Unija inovacij

0

Evropska komisija je te dni predstavila pobudo „Unija inovacij“, s katero želi ideje spremeniti v delovna mesta, zeleno rast in socialni napredek. Unija inovacij je ena od vodilnih pobud strategije Evropa 2020 in opredeljuje strateški pristop do inovacij, ki ima podporo na najvišji politični ravni. S pobudo se bodo prizadevanja Evrope osredotočila na izzive, kot so podnebne spremembe, varnost preskrbe z energijo in hrano, zdravje ter staranje prebivalstva.

Prek dejavnega vključevanja javnega sektorja bo spodbujala udeležbo zasebnega sektorja in odpravljala ovire, ki ne dopuščajo, da bi zamisli dosegle trg. Med temi so pomanjkanje financiranja, razdrobljeni raziskovalni sistemi in trgi, premajhna uporaba razpisov za inovacije in počasno določanje standardov. Študije kažejo, da bi z doseganjem cilja o zvišanju naložb v raziskave in razvoj na stopnjo 3 % BDP v skladu s strategijo Evropa 2020 lahko ustvarili 3,7 milijona delovnih mest, letni BDP pa bi lahko do leta 2025 narasel na 795 milijard EUR. O Uniji inovacij bodo razpravljali na zasedanju sveta za konkurenčnost 12. oktobra in na Evropskem svetu decembra.

Več: Unija inovacij