem prostoru, v katerem se je slovenski narod več kot tisoč let oblikoval.

2.        Zahtevamo dosledno spoštovanje države Slovenije, njenih simbolov in obrambnih sil, zato zavračamo vsako oživljanje utvar o demokratičnosti, uspešnosti in odprtosti prejšnje države, utemeljene na kršenju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kar je bil tudi vzrok njenega političnega in gospodarskega bankrota.

3.        Zahtevamo  transparentno  demokracijo  z  volilnim  sistemom,  ki  povečuje  odgovornost izvoljenih poslancev in omogoča učinkovito vladanje tistih, ki so zmagali na volitvah.

4.       Zahtevamo medijsko svobodo, kjer bodo civilno družbena in politična sporočila vseh enakovredno in nepristransko posredovana slovenski javnosti. Odločno zavračamo sedanjo prakso medijskega favoriziranje tistih, ki so po volji centrov moči.

5.        Zahtevamo, da Slovenija skladno z Ustavo spoštuje temeljne pravice in svoboščine vsakega človeka in državljana. Smo proti nestrpnosti do katerekoli skupine državljanov in Slovencev doma in po svetu.

6.        Zavedajoč se uničujoče izkušnje revolucije, ki je zanetila državljansko vojno, zavračamo nasilje kot obliko političnega boja. Opozarjamo, da  tudi spodbujanje in toleriranje nasilja ter sovraštva vodi v novo narodovo katastrofo. Apeliramo zlasti na odgovornost državnih institucij brez izmikanj.

II.  STROKOVNO UPRAVLJANJE, USTVARJALNO OKOLJE IN POZITIVNA SELEKCIJA

7.        Zahtevamo odpravo negativnih vplivov države na gospodarstvo, sodstvo in medije, saj prav zaradi ohranjanja praks prejšnje totalitarne države izgubljamo na večini področij in zaostajamo za primerljivimi državami, tudi nekdanjimi socialističnimi, ki so vezi s totalitarizmi odpravile.

8.        Zahtevamo takojšnjo vzpostavitev odgovornosti organov nadzora in poslovodstev družb ter zavodov v državni lasti. Tisti, ki so sokrivi za slabe rezultate, ne smejo dobiti novih priložnosti na nadzornih in vodstvenih mestih. Smo za najostrejši nastop države in njenih organov zoper oškodovanja na vseh področjih in za takojšnjo revizijo velikih investicij, začenši z Onkološkim inštitutom.

9.        Zahtevamo  pozitivno  kadrovsko  selekcijo  v  vseh  segmentih  družbe,  kjer  bodo  edina veljavna merila: etične vrednote, osebne in strokovne lastnosti ter odgovornost. Zavračamo delite v kadrov po politični, ideološki, verski ali katerikoli drugi usmeritvi in pripadnosti.

10.      Zahtevamo, da se v Sloveniji vzpostavi odprto, prijazno in ustvarjalno delovno in poslovno okolje, ki bo omogočilo odpiranje novih delovnih mest in bo spodbudno za vrhunske strokovnjake in podjetja iz domovine in tujine. Smo proti reševanju neperspektivnih podjetij z državnim denarjem in za vzpostavitev strokovnega upravljanja podjetij v državni lasti. Gospodarski subjekti morajo pridobiti odgovorne lastnike, ki bodo zagotovili smotrno upravljanje podjetij.

11.      Smo za vzpostavitev odprtega pretoka kadrov in znanja med znanstveno-raziskovalnimi institucijami, pedagoškimi institucijami in gospodarstvom.

III. PRAVOSODJE

12.      Zahtevamo pravično pravosodje:

•         kjer bodo na podlagi dokazov obsojeni odgovorni za gospodarska oškodovanja, krajo družbenega premoženja in druga huda kriminalna dejanja,

•          kjer bo obsojenim zaplenjeno nezakonito pridobljeno premoženje,

•          ki se bo sposobno soočiti z najhujši zločini v zgodovini Slovencev in zločince kaznovati,

•          ki bo zagotavljalo sojenje v razumnem roku,

•          ki ne bo sledilo volji katerekoli politične opcije in ne bo dopuščalo zlorab v politične namene, ampak si bo z učinkovitim sojenjem na podlagi dokazov pridobilo zaupanje najširšega kroga državljanov Slovenije, ki ga sedaj nima,

•          z učinkovito zakonodajo in nadzorom, ki bo po vzoru razvitega sveta razumno varoval pravice zaposlenih in preprečil sramotno izkoriščanje in neplačevanje domačih in tujih delavcev. Odgovorni za tako početje morajo za daljše časovno obdobje izgubiti možnost opravljanja podjetniške dejavnosti.

IV. DRUŽINA IN MLADI

13.      V luči zaskrbljujočih demografskih trendov za prihodnost slovenskega naroda smo proti kakršnemukoli dodatnemu varčevalnemu ukrepu na škodo družin in ekonomski slabitvi družin.

14.      Zaradi katastrofalne blokade zaposlovanja mlade generacije, ki se je loteva obup in išče možnost preživetja v tujini, zahtevamo, da vlada prednostno pristopi k reševanju tega vprašanja tako, da zniža obdavčitev plač in ostalih aktivnih dohodkov ter spodbudi odpiranje novih delovnih mest.

15.      Zahtevamo dostopno in kakovostno zdravstveno oskrbo, ki bo organizirana racionalno. Zahtevamo urejeno razmerje med javnim in zasebnim zdravstvom, kjer bomo uporabniki zdravstvenih storitev deležni enakopravne obravnave in razumnih čakalnih rokov.

16.      Zahtevamo kakovostno in pluralno šolstvo, ki bo imelo glavni poudarek na uporabnem znanju pomembnem za življenje posameznika in skupnosti ter ne le na pridobivanju formalne izobrazbe.  Uvesti ali posodobiti je potrebno tiste učne vsebine, ki ne dosegajo evropske ravni, a so nujne za uspešno vključitev Slovenije v globalne tokove. Smo za uravnoteženje pravic in dolžnosti učencev in dijakov v šolah, za povrnitev učiteljeve avtoritete in  za šolsko vzgojo na temelju vrednot.

V.  BREMENA KRIZE

17.      Zahtevamo, da se breme sedanje krize pravično porazdeli. Država naj najprej v celoti izkoristi  notranje  rezerve,  prekine  z nepotrebnimi  projekti  in  razsipanjem javnega  denarja  za nekoristne stvari, ki služijo zgolj bogatenju interesnih skupin. Tisti, ki imajo večjo odgovornost za krizo, naj prevzamejo tudi večje breme zanjo in se odpovedo privilegijem. Ukiniti je potrebno privilegirane pokojnine in dodatke, prihranjeno pa nameniti za zaščito tistih, ki so zaradi socialne stiske v resnici ogroženi.

18.      Zahtevamo zaščito slovenskega kmečkega prebivalstva, ki je temelj naše samobitnosti , a mu sedaj grozi dodatno izčrpavanje z nesorazmernim nepremičninskim davkom. Smo odločno proti nameram katerekoli oblasti, da z dodatnimi davki izčrpava najšibkejše in na njihovem hrbtu rešuje državno blagajno, izpraznjeno zaradi oškodovanj v bankah in gospodarstvu.

Vse to v skrbi za pravično Slovenijo!

V Civilni družbi smo prepričani, da je uresničitev zahtev v dobrobit vseh prebivalcev Slovenije in Slovencev po svetu. Prej ali slej se bo večina držav rešila iz krize, pri nas pa se bo nadaljevala, če ne bomo vzpostavili temeljnega vrednostnega sistema kot ga opredeljujejo naše zahteve. Skrbi nas, da se bo kriza celo poglobila in prešla v dolgotrajno notranjo depresijo, kjer bomo izgubljali kot posamezniki in kot država.

Deklaraciji Civilne družbe za pravično Slovenijo se je do sedaj pridružilo že 41 civilno družbenih gibanj, ki želijo s skupnim povezovanjem odločno preusmeriti negativno dogajanje v naši domovini:

Svetovni slovenski kongres

Zavod za oživitev civilne družbe

Civilna iniciativa za družino in pravice otrok

Društvo Gallus Barholomaeus

Društvo katoliških pedagogov Slovenije Društvo Slovenski katoliški izobraženci Družinska pobuda

Družinski center Betanija Evropska Slovenija Frančiškova mladina Slovenije

Inštitut dr. Janeza Evangelista Kreka

Inštitut dr. Jožeta Pučnika

Inštitut Nove revije

Izseljensko društvo Slovenija v svetu Katoliška karizmatična prenova Slovenije Katoliško študentsko gibanje Sinaj Krščansko bratstvo bolnikov in invalidov Marijino delo – Gibanje Fokolarov Prebudimo Slovenijo

Rafaelova družba

Slovenski gorniški klub Skala Slovenski odbor za NATO Slovensko biblično gibanje

Zavod za družino in kulturo življenja KUL.si

Zbor za republiko Zbor za vrednote Združeni ob Lipi sprave

Združenje animatorjev Oratorija

Združenje slovenskih katoliških zdravnikov Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve Zveza sindikatov upokojencev Slovenije

Zavod Iskreni.net

Društvo civilna iniciativa Malečnik Vseslovenska civilna pobuda Dimnik Civilno združenje za nadzor institucij

Združenje krščanskih poslovnežev Slovenije

Slovensko španski poslovni klub ECE

EU poslovna akademija Iniciativa za Štajersko Fokus 2031

Kulturno društvo Zgovorna Tišina

Foto: Planet Siol

13 KOMENTARJI

 1. Briljantno!!!

  To je stvarstvena svetloba, ki vabi in proti kateri moramo iti uporno in vztrajno na demokratičen način!

  Hvaležen in spoštljiv poklon ustvarjalcem plemenitih zahtev!

 2. Naj to deklaracijo objavijo na vidnem mestu vsi slovenski mediji in s tem dokažejo svoj pozitiven odnos do demokracije!

  Svoj pozitiven odnos do demokracije, naj mediji dokažejo tudi na ta način, da bodo v bodoče objavljali prispevke o konkretnih dejanjih in ovirah, ki zadevajo uresničevanje te deklaracije.

 3. Mediji bodo na takšen način dokazali ne le pozitiven odnos do demokracije, ampak tudi do pozitivnih vrednot.

  Deklaracija se naj vroči vsem družbenim institucijam, ki lahko vplivajo na njeno uresničitev.

  Če vlada ne bo hotela uresničiti deklaracije, bo ljudstvo odločilo, da bo to storila druga vlada, ki bo imela pozitiven odnos do zgoraj navedenih demokratičnih vrednot.

 4. Zanimivo bo videti, s kakšno gostoljubnostjo in s kakšnimi obeti, bo vlada povabila na razgovor predstavnike civilne družbe, glede zgoraj navedene deklaracije oziroma zahtev.

 5. Odlično je predstavil zahteve Civilne družbe za pravično Slovenijo dr. Štuler, na sinočnjih Odmevih na TV1.

  Kvalitetne kadre ima Civilna družba za pravično Slovenijo!

 6. Se strinjam z zahtevami! Sicer bi pa želel več konkretnosti.

  Bi pa pozval vodstvo Urško Makovec, Borisa Pleskoviča, Andrejo Poljanec, Mitja Štularja in Jožeta Možino da se odločno ogradi od političnih strank in njihovih vodij. Slednji se borijo za oblast, kar je čisto pravilno in zakonito in potrebno, vendar to ni civilna družba. Takih slik, kot je na http://www.mladina.si/146256/civilna-druzba-za-pravicno-slovenijo-z-zahtevami-do-drzave/ ne sme biti! Vprašanje pod sliko je čisto na mestu: se gremo civilno družbo ali podporo političnim strankam?

  Še definicija civilne družbe iz Wikipedije; za pričetek naj bo kar dovolj dobra (pomembno je, da razlikujemo civilno družbo od političnih strank):

  Civilna družba je skupni naziv za nevladne organizacije, ki v nasprotju z oblastjo zastopajo svoje interese in s tem skrbijo za izvrševanje javnega interesa. V slabši luči se civilni družbi reče tudi protestniki.
  Kriterij za uvrstitev med civilno-družbene organizacije je, da njen namen ni pridobivanje materialnih sredstev oziroma ustvarjanje dobička ali vstop v območje oblasti, kar je značilno za politične stranke. Pravno so zato opredeljene tudi kot neprofitne organizacije. Ni pa izključeno pridobivanje sredstev za izvajanje osnovne dejavnosti niti poklicno, plačano, delo v takih organizacijah.
  ________________________________________
  Zaradi izkušenj sprašujem: je bil ali ni bil v Dvorani Union gospod predsednik politične stranke Janez Janša?

  • Spoštovani Alfe!

   Navedli ste čisto socrealistično definicijo civilne družbe in prikazali vrsto predsodkov do politike,strank in demokracije. Politika kot umetnost je vse življenje(ono drugo je manipulacija, intrigiranje,deljenje). Po mnenju partneja slovenke iz Londona mr. Pita iz leta 1991, je civilna družba nujen korektiv strankam in pogoj za pravo demokracijo. Pogoj je medsebojno sodelovanje in spoštovanje.
   Brez socrealističnih predsodkov in deljenja !

    • Če je Janez Janša tisti politik, ki ga civilna iniciativa prepozna kot političnega zaveznika in soustvarjalca pave demokracije, potem je to povsem legitimno. Sicer pa JJ ni samovšečen politik in je za dosego prave demokracije pripravljen doprinesti tudi lastne žrtve, zato je za moje pojme eden najbolj verodostojnih politikov, eden izmed tistih, ki lahko skupaj naš politični voz povlečejo v pravo smer: v desno. Komunisti, potuhnjeni na najbolj vitalnih mestih mlade države, ta proces demokratizacije prefinjeno zavirajo, ker se zavedajo resnične možnosti izgube lastnega monopola, ki so ga s seboj prišvercali iz bivšega totalitarnega sistema. Ravno v tem je ves problem naše mlade demokracije, ki se še ni uspela v več kot dveh desetletjih tranzicije izviti iz rdečega primeža.

     • Gospod Boštjan,
      spoštujem vaše mnenje, vašo pravico voliti gospoda Janeza. Vi kar dajte!
      ________________________________________
      Ampak! Kaj se vam ne zdi sumljivo, da na desnici ni nikogar drugega kot JJ? Da so imeli strašne težave ponuditi kandidata za predsednika republike? Pa še tisti, ki so ga izbrali, ni nikogar prepričal, da je le sluga JJ-a? Pa je bilo kar nekaj imen, a so vsi morali iti …

     • Alfe, vidim, da ne vidiš realnosti.

      Na desni še Chuck Norris ne bi moglel zmagati, ker bi ga mediji tako oblatili. Tako, da je truditi se z nekom popolnoma brezveze.

      Levi mediji bodo napadli vsakega. Ko se bo Janša umaknil, boš morda to le dojel, ker očitno do sedaj nočeš.

 7. Žal takšni spravljivi članki oziroma bolje pozivi ali klici ne morejo prav ničesar premakniti. Če po dobrih dveh desetletjih ‘uradne’ demokracije ne vidimo, s kakšnim fanatizmom in hudobijo imamo opravka pri post komunistih, ne vidimo ničesar. Vsako ponujanje roke tej srenji je metanje biserov svinjam.

  V članku je sicer eden od klicev namenjen tudi politiki, toda to je odločilno premalo. Politika je edino polje, kjer se lahko karkoli spremeni. Edino politični jezik ‘strese svet’. Tudi kadar se oglasijo zgodovinarji in sociologi, učinek dosežejo le takrat, kadar je gorivo politično.

  Doumeti moramo, da so naši potencialni sogovorniki z levega brega, brez katerih ne moremo zgraditi ‘novega sveta’, gluhi in slepi za vse, kar jim ni po volji. Kako naj odprto in odkrito spregovorimo o državljanski vojni in posledicah na ‘obeh straneh’, če ne poznamo še niti vseh pravih ‘številk’ krvave statistike. Kako naj bo “poražena stran” sposobna samokritičnosti, če sploh ne pozna izhodišča, s katerega naj to stori.

  Edina rešitev je maksimalna politična ostrina, ki ljudi spreminja po kapljicah, to pomeni, danes nekoga, jutri nobenega, pojutrišnjem še nekoga. Vse to vaše ponujanje roke im utrujenost (to, da je nekdo utrujen od prepirov, je čisto njegova osebna stvar – v življenju se jim lahko na milijon načinov izogneš, če le vložiš nekaj volje).

  Spravo lahko poleg permanentnih političnioh pritiskov demokratične strani (stranke, civilne družbe, politični ppublicizem) prinesejo samo komunisti sami. In to tako, da priznajo Zločin. Drugih poti žal ni.

  • Pomota! Se opravičujem!
   Ta komentar je bil namenjen članku ‘Spregovoriti o preteklosti (samo)kritično, »prešteti kosti«’. Ne vem, kako sem pomešal.

Comments are closed.