Utrinek: France Kvaternik – osemdesetletnik

0

kvaternikFrance Kvaternik se je rodil 16. decembra 1933 v Starem Trgu pri Ložu kot drugi otrok izmed sedmih. Po nižji gimnaziji, ki jo je obiskoval svojem domačem kraju, se je vpisal na gimnazijo v Ljubljani. Leta 1954 se je vpisal na fakulteto za arhitekturo in tam diplomiral leta 1961. Po študiju se je zaposlil v projektnem biroju, po službi pa se je posvečal projektiranju številnih sakralnih objektov po Sloveniji in širše. Njegovo delo sega na vse ravni sakralnega, od cerkva, kapelic, nagrobnikov, župnišč in drugih prenov ter manjših arhitekturnih posegov. Med drugim je deloval tudi v komisiji za gradnjo novih cerkva. Bil je prvi župan občine Vrhnika v času po osamosvojitvi Slovenije.

Kot arhitekt sakralnih objektov je znan po svoji občutljivosti za združevanje umetnosti z liturgijo oz. nameni Cerkve s sakralnimi objekti. Na sakralne objekte ni nikoli gledal samo kot arhitekt, ampak tudi kot vernik. Zavedal se je, da ni dovolj sakralni objekt samo tehnično sprojektirati, ampak je potrebno to zgradbo že prej razumeti, saj je njen namen nekaj posebnega, po čemer se razlikuje od drugih stavb. Še tako posebna in izrazita umetnost je namreč po mnenju arhitekta Kvaternika neuporabna ali celo škodljiva za počutje človeka v sakralnem objektu. Tako je ob priliki dejal: “Nagovor prostora je ujemanje prostora z razpoloženjem. Če mi kdo reče, da ga je prostor nagovoril, sem dosegel popolnoma vse, kar sem hotel!«

Med njegova najpomembnejša dela sodijo cerkev na Škofljici, Gimnazija Želimlje, njegova dela je moč najti tudi v Vipavskem Križu, na Svetih Višarjah, Brezjah in Slomškovi Ponikvi, v Novi Gorici, Kidričevem, Grahovem, Tomačevem, Logatcu,v  kapeli v bolnišnici Slovenj Gradec in še kje. Deloval je tudi na območju nekdanje Jugoslavije, med drugim je projektiral pokriti prostor za somaševanje na prostem v Medžugorju.

Vir: A. Kus, France Kvaternik

Foto: vrhnika.si