Vabilo: Pravna država, pravo in prav

3

pravicnostInštitut dr. Jožeta Pučnika vabi na 6. Pučnikov večer 2012/13 z naslovom Pravna država, pravo in prav, ki bo potekal v torek, 17. septembra 2013, ob 18. uri v dvorani Slovenske matice na Kongresnem trgu 8 v Ljubljani.

Razpravljavca:

  • dr. Tone Jerovšek, nekdanji sodnik Ustavnega sodišča Republike Slovenije
  • Jan Zobec, sodnik Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Na Slovenskem imamo velike težave tako z nedelovanjem pravne države kot z razumevanjem le te. Pravosodni sistem, ki v spodobnih liberalno-demokratskih ureditvah izpolnjuje funkcijo imunskega sistema družbe je pri nas odpovedal. Nedelovanju pravne države lahko pripišemo dobršen del krivde, da Slovenija tudi po dveh desetletjih prehoda ni normalna evropska država. Kršitve sojenja v razumnem roku, dvomi o nepristranosti in neodvisnosti sodstva in tožilstva, poplava pravno napačnih in nezakonitih sodb, nespoštovanje odločb ustavnega sodišča so zgolj simptomi zaskrbljujočega stanja slovenske pravne države.

A težav nimamo samo v polju delovanja pravne država, ampak tudi njenem razumevanju. Pravoznanstvo je pri nas zaznamovano z doktrino pravnega pozitivizma. Ta pravo ostro ločuje od pravičnega, ius naj ne bi bil izpeljan iz iustum, pravo in prav naj bi bivala v ločenih logičnih domenah. Vprašanja etike naj bi bila zunajpravna, onstran razprave resnega pravoznanstva. Pozitivistično razumevanje prava pravno državo zoži zgolj v njeno postopkovno pojavnost, ki je vezana na vprašanje zakonitosti, pravičnost pa je pahnjena vnemar.

Na Pučnikovem večeru bomo naslovili vprašanja med etiko in pravom in kakšne posledice ima ta odnos na delovanje pravne države. Je zavrnitev pravnega pozitivizma in vrnitev k izročilu naravnega prava pot k pravni državi? Kakšna je vloga prava v liberalno-demokratskem političnem ustroju? Kakšna je vloga neodvisnosti in nepristranosti sodnikov? Je pravna država pravna ali metapravna doktrina? Kakšen je odnos med legalnostjo in legitimnostjo? Konfliktnost demokracije in pravne države razumljene kot vladavine sodnikov?

Inštitut dr. Jožeta Pučnika


3 KOMENTARJI

  1. Tega pa niste napisali, da dogodek financira tudi ministrstvo za kulturo RS? Tako namreč piše v uradnem vabilu.

    Ah, to državno kolhozništvo in napajanje iz državnih jasli….

Comments are closed.