Vabilo: Brezplačno usposabljanje izkustvenega vodenja

0

vrata_stolnice-620x350Vabljeni na brezplačno 50-urno usposabljanje izkustvenega vodenja po spominskih ali umetniških mestih, ki ga bomo na Socialni akademiji začeli izvajati v sredo, 23. aprila.

Kaj je izkustveno vodenje?

Izkustveno vodenje pomeni vodenje ljudi po raznih zanimivih in pomembnih prostorih in mestih na način, da vodič-/ka obiskovalcem omogoči raznovrstno izkušnjo nekega prostora ali mesta. Ker smo ljudje različno dojemljivi za različne dražljaje iz okolja (vidni, slušni, okušalni, vohalni, otipni), je naloga izkustvene-/ga vodič-a/ke, da obiskovalcem pripravi čim bolj pestro predstavitev nekega prostora ali mesta. Poudarek izkustvenega vodenja je torej na posameznikovem doživljanju in refleksiji le-tega. V okviru refleksije izkustven-i/a vodič-/ka obiskovalcem pomaga predelati in ovrednotiti doživetja.

Kaj in kako se boste naučili?

Udeleženke in udeleženci se boste usposobili za izkustveno vodenje po spominskem ali umetniškem mestu, ki ga sami izberete, npr. spomenik ali cerkev. Poleg teoretičnega in praktičnega spoznavanja metod izkustvenega vodenja bodo udeleženke in udeleženci na usposabljanju pridobili tudi znanje o vlogi narodne in kulturne dediščine pri krepitvi narodne identitete, o novejši zgodovini Slovenije, o umetnosti kot vzgibu za družbeno katarzo ter veščine javnega nastopanja pa načrtovanja in izvedbe dogodka.

Z vami bodo priznani izvajalci: dr. Stane Granda, dr. Igor Škamperle, dr. Jožef Muhovič, Matej Cepin, Rafo Pinosa, Alenka Oblak, Sašo Kronegger, Mojca Perat in mag. Mario Plešej.

Prijave do 22. aprila 2014.

Več informacij in prijave: Socialna akademija