Zarodni del populacije naj cepljenje odloži. Cepljenje naj bo prostovoljno.

22
Ali se cepiva proizvajajo s pomočjo človeških tkiv otrok, katerim je bilo pred rojstvom odvzeto življenje? Da, gre za množično rabo takih tkiv.

Spoštujmo tako svobodo kot vse ukrepe za preprečevanje okužbe s koronavirusom, ki ne posegajo v telo niti ga ne ogrožajo. Odkrito sprejmimo mnenja teh, ki se želijo cepiti ali tudi ne. Toda vedno zasledujmo resnico. Najdimo načine za starejše in mladino, da jih socialno povežemo. Odkrijmo nove načine bivanja v upanju in prizadevanjih, da bo ta nadloga kmalu minila. Spomnimo se, kako krhko je življenje in kako majhen je človek ob viharjih narave. Premislimo, kam gremo. Tudi ta kriza bo minila, kot je tudi španska gripa in druge bolezni pred njo. Kmalu bo pomlad!

Pred vami je zapis, ki je nastal v iskreni želji za zdravje vseh in kot opozorilo Sloveniji, zlasti pa našim mladim: Zarodni del populacije naj cepljenje odloži!

Resnica je grenka, težka in zahteva izstop iz cone ugodja in korektnosti. Zato se je tako branimo. Navedbe virov so namenjene tistim, ki želijo zapisano preveriti. Hvala vam, ki na tej poti sodelujete.

V letošnji decembrski številki revije Ognjišče je na strani 12 objavljen intervju z moralnim teologom Romanom Globokarjem. Na aktualno in žgoče vprašanje urednika Boža Rustje: „Ne moremo mimo še enega problema s cepivi. Nekateri zelo verni ljudje trdijo, da bo cepivo izdelano (tudi) iz človeških zarodkov. Neki veren strokovnjak in sam tudi raziskovalec mi je zatrdil, da je to nemogoče, saj mora vsak raziskovalec podpisati posebno izjavo o etičnem raziskovanju, kamor sodi tudi neuporaba človeških tkiv,“ se je vprašani izmaknil jasnemu odgovoru: „Kar se tiče človeškega tkiva, predvsem pa človeških zarodkov, vam lahko zatrdim, da ne bodo ustvarjali človeških zarodkov, da bi iz njih delali cepiva. Vsak znanstvenik bo to potrdil.“

Kaj je vprašani sploh povedal in kako je odgovoril na vprašanje? Podobno bi lahko zatrdili: „Vsak znanstvenik vam bo potrdil, da na luni ne rastejo marjetice.“

Taki odgovori pripeljejo do raztapljanja moralnih avtoritet v politični korektnosti. Ali smo zreli za resnico? Ali pustimo, da pride na plan? Česar vprašani ni povedal, bom poskušal razložiti po svojih najboljših zmožnostih. Na voljo je veliko strokovnih člankov, ki niso skrivnost, ampak so dosegljivi vsakomur.

Ali se cepiva proizvajajo s pomočjo človeških tkiv otrok, katerim je bilo pred rojstvom odvzeto življenje? Da, gre za množično rabo takih tkiv.

Veliko cepiv je izdelanih s pomočjo tkiv nerojenih, katerim je bilo nasilno odvzeto življenje. Množično se taka tkiva, spremenjena v celične linije za neprestano delitev, uporabljajo tudi za testiranje zdravil. Dogaja pa se tudi trgovina z deli otrok, katerim so odvzeli življenje (glej tukaj in še tukaj).

Vsaka celična linija ima svoje ime, kot MRC-5, WI-38, HEK-293, PER.C6. Odtipkajte ta imena in vsak brskalnik vam bo na našel številne članke. Poglejmo prvi dve imeni, ki sta prisotni v cepivih za otroke v Sloveniji.

Celična linija MRC-5 je izvorno pljučno tkivo 14 tednov starega kavkaškega fantka, kateremu je bilo nasilno odvzeto življenje pred rojstvom leta 1966.

Celična linija WI-38 je izvorno pljučno tkivo tri mesece stare deklice, kateri so leta 1960 prav tako nasilno vzeli življenje pred rojstvom. Celice pljuč te deklice je nato znameniti Leonard Hayflick posilil v neprestano rakasto rast. Ta je odkril, da se normalne celice zmorejo deliti le do meje štirideset do šestdeset delitev, nakar umrejo. Ta meja je poimenovana kot Hayflickova limita. Gre za mehanizem delovanja kromosomskih zaključkov, poimenovanih telomeri, ki se z vsako delitvijo krajšajo, dokler celica ni več sposobna delitve.

Kot lahko preberemo: transformirane celice za neprestano delitev lahko dobimo iz običajne primarne celice kulture (pljuča usmrčenih otrok v našem primeru) z obdelavo s kemičnimi rakotvornimi snovmi ali z okužbo z onkogenimi virusi.

Onkogeni virusi znajo tako vplivati na dedno zasnovo celice, da celica podivja in se deli v nedogled. Ko se v telesu to zgodi, govorimo o raku. Kot zgodovinsko zanimivost je treba povedati, da so enega takih onkogenih virusov našli v cepivu proti otroški paralizi kot štiridesetega po vrsti in ga zato poimenovali SV40. Prišel je kot onesnaženje iz tkiv opic, ki so jih množično žrtvovali za razvoj cepiva. Okuženih je bilo na milijone ljudi. Okuženo cepivo so dajali ljudem tudi še potem, ko so za SV40 in njegovo kancerogenost že vedeli (odkritje Bernice Eddy 1959–1960).

Očitno ti, ki govorijo o zaupanju v znanost, nimajo osnovnega vpogleda niti zgodovinskega spomina za številne primere. Sedaj je v Sloveniji npr. zelo velika smrtnost zaradi azbesta, za katerega so bila znana prva opozorila o strupenosti daljnega leta 1898. Preberite tudi o DES in vplivih, ki gredo na tretjo generacijo (tukaj in tukaj).

Zakaj se uporabljajo celična tkiva otrok, ki jim je bilo življenje odvzeto pred rojstvom, in kaj je FBS?

Večina dosedanjih cepiv (klasična cepiva) so oslabljeni virusi ali njihovi deli. Te viruse umetno gojijo. Kot gojišča se uporabljajo oplojena jajca perjadi ali človeške in živalske fetalne celične linije. Zaželene so take celične linije, ki se hitro in v nedogled delijo in ugajajo virusom. Toda tudi te celične linije morajo hraniti, zato jih hranijo z FBS ali drugimi nadomestki. Fetal Bovine Serum je pridobljen v klavnicah iz krvi mladičev goveda, kjer breje matere ubijejo in še živim mladičem nato izsesajo kri iz srca ter jo predelajo v serum. Poleg vampirskosti tega početja je tu tudi tveganje kontaminacije cepiv s prioni iz seruma. Prioni so izjemno trpežne, napačno zložene beljakovine, ki v svojo strukturo prisilijo tudi okoliške, podobne beljakovine. Tako povzročajo nevrodegenerativne bolezni, kot CJD (človeška verzija norih krav). Ali uporabniki imajo dostop do informacij o pomožnih snoveh in natančnih ostankih iz proizvodnje cepiva (TUKAJ in TUKAJ)?

Ali uporabljamo v Sloveniji cepiva, narejena iz tkiv nerojenih otrok, katerim je bilo odvzeto življenje? Žal da.

Če se poglobite v javno dostopne podatke NIJZ, boste v opisih cepiv našli celične linije, ki so bile omenjene. Kot primer poglejmo kombinirano cepivo, ki je bilo proizvedeno na kar dveh celičnih linijah nerojenih otrok in piščančjih zarodkov.

Ali so v cepivih prisotni ostanki celičnih linj splavljenih otrok? Da.

Javnosti je preprečen dostop do vseh podrobnih podatkov o cepivih. Proizvajalci namreč take podatke v navezi z državami in evropsko agencijo EMA ščitijo kot poslovno skrivnost in jo sistematično prikrivajo.

Popolne, stoodstotne čistoče tehnološko ni mogoče doseči. A tu ne moremo mimo neodvisne raziskave, ki jo je opravilo združenje Corvelva iz Italije. Zbrali so denar in naredili analize štirih cepiv. Ugotovitve analiz so alarmantne. Našli so kup nečistoč, nedeklariranih sestavin, vključno z tujimi virusi, in znatno prisotnost ostankov proizvodnega procesa (celične linije MRC-5).

Javnost se lahko resnično vpraša, kaj vse prejmemo s cepivi, in mora imeti pravico do odgovorov in natančnih podatkov (glej tukaj in tukaj).

Slika grafično ponazarja genom normalne človeške celice in v neskončno delitev posiljene celične linije MRC-5, najdene v analiziranem cepivu. Oranžna prepletena sredina predstavlja kromosomske premestitve, ki so sicer značilne za rakaste spremembe. Pojasnilo najdete tukaj.

Genom

Ali obstajajo alternativna, vsaj bolj etična cepiva? Obstajajo in še več bi jih lahko bilo, če bi se to od proizvajalcev zahtevalo.

Pritisk javnosti na proizvajalce je prinesel nekaj alternativnih možnosti (primer). V Sloveniji se s tem nihče ne ukvarja. Kot odgovarja NIJZ, nimajo strokovnih podlag (moj zahtevek za posredovanje tabele alternativnih etičnih cepiv so z odločbo zavrnili).

Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete, lahko njegov obstoj, ki je danes ogrožen, podprete z donacijo.

Kakšna naj bo drža moralno razsodnega državljana?

Jasno lastno stališče. Dokler še obstajajo cepiva in drugi produkti, kakorkoli vezani na splav, je ugovor vesti legitimna pravica.

Potreben je pritisk na proizvajalce, da se odrečejo sedanjim bolj dobičkonosnim postopkom proizvodnje na tkivih otrok, ki jim je bilo življenje odvzeto pred rojstvom.

Ne glede kako dolgo je, odkar je bilo to dejanje odvzema življenja izvršeno, je pristajanje na proizvodnjo cepiv s tkivi teh otrok direktna podpora takemu dejanju in zlu.

Lepo bi bilo, če bi ti, ki se štejejo za moralne avtoritete, stopili ljudem naproti. A v tem čudnem svetu sta resnica in pravica siroti. Le kaj je narobe, da v Sloveniji nihče o tem nič ne ve niti ni na vidiku nobenih aktivnosti? Od kod ta inflacija moralnih avtoritet, morda nerazgledanost, predvsem pa politična korektnost? (več)

Kakšna bodo cepiva za kitajsko gripo (covid-19)? Povsem nekaj novega in težko predvidljivega.

mRNA direktno določa sintezo beljakovin (amino acid chain) v organčkih ribosomih. Naše zdravje je povsem odvisno od pravilnosti delovanja številnih procesov v telesu, ki se jih niti malo ne zavedamo.

Glavni tok za zahodni svet gre v preizkušanje dveh tipov cepiv:

 • proizvedenih s pomočjo človeških celičnih linij nerojenih, pretežno na celičnih linijah HEK-293 in PER.C6,
 • povsem nov tip cepiva mRNA, ki je narejeno brez direktne rabe fetalnih celičnih linij. A še vedno se te množično uporabljajo za testiranje zdravil, cepiv, kozmetike in vsega, kar si je mogoče zamisliti.
Cepivo z virusnim vektorjem

Del genske kode ovojnice koronavirusa vstavijo v kak človeku manj nevaren virus. Prek prejema cepiva se okužimo s tem virusom in ta celice telesa s svojo gensko kodo prisili v tvorbo beljakovin ovojnice koronavirusa. Na to se imunski sistem odzove z odporom. Tipičen predstavnik izdelovalcev tega tipa cepiva je University of Oxford/AstraZeneca, ki uporablja celično linijo HEK-293. Princip cepiva imenujejo razmnoževalno okrnjen adenovirus.

Cepiva mRNA

Ta tip cepiva preizkušajo že dve desetletji. Tehnologija še nikoli ni bila preizkušena za rabo pri ljudeh. mRNA je ena ključnih snovi v mehanizmu, kjer jedro celice ukaže, katero beljakovino naj celica tvori za svoje delovanje.

Cepivo poseže v ta mehanizem in mRNA prenese v telo preko lipidnih nanodelcev. Koda mRNA zapove celicam (v organčkih ribosomih), naj proizvedejo beljakovine ovojnice koronavirusa. Tem tujim beljakovinam se imunski sistem upre.

Celica in njeno jedro, ki iz delčka svojega dednega zapisa tvori navodilo (mRNA). Navodilo zapusti jedro in v organih celice, imenovanih ribosomi, določa katero beljakovino naj ti tvorijo. Gre za osupljivo kompleksnost procesov, v katerih je še veliko skrivnosti in so tanke črte med zdravjem in boleznijo.

Kaj so glavni pomisleki proti novim cepivom? Ni mogoče predvideti posledic.

Manjkajo leta preizkušanja za približno oceno, od tod bojazen pred resnimi stranski učinki, ki se lahko izkažejo šele čez leta. Posledice na novo uporabljenih sestavin in principa delovanja cepiv DNA in RNA so možne kot pojav vnetij, (avto)imunskih boleznih, srčno žilnih zapletov, raka, nevroloških poškodb, odpovedi organov, molekularnih pomanjkljivosti, izvirajočih iz nereverzibilnih pobeglih celičnih procesov ali njihove okvare. Možne so motnje sinteze drugih beljakovin poškodovanih celičnih procesov do nesposobnosti te sinteze. Iz poskusih cepiv na živalih izhaja možnost pretvorbe virusa v agresivnejšo obliko zaradi okrepitve proti protitelesom, kar bi imelo katastrofalne posledice. Omenja se tudi bojazen načrtne sterilizacije prek cepiv, kar je očitno že realnost in pri tem aktivno sodeluje tudi WHO. Morda bolj učinkovite, a tudi nevarne tehnologije človek še ni imel (TU, TU; TU, TU, TU).

Ali (novim) cepivom, zlasti za covid, in znanosti lahko zaupamo?

Tveganje je veliko.

Tveganja so se v zgodovini mnogokrat kruto pokazala za utemeljena. Primer je cepivo proti otroški paralizi iz poznih petdesetih let. Pogled v zgodovino pokaže, da je takrat šlo za politični projekt. Ali se bo zgodovina ponovila?

Dirka za cepivom za covid presega sposobnosti človeštva, da bi prišlo do verodostojnih ugotovitev. Javnosti je tudi za že obstoječa cepiva onemogočena pravica vpogleda v natančne analize in podatke. Znanost že zdavnaj ni več v službi človeka in njegovega dostojanstva, temveč v službi partikularnih interesov po dobičku in za politične cilje.

Ali imamo alternativo cepivu? Je nekaj dobrih novic!

Vedenje o pristopu, kako zdraviti, je napredovalo in zaradi tega manj ljudi umre. Za hude primere so na voljo podporni vitamini in marsikaj drugega, poleg tega pa tudi prostovoljno darovna plazma teh, ki so bolezen preboleli. V tej plazmi so protitelesa, ki takoj pomagajo. Informacije so zelo protislovne in pogosto zanikane, kar otežuje pot k resnici. Znanost hoče za vsako ceno s cepivom izkazati svojo nadvlado nad naravo in zanika druge rešitve.

Kaj se zdi razumno stališče? Zarodni del populacije naj cepljenje odloži. Cepljenje naj bo prostovoljno.

Treba je upoštevati previdnostno načelo. To je strategija pristopa k uporabi tvegane tehnologije.

 • Ni pomembno, kaj o določeni stvari vemo, temveč česa o njej ne vemo.
 • Ali lahko ogrozimo ali poškodujemo velik del populacije, zlasti zarodni del naroda?
 • Kakšna je možnost zlorab v sistemu, kjer javnost nima nadzora in vpogleda v izdelek, ki ni prestal običajnih dolgotrajnih postopkov testiranja?
 • Kakšna je možnost za ponovitev napak, ki so znane iz zgodovine?
 • Ali smo prezrli alternativen, manj tvegan pristop?

Neposredno se lahko prepričamo, da bolezen mladi večinoma prebolijo kot prehlad z nizko vročino v nekaj dneh. Te populacije bolezen kritično ne ogroža!

Razloge za številne hude in tragične primere, zlasti v domovih starejših občanov, še danes ne razumemo in neznank je več kot odgovorov.

Zato spoštujmo tako svobodo kot vse ukrepe, ki ne posegajo v telo niti ga ne ogrožajo. Odkrito sprejmimo mnenja teh, ki se želijo cepiti ali tudi ne. Toda vedno zasledujmo resnico. Najdimo načine za starejše in mladino, da jih socialno povežemo. Odkrijmo nove načine bivanja v upanju in prizadevanjih, da bo ta nadloga kmalu minila. Spomnimo se, kako krhko je življenje in kako majhen je človek ob viharjih narave. Premislimo, kam gremo. Tudi ta kriza bo minila, kot je tudi španska gripa in druge bolezni pred njo. Kmalu bo pomlad!

22 KOMENTARJI

 1. Marvin Šulin in pa urednik, ki je to objavil, BRAVO!
  👏

  Sedaj pa še pogovor o ugovoru vesti. Moje mnenje je, da je uporaba takih cepiv moralno sporna, vsaj za kristjana. Sporna? Neopravičljiva!

 2. Zanimiv članek hoby-poznavalca cepiv, ki nas prebuja k razmišljanju. Vendar je individualizem v času pandemije žal neprimeren. Tendencijozen naslov je nevaren in sugerira, da Časnik poziva proti cepljenju… Legitimna pravica, vendar bi od resnega časopisa pričakoval, da za komentar morda legitimnih pomislekov in za razjasnitev strahov zaprosi kakšnega strokovnjaka in se ne opira samo na ideološko enostranskega Google poznavalca z linki na strani teorij zarote.

  • Zanimivo je, da od nobenega strokovnjaka doslej ni bilo slišati kaj podobnega, zlasti v povezavi z uporabo človeških celičnih linij nerojenih. Človek se upravičeno vpraša, kako je mogoče da so vsa ta navedena dejstva v članku taka neznanka v javnosti, tudi med kristjani? Ali strokovnjakov sploh ni, ali so v strahu karkoli povedati? Nekateri zdravniki sicer povedo, da jim je bilo prepovedano govoriti o kakršnihkoli stranskih učinkih cepiv, še o tistih ki so v navodilih, dokler so bili v zdravstvu zaposleni. V naši družbi pluralnost idej ni dopustna, takoj se začnejo pozivi k odvzemu licenc in podobno.
   Severin, ko omenjaš vire iz teorije zarote moraš natanko navesti vir in kaj je v njem spornega in povzavo s stališčem ali zgolj povzetku nekega mnenja iz takega vira. Sicer kritika ni drugega kot dizkurz z diskreditacijo “posvečenih”, ki so edini poklicani, da tolmačijo resnico. Sicer pa tudi nekoliko bolj spornih virov ni mogoče izključiti iz debate, saj so v njeh ideje in razlogi, ki se vrtijo med ljudmi in njihovi pogovori. Zato so prav tako vredni kritične obravnave.
   V tem trenutku je težko dobiti iskrenega strokovnjaka, ki bi lahko z gotovostjo karkoli zatrdil v povzavi z mRNA cepivi. Ker je to vedenje šele stvar bodočnosti, saj je to prvi poskus v živo na ljudeh. Komaj se je doseglo vedenje, da ljudje ne umirajo zaradi napačnega zdravljenja.
   Prav je, da se javnost informira, saj pavšalne ocene “strokovnjakov” v smislu vse je ok ne bodo več mogoče. To, da javnost nima vpogleda v podrobne specifikacije in analize je svojevrsten kriminal.
   No povsem lahko pričakujemo, da bo članek ostal brez odziva stroke. Ker je za soočenje z resnico potreben pogum in so potem potrebna ljudem vedno nova pojasnila.
   In dlje kot je prikrivanje in laž trajala, težje bo ljudem povedati resnico. Resnico, ki je onkraj vsemogočnosti.
   No, je pa vsaj rokavico končno nekdo vrgel. In star pregovor pravi “Previdnost je mati modrosti!”

   • Splošno pleteničenje. Celične linije se uporabljajo od njenih nastankov in niso nič novega ali skritega, kar jasno pove tudi avtor. Prav je, da se namesto njih iščejo alternative, kakor tudi alternative poiskusov na živalih.
    Da “nekateri zdravniki povedo, da jim je prepovedano govoriti o stranskih učinkih cepiv” je navadna izmišljotina in Vas diskreditira v diskusiji.
    Problem nismo mi, “vsevedni strokovnjaki”, ki komentiramo na vseh področjih od medicine do politike, problem je pristop Časnika, ki daje platformo quazi-strokovnjaku, ki zavestno seje nezaupanje in strah v času pandemije! Covid cepiva nimajo nobene veze s celičnimi linijami nerojenih otrok. In to avtor dobro ve!
    “Afera” tetanusnega cepiva se vleče že 20 let in nima nobene veze z WHO. Tipična teorija zarote! Tudi to avtor ve in vleče na plano ameriške pro-life linke, ki so vse skupaj tudi zakuhali! Smrtnost otrok na leto zaradi tetanusa v Afriki je po cepljenju iz več 100000 padla na ok 80000.

    Časnik se s takimi članki oddaljuje od resnega medija v sfere populističnega rumenega tiska! V času epidemije, ko je precepljenost populacije bistvena za njeno zajezitev, pa delate medvedjo uslugo vsem, ki se trudijo za njeno zajezitev!
    Resen časopis bi za mnenje vprašal strokovnjaka, nato avtorju pridočil strokovno kritiko in mu dal možnost, da članek morda priredi, ali pa tudi ne, če se pač ne strinja. Noben resen strokovnjak se ne oglaša na amaterske članke v amaterskem časopisu, sloves si je potrebno pridelati z resnim novinarskim delom.

    • Severin vidi se, da ste članek in povezave površno prebrali in preučili ali spoh ne. Podajate neresnične posplošene trditve, čeprav to očitate drugim. In tako poskušate diskreditirati tudi časopis, ki je članek objavil. No v svetu je v par dneh ta probloematika eksplodirala. Veseli smo, da se resnica pospešeno dviga iz pepela kakor tudi zavest, da se z zlom ne sodeluje.

 3. Tudi jaz ne razumem, zakaj je to urednistvo objavilo. Zadnje, kar ta trenutek rabimo, je spodbujanje ljudi, naj se ne cepijo proti covid19, ko bo to mogoce. Prav zadnje.

  Cepivo bo po veliki verjetnosti sposobno resiti ogromno zivljenj. Veliko manj bo obolevanja, kasnih posledic. Gospodarske skode. Skode pri vzgoji in solanju otrok. Pri moznosti zivljenja verske, duhovne in kulturne svobode in izrazanja. Itditd

  Ce se ne bo cepilo dovolj ljudi, se nam v jeseni, zimi, pomladi 21/22 lahko ponovi letosnja epidemija. Ki utegne trajati v razmerah kot jih imamo danes do pozne pomladi. Se skoraj pol leta.

  In vi, urednistvo, greste objavljati clanek, ki nagovarja ljudi, naj se nikar ne gredo cepit! Pa kaj vam je?! Razocaran zelo. Prvi hip, ko bo mozno, svetujem vsem, da se cepijo!

  • No, seveda ne prav vsem. Tistim, ki imajo kontraindikacijo pac ne. Ampak strokovno verificirano kontraindikacijo.

 4. Dvomim, da ima avtor clanka omembe vredna vedenja in kvalifikacije s podrocja biologije, medicine in farmacije. Mocno dvomim. Clanke s strokovnega podrocja je treba prepustiti strokovnjakom. Smiselno je tako. Zato stroke obstajajo.

  Casniku svetujem npr uglednega izkusenega infektologa akademika z mednarodnimi referencami, strokovnimi in eticnimi dr. Franca Strleta. Je tudi preprican katolican, ki zanesljivo ne podpira abortusov in ki bi vec vedel tudi o domnevni prisotnosti celicnih linij unicenih zarodkov v sodobnih cepivih. Najsodobnejsa RNA in DNA cepiva, ki naj bi jih dobili proti covidu19, sicer sploh ne potrebujejo celicnih kultur.

  Anticepilna histerija je v Sloveniji povsem izven dimenzij razumne skepse. Smo drzava v Evropi z najnizjo precepljenostjo proti gripi. Cepljenje proti zelo prisotnemu klopnemu meningoencefalitisu je minimalno, medtem ko se v podobnih razmerah v Avstriji cepi vecina prebivalstva.

  Ocitno se Slovenci ne zavedajo, da pred stoletjem zaradi nalezljivih bolezni ni docakalo odraslosti polovica otrok. Kosile so davica, oslovski kaselj, ospice, skrlatinka, tetanus, poliomielitis, crne koze, tuberkuloza. Danes je stanje povsem drugacno. Zaradi cepiv in sistematicnega cepljenja otrok. V primeru skrlatinke, tuberkuloze, sifilisa pa zaradi ucinkovitih antibiotikov.

  Ljudje Bozji, ne nasedajte gonji proti cepivom in cepljenju, niti tistim paraznanstvenikom, ki to gonjo sirijo, ce zelite dobro sebi, svojim bliznjim in narodu! Komaj kdaj je odlocitev, komu verjeti, bolj pomembna kot ob bliznjem prihodu cepiv proti covid19. Ce se nas ne bo cepilo 70 procentov, smo izgubili tekmo in si lahko greste kopati podzemni bunker in grob.

 5. Severin in If, ravno v tem je kvaliteta tega časopisa Časnik, da je prostor za objave, ki bi jih najbrž drugje takoj onemogočili ali cenzurirali. Avtor se je potrudil in poskusil ponuditi bralcem čim več povezav, s tem pa marsikomu olajšal iskanje po spletu. Namesto, da takoj poskušamo zatreti (kot je to že preizkušena navada naših večinskih medijev) svežo bilko, ki končno prikuka na plano, poskusimo najprej prebrati, čeprav je za marsikoga to težko. Sklicevanje na t.i. strokovnjake, je tu povsem brezpredmetno. Saj se pravzaprav vedno lahko oglasijo, pa vidimo da se ne. Morda pa jih v resnici sploh ne premoremo. Članek tudi ne vidim kot poziv nekega anticepilca, ki brezglavo poziva k vsesplošnemu bojkotu, ampak nas spodbuja, da začnemo razmišljati. Odlična spodbuda za vse, ki se zavzemajo za kulturo življenja!

  • Gospa Marina, drugačno mnenje je med SDS fani prepovedano. No, saj tudi na drugi strani ni nič bolje, čeprav je treba resnici na ljubo priznati, da ga druga stran sploh nima časa imeti, ker gleda samo denar.

  • Ne premoremo strokovnjakov s podrocja cepiv in cepljenja? Kaj res? Oh, draga gospa. Dajte se malo pozanimat, preden nekaj pisete o zadevi. Strokovne debate se prepusca stroki. Stroka lahko pojasnjuje laikom. Laiki lahko sprasujejo in postavljajo laicne domneve. Laicne domneve niso strokovni argumenti. Znanost ni demokracija. V znanosti so red, pravila in hierarhija.

   • Produktivno bi bilo, da se pogovarjamo o konkretnih problemih, navedbah v članku na konkreten način.
    Poveličevanje stroke, je povsem napačna paradigma, ki so jo premnogi plačali z življenjem. Ta paradigma postavlja pred ljudi novodobne svečenike, ki razsojajo o resnici in nihče ne more ali sme o tem niti podvomiti. Če že, se ga označi kot heretika, se mu vzame licenco, se ga spravi v norišnico.
    Stroka in moč gresta z roko v roki. Resnica je očitno drugorazredna tema. Zato je nujno, da javnost vedno znova preverja “stroko” in te, ki imajo posedujejo moč.
    IF poglej malo v zgodovino npr. tragično zgodbo Ignaz Semmelweisa, morda dr. Johann Loibner. Dobiš lahko nič koliko podobnih primerov, kjer je znanost preko zdravil, strupov in podobnega pokopala nešteto ljudi. In to se dogaja tudi danes! Če je včasih veljalo mrtev človek dober človek danes velja bolan človek dober človek.
    Kar se tiče vseh strokovnjakov glede cepljenja lahko ugotovimo, da je bila tu javnost zavedena. Neetičnost in zablode so prikrito ozadje. Cepiv se bojijo ljudje od Afrike do Evrope. Če se na zahodu bojijo stranskih učinkov se v revnih državah bojijo preizkušanja na njihovih otrocih. In žal se je to res dogajalo. Na sirotah, zapornikih, duševno prizadetih, revnih državah.
    Medicina in zananost že zdavnaj ne vesta več kaj je spoštovanje življenja. Odrekanje pravice javnosti, do natančnih podatkov je podoba izprijenosti moderne družbe.

 6. Slovenija ima preko skupnega narocila EU zaenkrat za zimo in pomlad zagotovljenih okoli 250.000 odmerkov cepiva proti covidu19. Stevilka me skrbi. To je dovolj za cepljenje le okoli 6 procentov prebivalstva.

  Rabili bi za zadostno precepljenost blizu 3 milijone odmerkov. Ne 250.000. Bomo lahko do jeseni 21 prisli do 12 kratnika tega, kar je zaenkrat zagotovljeno?

 7. Sarah Quale, predsednica organizacije Personhood Alliance Education, ugotavlja: “S spodbujanjem tako imenovanih” znanstvenih koristi “, ki jih imajo otroci, ki so bili namerno pobiti, ne glede na to, kdaj je prišlo do njihove smrti, se še naprej prilagajamo zlu splava. To vključuje nabiranje prekinjenih celičnih linij ploda v preteklosti in danes, kar vemo, da se trenutno dogaja za prihodnjo proizvodnjo cepiv. Če tega ne upoštevamo, pomagamo ohranjati in nadalje legitimirati povezavo med splavom, biomedicinsko znanostjo in trgovino z ljudmi. ”
  Zavezništvo za osebnost opozarja, da se bodo vsa prizadevanja za komodifikacijo splavljenih ljudi pri načrtovanju, proizvodnji in testiranju cepiv nadaljevala v nedogled, razen če kristjani zahtevajo, da se biomedicinska znanost loči od ubijanja in trgovine nedolžnih ljudi. “Tu ostaja etična dilema,” pravi Quale, “ali jo želimo ignorirati zaradi COVID-19 ali ne. Trenutno so na voljo etične alternative za proizvodnjo in testiranje cepiv COVID-19. Zakaj ne bi izkoristili časa, ki ga imamo zdaj, in zahtevali, da se namesto njega na trg postavi popolnoma etično cepivo? ”
  Les Riley, začasni predsednik zavezništva za osebnost, dodaja: »Osebnost je ustanovila odbor, ki se je mesece boril s temi etičnimi vprašanji – zdravniki, bioetiki, raziskovalci, pastirji in apologeti. Na podlagi neposrednih dokazov so poročali, da je bilo 6 od 8 kandidatov za COVID-19 neetično proizvedenih in / ali testiranih, vključno s cepivom Pfizer. Preostala dva bosta verjetno tudi neetično preizkušena. ”
  “Temu dejstvu ne oporekajo drugi, ki se zavzemajo za podporo tem cepivom,” pravi Riley. »Vsi navajamo iste raziskave in uporabljamo iste podatke. Vendar prihajajo do povsem drugačnega moralnega zaključka, ki temelji na utilitarni etiki. Prepričani smo v to: izdelava in testiranje cepiv z uporabo zlomljenih telescev splavljenih otrok nikoli ne bi smelo veljati za “znanstveno korist”. Te otroke še naprej razčlovečujemo in so gnusni. ”
  “Zato se gibanje za življenje v celoti tako težko konča splav,” poziva Riley. »Ker sklenemo kompromise. Ker dopuščamo izjeme; naj gre za zakon o splavu ali za trgovanje z deli telesa žrtev splava. Preprogo si izvlečemo izpod lastnih nog, spodkopavamo lastna načela in zavračamo vrednost, ki jo Bog daje vsakemu življenju, ki ga ustvari. Govorimo o škodovanju lastni sposobnosti učinkovitega pričevanja in deljenja evangelija! ”
  Predsednik združenja Personhood Alliance Personhood South Carolina, dr. Matthew Clark – ki je tudi pastor in je magister javnega zdravja na Harvardu, s posebnim poudarkom na pediatriji, alergijah in imunologiji – daje svoje strokovno znanje: “Ne dovolimo sofistike da zamegli očitno težavo. Umor dojenčka je bil vir celic, ki se uporabljajo za testiranje večine trenutno razpoložljivih cepiv proti COVID. Vsak biblijsko naravnan kristjan bi moral globoko razmisliti o tem dejstvu. Če tega dejstva ignorirate ali minimizirate, pomeni biti smrt, ne pa življenje. ”
  ~~~
  Zavezništvo za osebnost je konfederacija 28 neodvisnih pro-life organizacij, ki zasledujejo osebnost kot temeljno strategijo za ponovno vzpostavitev pravne zaščite vsakega človeka – od biološkega začetka do naravne smrti, brez izjeme – in ki si prizadevajo podpirati svetopisemski pogled na svet 21. stoletja. stoletja politike in kulture s spoštovanjem božje zasnove za življenje, zakon, družino, spolnost in spol.
  Personhood Alliance: RESPONDS TO DISMISSALS OF COVID VACCINE-ABORTION LINK

  https://cogforlife.org/2020/12/30/personhood-alliance-responds-to-dismissals-of-covid-vaccine-abortion-link/#more-18917

 8. Očitno so trditve nekaterih o hitrem razpadu mRNA(iz cepiva) in nesposobnosit njene integracije v genom(jedro ceclic) brez vsakih dokazov in zgolj predvidevanja.
  Navdušenje nad novo mRNA tehnologijo cepiv nas je zapeljalo do točke za katero bi bilo človeštvo sicer zrelo čez 5-10 let.
  Mladi, te naša bodočnost. Preučite to gradivo in se razumno odločite!
  Mnogim bo besedilo nerazuimljivo a kjer je volja je moč. Namesto butaste TV, vložite prvo nekaj energije, da si pojasnite vlogo jedra celice, mRNA, ribosomov, reverzne transkriptaze, telomerov. Ko boste nekaj o tem vedeli in si boste postaviti 1001 vprašanje boste vedeli, kako neizmerno zapleteno in čudovito je vse kar se dogaja v eni sami celici.

  Iz članka…

  Dobro je znano, da se RNA lahko “prepiše” v DNA. V naših celicah prebivajo encimi, imenovani “reverzne transkriptaze”. Ti encimi pretvorijo RNA v DNA. V naših celicah obstaja več virov za to vrsto encimov. Te reverzne transkriptaze običajno proizvajajo drugi virusi, imenovani “retrovirusi”. HIV je retrovirus, Hepatitis B prav tako, vendar je v tej kategoriji še veliko drugih retrovirusov. Poleg teh zunanjih virusov obstajajo virusi, ki so trdno povezani v našo genomsko DNA, imenovani endogeni retrovirusi (ERV). Ti ERV vsebujejo navodila za izdelavo reverzne transkriptaze. Poleg ERV v naši DNK prebivajo tudi mobilni genetski elementi, imenovani LTR-retrotransposoni, ki kodirajo tudi encime reverzne transkriptaze. Za piko na i pa naše celice naravno uporabljajo reverzno transkriptazo za podaljšanje telomerov na koncu kromosomov. Ti endogeni encimi reverzne transkriptaze lahko v bistvu prevzamejo enoverižno RNA in jo pretvorijo v dvoverižno DNA. To DNA lahko nato integriramo v DNA v jedru s pomočjo encima, imenovanega DNA integraza.
  https://sciencewithdrdoug.com/2020/11/27/will-an-rna-vaccine-permanently-alter-my-dna/?fbclid=IwAR3FXI8beu7-
  dJJVFryjjqEJ76-7yeeIfc1B3oyUsMIE-TI6nd9Jvo4HZNk
  https://sciencewithdrdoug.com/2020/11/27/will-an-rna-vaccine-permanently-alter-my-dna/?fbclid=IwAR3FXI8beu7-dJJVFryjjqEJ76-7yeeIfc1B3oyUsMIE-TI6nd9Jvo4HZNk

Comments are closed.