TV SLO: Odkrito – O domoljubju

2

Praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti 25 let po plebiscitu bo potekalo v znamenju begunske krize. Ali negotova prihodnost Evropske unije in žičnata ograja na naši južni meji krepita nacionalno zavest in pripadnost? Ima beseda domoljubje res bolj negativen kot pozitiven predznak? Je domoljubje merljivo z zunanjimi simboli, materialnimi dobrinami, kako ga doživljamo v Sloveniji in kako je s tem zunaj naših meja? Voditeljica Erika Žnidaršič.

Videoposnetek dosegljiv na povezavi.

2 KOMENTARJI

 1. Za slovensko politiko, medije in nasploh Slovence najbolj pomembna oddaja.

  Splošno znano je, kako veliko domoljubje imajo sosedski narodi do svoje države, ne le Hrvati. Le mi smo črne ovce, ko gre za odnos do samega sebe, svojega okolja, doma družine domovine…

  Bistvo nedomoljubja je v omalovažujočem odnosu oblasti in medijev do domoljubja. Ko se bo to odpravilo, bo tudi domoljubja dovolj.

  Poglejmo kaj počne trenutna oblast z domoljubjem:
  – Prav v zadnjem času izginja normalen vljuden in spoštljiv posloven odnos med prodajalcem blaga ali storitev in kupcem, ki se kaže v tem, Da “prosim, izvolite, hvala” hoče nadomestiti prostaški balkanski ” evo”
  – nekateri TV in radijski mediji očitno načrtno rušijo slovenski jezik in uporabljajo namesto lepih slovenskih besed prostaške in nelepe tujke: evo, valjda, ful, okej, vau,ajde, čao..

  – v osnovni šoli učijo domovinsko vzgojo na formalističen in antipatičen način po učbeniku, ki ima na na prednji platnici velik transparent, ki ga drži v rokah otrok,- na najem pa je zapisano – Dol z domovinsko vzgojo! V učbeniku ni ničesar o negovanju čustvenega odnosa do domovine, ampak se le opisuje na formalističen način sestava in pristojnost državnih organov Slovenije
  – slovenski navijači so res med najbolj ognjevitmi, žal pa tega ne smejo pokazati naši športniki, ki ne držijo svoje roke na srcu, ko se predvaja slovenska himna in kar počne večina športnikov iz drugih držav
  – imamo najboljše športne dosežke v svetu glede na število prebivalcev

  Domoljubje je življenjska vrednota, ki se navezuje na življenjsko sozvočje in harmonijo z naravnim okoljem, kjer je naš dom. Naš dom je tam, kjer smo
  se rodili in kjer živimo ter ustvarjamo. Tam, kjer so naši domači ljudje, s katerimi
  živimo in ustvarjamo v družinski in širši skupnosti.
  Dom predstavlja življenjsko toplino, domačnost in varnost. Gre za sproščujoč,
  varen in nenadomestljiv občutek, ki nas duhovno pomirja ter krepi s
  potrebno življenjsko duhovno močjo in energijo. Zato je ljubezen do svojega
  doma nezamenljiva. To dokazujejo tudi tisti, ki so šli živet v tujino in imajo
  veliko domotožje.
  Domoljubje ima več obrazov in vsak je čudovit. Poznamo domoljubje do rojstnega
  doma, družinskega doma in domovine.
  Bistven sestavni del domoljubja sta domača pozitivna tradicija in kulturna dediščina. Za kulturno dediščino je značilna kulturna izvirnost, ki krasi
  domoljubje in temelji na sozvočju ter harmoniji z naravnim okoljem, kjer domujemo.
  Z njo krasimo raznoliko svetovno kulturo in žanjemo medsebojno
  kulturno spoštovanje ter občudovanje na našem planetu.
  Čudovita je krepitev duhovnih
  moči z izvirno
  domoljubno pesmijo in
  glasbo, ki je odsev domačega
  okolja in nam
  obnavlja duhovno ter
  telesno energijo na isti
  frekvenci, kot diha in
  živi domače naravno
  okolje, v katerem živimo.
  Prav zaradi tega
  je domoljubni občutek
  nezamenljiv.
  Za zdravje in dobro počutje je koristno prehranjevanje s pridelki iz domačega
  okolja. Prav tako je koristno gospodarjenje z domačimi naravnimi zakladi
  (zemlja, les, voda, zrak …), ki bogatijo naše domače okolje. V naši naravni
  biti je, da najdemo harmonijo z naravnim okoljem, v katerem živimo.
  Občutek za domoljubje negujemo z:
  – Negovanjem poglobljenih odnosov s soljudmi iz domačega okolja,
  kar je povsem logično, saj jih pogosto srečujemo in nam bodo prvi priskočili
  na pomoč, če bo potrebno.
  – Izobraževanjem domoljubnih vrednot v šolah.
  – Občudovanjem izvirnosti in lepot naravnega domačega okolja.
  – Spoštljivo uporabo in negovanjem domačega jezika ter običajev.
  – Ohranjanjem vljudnega in spoštljivega odnosa do strank v trgovinah,
  bankah, gostiščih in drugod, s slovenskimi vljudnimi izrazi, kot
  so: prosim, izvolite, hvala, ne pa s prostaškim, nevljudnim, nedomačim
  izrazom »evo«, ki skuša nadomestiti tudi kopico drugih slovenskih izrazov
  (poglejte, vidite, tu, tam, sem, tja, »nate«, tu imate …) in s tem zelo
  siromaši slovenski jezik ter kulturni, etični nivo v medijih in medsebojnih
  odnosih, zlasti v javnosti.
  – Občudovanjem in uživanjem ob izvirni slovenski glasbi, pesmih in
  glasbilih, ki so odraz naše kulturne dediščine in lepot našega naravnega
  62
  okolja ter ravnovesja z njim.
  – Z medijskim predvajanjem pretežno slovenske glasbe. Dandanes
  mediji skorajda slovenske glasbe ne vrtijo več. Medij, ki poudarja, da vrti
  le slovensko glasbo, pa pogostoma propagira prireditve s tujo glasbo, večkrat
  dnevno pa tudi »leskovačke specialitete«, to je čevapčiče. Na ta način izkazujemo negativno zavajanje in svojo neharmonično, nesonaravno kulturno bit.
  – Vzpostavitvijo domačega občutka v trgovinah in gostiščih, kjer se naj
  vrti predvsem domača glasba, ne pa izključno tuja, sicer imamo občutek,
  da nismo doma, ampak v tujini. Poleg tega gre za vprašanje naše minimalne
  zdrave samozavesti in spoštovanja naše kulturne sonaravne biti.
  – Spodbujanjem izvirne
  ustvarjalnosti, ki gradi
  na domačem, slovenskem,
  to je alpskem
  glasbenem melosu pri
  vseh glasbenih zvrsteh,
  ki je bil vedno značilen
  za Slovence. Torej naše
  prednike, ki so nam zapustili
  bogato kulturno
  dediščino. Slovenski alpski melos, ki je odsev večinskega deleža alpskega
  sveta v Sloveniji, kar je privedlo do tega, da je Slovenija podpisala
  Evropsko konvencijo, na podlagi katere spada v Alpsko regijo držav,
  ki imajo največji delež alpskega sveta. Zaradi tega imamo v grbu in
  zastavi alpski simbol, to je Triglav, pod katerim je prelepi Bled, ki ga svet
  uvršča med osem najlepših krajev sveta. Slovenski glasbeni alpski melos,
  ki označuje našo kulturno in narodno samobitnost oziroma identiteto,
  občuduje ves svet, zlasti še alpska Evropa. Zaradi vsega navedenega,
  Slovenije ni mogoče uvrščati med balkanske države. Slika Blejskega jezera
  z otokom in gradom ter okoliškim gorovjem je odličen slovenski
  turistični simbol, ne pa le besedilo »I feel Slovenia«. Šele potem bi imel
  slovenski turistični simbol razpoznavno in lepo dušo, ki jo lahko začuti
  vsak.
  Zavreči slovenski alpski glasbeni melos je enako kot zavreči svojo narodno
  in kulturno duhovno bit. Slovenska narodna pesem in glasba poleg
  slovenskega jezika, noše in običajev, predstavljata trden življenjski temelj,
  63
  na katerem lahko gradimo slovensko zdravo samozavest, ki je pogoj našega
  uspešnega osebnega in skupnega razvoja. Je vrednota, do katere
  bi moral imeti spoštovanje vsakdo, tudi tisti, ki rad posluša tujo glasbo.
  Spoštljiv odnos do slovenske narodne pesmi in glasbe predstavlja
  izoblikovano osebnost človeka, ki temelji na človekovih vrednotah.
  Gre za našo ustavno in človekoljubno pravico do slovenske identitete ter
  osebnega dostojanstva Slovencev. Hkrati gre za spoštljiv odnos do naših
  prednikov, ki so nam v varstvo izročili narodno pesem in glasbo ter slovenski
  jezik z običaji. Gre za slovensko kulturno vrednoto, ki bogati
  svetovno kulturo, zato je zaščitena in varovana ne le doma, ampak tudi
  v mednarodnem pogledu. Gre za človekovo ravnovesje z naravnim
  okoljem, ki čedalje bolj pridobiva na pomenu. Ko se bomo po zdravi
  narodni samozavesti zgledovali po razvitih in uspešnih narodih, za katere
  je značilno, da so zdravo samozavestni, ne bomo imeli težav s seboj in
  drugimi. Ko bomo spoštovali svojo narodno in kulturno bit, nas bodo
  tudi drugi spoštovali. To spoštovanje je medsebojno pogojeno.
  Krizne čase je mogoče premagati le z zdravo slovensko samozavestjo, ki
  pospešuje naš osebni in skupni razvoj.
  – Spodbujanjem, da
  bi naši ansambli na
  prireditvah, na katerih
  izvajajo slovensko
  narodno–zabavno
  glasbo, izkoristiti veselost,
  razigranost
  in povezovalnost
  slovenskih ljudskih
  napevov (Mi
  se mamo radi, Moj
  očka ima konjička
  dva, Jaz pa sem si nekaj ‘zmislil, Prišel je našel je posteljco postlano, En hribček
  bom kupil, prijatle povabil, Trzinka, Tam dol na ravnem polju, Kadar
  boš na rajžo šel, Hišca ob cest stoji, Oj Marička pleši, Prej pa ne gremo dam,
  Ko študent na rajžo gre, Še kiklco prodala bom itd.), ob katerih se družba na
  prireditvi poveže v skupno veselo in radostno duhovno telo ter ob katerih se
  najlepše izvaja šivanje »kojtrov« in rajanje v krogu ter verigah. Take in po64
  dobne veselične pesmi ustvarjajo pristno veselje in radost, ki je v harmoniji
  z našim prelepim naravnim okoljem in kulturno bitjo. Veliko škodo
  bi storili, da bi to naše domače, originalno, izvirno bogastvo, ki je odsev
  slovenske duše, zamenjali za tujo glasbo in s tem zavrgli svojo duhovno
  sonaravno bit. To je le še korak do tega, da zamenjamo svoj materni jezik
  za tujega. Znati bi morali angažirati udeležence na prireditvi za slovensko
  ljudsko petje, ki izrazito duhovno poveže in zadovolji udeležence.
  Ansambli bi morali na prireditvah spodbuditi ljudi k plesu in vriskanju
  ter angažirati skupne dostojne igre zavedajoč se, da udeleženci prireditve
  nočejo biti le pasivni poslušalci glasbe. Po slovenskem pravopisu in
  življenjski logiki so narodno–zabavni ansambli muzikantje, ne pa godci,
  ker igrajo na zahtevna glasbila, ne preprosta ( piščali, »ribežli« ipd.),
  ki so bila v preteklosti značilna za godce.
  -Ozaveščanjem svojega
  plemenitega
  poslanstva pri ohranjanju
  in razvijanju
  slovenske kulture, ki
  bogati našo dušo in
  svetovno kulturo ter
  s katero dokazujemo
  svojo izvirno kulturno
  in narodno samobitnost,
  identiteto
  ter zdravo življenjsko
  samozavest. Tudi tujim
  turistom omogočimo, da spoznajo našo dušo kulture in nam bodo za to
  hvaležni.
  – Spodbujanjem izvirne ustvarjalnosti, ki gradi na domačem glasbenem
  melosu pri različnih glasbenih zvrsteh.
  – Pogostitvijo s slovensko sočno kranjsko klobaso, ki ima higienski ovoj,
  ne pa s tujimi in nesočnimi čevapčiči. To še posebej velja za javne prireditve.
  H kranjski klobasi tudi odlično paše domače kislo zelje, kar je v
  celoti zelo zdrava domača jed.
  – Občudovanjem in uživanjem v duhovnem življenjskem ravnovesju
  z domačim naravnim okoljem in soljudmi, kar v človeku ustvarja neza65
  menljivo sproščenost, mirnost in varnost.
  – Občudovanjem in ohranjanjem slovenske duhovne, materialne in kulturne
  dediščine.
  – Obvezno predstavitvijo in negovanjem slovenske duhovne, materialne
  in kulturne dediščine (ljudska glasba, pesem in noša ter narodnozabavna
  glasba) in naše izvirne sonaravne kulturne biti v okviru turistične
  in kulturne ponudbe.
  – Gospodarnim izkoriščanjem slovenskih naravnih zakladov, gospodarskih,
  kadrovskih in razvojnih zmogljivosti za dvig posamičnega ter
  skupnega blagostanja.
  – Domoljubno medijsko naravnanostjo, ki spodbuja k civiliziranemu
  vrednotnemu napredku z zdravo samozavestjo do samega sebe in slovenske
  skupnosti, njene vsaj 1000-letne pozitivne zgodovine in ne omalovažuje
  prednosti slovenskega okolja, slovenske samostojnosti in domačih
  dosežkov.
  – Ohranjanjem in
  negovanjem kulturnodediščinskih
  značilnosti
  slovenskega
  okolja: narodnih
  noš, običajev, ljudskih
  pesmi, narodne
  glasbe in glasbil.
  – Namesto nesvečanih
  oblačil začnimo
  na javnih prireditvah
  nositi svečane
  folklorne noše, ki so
  se nosile pred vsaj 150 leti, tako kot to počnejo v drugih državah.
  – Ohranjanjem in negovanjem lepega, razponskega ljudskega petja glede
  na vsebino besedil, tako kot to narekuje človekova duša (od počasnega do
  hitrega, od tihega do glasnega, od žalostnega do veselega). Zbori na korih
  po krajih na Slovenskem delujejo že 300 let, kar pomeni, da so ljudje na
  celotnem slovenskem ozemlju že tako dolgo obvladovali lepo ljudsko petje,
  ki ga odlikujejo ubranost, čistost glasu in raznolikost.
  – Ohranjanjem in spodbujanjem slovenskega večglasnega petja kot
  odsev božanskosti slovenske duše, ki je bilo vedno značilna za Slovence.
  66
  Žal se zadnje čase se vse pogosteje uveljavlja enoglasno petje, celo v cerkvah.
  Znan je stari rek: »Slovenci ne bodo izumrli, dokler se bo slišalo
  njihovo večglasno petje«.
  – Ohranjanjem in negovanjem pozitivnih pokrajinskih značilnosti.
  Na primer štajerskih značilnosti, ki jih opisuje štajerska »himna«: »Sem
  fantič veselega Štajerja, sem vedno korajžen, vesel! Kdor pa se jezno in
  kislo drži, ta štajerski fantič ni!« Ta štajerska značilnost odraža pozitivno
  naravnanost štajerskih ljudi, kar bi morali ohranjati in negovati.
  – Oživitvijo »pušeljcšankov
  « ki so se več stoletij odvijali
  na naših tleh, vse do
  leta 1960. Predstavljali so
  prijetno in koristno medgeneracijsko
  druženje. Zunanjost
  zgradbe in sam prostor
  prireditve sta bila okrašena,
  prostor je bil napolnjen s
  sproščenim druženjem, pogovorom, petjem, glasbo, plesom, kupčevanjem
  … Na Primorskem še vedno delujejo podobne »Osmice«.
  – Vzpostavitvijo kulturnega standarda, ki spoštuje našo kulturno dediščino
  in jo uvršča v javne prireditve kot obvezen kulturni prikaz, pri
  čemer imajo svoje spoštljivo mesto vedno tudi slovenske noše, ljudska
  pesem, narodno-zabavna glasba in slovenska glasbila.
  – Ohranjanjem in negovanjem kulturnodediščinskih značilnosti slovenskega
  okolja: narodnih noš, običajev, ljudskih pesmi in glasbe.
  – Ohranjanjem zgodovinskih, arhitekturnih draguljev in značilnosti
  na Slovenskem. Zlasti še v Ljubljani, kjer propada nekaj izjemnih slovenskih
  arhitekturnih draguljev iz 18. in začetka 19. stoletja.
  – Pozitivno medijsko naravnanostjo, ki ljudi seznanja s pozitivnimi
  dogodki in dosežki, pri negativnih sporočilih pa vedno doda poučno
  vrednotno noto, kako bi se bilo mogoče izogniti negativnim dogodkom,
  pojavom in okoliščinam.
  – Domoljubnim, zdravosamozavestnim, vrednotnim in učinkovitim
  vodenjem slovenske politike k uresničitvi plemenitih kratkoročnih in
  razvojnih slovenskih ciljev.
  – Ustvarjanjem književnih, dramskih, televizijskih in filmskih ter drugih
  umetniških del, ki prikazujejo pozitivno slovensko dušo (primer filma:
  67
  Cvetje v jeseni).
  – Spodbujanjem prireditev, ki odražajo pozitivno slovensko dušo.
  – Nenehnim uveljavljanjem domoljubnih, človekoljubnih in gospodarskih
  pozitivnih vrednot, kar bo slovensko skupnost uvrstilo v sam
  vrh civiliziranih, vrednotno ter gospodarsko uspešnih držav.
  Za bujno rast drevesa in njegov odličen sad je potrebna močna, negovana in
  zdrava korenina. To je naše iskreno domoljubje. Domoljubje, ki nobenemu ne
  škoduje, našemu človekoljubnemu in plemenitemu življenju pa koristi

 2. Čestitke avtorici oddaje o domoljubju za odlično vodenje oddaje o domoljubju in poznavanje smisla domoljubja za človeka in slovensko skupnost!

Comments are closed.