The Economist o vladanju tehnokratov v krizi

0

“Tehnokrati morda znajo povedati koliko odrekanja morajo državljani pretrpeti, da bi postalo dolžniško breme države vzdržno in kako rešiti finančno krizo. Ampak hkrati tehnokrati ne znajo tako dobro porazdeliti odrekanja med ljudi, ne znajo odločiti ali naj se zamnjšajo davki ali znižajo javni izdatki za to ali ono družbeno skupino. Ne vedo povedati kako bodo njihove politike vplivale na porazdelitev dohodkov. Slednja vprašanja so politična vprašanja in ne tehnična. Politična  vprašanja pa ne bodo izginila samo zato, ker je tehnokrat postal predsednik vlade.”

Tako zaključuje blogerski prispevek eden od urednikov The Economista ob nastavitvi Maria Montija za predsednika vlade v Italiji.  No “socialno čuteči kapitalist”  pri nas ne šteje med tehnokrate ampak med politike, pa naj sam to še tako  zanika.

The Economist