U. Makovec, Siol.net: Trideset let od 57. številke Nove revije

0

Pred 30 leti je izšla znamenita 57. številka Nove revije z naslovom Prispevki za slovenski nacionalni program, ki je pomembno spodbudila proces slovenskega osamosvajanja.

Šestnajst avtorjev prispevkov je začrtalo programske smernice slovenskega osamosvajanja. Zavzeli so se za več samostojnosti in demokratizacijo Slovenije.

57. številka je vsebovala te prispevke:

Tine HribarSlovenska državnost

Ivan UrbančičJugoslovanska “nacionalistična” kriza in Slovenci v perspektivi konca nacije

Dimitrij RupelOdgovor na slovensko narodno vprašanje

Spomenka HribarAvantgardno sovraštvo in sprava

Veljko NamoršO vprašanju slovenskega jezika v JLA

Alenka GoljevščekArhaičnost: civilnost

Jože PučnikPolitični sistem civilne družbe

Gregor TomcCivilna družba pod slovenskim socializmom

France BučarPravna ureditev položaja Slovencev kot naroda

Peter JambrekPravica do samoodločbe slovenskega naroda

Janez JerovšekSlovenska univerza včeraj, danes, jutri

Veljko RusSlovenci in intergeneracijska socialna politika

Marjan RožancNekaj iracionalnih razsežnosti

Jože SnojModerni kristjan in absurd slovenstva

Drago JančarSlovenski eksil

Niko GrafenauerOblike slovenskega samomora

Čeprav je Nova revija, ki je izhajala od leta 1982, z vsakim izidom prinašala za tisti čas drzna družbeno-politična razmišljanja, je prav 57. številka povzročila največji odziv takratne oblasti, tako da je odstavila odgovornega urednika Dimitrija Rupla.

Več: Siol