Upanje, ki premaga vsak strah

3

grobBruseljski atentat ne bo zadnji. Kakor je bilo v sedemdesetih letih preteklega stoletja na ulicah Italije, Nemčije, Francije in Španije mnogo atentatov komunističnih teroristov, imamo v tem stoletju nov terorizem, ki se napaja iz najbolj fanatičnih sestavin islama. Priznajmo si, ekstremisti ne prihajajo več »od zunaj«, temveč živijo v getih sredi velikih evropskih mest, imajo naše potne liste in so prepojeni z ateistično socialistično miselnostjo, ki prevladuje v Starem kontinentu. Če tej praznini dodamo komponento vere, ki je nagnjena k ekstremizmu in vojni za nadvlado, potem dobimo vabljivo bližnjico, po kateri bodo dosegli zemeljski raj, to je, oblast. Nasproti fanatikom stoji množica, ki je v zadnjem stoletju izgubila ali ji je bila ukradena vera, tradicija, narodna pripadnost, skupnost. Nasproti organiziranim fanatikom stoji posameznik brez družine, brez otrok, brez občutka za drugega. Nasproti agresivnemu ateizmu, ki se skriva pod imenom tujega boga, stoji prestrašen človek, ki ne veruje več ničesar.

Nasproti fanatičnemu verniku stoji nemočen ateist. Fanatični verniki niso samo islamisti, tudi zagovorniki teorije spola ali ateisti so verniki. Prvi so verniki popačene veroizpovedi Mohameda, drugi so verniki prepričanja, da se človek lahko naredi, izmisli, samoustvari po mili volji, mimo telesa, mimo spola. Tretji so verniki niča. Skupno pa je vsem, da ne znajo prepričevati, ampak manipulirajo, varajo, s silo uvajajo svojo ideologijo v družbo in posiljujejo drugače misleče. Prvi nastavljajo bombe. To je vidno nasilje. To je proti nasilju duha, ki ga izvajajo drugi, pravzaprav primitivno nasilje. Krivce bodo polovili in jih vtaknili v tak ali drugačen zapor, dokler bo prostor v njih. Tam bodo prepričali navadne kriminalce in jih pridobili za svojo vero, za svojo miselnost. To se namreč že dogaja po zaporih v ZDA kjer se zaporniki, ki jih ni malo, spreobračajo v islam. Tako se bo zlo le še povečalo. Da bi ustanovili zapor samo zanje, od tega je Evropa daleč. Da bi jih izselila v Gvajano, kakor nekoč Francija, ni govora. Kajti paradoks tkim. človekovih kapric je tudi ta, da imajo zločinci vse pravice, navadni ljudje pa nobenih. Nasilje druge in tretje skupine je bolj prefinjeno, ker je duhovno in zato je tudi bolj zločinsko in satansko. To nasilje namreč posiljuje duha. Duha mladine, do katere so najprej zaprli vsak dostop Cerkvi in Kristusu, da bi tem lažje opravil možgane. Potem pa s sistematičnim ateističnim šolstvom kjer že učijo otroke, kar je proti prepričanjem staršev in zdravi pameti, npr. ideologijo spola, lažno toleranco in levičarsko politično ideologijo. Sadovi te sistematično prevzgoje se že vidijo na ulicah, kjer mladi skandirajo z palicami v rokah (grožnja) »dobrodošli tujci« a »izdajalci drugače misleči domačini« (za te so prinesli palice).

In kljub vsemu temu me ni strah, ker vem, da je Jezus vse to napovedal, ko je povedal, da nas bodo preganjali vse dni do konca sveta. Me ni strah, ker je rečeno, da bo stiska velika in sveti premagani (v knjigi Razodetja). Me ni strah, ker vem, da je trpljenje zdravilo za naše grehe in slabosti, tudi za terorizem in manipulacije, ki vodijo k hudemu neredu kakor to doživljamo v Sloveniji. Grenko je to zdravilo trpljenja, vendar prinaša zdravje človeštvu, t.j. odrešenje. Kakor pravo zdravilo, nepriljubljeno, vendar potrebno. Me ni strah, ker se vedno znova iz velikega petka (t.j. iz trpljenja in smrti) vračamo k veliki noči, ko Gospod vstane od mrtvih. Vstati od mrtvih! Kako čudovita obljuba in mogočno dejanje. Jezusova obljuba, ki je podprta z dejanji, prepričuje in osvobaja. Zato me ni strah.

Ni me strah bomb in ne bom se pustil terorizirati. Jezus pravi, da se moramo bati samo tistih, ki umorijo duha, ker vržejo v peklenski ogenj. Tega pa bombe ne morejo storiti. Prej oni, ki onesnažujejo duha. Bombe in manipulatorje Kristus, pravi Bog in pravi človek s svojim križem premaga. S križem in vstajenjem. Ker verujem v to veliko skrivnost, sem kot kristjan vedno na pravi strani zgodovine. Zato me ni strah!

3 KOMENTARJI

 1. Morda se lahko vprašamo ali je terorizem radikalne Islamske države napoved tretje svetovne vojne?
  Mislim, da ne: ta vojna bo ostala omejena na bližnjevzhodno Azijo, Afriko in Evropo. Po neki geografski logiki bi lahko torej govorili o široki sredozemski vojni, o svetovni vojni pa nikakor. Do svetovne vojne bo prišlo šele takrat, če bo v širši sredozemski zmagala Islamska država…
  Verjetno smo že vsi spoznali razloge, ki so pripeljali do pojava skrajnih islamističnih skupin na Bližnjem vzhodu. Veliko vlogo pri tem imajo svetovne velesile in njihova nepravilna in neučinkovita politika na tem področju. Vse to je privedlo do zlomov dokaj stabilnih režimov v arabskih deželah kot so Irak, Sirija in Egipt, prav področje med Irakom in Sirijo pa danes velja za matično ozemlje Islamske države in »valilnico« novih teroristov.
  Islamski terorizem je drugačen od terorizma, ki smo ga poznali doslej. Običajno je bil terorizem omejen na določeno geografsko okolje, islamski terorizem pa je glede širine geografskega okolja nekaj stokrat večji od prej poznanih. Za islamskega terorista je primerna tarča vsak cilj, ki ga on razume kot sovražnega! Kot sovražnega pa razume vsakega, ki misli drugače kot on! Ne gre torej le za nerazumevanje zaradi vere, gre tudi za nerazumevanje zaradi jezika, barve kože, dodatno pa gre predvsem za razlike med možnostmi, ki jih ponuja zahodna civilizacija in možnostmi, ki jih lahko potencialni islamski terorist uveljavi za svoje interese.
  Prav razkorak med temi možnostmi je tisto, kar najbolj napaja njegovo nesposobnost razumevanja nekoga drugega – to pa nujno vodi v uničevalno sovraštvo, ki se v najbolj tragični obliki zaključi s samomorilskim napadom med množico ljudi, ki predstavljano antipod njega samega.
  V Parizu in Bruslju so bili izvajalci samomorilskih napadov mladi moški, ki so bili zelo nezadovoljni s širšim okoljem, v katerem so živeli. Tega okolja niso sprejeli oz. bili so prepričani, da to okolje ni sprejelo njih. Kot vedno je resnica nekje vmes. Vendar obstaja preprosto dejstvo: to nezadovoljstvo je sprožilo vzgibe tako uničevalnega sovraštva, kakršnemu smo bili priča pri zadnjih terorističnih dejanjih.
  Lahko se vprašamo: ali je ta dejana dejansko sprožila Islamska država? Kaj pa, če je to globoko uničevalno nezadovoljstvo le našlo ventil preko Islamske države, ki je tem mladim ljudem pokazala, kako lahko svoje uničevalno sovraštvo izživijo do lastnega bridkega konca?
  Lani in letos je v Evropo pribežalo ogromno ljudi, ki so bežali od doma prav pred terorjem vojne, v kateri ima veliko vlogo Islamska država. Ti ljudje so prišli iz sveta, polnega travm in nasilja, v obljubljeno izobilje Evrope.
  Kaj se bo zgodilo z njimi v Evropi? Koliko izmed njih do doživelo, da bodo užili sadove izobilja, ki ga ponuja Evropa? Koliko izmed njih bo čez eno leto zadovoljnih s tem, kar jim je Evropa pripravila kot dobrodošlico? Koliko izmed njih bo našlo službe, s katerimi bodo lahko preživljali svoje družine? Koliko izmed njih bo Evropo razumelo kot svojo novo domovino tudi v tem smislu, a bodo to domovino sprejeli in spoštovali?
  Kaj pa ostali? Kaj pa tisti, ki ne bodo dobili ustreznih služb? Kaj bo s tistimi, ki bodo obtičali v priseljevalnih getih? Zamenjava šotorišča ob sirsko-turški meji z bornim kotičkom znotraj športnega objekta sredi Nemčije verjetno ne bo predstavljalo sadov izobilja, ki so si ga slikali v lastnih glavah ob besedi »Evropa«.
  Ali se v takšnih okoliščinah lahko zgodi, da bodo ti mladi ljudje postali skrajno nezadovoljni? Ali se lahko zgodi, da se to nezadovoljstvo tako razširi, da jih že majhen namig lahko pahne v spiralo uničevalnega nezadovoljstva, ki bo imelo posledico njihov popolni obrat proti okolju, ki jih je sprejelo!?
  Takšni ljudje bodo lahka tarča Islamske države. Čeprav so zaradi nje morali s svojih domov in jo danes sovražijo, bodo čez nekaj let postali potencial za njene borce. In naloga borcev islamske države v Evropi je uničevanje evropskega načina življenja.
  Morda se nam zdi, da je Slovenija daleč od tiste Evrope, ki je ogrožena. Toda prepričan sem, da se bodo že naši otroci morali sprijazniti z dejstvom, da je dejavni terorizem vsakdanjost tudi na naših tleh.
  Širša sredozemska vojna se je že začela, le odvija se morda malo počasneje kot druge vojne, ki smo jih poznali v zgodovini! Islamska država ima čas! Njeni borci šele nastajajo!!!

Comments are closed.