V Škofji Loki je izšla nova številka Pasijonskih doneskov

0

V petek, 31. marca 2017 je bila v Škofji Loki predstavitev nove številke PASIJONSKIH DONESKOV 2017/12. Njihovo vsebino, ki osrednjo pozornost namenja vpisu Škofjeloškega pasijona na UNESCOv Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva, je predstavil urednik Alojzij Pavel Florjančič. Poleg prispevkov posvečenih vpisu Škofjeloškega pasijona na UNESCOv seznam so med drugim objavljeni tudi naslednji prispevki: dr. Matija Ogrin piše o Kapelskem pasijonu iz Železne kaple, Helena in Nejc Ilc o desetletnici Ribniškega pasijona, Alojzij Pavel Florjančič pa o Pasijonskih in drugih križih. Pasijonski doneski, ki jih izdajata Muzejsko društvo Škofja Loka in kulturno-zgodovinsko društvo Škofja Loka, njihov založnik pa je Občina Škofja Loka, so osrednja pasijonska publikacija v Sloveniji.

V publikaciji je objavljen tudi Križev pot Škofjeloškega pasijona, ki ga je fotografinja Tatjana Splichal posnela med uprizoritvijo Škofjeloškega pasijona leta 2015. Križev pot, ki je edinstven na  slovenskem in mogoče tudi v svetu, saj so vse postaje prikazane s fotografijami, je od leta 2016 postavljen v novi cerkvi v Podutiku.  Vse postaje križevega pota so na ogled na razstavi  v Sokolskem domu v Škofji Loki, dodane pa so tudi izjemne fotografije lestencev iz Plečnikove cerkve svetega Frančiška Asiškega v Šiški.

V nadaljevanju večera so mag. Jože Štukl, Jernej Tavčar in mag. Aleksander Igličar v sliki, na filmu in z besedo predstavili potek 11. zasedanja Medvladnega odbora UNESCA za nesnovno kulturno dediščino, ki je bilo od 28. novembra do 2. decembra 2016 v Adis Abebi glavnem mestu Etiopije. Na zasedanju je bil Škofjeloški pasijon vpisan na seznam 366 elementov svetovne duhovne dediščine. Nekaj fotografij iz Etiopije je na ogled tudi na priložnostni razstavi v loškem Sokolskem domu.

Med udeleženci večera sta bila tudi župan Občine Škofja Loka mag. Miha Ješe, ki je imel uvodne pozdravne besede, in gospa Magdalena Tovornik, vodja slovenske delegacija na zasedanju Medvladnega obora UNESCA. Gospa Tovornikova je udeležencem pojasnila razloge za vodenje slovenske delegacije in pohvalila loške pasijonce, tri dobre može, ki so bili ob njej v Adis Abebi, ter vse, ki so na kakršenkoli način sodelovali pri pripravi vloge za vpis Škofjeloškega pasijona na UNESCOv Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva, ki je prvi slovenski vpis na tem svetovnem seznamu duhovne dediščine človeštva.

Med udeleženci večera sta bila tudi br. Bernard iz loškega kapucinskega samostana in p. Gregor Kos, župnijski upravitelj župnija Svetega Frančiška Asiškega v Šiški.