V. Kovačič: ”Zmaga NAS, državljanov proti sistemu!”

18
Je vse to sploh še tista Slovenija, za katero so leta 1991 krvaveli in umirali slovenski teritorjalci in policisti. (Foto: M. Štojs)

Vladni zakon o 2. TIRU NE SME STOPITI V VELJAVO.

Vrhovno sodišče RS je na svoji seji dne 11. 12. 2017 ob obravnavi pritožbe zoper Poročilo Državne volilne komisije o izidu glasovanja in izidu referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (ZIUGDT) sklenilo, da vloži na Ustavno sodišče RS zahtevo za oceno ustavnosti Zakona o referendumu in ljudski iniciativi in šestega odstavka 4. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji.

Vrhovno sodišče meni, da sta navedena zakona protiustavna in ju zato pri svojem odločanju ne more uporabiti. Ob tem je skladno z Ustavo odločilo, da se postopek odločanja v tem referendumskem sporu prekine do odločitve Ustavnega sodišča.

Ustavno sodišče je v svoji nedavni odločitvi (št. U-I-130/17, Up-732/17 z dne 28. 9. 2017) sprejelo stališče, da morajo biti predmet presoje v referendumskem sporu pred Vrhovnim sodiščem vse morebitne nepravilnosti, ki bi lahko ali so vplivale na poštenost tega postopka in njegov izid, med njimi tudi kršitve pravil referendumske kampanje, vključno z njenim financiranjem. Spoštovanje teh pravil je po stališču Ustavnega sodišča eden od pogojev za zagotovitev enakopravnega položaja organizatorjev referendumske kampanje, ki imajo volivcem pravico predstaviti svoje izbire in razloge zanje, in učinkovitega izvrševanja pravice volivcev do glasovanja na referendumu.

Vrhovno sodišče se strinja z nujnostjo učinkovitega sodnega varstva pravic, ki so varovane na podlagi ustavne in zakonske ureditve referenduma. Zato je v predmetnem sporu sledilo svoji ustavni dolžnosti, da prekine postopek odločanja in vloži zahtevo za oceno ustavnosti zakonov pred Ustavnim sodiščem.

Izhajajoč iz stališč, ki jih je poudarilo Ustavno sodišče, je Vrhovno sodišče ugotovilo, da mu trenutna zakonska ureditev referendumskega spora zaradi neustavnih pravnih praznin preprečuje odločitev o pritožbi v referendumskem sporu. Tako Zakon o referendumu in ljudski iniciativi kot tudi Zakon o volilni in referendumski kampanji (v izpodbijani določbi) ne vsebujeta potrebnih vsebinskih meril in postopkovnih pravil, ki bi omogočila Vrhovnemu sodišču odločitev o pritožbi v predmetnem referendumskem sporu. S tem sta v nasprotju tako z 2. kot tudi z 22. in 23. členom Ustave Republike Slovenije, saj ne zagotavljata učinkovitega sodnega varstva pravice do poštenega referendumskega postopka iz 44. člena v povezavi z 90. členom Ustave.

Ob zavedanju potrebe po čimprejšnji razrešitvi tega referendumskega spora bi bilo po mnenju Vrhovnega sodišča nujno, da Ustavno sodišče svoja stališča v zvezi s temi vprašanji oblikuje čim prej bo to mogoče. Zato je Vrhovno sodišče Ustavnemu sodišču predlagalo, da zadevo obravnava absolutno prednostno.

18 KOMENTARJI

 1. Čestitke gospodu Viliju Kovačič!

  Vaš upravičen trud ni bil zaman.

  Škoda je le, da do te sodne odločitve ni prišlo pred izvedbo referenduma.

  V bodoče bi moral biti takšen postopek pred sodiščem absolutno prioriteten.

  Sodišče bi v takšnem primeru moralo takoj ukrepati in z začasno odredbo ali s svojo dokončno odločitvijo, preprečiti izvedbo referenduma, vse dokler ne bodo odpravljene njegov pomanjkljivosti, ki zagotavljajo pošten referendumski postopek.

  Neverjetno, ustavni pravnik, dr. Miro Cerar, je ponovno pogrnil na ustavnem pravu.

 2. Vsekakor pa čestitke tudi Ustavnemu sodišču Republike Slovenije, ki je ponovno dokazalo, da je neodvisno in zaupanja vredno sodišče!!!

 3. Čestitke tudi Vrhovnemu sodišču Slovenije, ki je prekinilo svoj postopek in vložilo zahtevo za oceno ustavnosti zakonov na Ustavno sodišče.

  Čudi me, da takšne zahteve ni vložila na Ustavno sodišče Slovenije kakšna politična stranka in to takoj, ko je bil zakon sprejet.

 4. Mogoče pa zato ne, da bi ljudje spoznali, da je resnično potrebno sprožati sodne postopke, ne pa misliti, da se s tem po nepotrebnem komplicira.

 5. Na koncu lahko zaključimo, da so z referendumom zmagali tisti, ki so bili proti drugemu tiru na način kot ga je uzakonila vlada.

 6. (po celonočni analizi, in s prestopom iz “neme” razprave Kocbek…)

  1.Uvod:

  Z ozirom na letos okrepljeno zavrnilno ustavnosodno prakso naj Vrhovno sodišče RS pri oblikovanju napovedane ustanosodne zahteve popazijo (!) na sklepčnost oblikovanja svoje vloge. Da jim ne bo kdo, z ozirom na letošnjo nenavadno ustavno-sodno procesno prakso, česa zavrnil.

  2. Jedro:

  Srž 1: Referendumski postopkovni zakon nima učinkovitega pravila za takojšnje, to je v par dnevih, sodno obravnavo pritožbe o nepravilnostih pri referendumu – vladnih 97.000 EUR.

  Srž 2: Vsebina včerajšnjega obvestila VSRS o zadevnem sklepu je usklajena z odklonilnim ločenim mnenjem zoper »nemo večino« s strani ustavnega sodnika ddr. Klemna Jakliča z dne 12. 10. 2017 k sklepu številka U-I-130/17-12 Up-732/17-12 z dne 28. 9. 2017, ki se mu pridružuje sodnik Marko Šorli.

  3. Zaključek:

  »Zmaga« pritožnika je etapna. (Čestitke.)

  Ni še jasno, ali je včerajšnje dejanje izvršilne veje oblasti zoper vrhovnega sodnika Jana Zobca lahko povezano z odločanjem senata VSRS v gornji zadevi. So pa sodniki znotraj Tavčarjeve 9 odslej v pristnem strahu pred izvršilno vejo.

  • “.. “neme” razprave Kocbek”

   Ne preveč pričakovati od komentatorjev.
   Včasih se tu, v komentarjih pod članki, zgodijo kakšna mnenja ali razprave, ki so res zanimive, v kakšni tudi sam sodelujem. So kot nekakšen dodaten dar, ampak niso zelo pogoste.

   • Zahvaljujem se za vaše mnenje.

    Vendar tako ne gre. Seveda smo svobodni in lahko prosto »obnemimo« (= ali pa besede prazno vrtimo).

    Vendar pri nas ne gre za to. V tem časniku in drugje v Sloveniji opazujemo svojo slo po razpravi, in slo prijateljev po razpravi. Opazujemo jo, navajeni da tudi nam ne bo treba skozi boleč proces razčiščenja. Vendar opažamo tudi, da je nastopila doba, ko smo se zavedli neugodnih razmer. Razmer v kolektivu, a tudi v nas osebno, v naših starših, otrocih. Razmer, ki imajo ne-pretrgano rdečo nit iz prejšnjega sistema. Nismo ušli.

    Nismo razčistili. Naši mentorji sploh ne. Ostali smo sami, odgovorni kolektivno in osebno. Pogovor bo, vodil pa bo v bolečino našega starega znanja. Brez vedenja kaj čaka na koncu čiščenja. Da, v dobro poznano prijateljico razprave – “Neutemeljeno samo-osramočenost”. Samo-osramočenost vsake osebe, ki se pogovori o svojem neugodnem znanju.

    Zato je pričakovati razpravo od komentatorjev. Očitna je namreč sla po razpravi brez mentorjev, o neugodni resnici.

    • Zelo se strinjam.

     V nekem obdobju sem imel jaz tukaj gori zelo bogato udejstvovanje. Pri tem sem bil gotovo precej udeležen v procesu razčiščevanja, pri sebi vsekakor, mogoče malo celo pri kom drugem.
     Mislim da čisto vsi rabimo razčiščevanje. Ti procesi so grozno počasni, mislim da se pri nas dogajajo z menjavo generacij. Predvsem je treba vztrajat.

     Zelo pozdravljam in po svojih močeh podpiram prizadevanja ljudi, kot je g. Kovačič.


     Zanimivi pri tem intenetnem komentiranju je, da nikoli ne veš čisto zagotovo, kakšen je sogovornik in s kakšnimi nameni komentira. Tukaj ni niti besednega, niti očesnega kontakta, niti poznavanja pravega imena. Izjema so mogoče malo pisci člankov, kadar komentirajo. Vsaj zame imajo višji status. Pa včasih znajo biti nevarni kakšni načrtni psihični napadi, se tudi dogajajo.

 7. Je pa vsekakor napad na drr. Jakliča o katerem smo brali nekaj dni nazaj, povezan s to odločitvijo Ustavnega sodišča.

  • Vaša ugotovitev Svitase je točna , vendar je to šele začetek , še marsikaj bo v
   bodoče kalilo slovensko pravosodno mlakužo dr . Jaklič je odprl pandorino skrinjico !
   Ali ste včeraj spremljali oddajo z naslovom “Reverz” na RTV ?

   Andrej Briški

 8. V bodoče je nujna zahteva za ustavno presojo tudi za napačno oziroma neustavno referendumsko vprašanje.

  V nasprotju z ustavo oziroma voljo ljudi je bilo referendumsko vprašanje “Ali ste za zakon o drugem tiru ali proti njemu?”

  Vprašanje bi se moralo glasiti:

  Ali ste za vladni predlog izgradnje drugega tira, ki ga je opredelila v zakonu o drugem ali za predlog, ki ga je podala civilna iniciativa?

  Ljudje namreč niso bili proti drugemu tiru, ampak proti načinu izgradnje, ki ga je sprejela vlada in ga zapisala celo v zakon.

  Ker je bil podoben problem že na pred prejšnjem referendumu, je nujno, da se v bodoče vloži tudi takšna zahteva, da Ustavno sodišče enkrat za vselej pove vladi kako se mora izvesti pošten referendum.

 9. Poglejte, nov ustavni udar!

  Levi mediji povsem ignorirajo odločitev ustavnega sodišča.

  To daje vedeti, da se levica požvižga na odločitev ustavnega sodišča.

 10. No, zdaj pa so levi mediji objavili odločitev Vrhovnega sodišča, kar pomeni, da ustavno sodišče še ni odločilo.

  Sam sem ta članek preveč površno prebral. Torej je ena bitka dobljena, vojna pa še ne.

  Zdaj bo ustavno sodišče deležno velikih pritiskov.

Comments are closed.