V Sloveniji imamo fevdalizem, zato restavracija komunizma ni možna

33

Slovenski mediji so me obvestili, da je SDS ob obisku Angele Merkel, v sporočilu tujim novinarjem govorila o restavraciji komunizma. Politični nasprotniki opozicijske stranke so takoj razglasili, da opozicijska stranka škoduje ugledu Slovenije.

Ker sem bolj radovedne sorte sem si želel prebrati inkriminirano sporočilo. Ugotovil sem, da gre, za tretji mednarodni bilten SDS, ki ga je stranka distribuirala letos. Vsi bilteni opisujejo gospodarski in politični položaj v Sloveniji, kot ga vidi stranka. Dodanih je še nekaj informacij iz javnomnenjskih anket ter nekaj tekočih podatkov o gospodarstvu. Prav v vsakem biltenu piše nekaj tudi o »komunistih« na slovenskem. Tudi nekateri drugi prispevki na mednarodnih straneh SDS-ja se ne izogibajo temam o preživetju komunizma na slovenskem, začenši z referatom dr. Dimitrija Rupla, objavljenim julija 2009 z naslovom »From Communists to Oligarchs«. Kako, da so slovenski napredni novinarji takšno »blatenje« v tujini opazili šele sedaj?

Blatenje v tujini?

Ponujata se dve razlagi. Prva, da mednarodnega delovanje SDS v opoziciji doslej ni nihče opazil (skrajno neverjetno), druga pa, da je ob obisku Merklove tako primanjkovalo tem s katerimi bi podprli utapljajočo se slovensko levico, da so uporabili tudi to že precej zaprašeno metodo javnega izpostavljanja tistih, ki škodijo »naši stvari« v mednarodni javnosti. Kolikor se sam spomnim, je prvi to mehko metodo uporabil pokojni Jože Smole, ko je v javnosti napadel dr. Franceta Bučarja, ki se je v Svetu Evrope zavzemal, da zahod ne sme gospodarsko pomagati Jugoslaviji dokler se ta ne demokratizira. Za tiste čase, je bila takšna kritika precejšen napredek, saj so pred tem tiste, ki so neustrezno komunicirali z zahodom zaprli ali izgnali.

Ker očitek o »blatenju Slovenije v tujini« ni prijel, saj je vsakomur jasno, da je težko v kakršno koli sporočilo tujim novinarjem zapisati kaj bolj depresivnega o slovenski stvarnosti, kot si lahko vsak prebere v dnevnem časopisju se je izpostavila druga tema. Da nevarnost restavracije komunizma ne obstoja, da so bivši komunisti razporejeni po vsem političnem spektru itd…itd…

Smo sploh živeli v komunizmu?

Nikjer nisem zasledil, da bi kdo trdil, da bi se lahko k nam, ali kamor koli v Evropo povrnil komunizem skupaj z diktaturo avantgarde proletariata, s centralnimi komiteji in planiranjem. Še Slavoj Žižek in drugi salonski evropski levičarji slikajo bodoči komunizem kot nekaj povsem novega, a vsaj za mojo pamet zelo meglenega.

Nesporno dejstvo pa je, da smo imeli v Sredniji in Vzhodni Evropi komunistične diktature. Ene bolj totalitarne, druge manj, ene bolj svobodne in druge manj. Tudi najbolj ljudomilo diktaturo vzdržuje aparat sestavljen z bolj ali manj lojalnih členov. Jugoslovanska oziroma slovenska diktatura je po začetnem pobijanju in ustrahovanju postala bolj pragmatična. V zadnjih desetletjih obstoja je demonstrativno maltretirala le najbolj izpostavljene nasprotnike režima. Vse ostale, še posebej, če so kazali kakšne za delovanje družbe koristne sposobnosti, pa je poskušala vključiti v sistem z metodo raje več korenčka in manj palice.  Še sam, čeprav ne jaz ne moji sorodniki nismo bili ne v partiji niti nismo sodelovali pri izvajanju njene oblasti, se včasih vprašam, ali le nisem bil preveč resigniran glede sistema.

A kljub tej vključenosti širokih množic v, kot so partijci takrat radi rekli, »socializem s človeškim obrazom«, se je vedelo kdo so ljudje, ki imajo moč in oblast in kdo ne. Kdo ima več moči in oblasti in kdo manj. Kdo lahko uredi služenje vojske bližje domu, kdo lahko zrihta boljšo službo, kdo odloča o tem kdo bo zasedel odgovorno mesto v gospodarstvu. Sam nisem bil posvečen v podrobnosti delovanja organizacije, a v vsakdanjem življenju se je prav dobro videlo, kdo je vpliven in kdo ne, kdo perspektiven kader in kdo je, kljub svojem članstvu v partiji čisto navaden samoupravljavec.

Kam so izginili komunisti?

Sedaj pa me že dvajset let intenzivno prepričujejo, da je ta mreža vplivnih in močnih ljudi, katerih članstvo v partiji je bil le eden od njihovih skupnih imenovalcev z uvedbo demokracije razpadla, njeni člani pa so se porazdelili med vse stranke. Moje vsakdanje izkušnje me prepričujejo drugače. Lahko sicer kdo reče, da imam paranoidno motnjo, a odgovarjam s Kissingerjem, da ima tudi paranoik lahko realne sovražnike.

Da mreža nekdanjih oblastnikov še obstaja sklepam, ker:

 • Ko se v javnosti izpostavi določenega posameznika kot člana te mreže, to ne sproži njegovega zanikanja članstva in distanciranja od nekdanjih tovarišev ampak zgolj zanikanje obstoja tovarišije (zadnji tak primer so prav reakcije ob objavi novice o distribuciji biltena SDS za tujim medijem).
 • Kontinuirano so potrebne simbolične geste, ki ožjim in bolj oddaljenim članom mreže dokazujejo, da ima mreža še vedno moč in vpliv  (na primer odlikovanje Ertlu, ali imenovanje ulice po Josipu Brozu v Ljubljani ali dokapitalizacija Mladine s strani »zamejskega« kapitala).
 • Ker so odpadniki od mreže v njenih medijskih izpostavah mnogo bolj zasmehovani, kot tisti, ki nikdar niso bili deležni koristi zaradi povezanosti z mrežo.

Takšna mreže ni organizacija ampak interesna skupina. Ne potrebuje statuta, dovolj so skupni interesi. Bolj kot posameznik lahko zadovolji te interese, večjo moč ima. Moč je sorazmerna s finančno in politično močjo posameznika. Poleg interesov mrežo veže samo še skupna preteklost.

Res je, od teh ljudi ni pričakovati restavracije komunizma. Njim najbolj ustreza fevdalizem. Tako ni čudno, da se pogosto obregajo ob edino institucijo, ki ima še nekaj fevdalnega leska, ob Katoliško Cerkev, saj jo vidijo kot edino že uveljavljeno nasprotnico. Vse druge nasprotnike pa imajo za navadne povzpetnike.

Marx in Engels sta menila, da bo do komunistične revolucije prišlo v kapitalistično najbolj razvitih državah. Zgodovina se je z njima poigrala in rdeči prapor revolucije je prva izobesila fevdalna Rusija.

Če bo kdaj pri nas prišlo do revolucije, njeni nosilci ne bodo močni možje in žene iz obstoječe fevdalne mreže, tudi ne uradniki sedaj opozicijskih strank. To bodo jezni mladeniči in mladenke, ki nimajo kaj izgubiti. K sreči jih še ni videti na obzorju.

33 KOMENTARJI

 1. ##Kako, da so slovenski napredni novinarji takšno »blatenje« v tujini opazili šele sedaj.##

  Oni opazijo tisto, kar jim iz murgelskih dvorov & politične okolice povedo, da morajo opaziti. 😀

 2. Spletni razumnik, vse spoštovanje tvoji analizi slovenske stvarnosti. Da, to kar imamo ni niti kapitalizem, niti restavrirani komunizem, pač pa čisti fevdalizem s primesmi suženjstva,oziroma kapitalizem na slovanski način.
  In ne čudi, da je bil najbolj glasen, glasnogovornik barab spet Miheljak, ki bi se pri tebi Spletni razumnik lahko , če že ne naučil analitike, vsaj besednih povezav.

 3. Malce na dolgo razloženo je, da imamo v Sloveniji fevdalizem in da “pravega komunizma nikoli nismo imeli”.

  Kaj je to pravi komunizem? Ker vse te izvedbe komunizmov v svetu v zadnjih 100 letih so bile orto fevdalistične.
  Pravi komunizem po izpeljavi iz komune ( skupnosti) bi bil, če bi se določena skupina odločila, da bo tako kot prvotna Cerkev začela živeti v drugačni skupnosti, da bo ustvarjala in se preživljala sama kot Amiši npr.

  V resnici pa je čar izvedb vseh socializmov prav v KRAJI KAPITALA drugim, pa naj si bo to prvobitna akumulacija oz. ropanje v času revolucije, nacionalizacija ali pa vedno večje obdavčevanje delovnih in ustvarjalnih ljudi in nazadnje še ropanje naslednjih generacij s hiperzadolževanjem ( čemur smo priča danes).

  Komunizem se je najbolje prijemal v FEVDALNIH državah, regijah: Rusiji, Aziji, Afriki, Južni Ameriki, Balkan, Južna Italija, Španija, Francija. Tam je z revolucijo samo zamenjal ene fevdalce z drugimi.

  Zelo dobro sklepaš, da je iz strahu pred tekmovalnostjo ( drug fevdalec) tako velika gonja proti Cerkvi, ki je še vedno precej fevdalistično organizirana kot institucija. Dosti drugače jo kot skupnost vernikov.

  Fevdalna organizacija je tudi mafija, zato so vse te oligarhije, tajkuni in postkomunistične vladajoče elite zelo podobne mafiji. Mafija se je najbolj trdovratno borila proti prihodu nove dobe, prihodu kapitalizma.

  V čem je kapitalizem boljši: daje svobodo vsakemu, da z delom in ustvarjalnostjo preživi, bolje živi in celo obogati, da ne rečem, da dobi pomen v socialni hierarhiji. Kapitalizem vključuje NOVOSTI, RAZVOJ, PREMANENTO GENERIRANJE SPREMEMB, TEKMOVALNOST, REZULTATE.

  Kapital in denar sta v fevdalizmu nakradena ali podedovana. V kapitalizmu sta večinoma trdo zaslužena, najpogosteje z znanjem, podjetnostjo, velikimi tveganji in dolgotrajnim delom.

  Ko opazujete družbo, skupine, posameznike: bodite pozorni česa se bojijo: sprememb? fair tekme? menjave slabših kadrov z boljšimi kadri? Dovolimo si videti, da na nekaterih področjih že imamo kapitalizem: predvsem v športu, v tujih podjetjih v Sloveniji, v obrti in malih podjetjih – ki se morajo potrjevati zunaj meja Slovenije…

  Glavne utrdbe fevdalizma so
  mafija ( slovenska, srbska, albanska, ruska,..)
  birokracija
  planerji družbe FDV, FF, FOV, EF ( predvsem jih skrbi družba, manj podjetništvo!!!!)
  večina delavcev v podjetjih katerih lastnik je država
  mediji
  sodstvo
  kultura
  penzijonisti

  Glavna razlika so povedane besede: iti v službo vs. delati, narediti
  zaslužiti denar vs. ustvarjati denar
  zrihtati si posel preko vez vs fair zmagati na razpisu, pdridobiti posel v tekmi
  indoktrinirana, nerazgledana in nerazmišljujoča mladina

 4. Ne morem se strinjati s Pavlom. Komunizem, kakršnega smo poznali in kakršnega ponekod še gojijo, ni fevdalizem, ampak varianta azijskega produkcijskega načina.

 5. pameten in delaven (ustvarjalen) človek ne more imeti želje, da bi pripadal enemu od socializmov zadnjih 200 let oz. enemu od komunizmov zadnjih 100 let.
  Komunisti so bili defektni na področju ustvarjanja z delom, pa tudi na področju pameti. Komunizem je poleg fevdalizma tudi idejna začaranost ljudi. Komunizem samo obljublja, ves čas je na pol poti, zato lahko veliko ljudi VERUJE VANJ. Komunisti so v osnovi delikventi oz. sociopati, ker so izredno sposobni lagati in krasti oz. zasužnjevati drugega človeka oz. celo družbo.
  Komunisti so se v tranziciji najbolje znašli, vsaj tisti najbolj sociopatski med njimi. Mafija je absolutni zmagovalec tranzicije v vseh državah. Mafija je že pred propadom komunizma obvladovala svoje fevde.

 6. Lahko sanjata o fevdalizmu in Aziji – a komunizem je izšel iz industrializacije in je do konca bil njen proizvod. Če pogledaš končno akumulacijo kapitala v rokah parih okornih, kolektivno nadzorovanih velekorporacij, sta kapitalizem in komunizem kar lepo ista plat iste medalje, le da komunizem poskuša slabosti industrijske družbe preskočiti, kapitalizem pa jih vztrajno ignorira

 7. Mietzsche ##le da komunizem poskuša slabosti industrijske družbe preskočiti, kapitalizem pa jih vztrajno ignorira##

  Se strinjam, ampak doslej jih je še vedno preskočil na način:
  -proizvesti čim več železa, da bomo proizvedli še več železa
  – azijatski slog vladavine, ki je privedel do popolne neučinkovitosti sistema
  -represija in poskus popolne kontrole nad državljani, ki je bila vsaj v CCCP in DDR učinkovitejša od tiste, ki jo je izvajal (nekaj časa)konkurenčni Gestapo
  – obvezna, ali vsaj zaželeno kolektivizacija kmetijske posesti, ki je razsula kmetijstvo

 8. Res ni treba do Azije. V takih situacijah se da primerjati kar z Avstroogrsko. Ta se je tudi znašla za razvitim svetom in izvedla serijo radikalnih top-down reform, ki so jo popolnoma uničile

 9. NE glede na to, kaj, kje, kako poimenujemo, je dejstvo, da v kapitalizmu ni bilo revolucije po naravni poti, tako pa tudi ne v komunizmu.

  Marx je upal, da se bo revolucija zgodila že za časa njegovega življenja, pa se ni, kajti v kapitalizmu so ljudje zadovoljni – svobodno opravljajo svojo službo in so zanjo plačani, lahko živijo itd.

  Po drugi strani v fevdalizmu to ni bilo mogoče. Tudi ni bilo mogoče v komunizmu.

 10. Kako bo stranka, ki namesto z resnimi analizami družbeno realnost razlaga z nebulozami o komunizma, vodila državo. Ne, tako intelektualno uboga stranka, ki po 20 letih od padca komunizma še vedno ne zna razmišljat zunaj pardigme komunist-antikomunist, zapletenih problemov, ki jih ima ta država, ne bo rešila, bolj verjetno je, da jih bo še poglobila, kot kažejo izkušnje z vlado iz 2004-2008.

 11. Primož, s katerega planeta pa si ti padel, če ne celo galaksije?
  Pa to ni res, koliko bebcev premore Slovenija.

 12. Spoštovani Primož, to vse drži, kot drži tudi to, da jim bo pahorjanska kamarila dobesedno potisnila oblast v roke.

 13. Gospod Primož,
  resnični ste zadeli glavico žeblja, kakor bi to rekli rokodelci. Desne stranke ne premorejo niti ene osebe, ki bi dostojno zamenjala gospodično Katarino. Ne nimajo in pika! Da o dostojni zamenjavi gospoda Gregorja sploh ne bi izgubljali besed! Ne! Desne stranke tega nimajo! Nimajo in pika! Desnica samo nekaj bluzi, kar naprej godrnja o odlikovanju bivšega voditelja tajne službe in premleva poimenuje ulice po diktatorju Titu!

 14. Komunajzerji so se kar namnožili.

  Leta 2004 – 2008 so bila najboljša. Kaj te torej muči?

  Vlada je takrat delala dobro, speljala reform, kolikor se je dalo, brez pretiranega nasprotovanja sindikalistov.

 15. AlFe, poleg tega desnica gotovo nimam tako sposobnega finančnega ministra kot je gospod France, ki ima po mizo celo rostfraj ploščice, ki ga branijo pred podzemnimi tokovi:)

  p.s da bi pa kdo z desne zamenjal lepega Boruta – to pa je povsem nemogoče

 16. Mietzsche in Cefizelj:
  Marxov komunizem je kritika industrializacije in kapitalizma. Drugače pa so bola že nekatera cerkvena gibanja komunistična v začetku formacije Cerkve, pa so potem bila obsojena kot herezija.

  Eno je gledati skozi proizvodnjo,
  drugo pa način ustvarjanja ( drugi ustvarjajo novo vrednost, sam jo ustvarjam) in način pridobivanja kapitala ( dedovanje, kraja oz. podjetno ustvarjanje) ter neodgovornost v fevdalizmu in lastna odgovornost v kapitalizmu ( zgubiš kapital, bankrotiraš).

  V komunizmu je šlo za to, da je SAMO NAVIDEZNO VSA LASTNINA OD VSEH, v resnici pa je bila v ozadju vedno ena mafija, ki je odločala BREZ ODGOVORNOSTI o vseh investicijah in razvoju.
  NLB je državna banka. Ali o njenih posojilih tajkunov odločamo državljani, pa o 400 mio dokapitalizaciji? Ali to odloča nek ozek krog fašistov, socialistov?

 17. Na kapital lahko gledaš tudi drugače, mi je prav žal, ampak ima tudi v kapitalizmu povsem dobre možnosti, da konča v primežu neodgovornih ljudi, da ne omenim, kakšno breme predstavljajo finance ustvarjalnemu človeku. Kar je zares revolucionarno, namreč nima dobrih možnosti, da bi bilo takoj cenjeno in da bi takoj ustvarilo profit, ali pa vsaj ne rdečih številk. Delati, kar se splača, je pa zelo omejen in tudi depresiven koncept. Primer – proizvodnja plastičnega bruhanja. Danes je kapital itak pretežno v rokah menedžerjev, ki niso lastniki, ampak se jih samo obmetava s kupi denarja v naivnem upanju, da ne bodo preveč kradli – želimo si pa več strokovnosti in bolj tehnokratsko delovanje sistema. Kar je v bistvu vlečenje istih problemov od prej – pa čeprav smo žrtvovali ves idealizem, ki je tu edini, ki ga je zares škoda

 18. Šerif Paulie, Vi delate na področju “prodaje, storitev in svetovanja”. Vi ne ustvarjate nove vrednosti, ampak prodajate kramo … in mlatite prazno slamo …

 19. Mietze, a veš, kaj to pomeni, da delaš le tisto, kar se ti splača?

  To pomeni, da delaš tisto, za kar ti uspe prepričati ostale ljudi, da bodo za to stvar pripravljeni plačati toliko, da boš pokril stroške in od tega še kaj imel.

  Torej to pomeni – splačati se.

 20. No saj, šerif; kot smo že ugotovili, ste pač avtodidakt. Me veseli, da to priznavate tudi sami. 😉

 21. Fevdalizma ne smemo absolutno enačiti zgolj s kmetijstvom, kapitalizma pa ne z industrializacijo. Nazadnje smo danes v IT storitveni družbi in ne več v industrijski, čeprav je Slovenija ostala v letu 1970 in 1980 in dela večinoma dodelavne posle z nizko dodano vrednostjo. Na svetovnem trgu je Slovenija zgolj tlačan nemške fevdalne gospode, ki na svetovnem trgu nastopa tudi kot sposoben kapitalist in lahko v trenutku zamenja tlačana. Mi nismo svoboden delavec v kapitalizmu. In dalj kot trmasto, pasivno in retardirano, birokratsko pragmatično vztrajamo v socialistični filozofiji gospodarstva, bolj se iz tlačanske vloge sami spravljamo v suženjsko vlogo bankrotiranca.

  Je zgolj način pridobivanja, držanja oblasti in gospodarske moči. Ali je to doživljenjska renta, fevd, vrtiček. Ali pa je to kapital, ki je non-stop na preizkušnji v trgu: ali se bo podjetno oplemenitil z razvojem ,znanjem, idejami, podjetnimi priložnostmi, trdim delom, boljšo organizacijo…. ali pa se bo izgubil v druge roke in bom bankrotiral.

  Že 15 let nazaj sem za razliko od Mencingerja in slovenskega mainstreama napovedoval, da RDEČI direktorji ne znajo ustvarjati iz 1€ večji znesek oz. iz miljona dober miljon. Temveč so oni zverzirani v birokratizaciji, ravnateljstvu, parazitiranju. Oni ne znajo ustvarjati, ne delati, ne podjetno rasti. Zato bodo uničili podjetja tako ali drugače. Danes to lahko vsi gledamo.

 22. “Nazadnje smo danes v IT storitveni družbi in ne več v industrijski”

  Eee… industrijo smo res outsourcali na Kitajsko, a smo še vedno v industrijski družbi. V globaliziranem okolju šteje samo stanje celote… kitajski delavci, ki za drobiž in brez pravic fabrikah proizvajajo robo, ki jo trošimo, so naši delavci, ki smo jih pometli pod preprogo. “Postindustrijska družba” je samo blodnja. Tudi to o “plemenitenju z znanjem” je samo blodnja. V tem, da se proizvodnja seli tja, kjer so ljudje pripravljeni delati za manj, ni nobenega znanja, nobene inovacije, nobenega razvoja. S službami, ki ostajajo pri nas, je pa tako, da delodajalec ne plačuje davkov, hkrati pa pričakuje, da se bo delavec izobrazil na lastne stroške, sam plačeval za zdravljenje, sam plačeval za pokojnino in namesto od plače živel od prihrankov. Kakor grozna je že bila SFRJ, takšnih svinjarij pač ni počela

 23. Meitze, spet se motiš. Pavel ima prav.

  Delodajalec plačuje davke. Vse ostalo naredi ekonomija oziroma ponudba in povpraševanje.

  Če bo veliko dovolj izobraženih na trgu, jasno, da delodajalec ne bo plačeval tega. Če pa bo pomanjkanje, bo pa prisiljen tudi to početi. Le, da nekateri ne poznajo osnov ekonomije.

  Nekateri bi pa radi še učenje prepustili delodajalcu – in bi jim moral kar v glavo nafilati znanje direktno.

 24. Ja vežde, izobraževanje in zdravstvo se naj bi krilo iz davkov, a če jih delodajalec NE PLAČUJE, kot je postalo praksa marsikje, potem je to parazitiranje. In potem vidiš oglase, v katerih hočejo študente z najmanj x leti DELOVNIH izkušenj – parazitiranje. Za minimalno plačo – parazitiranje (z minimalno plačo lahko preživiš samo na račun izobilja stanovanj iz SFRJ). Ki jih potem niti ne izplačajo – parazitiranje na meji sužnjelastništva. So prisiljeni v to? Ne. Lahko to upravičijo z vlaganjem v razvoj? Ne. Smo že pozabili na Vegrad? Ni plačeval delavcev (v bistvu je še kradel od njih), vodilni se še vedno valjajo v denarju, družba je tehnološko še vedno v sedemdesetih in zadolžena do naslednje ledene dobe. Vsa modrost outsourcanja proizvodnje se je pa pokazala, ko so Rusijo zajeli požari – baš bomo lahko kupovali ugodno hrano iz tujine, ko bo ta tujina uvedla embargo. Oni bodo poskrbeli zase, mi bomo pač pocrkali. In nekateri bodo še takrat na vse pretege hvalili sveti prosti trg

 25. Ti mešaš slovensko socialistično in nepravno državo s kapitalizmom na sploh.

  Parazitiranje je, če misliš, da mora vse namesto tebe narediti nekdo drug. Le odkod ideja, da bi za vse moral poskrbeti delodajalec?

  Na zahodu je normalno, da ljudje – poleg tistega, kar jim plača delodajalec – tudi sami vložijo svoj denar za izobraževanje, zaradi česar so potem konkurenčnejši na trgu.

  Za vse ostalo mora poskrbeti pravna država, ki pa je pri nas ni.

 26. “Parazitiranje je, če misliš, da mora vse namesto tebe narediti nekdo drug. Le odkod ideja, da bi za vse moral poskrbeti delodajalec?”
  Kaj vse? Vsak ki sveže pride s fakultete, mora iti skozi dobo uvajanja. Nekateri diplomante uvedejo sami, nekateri to prepustijo drugim delodajalcem. In druga možnost je nizkotna. In ne, fakulteta ne bi smela biti trening za službo. Bolonjski sistem je recimo teoretska zabloda, v praksi pa samo nova iteracija starega. Kar je v bistvu dobro. Manira “od tebe zahtevamo to, to in to” in “lahko ti damo minimalno plačo in bodi hvaležen, da sploh imaš delo” pa pač ne greta skupaj. In ja, to je današnji kapitalizem nasploh. Kapitalizem ponzijevskih shem in finančnih piramid in samovšečnih šarlatanov, ki se imajo za herojske “ustvarjalce delovnih mest”

 27. Zakaj bi bila druga možnost nizkotna? Torej po tvoje nihče ne bi smel zaposliti nekoga, ki že ima službo drugje in je izkušnje pridobival drugje?

  Itak se moraš uvajati vsakič, ko zamenjaš službo. Ponudba in povpraševanje. Sicer pa firma lahko zahteva, da mora v zameno za izobraževanje zaposlenega le-ta delai v tej firmi nadaljnih nekaj let.

  In če boš šel študirati na FDV, si kaj več kot minimalne plače res ne boš moral privoščiti v zasebnem podjetju – tvoje znanje tam ni vredno skoraj nič, na trgu jih je pa ogromno.

  In še to. Brez podjetnikov ne bi bilo podjetij in brez podjetij ne bi bilo delovnih mest.

 28. Miče,
  problem tvojega razmišljanja je v štartu, ker imaš današnjo Slovenijo za kapitalistično državo.
  Podjetja so večinsko še vedno državna, davki na delo obupno visoki, na strokovnih pozicijah v teh firmah so politiki fašisti, ki kradejo. To je prej socializem 2.0 ( če je bil v SFRJ socializem 1.0, ki je bankrotiral zaradi svoje filozofije in izvedbe).
  A ti veš, da je SFRJ bankrotirala, ker ni mogla svojih stroitev in izdelkov prodati za takšno ceno, da bi lahko svoje delavce in bedno nizek standard- nasitila?

  Včasih v socializmu 1.0 so podjetja uvajala diplomanta več let. So ga pač pustila, da je plaval. Večina delavcev je imela čas. Danes pa skoraj za nobenega ni uvajanja, ker so dobri delavci preobremenjeni, leni pa tako nimajo kaj uvajati.

 29. Je kapitalistična, a samo do svoje realne meje. Se pač poznajo vmesne faze vojnega komunizma, planskega gospodarstva in samoupravljanja. Ampak če bi človek sodil samo po tem, kar ti pišeš, je korupcija endemična samo komunizmu, pa žal ni, in zdravilo je samo v doslednem izvajanju zakonodaje (čeprav je njeno neizvajanje naša edina zaščita pred njenim rastočim absurdom), ne pa v idiotskem štepanju kapitalizma. Kapitalizem rabi čas. Mogoče je boljši mešani sistem? Po mojem bi se bilo treba vprašati, kaj je najbolj primerno za NAS, ne pa, kaj nasplošno deluje v svetu. Da naredimo sistem za sebe, ne pa da se tlačimo v kalup. Potem bi si mogoče manj premišljevali in bi bil sistem bolj raščen. Vraga, da se nikoli ne mislim za stalno naseliti v Angliji in trpeti njihove vseprisotne policijske države. In da ne mislim izvajati planskega gospodarstva v lastnem gospodinjstvu kot kak Nemec. Oni so eni navadni barbari

 30. Mietze, ko boš dojel, da je ravno socializem tisti, ki nas zavira, bo boljše.

  Uvesti je treba liberalni kapitalizem.

Comments are closed.