Ugašanje javne razsvetljave …

2

Slovaki ne bodo pomagali prezadolženi Grčiji, je odločil parlament. To pomeni, da bodo morale njihov del plačati druge članice evroobmočja, tudi Slovenija, da Grčiji ne bo treba razglasiti bankrota. A če se bo tisto, kar se zdaj dogaja v ZDA, čez nekaj mesecev preselilo v Evropo – do zdaj se v precejšnji meri je – in imajo prav ekonomisti z Nourielom Roubinijem na čelu, da razvitim državam v drugi polovici leta spet grozi gospodarska stagnacija, da okrevanja še lep čas ne bo, vladam pa zmanjkuje orodij za spodbujanje gospodarske rasti, Evropejce, tudi Slovence, poleg reševanja Grčije še pred podaljšanjem pokojninske dobe in drugimi reformami čaka »ugašanje luči«.

Kakor v svoji kolumni v New York Timesu piše Nobelovec Paul Krugman, so v Colorado Springsu recimo ugasnili tretjino uličnih svetilk, da bi zmanjšali stroške za javno razsvetljavo in privarčevali dodatni denar. Podobno se dogaja tudi drugod po državi od Philadelphije do Fresna. Krugman ugotavlja, da v državi, ki je včasih navduševala svet s svojimi vizionarskimi investicijami in transportom, zdaj številna mesta in lokalne oblasti ukinjajo ceste, ki jih ne morejo več vzdrževati.

Tudi številne slovenske občine so prezadolžene, država pa je že črtala številne investicije, ki so do zdaj zagotavljale kruh zlasti gradbenim podjetjem in njihovim podizvajalcem in dobaviteljem. Dokler so te družbe imele posel, so plačevale davke in prispevke, ki so vir za financiranje dejavnosti in investicij države in občin. Če bo zaradi vnovične stagnacije svetovnega gospodarstva v jeseni opešal še izvoz, se bo zmanjšal tudi znesek davkov in prispevkov, ki jih v proračun vplačajo izvozniki, zato bo za delovanje države in občin denarja še manj in tudi v Sloveniji bo začelo zmanjkovati za plačevanje računov za javno razsvetljavo.

Paul Krugman za ZDA, narod, ki je včasih cenil izobraževanje, piše, da so prisiljeni varčevati tudi na tem področju. Američani zaradi pomanjkanja denarja zmanjšujejo število učiteljev in črtajo izobraževalne programe. Na Havajih so občutno skrajšali šolsko leto in vse kaže, da bodo potrebni še dodatni rezi.

Tudi v Sloveniji je proračun vse bolj izsušen in finančni minister vse težje zagotovi denar za financiranje javnih dejavnosti. Iz nekdanje Jugoslavije že poznamo podaljšanje zimskih počitnic na dva tedna, da bi privarčevali pri stroških za ogrevanje. Da gospodarstvo prek prispevkov za zdravstveno zavarovanje vse težje financira zdravstvo, je spomladi že opozoril direktor zdravstvenega zavoda Samo Fakin. Vvse večje težave ima tudi pokojninski zavod. Ker je vlada z zadnjim rebalansom proračuna črtala tako rekoč vse investicije, ji kot naslednji korak ostane zmanjševanje števila javnih uslužbencev vključno z učitelji. Že zdaj je v Sloveniji veliko učiteljev zaposlenih zgolj na podlagi enoletnih pogodb, ker ravnatelji niso nagrajeni glede na kakovost pouka, ampak zmanjševanje stroškov. Če bo zmanjkalo denarja za zdravstvo, izobraževanje, policijo, javno upravo, za financiranje občin, ga bo zmanjkalo tudi za socialne pomoči, za nadomestila brezposelnim, še pred začetkom reforme tudi za pokojnine.

Na Koroškem so včeraj organizirali humanitarno akcijo zbiranja šolskih potrebščin in prostovoljnih prispevkov za otroke delavcev Preventa, ki so ostali brez zaposlitve. Kmalu bodo ostali brez zaposlitve tudi zaposleni v Vegradu, njegov stečaj bo predvidoma potegnil s seboj še nekaj podizvajalcev, katerih zaposleni bodo prav tako izgubili zaposlitev. Zaposlene odpuščajo v Hitu, preveč zaposlenih ima po ugotovitvah sedanjega vodstva trgovec Merkur … Ta odpuščanja ne povzročijo le povečanja števila brezposelnih, ampak tudi zmanjšanje vplačil davkov in prispevkov v proračun. Manj kot gospodarstvo ustvari, manj ima država za deliti.

Ekonomist Kenneth Rogoff v svojem članku v Project Syndicate ocenjuje, da ZDA in Evropo po zgledu Japonske čaka »izgubljeno desetletje«. Vlade so ob dosedanjih ukrepih zoper krizo pozabile, da je osnova za dolgoročno gospodarsko rast povečanje produktivnosti, ne kratkoročno spodbujanje povpraševanja.

In the short term, it is important that monetary policy in the US and Europe vigilantly fight Japanese-style deflation, which would only exacerbate debt problems by lowering incomes relative to debts. In fact, as I argued at the outset of the crisis, it would be far better to have two or three years of mildly elevated inflation, deflating debts across the board, especially if the political, legal, and regulatory systems remain somewhat paralyzed in achieving the necessary write-downs.

Visoko produktivnost pa je mogoče zagotoviti le z izobraževanimi, sposobnimi in inovativnimi ljudmi v gospodarskem okolju, ki tem ljudem omogoča, da svoje znanje in sposobnosti lahko pokažejo in razvijajo na dolgi rok, v gospodarskem okolju, kjer se bolj izplača delati kot biti socialni podpiranec in zlorabljati oziroma izigravati predpise, dolgoročna gospodarska rast, ki temelji na visoki produktivnosti, je mogoča v gospodarskem okolju, kjer so znanje, sposobnosti in inovativnost bolje plačani od lumparij in goljufij, ki peščici omogočajo velike zaslužke čez noč.

Vir: Ragledi.net

2 KOMENTARJI

Comments are closed.