V naravi sem doma, posvet o okoljski vzgoji

1

Skavtski okoljski center Kočevski Rog (SOC) je pretekli teden na Kurenu nad Vrhniko izvedel enodnevni posvet o okoljski vzgoji. Namen posveta je bil predstavitev različnih pristopov in dobrih praks organizacij, ki se ukvarjajo z okoljsko vzgojo ter povezovanje med njimi. Svoj način okoljske vzgoje so predstavili predstavniki Zavoda za gozdove Slovenije, Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, Svetovalnice Tabor in Lovske zveze Slovenije. Program posveta je obsegal 3 glavne sklope: predavanja, terenske predstavitve in razprava. Posveta se je udeležilo skupno 33 udeležencev.

V razpravi so se udeleženci  v manjših skupinah pogovarjali o naslednjih temah: kako povezati akterje okoljske vzgoje v Sloveniji, okoljska vzgoja in odnos do hrane, zeleno taborjenje, okoljska vzgoja v javnih vzgojnih ustanovah. Pripravili so več predlogov: Postavitev skupnega spletnega portala – info točko, na katerem bi bili objavljeni rezultati raznih izvedenih projektov in kontakti akterjev, organizirati več srečanj med akterji okoljske vzgoje. To  info točko pripeti k javni organizaciji s stalnim financiranjem. V okoljsko vzgojo je treba umestiti ozaveščanje za odnos do hrane, s tem je treba začeti že pri otrocih od 4. leta dalje, vključevati tudi starše. Z odnosom do hrane je treba v okoljski vzgoji povezati odnos do celotne narave. Za učinkovito okoljsko vzgojo v javnih vzgojnih ustanovah je treba ustrezno prenoviti učne načrte v vrtcih in šolah, uvajati gozdne vrtce. Taborjenja v naravi je treba organizirati tako, da bo tabor čim bolj del narave, zato je treba ustrezno organizirati prevoze, pripravo hrane, odlaganje odpadkov, posebno pozornost pa posvetiti zvočnim učinkom – izogibati se povzročanju hrupa.

Posvet okoljski vzgoji je bil del projekta V naravi sem doma, ki ga Skavtski okoljski center izvaja v sodelovanju s Švicarsko skavtsko organizacijo Pfadbewegung in je financiran s pomočjo Švice Evropski uniji. Več informacij tudi na spletni strani http://vnaravisemdoma.skavt.net

Skavtski okoljski center Kočevski Rog je umeščen v koči na Roški žagi pod vrhom Kočevskega Roga. Njegovo poslanstvo je razvoj in širjenje okoljske vzgoje po skavtski metodi.

Foto: Tone Lesnik

1 komentar

  1. 🙂

    Res je treba za preživljanje prostega časa začeti navduševati že mlade. Komercialni turizem ima podobno kot sodobna hrana bolj “sladkast okus” pa se ga ni tako enostavno odvaditi. 🙂

Comments are closed.