Vabilo: Alternative neoliberalni ekonomiji?

36

forum za dialog

Forum za dialog med vero in kulturo vabi na 2. pogovorni večer Alternative neoliberalni ekonomiji? v torek, 11. februarja, ob 19.30 v Atriju ZRC, Novi trg 2, Ljubljana.

Je razlog ekonomske krize neoliberalni način ekonomije prostega trga kot tak ali je razlog krize praksa ljudi, ki so dobili preveč moči in zlorabili šibke vidike sistema? Je etična prenova neoliberalnega modela ekonomije sploh možna? Ali obstajajo drugačne sistemske rešitve v okviru ekonomije prostega trga – ali bo treba poseči po bistveno drugačni rešitvi? Kaj pa krščanski pogledi na ekonomijo?

Moderator: dr. Igor Bahovec

Uvodničarja: dr. Jože P. Damjan, Tone Rode

Povabljena diskutanta: Matjaž Črnivec, dr. Dejan Jelovac

Po padcu komunizma v Evropi so mnogi v Sloveniji – in drugje – pričakovali, da bosta demokracija in kapitalizem prinesla vsestranski napredek in boljšo prihodnost. Razvoj demokratizacije in ekonomska rast, ki jo je na globalni ravni obetal neoliberalizem, sta se jim zdela skoraj samoumevna – precej osamljena opozorila so bila prezrta ali utišana. Razvoj pa ni šel v to smer. Dve desetletji kasneje smo sredi velike družbene krize, ki sega v vsa področja življenja. Pogosti so občutki razočaranja, ogorčenja, nostalgije, nemoči, protesta.

Eden na zunaj najbolj vidnih izrazov krize in njenih posledic je ekonomsko področje. V svetovnem, evropskem in slovenskem okviru smo bili in smo priče fiaska nekaterih ključnih izrazov uporabe neoliberalistične ekonomije. Plačilo za neuspehe in zablode bomo plačali državljani. Na mestu se je zato vprašati o mejah neoliberalne ekonomije in možnih alternativah oziroma izboljšavah.

Je razlog ekonomske krize neoliberalni način ekonomije prostega trga kot tak ali je razlog krize praksa ljudi, ki so dobili preveč moči in zlorabili šibke vidike sistema? Je etična prenova neoliberalnega modela ekonomije sploh možna? Ali obstajajo drugačne sistemske rešitve v okviru ekonomije prostega trga – ali bo treba poseči po bistveno drugačni rešitvi? Kaj pa krščanski pogledi na ekonomijo?

Končno si je smiselno zastaviti tudi vprašanja kot so: Je možna ekonomija v službi solidarnosti med ljudmi: ekonomija, ki ne bo povečevala revščine mnogih ampak prispevala k človeškemu dostojanstvu vseh? In pa, kaj lahko kristjani in drugi ljudje dobre volje naredimo za to.

Kratko rečeno: kako misliti in udejanjati ekonomijo, po kateri bo človek bolj človeški – in pa: ali si jo sploh želimo na način, da smo zanjo pripravljeni nekaj narediti?

Forum za dialog med vero in kulturo


36 KOMENTARJI

 1. ZDA so že nekaj let ven iz gospodarske krize. Poljska, Turčija in Nemčija gospodarske krize niso niti doživele. Cela EU pa je leta 2013 izplavala iz krize, razen SLO, Grčije in Cipra.

  Problem v Sloveniji ni liberalizem. Ampak pomanjkanje liberalizma, torej socializem.

  Problem v Sloveniji ni prosti trg, temveč državni kolhozi in velik državni sektor, javni sektor – kjer vodijo stvari mafijski birokrati in birokratski mafijci.

  Predvsem ste neresni, kot Butalci, ki se ne zaganjajo v problem, temveč v blodnje, v senco osla.

 2. V omizju ni nobenega liberalca. Kaj je namen omizja? Cela SFRJ in Slovenija se že 70 let ukvarjata, kako iznajti “nov” in “pravičen” sistem, “neko utopijo, ki bo končno delovala” , ki bo nadomestila prosti trg in pravno državo, česar na tem prostoru nikoli še bilo ni. Ne pravne države in ne prostega trga.

  V Sloveniji imamo zelo hude probleme:
  1. mafijo, ki zlorablja vseh ostalih 99% državljanov, ne samo davčno, s plenjenjem in “upravljanjem” državne lastnine, temveč preko medijev s pranjem možganov, ideološko
  2. vsemogočno birokracijo, ki uveljavlja kult lenobe, povprečnosti in negativne selekcije, brezplodnega lapanja, blefiranja, “intelektualcev, ki rešujejo svet”
  3. neučinkovita, počasna in krivosodna sodišča, politično instrumntalizirana, kot je tudi tožilstvo, mediji in policija, šolstvo, …
  4. imamo noro zadolževanje, noro rast zadolževanja, in trajno upadajočo rast gospodarstva, astronomske davke na delavske plače in prihranke, astronomsko brezposlenost, brezperspektivnost za mlade za nadaljnih 30 let.

  In, ko bi končno morali pospraviti socializem v zapor in brezpogojno sprejeti prosti trg in pravno državo, se ti pojavijo spet neki obskurni socialistični ideologi, ki bi radi katolike prepričevali o hudobnosti oslove sence.

  Slovenija, rdečega Fritzla zločinska klet press
  http://pavel.blog.siol.net/2014/02/04/rast-kitajske-iz-revscine-sele-po-prevzemu-svobodnega-trga-podjetnistva/

 3. Gospod Pavel,
  v principu se z vami strinjam, le s sodbo “se ti pojavijo spet neki obskurni socialistični ideologi, ki bi radi katolike prepričevali o hudobnosti oslove sence” se ne strinjam – jaz bom počakal na konec večera. Povrh vsega pa so tudi nekdanji mariborski katoliški voditelji – KATOLIKI. Tako da o enotnem pogledu katolikov na politično – ekonomsko stanje ni moč govoriti.

 4. krščanstvo je socialistična ideologija. problem pa je v tem, da socializem v družbo uvaja neko umetno stanje enakosti (pred bogom smo vsi enaki) ter solidarnosti (ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe), kar pa je nekako proti naravnemu stanju človeka, ki temelji na različnosti in sebičnosti.

  po domače povedano, ljudje smo v splošnem še vedno na neki stopnji duhovnega razvoja, ki nam onemogoča, da bi živeli pravo krščanstvo in s tem socializem, kar pomeni, da se nam mora “krščanstvo” prilagajat, namestu mi krščanstvu.

  • Utemeljevanje neke ideologije ali družbenega stanja s pomočjo “človeške narave” je po mojem mnenju najmanj problematično, če že ne zavajujoče. Takšno pojmovanje se na koncu zvede na trditev- takšna ureditev traja že toliko in toliko časa, torej mora biti posredi nekaj trajnega, torej človeška narava. Kar pa se spregleda, je antropološko širok spekter družbenega udejstvovanja v zgodovini iz katerega bi težko potegnili da a) človek ima naravo in b) to naravo lahko posplošimo za celotno vrsto. Številni filozofi so prikazovali, da človek za razliko od živali nima narave- žival je odvisna od okolja in instinktov, človek pa je odprt za spremembe in tako nedifiniran.
   Ko se torej pogovarjamo o družbenih ureditvah, je po mojem zagovarjanje nekega sistema zaradi člov.narave zgolj intelektualna lenoba oz. nezmožnost najti boljše razloge.

   • človeško bitje ima svojo zgodovino, skozi katero se je pač, tudi v družbenem smislu, razvijal. pojmi, ki so nam danes samoumevni, kot npr. demokracija, socialna pravičnost, osebnostne pravice itd. v odnosih med ljudmi niso bili vedno prisotni, ampak so posledica družbenega razvoja.

    z naravnim stanjem človeka se ne misli na to, da bi imel človek neko naravo, ampak se misli na to, kako bi se človek obnašal v okolju, v katerem pojmi kot so človekove pravice, pravo itd. ne bi obstajali. vprašati se je treba npr. koliko ljudi ne bi kradlo, če kraja ne bi bila kaznivo dejanje, ki bi ga preganjala neka oblast? koliko ljudi ne bi ubijalo itd., se pravi koliko ljudi ne bi počelo spornih stvari, če bi vedeli, da jim za to ne grozi kazen?

    tako da človeka loči od živali samo njegova družbena dimenzija, ki mu preprečuje, da se dejansko obnaša kot žival. ko ta družbena dimenzija odpade ali oslabi, npr. v primeru vojn, potem pa pride na dan vsa “živalskost” ljudi.

    tudi nima smisla zanikati dejstva, da so določene vedenjske značilnosti pri ljudeh dominantne, kot npr. sebičnost. večina ljudi bo pač raje zasledovala svoje interese, kot pomagala drugim pri uresničevanju njihovih interesov. in to je seveda tipično in pričakovanjo vedenje v razmerah naravnega stanja, ki se mu reče tudi “zakon močnejšega”. ljudje smo na koncu koncev še vedno del narave in iz narave izviramo. tako da človek je bil naravnemu stanju podvržen toliko časa, da se je pač temu moral, zaradi samega preživetja, prilagoditi, kot to še danes počnejo vse druge živali.

    in propad raznih socializmov, kriza vrednot v cerkvi ipd. so zgolj odraz teh vedenjskih značilnost ljudi, ki pač izhajajo iz samega izvora človeka. morala, pravo itd. so produkt socializacije ljudi. po domače povedano, če bi bili ljudje po “naravi” moralni, dobri itd. potem ne bi potrebovali ne moralnih, ne pravnih norm, ne policije, ne sodišč, ne zaporov itd. in tej realnosti so določene ideologije zagotovo bolj prilagojene kot nekatere druge.

    če nekdo od človeka zahteva, da se vsemu odreče v korist drugega, potem bo zagotovo naletel na hujši odpor kot če bi od človeka zahteval, da se odreče samo delu svoje koristi v korist drugega.

    sicer pa vsako stanje pozna, recimo temu, anomalije. dejstvo, da je večina ljudi sebičnih, seveda ne pomeni, da pa ljudje ne morejo biti tudi altruistični. gre le za nek dominanten vzorec, ki ne izključuje izjem.

    o naravi ljudi tako lahko zagotovo govorimo, vendar pa je ta narava le posledica okoliščin, s katerimi se človek sooča. preprosto povedano, človekova narava je posledica tistega prilagajanja, ki je človeku omogočala največjo možnost preživetja in to je v večini primerov pač sebičnost, ki je še danes v družbi dominantna. liberalizem, kapitalizem sebičnost omogočata, komunizem, socializem veliko manj. zato so ti družbeni sistem mogoči le pod veliko prisilo, ker so, glede na vedenje ljudi, povsem utopični, nerealni. ljudje v osnovi nismo pripravljeni deliti tega, kar sami ustvarjamo, z drugimi ljudmi. preprosto ni v naši “naravi”. izjeme seveda so, vendar le kot izjeme.

    • “z naravnim stanjem človeka se ne misli na to, da bi imel človek neko naravo, ampak se misli na to, kako bi se človek obnašal v okolju, v katerem pojmi kot so človekove pravice, pravo itd. ne bi obstajali. vprašati se je treba npr. koliko ljudi ne bi kradlo, če kraja ne bi bila kaznivo dejanje, ki bi ga preganjala neka oblast? koliko ljudi ne bi ubijalo itd., se pravi koliko ljudi ne bi počelo spornih stvari, če bi vedeli, da jim za to ne grozi kazen?”
     Jasno, če bi v tem trenutku izginila prisila ali kazen od zgoraj, rezultat ne bi bil lep. vendar nam to ne da nobenih podatkov o ljudeh samih, temveč zgolj v družbeni situaciji.

     “tudi nima smisla zanikati dejstva, da so določene vedenjske značilnosti pri ljudeh dominantne, kot npr. sebičnost.”
     Bom tvegal, pa čeprav nima smisla:). Od evolucionarjev do filozofov so takšno dejstvo zanikali in poudarjali koncept sodelovanja, ki naj bi bil najbolj zaslužen za razvoj civilizacije (npr. Kropotkin).

     Čemur ti praviš narava človeka, bi sam bolj opisal kot situacijsko etiko, opis delovanja človeka v različnih družbenih situacijah. Zato se mi definitivne določbe človeka, kot npr.”ljudje v osnovi nismo pripravljeni deliti tega, kar sami ustvarjamo, z drugimi ljudmi. preprosto ni v naši “naravi”.” zdijo predrzne in preveč zapirajo prostor političnega in filozofskega delovanja v prihodnosti.

     Se opravičujem če je odgovor bolj raztrgan, tale stran je bolj narejena za kratke enovrstičnice ala Alojz kot pa za argumentiran pogovor.

     • saj “narava” ljudi je ravno posledica naravne oz. družbene situacije. ljudje se pač prilagajamo okolju v katerem živimo, tako kot na koncu koncev vse, kar je živo. v drugačnih razmerah, bi se tudi “narava” človek drugače izoblikovala.

      koncept sodelovanja ne izključuje sebičnosti, saj nekdo lahko z nekom drugim sodeluje ravno zaradi tega, ker ima od tega koristi in ne zaradi solidarnosti do drugih.

      sebičnost pri ljudeh tudi ne izpsotavljam zato, ker bi si to želel, ampak ker je ob polgedu na človeško družbo to nemogoče prezreti. ampak, kot že rečeno, da so tudi izjeme, tega ne zanikam. ampak težko imam nek optimističen odnost do človeštva ob npr. dejstvu, da vsak dan več kot 20.000 otrok umre zaradi razlogov povezanih z revščino, čeprav je človeštvo kot celota dovolj bogato, da bi lahko vse to preprečili.

     • Nemogoče je, da bi revščino preprečili.

      Tako pač je. Mi bi jih lahko hranili, ampak v kakšnih 20 letih bi se toliko namnožili, da ne bi proizvedli dovlj hrane za vse.

      To je realnost.

   • Mahni, čeprav se trudiš tako ali drugače opravičiti komunizem, pa je ravno v naravi problem, da komunizem ne more dati drugačnih rezultatov, kot pa jih je dal.

    Zato lahko najbolje deluje le liberalni kapitalizem oziroma prosti trg.

    • Res ne vem, kako lahko iz vsakega odgovora potegneš ven tvoj ljubi komunizem. Kot nekaterim vernim, ki jim po glavi hodi zgolj spolnost ti priporočam, da se posvetiš čemu drugemu.
     Sam nikoli nisem zagovarjal komunizma, imam se za liberalca, mi gre pa včasih na živce družba, ki jo imam na desnici.
     Se pa strinjava glede kapitalizma in prostega trga. Proletarci, ki želite zmanjšati državo, združite se:)!

     • Vsi socializmi so le blažja oblika komunizma.

      Pa vsak zdaj pravi, da ne zagovarja komunizma, pa tako kot Tone, vedno izkoristiš možnost za tako ali drugačno branjenje te ideologije.

      In če se imaš za liberalca, potem bi mi miral dati prav. Pa tudi desnica ti ne bi smela iti v nos, saj je bližje liberalnim idejam kot levica.

   • o katerih različnih vrstah enakosti govoriš in v čem je razlika v njihovih učinkih? 🙂

    z vrednotami socializma se pa v marsičem strinjam, ampak ne način, da bi se te vrednote vsiljevale. po domače povedano sem mnenja, da je solidarnost med ljudmi vrednota kot je vrednota tudi enakost med ljudmi. ne moremo pa ljudi prisiliti, da so solidarni, če pač nočejo biti, kar je pač bila napaka komunističnih totalitarnih sistemov.

    idealno bi bilo, če bi vsaj večina ljudi bila sposobna živeti v skladu s tistim jezusovim: ljubi svojega bližnjega kot samega sebe, ampak žal tega ljudje nismo sposobni. prisilit ljudi v nekaj, kar nočejo, pa tudi ni prav.

   • Glede revščine: ni res, skupaj z povečanjem standarda se tudi zmanjša rodnost; oziroma se z zmanjšano umrljivostjo tudi zmanjša število novorojenih. Glede nadaljnih nasvetov glede revščine ti pa priporočam nekega naivnega idealista, mogoče ga poznaš kot Frančiška?

    Drugače pa, če mi je neka ideologija blizu, še ne pomeni da sem slep za vse napake tistih, ki naj bi jo zagovarjali. Spremembe se ne bodo zgodile in volitve ne bodo dobljene s tem, da se bo slovenska levica razgalila kot nesposobna in skorumpirana (kar že vsi vedo), temveč ko bodo desničarji pokazali da so boljši. Fanatično zagovarjanje ene opcije (na tem forumu večino SDS) brez kritične presoje dela slabo uslugo tako desnici kot sami stranki.
    Drugače pa priporočam kolumno Crnkoviča z dne 25.1. v sobotni prilogi- to bi moralo biti obvezno čtivo vsakega desničarja, s podnaslovom “zakaj Janša ne dobi večine”.
    Če me že ne jemlješ resno, prosim preberi kolumno.

  • Krščanstvo ni socialistična ideologija. So bile pa herezije krščanstva podlaga za socializme.

   Podlaga so vrednote, ki jih je Jezus učil v prilikah o skrbnem gospodarju in usmiljenem Samarijanu ( osebna solidarnost!!!). Jezus ni nikoli rekel, da moramo povišati davke in iz njih ljudem talati denar, delati državne šole in državne bolnice, državna podjetja in vse delavce enako plačevati. Tudi pot do te UTOPIJE ni bila nasilna, kar je predpogoj socializma. Vsakega.

 5. @alojz,

  preprečiti revščino ni nemogoče, ker sredstva za to so na voljo. nemogoče je zato, ker ni dovolj interesa za to.

  pa tu ne gre samo za to, da bi nekomu delili hrano, ampak da bi se pač denar vlagal v razvoj teh področij, kjer vlada revščina, s čimer bi ti ljudje na dolgi rok potem lahko sami poskrbeli zase. ampak kaj se recimo dogaja? npr. v nekem delu afrike odkrijejo nafto. tja pride svetovna multinacionalka, ki začne nafto črpat. na račun te nafte obogati le lokalna elita in seveda ta multinacionalka. večina prebivalstva pa od tega nima nič, raznen uničenega okolja. tako da so na koncu še bolj revni. to je realnost.

 6. Ti gledaš preveč poenostavljeno. Preprečiti revščine ni mogoče, razen, če uvedemo nekakšno kapitalistično diktaturo, pa še to ne verjamem, da bi bilo izvedljivo.

  Sploh ni problem v tem, da ni vlaganja in denarja, ker je to posledica tega, da je miselnost revežev taka, da jim ne omogoča boljšega življenja. Da ne govorimo o tem, da države ne izvajajo kapitalizma.

  Normalno je, da bodo vlagali tja, kjer se bo izplačalo. Tudi Kitajska je začela kot nizkocenovna, zdaj se je pa pobrala. In pri tem vsi nekaj brezveze moralizirate – ampak je edino, kar deluje.

  Jasno je, da za črpanje nafte ne rabiš veliko ljudi. Ni pa res, da so lokalci na slabšem. So na boljšem, ampak ne veliko.

  Če bi hoteli na hitro iztrebiti revščino, bi morali z vojsko napasti vse te države in na silo uvesti pravno državo in kapitalizem. Le vprašanje je, če je to izvedljivo, saj ne moreš nadzirati tako učinkovito.

  Severno Korejo pa ščiti Kitajska.

  • 🙂 saj se v bistvu strinjaš z mano, ampak se tega ne zavedaš. saj sam praviš, zakaj bi nekdo vlagal tja, kjer se ne izplača. 🙂 saj ravno o tem govorim. to je sebično. komu se pa izplača boriti se proti revščini? 🙂 saj ravno v tem je bistvo, da bi morali ljudje ravnati tako, kot je prav, ne kot se nam izplača. potem bi bili dobri ljudje, v nasprotnem smo sebični.

   in premagati revščino bi bilo enostavno. preprosto bi morali vlagati v ta okolja. najprej postaviti demokratično oblast in vso infrastrukturo, šolski sistem, jim zagotoviti poštene delovne pogoje itd., ne pa da se jih izkorišča in s tem ohranja v revščini. ampak tega ni, ker vsak gleda na svoj interes. ampak problem je, da se tega niti ne poskuša, ker se tistim, ki imajo denar in moč pač ne splača, saj si sam ugotovil, da ne.

   • Ne. Ne strinjam se s tabo, razen, če ti zagovarjaš prosti trg in liberalni kapitalizem.

    Kljub temu, da ti to označuješ z negativnim izrazom – sebično, je dejstvo, da nobena dobrodelnost na dolgi rok ne izboljša stanja.

    Premagati revščino je enostavno, vendar ne z dobrodelnostjo, ne s tem, da bomo vodo in hrano transportirali čez pol sveta in hranili te ljudi.

    Z demokratično oblastjo ne bomo uspeli. Morali bi z vojaškim posegom uvesti našo diktaturo, ljudi naučiti pravne države.

    Potem pa trčimo ob moraliziranje moralizatorjev…

    • seveda zagovarjam prosti trg in liberalizem, ampak niti ne zato, ker bi verjel, da je to idealen sistem, ampak zato ker za kaj drugega ljudi sploh nismo primerni, ker smo preveč sebični, preveč si prizadevamo za lastne interese. zagotovo pa pri tem nisem proti solidarnosti in altruizmu ter delovanju v skupno dobro. ampak kot sem že večkrat poudaril, ne moreš ljudi prisilit v nekaj, kar nočejo. svoboda je pač tudi vrednota.

     dobrodelnost, ki zgolj gasi požar, zagotovo na dolgi rok ni ustrezna, potrebno je pač zagotoviti take razmere, da to požarov sploh ne bo prišlo.

     • Ti tako braniš komunizem, da ne zagovarjaš prostega trga.

      Kapitalizem ne zahteva sebičnosti, lahko si altruističen in solidaren kolikor hočeš, le, da s svojim premoženjem, s tujim pa ne.

 7. Nek spoštovan komentator na teh spletnih straneh je zapisal: “Krščanstvo je socialistična ideologija.”

  Pa preberimo, kaj piše o socializmu priročnik za telebane, to je Wikipedija:
  Socializem (latinsko socialis – družben) označuje družbeno ureditev, organizirano na podlagi ekonomske dominacije države, ki teoretično ne omogoča izkoriščanja med družbenimi razredi. Izraz je lahko mišljen tudi kot ideologija ali doktrina, utemeljena na planskem gospodarstvu in državni lastnini.

  In kaj piše o sociali omenjeni priročnik:
  Socialno delo je stroka, ki »spodbuja socialne spremembe, reševanje problemov v človeških odnosih in opolnomočenje ter osvoboditev ljudi za to, da se doseže večje blagostanje. S praktično uporabo teorij človeškega vedenja in socialnih sistemov socialno delo posreduje tam, kjer prihajajo ljudje v interakcije s svojimi okolji. Temeljni načeli socialnega dela sta načeli človekovih pravic in socialne pravičnosti.Tako definirata socialno delo Mednarodna zveza socialnih delavk in delavcev in Mednarodna zveza šol za socialno delo.

  Lepo prosim vse komentatorje, da ne mešajo socializem in socialo. Sta dva čisto različna vica, po mnenju marsikoga celo izključujoča vica: “Najsocialistične države imajo najslabšo socialo … zakaj že?”

  Še povzetek:
  Krščanstvo pravi in uči: sociala da in socializem ne.

  • 🙂 socialna pravičnost je ravno vsebina socializma. glede socializma si ti zgolj podal ureditev oblasti oz. družbeno ureditev, ne pa tudi vsebinsko tega, za kar naj bi si ta socialistična oblast tudi morala prizadevati, kar pa je socialna pravičnost. temelj socializma je torej način, kako človeku zagotavljati socialne pravice, kar je tudi temelj tega, čemur pravimo sociala. 🙂 gre samo za to, da je zagotavljanje socialnim pravic v različnih sistemih različno, tako glede obsega kot načina zagotavljanja. tako da sociala je zgolj tisto, za kar si država bolj ali manj prizadeva in socialistična država je ravno tista država, ki postavlja socialo, torej socialne pravica na prvo mesto, z razliko od npr. neke kapitalistične ureditve, kjer so pač socialne pravice, ki jih zagotavlja država, omejene.

   saj je to jasno. npr. v bivši jugoslaviji, ki je bila socialistična, smo imel več socialnih pravic, ker jih je pač zagotavljala država kot taka. sedaj pa moramo za večino teh pravic plačevati sami v obliki raznih zavarovanj.

   glede slabše sociale v socialističnih državah te moram opozoriti, da je bilo v bivši jugoslaviji npr. zdravstvo popolnoma zastonj, ker ga je finincirala država kot taka, vsak si je lahko tudi privoščil stanovanje, ker so bile najemnine neprofitne ipd. tako da takrat je bilo veliko več socialnih pravic.

   problem je bil, da tak sistem na dolgi rok ni bil vzdržen,ker se je porabljalo več kot se je proizvajalo.

   in seveda krščanstvo ni socializem v smislu družbene urediteve, ampak v smislu prizadevanja za socialne pravice oz. socialno pravičnost, kar je bistvo tako krščanstva kot socializma. le načina, kako to zagotoviti sta različna.

   • Socializem sanjari NEBESA na Zemlji. Krščanstvo govori o nebesih po zemeljskem življenju.
    Socializem črta Boga. Krščanstvo je dialog človeka z Bogom.
    Socializem je religija vraževernih, ki hočejo od Države totalno Varnost, krščanstvo je religija, ki človeka vzgaja, da postaja Bogu podoben: ustvarjalen, ljubeč, razumen, solidaren.

    Socializem solidarnost spridi, krščanstvo govori o osebni solidarnosti.
    Socializem dela iz ljudi robote, birokrate. Krščanstvo se zaveda, da je vsak človek različen in edinstven….

    Celo noč bi ti lahko razlike razlagal.

    Še tole na blogu liberalca in ateista poglejte
    http://nisemlevicar.blogspot.com/2014/02/25-let-po-padcu-berlinskega-zidu-imamo.html

    • Bistvena stvar pa je, da se socializem lahko vzpostavlja samo z nasiljem, sovraštvom in pobojem velikega števila ljudi. Še večji delež ljudi socializem zasužnji. V osnovi krščanstvo ponuja ljudem svobodo verovanja, le v raznih deviacijah so posvetni in cerkveni vladarji zaradi ljubljena oblasti spridili to svobodo in nasilno pokristjanjevali.

     • Aladar, ti imaš oprane možgane.

      Krščasntvo je razvilo kapitalizem in s socializmom = totalitarizmom nima nič.

      In s tem, ko imaš državo za boga, si heretik.

    • ja, ampak bistveno si spregledal in to je to, da so cilji isti, le način, kako do njih priti je drugačen.

     torej, krščanski ideal so nebesa, prav tako socialistični. razlika je samo v tem, kje naj bi ta nebesa “živeli”. za oboje so cilj nebesa. 🙂

     socializem ne črta boga, ampak boga razume kot državo. učinek je isti. če je za kristjana avtoriteta bog, je za socialista pač država. oboji pa priznavajo neko avtoriteto, ki se ji je treba podrejati.

     tako socialist varnost pričakuje od države, kristjan pa od boga. 🙂 bistveno je pa to, da oba pričakujeta eno in isto, torej, da bo za njih skrbela neka avtoriteta. za ene je to bog, za druge država. 🙂 način je drugačen, cilj je isti. 🙂

     tako socializem kot krščanstvo tudi zagovarjata solidarnost. pri tem krščanstvo solidarnost vsiljuje tako, da obljublja nebesa po smrti, socializem pa tako, da uzakoni socialne davke. 🙂 način je drugačen, cilj pa isti in sicer vzpostaviti solidarno družbo. 🙂

     in tudi socializem se zaveda, da je vsak človek edinstven in različen, ampak zaradi tega se seveda ne bo odpovedal svoji “resnici”, a ne, tako da tisti, ki je pač preveč različen postane kriminalec. enako velja za krščanstvo. krščanstvo tudi lahko razume, da smo si ljudje različni, ampak kdor je preveč različen se mu pa reče kako? ja grešnik. 🙂 torej, tako krščanstvo kot socializem ne tolerirata tistih razlik, ki sta v nasprotju z naukom, ki ga zagovarjata. 🙂

     tako da vidiš, razlike so morda na zunaj, vsebinsko sta si pa socializem in krščanstvo zelo blizu. veliko socialistov si celo jezusa lasti kot prvega pravega socialista na svetu. to ne more biti le naključje. 🙂

     nekateri so tudi mnenja, da se kristjani in socialisti tako zelo sovražijo zato, ker so si dejansko tako zelo podobni in potem eni druge dojemajo kot konkurenco. 🙂

     • Vidiš. Socialisti radi kradejo in potvarjajo.

      Zato so ukradi Jezusa, da bi pridobili priljublejnost tako naivnih ljudi, kot si ti.

      Dejstvo pa je, da je ravno krščanstvo razvilo kapitalizem – torej je govoriti o krščanstvu in socializmu neumnosti.

 8. A bodo to omizje posneli in objavili na Youtubu. Ne bom mogel priti?

  Sicer pa je tudi JPD na svojem blogu objavil kako so pri njem klečeplazili. Odkar je JPD spoznal, da liberalizma v Sloveniji ne more biti, se je prodal socializmu. Je bolj varno med to mafijo in socialistično skorumpirano drhaljo.

 9. Bog je ljubezen, na kateri temelji pozitivna avtoriteta božanstva.

  Država pa pogostoma temelji na nepravičnosti in nepoštenju, neodgovornosti. Zato ne more opraviti svojega pozitivnega poslanstva brez navzočnosti stvartsvenih vrednot.

 10. @alojz,

  krščanstvo razvilo kapitalizem?! to pa prvič slišim. kapitalizem izhaja iz liberalizma. 🙂

  seveda se je trgovalo že veliko prej, tudi veliko pred krščanstvom. moderni kapitalizem pa izvira iz liberalnih idej 18. stoletja.

  socialisti niso kradli in potvarjali, samo kopirali od kristjanov. 🙂

Comments are closed.