Utrinek: Papež za komisijo za zaščito otrok

2

papez FrancisekV četrtek, 5. decembra 2013, se je v Domu sv. Marte v Vatikanu sklenilo tridnevno zasedanje sveta kardinalov, namenjeno reformi rimske kurije. Na tiskovni konferenci ob sklepu zasedanja je poleg vatikanskega tiskovnega predstavnika p. Federica Lombardija bil tudi eden od osmerice kardinalov, in sicer bostonski nadškof Sean Patrick O’Malley. Povedal je, da se je papež Frančišek na predlog sveta kardinalov odločil ustanoviti posebno komisijo za zaščito otrok, ki bo imela svetovalno vlogo glede zavzemanja Svetega sedeža na področju zaščite otrok in pastoralne zaščite žrtev zlorab. Komisija bo morala poročati o sedanjem stanju programov za zaščito otrok, oblikovati predloge za nove pobude s strani kurije v sodelovanju s škofi, škofovskimi konferencami, redovnimi predstojniki in konferencami redovnih predstojnikov. Prav tako bo predložila imena oseb, kompetentnih za sistematično izpeljavo te nove iniciative: laikov, redovnikov in redovnic, duhovnikov, ki so usposobljeni na področju zaščite otrok, odnosov z žrtvami, duševnega zdravja, prava itd. Sestavo in kompetence komisije bo kmalu določil sveti oče z ustreznim dokumentom, je pojasnil kardinal O’Malley.

Med možnimi odgovornostmi komisije bodo: priprava smernic za zaščito otrok, razvoj in razširitev pravil, postopkov in strategij za zaščito otrok in preventivo pred zlorabo mladoletnih oseb; nato programi za formacijo otrok, staršev in vseh, ki delajo z mladoletnimi osebami, tudi formacija katehistov, bogoslovcev, permanentna formacija duhovnikov. Tu so še pravilnik za varno okolje, kodeksi profesionalnega obnašanja, potrdila o duhovniški službi, kontrola nad potrdili o nekaznovanosti, prošnje za psihiatrično oceno. V pristojnosti komisije bodo prav tako sodelovanje s civilnimi oblastmi, opozarjanje na kazniva dejanja, pozornost na civilno pravo, poročila glede duhovnikov, ki so priznali krivdo. Kardinal je še navedel pastoralo, namenjeno žrtvam in njihovim družinam, duhovno asistenco, psihološko svetovanje; nato sodelovanje s strokovnjaki pri raziskovanju in sodelovanju glede preventive pred zlorabami, od psihologov in sociologov do pravnikov; sodelovanje s škofi in redovnimi predstojniki ter prav tako odnos z verniki in mediji.

Vir: Urad za stike z javnostjo SŠK


2 KOMENTARJI

  1. Zadnji čas.

    Če bi do tega prišlo že zdavnaj, bi bil to opozorilen signal vsem v cerkvi in izven nje, kako se mora človek že na daleč izogniti vsemu, kar lahko negativno bremeni odnose do otrok in med ljudmi.

Comments are closed.