V Beli krajini so gojili tobak

0

Deset let po vojni, 16. septembra. 1955 so kmetijski strokovnjaki ugotovili, da sta belokrajinska zemlja in podnebje ugodna za pridelavo tobaka. V Gribljah je dajala ta kultura največji hektarski donos v znesku 250.000 takratnih dinarjev. Tobak, ki je zrasel tudi do dva metra v višino, so gojili zadružniki. Največ dela so zadružniki imeli z obdelavo tobakovih sadik, s prodajo tobakovega pridelka pa ni bilo težav. V povojnih letih je imel tobak v Beli krajini odlično tržno nišo, danes pa z njim ne bi zaslužili niti za sol.

Foto: Wikipedia