TEŠ je največja zgrešena naložba

32
Foto: The Slovenia Times.
Foto: The Slovenia Times.

Projektantske napake in kriminal

Ko danes analiziramo TEŠ6 lahko pri zamisli in realizaciji tega energetskega objekta ugotavljamo napako za napako in v kolikor bodo sumi preiskovalcev tudi sodno potrjeni, kriminal. Brez pretiranega poglabljanja lahko ugotovimo, da je bila osnovna zamisel v nasprotju z mednarodnimi pogodbami, ki jih je Republika Slovenija podpisala. Cena objekta se je zaradi nesposobnosti in verjetnega kriminala, ki sta posledica zapiranja v lokalne okvire, skoraj podvojila od mednarodno pričakovane, torej upravičene. Prav tako je postalo jasno, da bo cena energenta, velenjskega lignita, bistveno višja od pričakovane. Pri tem pa ostaja odprto vprašanje količin premoga, premoga primernega za eksploatacijo v velenjskem rudniku. V stroške obratovanja niso všteti emisijski kuponi, ki bodo obratovanje že tako ali tako nerentabilnega objekta še podražili. Zaradi pravkar povedanega, mislim, da je pomembno, da slovenska javnost dobi jasno sliko kdo in kako so se sprejemale ključne odločitve o gradnji TEŠ6. Predvsem zato, ker nas vse v zvezi s tem objektom, katerega gradnja je bila ena največjih napak v Republike Sloveniji, čakajo težke in neprijetne odločitve. Na eni strani bo delovanje TEŠ6 pomenilo znatne finančne izgube in pretirano onesnaževanje, na drugi strani pa bi zamrznitev tega projekta pomenila izgubo milijarde in pol evrov in znatno luknjo v naši energetski bilanci, ki je vsaj na hitro ne moremo zapolniti. Ne ena ne druga alternativa ni dobra.

Slovenija je imela energetsko strategijo

S problematiko slovenskih termoelektrarn sem se v smislu odgovorne osebe srečal, ko sem junija l. 2000 na predlog Slovenske ljudske stranke prevzel funkcijo ministra za okolje in prostor v vladi dr. Andreja Bajuka. Že pri pregledu prevzemne dokumentacije sem ugotovil, da Slovenija ne more izpolniti določil Kjotskega sporazuma brez globokih posegov v njeno energetiko. Prepričan, da take odločitve presegajo moje kompetence, sem o tem problemu obvestil premierja. Na sestanku, ki je sledil še isti dan, so bila oblikovana tri stališča: vlada pod vodstvom dr. Bajuka bo dosledno spoštovale vse mednarodne sporazume in iz njih izhajajoče obveznosti, Slovenija kot bodoča članica Evropske unije se bo do Kjotskega sporazuma obnašala, kot da je že članica in na osnovi teh stališč Ministrstvo za okolje in prostor pripravi energetsko strategijo Slovenije. S temi osnovnimi stališči sem seznanil tudi mednarodno javnost na po-kjotskih konferencah v Budimpešti avgusta in Haagu novembra. Ta naša stališča so bila nadvse pozitivno sprejeta med takratnimi članicami Evropske unije, naletela pa so na kritiko med nekaterimi takratnimi kandidatkami, ki svojo električno energijo pretežno pridobivajo iz premoga. Te so zahtevale poseben popust za kandidatke, s čemer se Republika Slovenija ni strinjala.

Delo na osnutku energetske strategije Slovenije smo na MOP začeli z vso intenzivnostjo, saj smo ga želeli zaključiti do za jeseni 2000 napovedanih volitev v DZ. Ob tem delu se je jasno pokazalo, da so bila moja začetna predvidevanja, da mora Slovenija, če želi slediti kjotskemu sporazumu, bistveno reducirati proizvodnjo električne energije iz premoga, pravilna. K tej odločitvi je bistveno prispevalo tudi dejstvo, da postajajo slovenski premogi zasavski in šaleški, globlje ko gremo z izkopom, vse bolj umazani in to ne samo kemično temveč tudi radioaktivno. Tako bi morali danes, ko govorimo o zalogah premoga v Velenjskem rudniku ob podatku o količini, navesti predpostavljeno dopustno onesnaženost. Nujnost za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov prav pri proizvodnji električne energije je bila še toliko večja, ker smo pričakovali, izkazalo se je, da upravičeno, da se bo promet po vstopu v EU bistveno povečal in da tam zmanjševanja izpustov ne moremo pričakovati. Osnutek energetske strategije Slovenije, ki sem ga pripravil s sodelavci na MOP, je vseboval naslednje osnovne koncepte: termoelektrarne se po izteku njihove življenjske dobe zapre, hkrati z zapiranjem termoelektrarne se zapirajo tudi rudniki premoga, dopušča se edino kogeneracija ogrevanje-elektrika na osnovi čistejših uvoženih premogov, energetski primanjkljaj se pokriva z hidroelektrarnami in gradnjo drugega bloka NEK. Pri hidroelektrarnah se da prednost spodnje- in srednjesavski verigi, odločitev o gradnji elektrarn na Muri se za enkrat odloži. Za pokrivanje potreb po vršni energiji je bila posebna pozornost posvečena črpalnim hidroelektrarnam.

O tem osnutku smo razpravljali na vladi, kjer ni bilo slišati kakšnih ugovorov. Prevladalo pa je mnenje, da tako daljnosežnih konceptov ne moremo sprejemati med volilno kampanjo, saj bomo to lahko napravili po volitvah.

Politična konkurenca se je odločila, da mednarodnih pogodb ne bo spoštovala

Že med volilno kampanjo je po zmagi LDS postalo jasno, da se konkretno kjotskega sporazuma, ne misli držati. Med svojo volilno kampanjo, jeseni 2000, je predsednik LDS, dr. Drnovšek izrazil svoje nasprotovanje pripravljenemu osnutku energetske strategije Republike Slovenije in volivcem v Izlakah jasno obljubil, da bo, v kolikor bo izvoljen, TET2 delovala tudi po predvidenem roku zapiranja in se bo z odkopom premoga v Zasavju nadaljevalo. Po njegovi volilni zmagi in njegove LDS je dr. Drnovšek oblikoval novo slovensko vlado. Jaz sem bil kot minister za okolje in prostor zamenjan in sem nadaljnje dogajanje lahko opazoval le od zunaj. Nesporno pa je, da je dr. Drnovšek svojo obljubo držal. Novo imenovani minister za okolje in prostor g. Janez Kopač je prenovil TET2 in vpeljal odžvepljevanje dimnih plinov. To naj bi podaljšalo tako delovanje TET2 kot tudi izkop premoga v Zasavju. Odločitev za to prenovo je bila izrazito slaba in brez strokovne osnove namenjena samo predvolilni kampanji in pridobivanju glasov. Kljub znatnim vloženim finančnim sredstvom je TET2 nehala obratovati dobro leto pred rokom, ki je bil predviden v moji energetski strategiji.

Nekorektne odločitve v Zasavju so spodbudile prav tako nekorektne odločitve v Šaleški dolini

Dogajanje v Zasavju pa je vzbudilo apetite tudi v Šaleški dolini in vodilo do neformalne povezave, recimo ji »šaleški lobi«. Očitno ga je motilo dejstvo, da bi morali zaradi dr. Drnovšek-Kopačeve prenove TET2 oni pred Zasavci ustaviti termoelektrarno in prenehati kopati premog. Apetiti te povezave so bili še bistveno večji in so rasli iz leta v leto. Najprej načrtovana nadomestna gradnja 400 MW bloka je prerasla v izgradnjo nove termoelektrarne TEŠ6. Načrtovanje in kasneje gradnja sta potekali najprej na lokalnem nivoju, torej v zaprtem krogu in sta bili preneseni na državni šele potem, ko je »šaleški lobi« menil, da gradnje ni več mogoče ustaviti. Načrtovanje in gradnja v zaprtem, lokalnem miljeju, ki je imel edini cilj, “mi gradimo, plačal pa bo nekdo drug” in “država lahko sklepa sporazume, nam pa se jih ni treba držati”, sta imeli za posledico nestrokovno načrtovanje in vodenje projekta, ter v kolikor verjamemo organom pregona, korupcijo nepredstavljivih razsežnosti. V tem času je velikost objekta narasla s 400 na 600 MW in cena z za 600 MW blok upravičenih 850 na 1450 milijonov €. Kako je do tega neupravičenega povečanja stroškov izgradnje prišlo, sedaj preiskuje policija, nesporno pa je, da tako drag objekt nikoli ne bo mogel gospodarno poslovati.

Cena napak v Zasavju in Šaleški dolini se sešteva

Očitno je, da je odstopanje od energetske strategije iz l 2000. Slovenijo pripeljalo v izredno neugoden položaj. Nesporno je, da Slovenija ne bo mogla izpolniti s kjotskim sporazumom dogovorjenega zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov in bo morala v breme že tako ali tako deficitarnega proračuna kupovati emisijske kupone na mednarodnem trgu. Z sanacijo TET2 in izgradnjo TEŠ6 je bilo nesmiselno zapravljenih približno dve milijardi €. TET2 je bil klub prenovi ustavljen eno leto pred predvidenim rokom in predstavlja sedaj spomenik človeški neumnosti in neodgovornosti. S TEŠ6 pa smo dobili objekt, ki bo v kolikor bo začel delovati, proizvajal elektriko po ekonomsko nesprejemljivi ceni in postal nesprejemljivo velik onesnaževalec. V kolikor ne bo pričel delovati, pa bomo soočeni z energetsko luknjo in hitrim zapiranjem velenjskega premogovnika, na kar v Šaleški dolini ravno zaradi izgradnje nove termoelektrarne niso pripravljeni. Ne ena ne druga rešitev nista dobri. Situacija je kompletno zavožena. Ne glede na to, ali bo TEŠ6 deloval ali ne, bo ostal spomenik nesposobnosti, neodgovornosti in po vsej verjetnosti kriminalnemu ropanju države. Cena obeh spomenikov tako v etičnem kot tudi finančnem smislu je višja od vsega, kar smo v Sloveniji videli do sedaj.

Slovenska javnost mora dobiti objektivno in jasno informacijo

Zaradi navedenih napak nas čakajo zelo težke odločitve, ko lahko izbiramo samo med bolj ali manj slabo rešitvijo. Prepričan sem, da bi morala biti slovenska javnost o tem seznanjena, saj bo ona nosila stroške preteklih napak. Moralna dolžnost HSE in organov pregona je, da dogajanje okoli TET2 in TEŠ6 temeljito raziščejo in slovensko javnost objektivno in izčrpno informirajo.

Pripis uredništva: besedilo je bilo najprej objavljeno v  Demokraciji.

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete, lahko njegov obstoj podprete z donacijo.


32 KOMENTARJI

 1. Ker premalo poznam tehnično in energetsko plat ,sledim temu kar piše g. Umek.
  da pa je cena te TEŠ največji finančni polom v SLo, se pač ne strinjam ! Imamo bolj predrage avtoceste in izropane banke. ša še mnoge finančne natege in rope, mnoge, ki skupaj presegajo večkratno ta TEŠ &…. Banke so daleč največje ropanje, ki daleč presega TEŠ ….Pri bankah gre za ČISTO IZGUBO miljard, pri TEŠ objekt stoji, ga vidimo. Miljard pa ni, gotovo vsaj o dveh ni ne duha ne sluha….Nekaj se bo namreč prodalo zavarovanj in se bo bruto ropanje bank zmanjšalo…

  • Največje izgube so zamujene priložnosti v gospodarstvu in dobro gospodarske odločitve, ki gredo v desetine milijard €, ker nas gospodarsko vozijo nesposobni ljudje, birokrati, centralni planerji, mafijaši, politiki. Npr. Poljska raste že 25 let povprečno 8-10% letno. Slovenija je rastla 2 do 3% umetno z napihovanjem nepremičninskega balona in gradnjo 40 km AC letno.

   Druge največje izgube so 20 do 30 milijard € nakradenega denarja s strani mafije, gospodarstvenikov – ki črpajo državna podjetja in državne banke.

   Tretje največje izgube so plačevanje birokratov, zaposlovanje birokratov, slabih učiteljev, zdravnikov in penzijonistov, ki gredo v 20 miljard €. Ni nobene selekcije in plačil po rezultatih in sposobnostih. 30% kadra najmanj je prišlo po političnih ali krvnih vezah “zrihtaj mi”.

   Četrte so neučinkovita državna podjetja, ki imajo pozitivno nulo ali minuse.

   Pete so državne banke, ki smo jih 2x dokapitalizirali v 20 letih, po cca 10 miljard €.

   Šoštanj pa je bil vreden 1,8 milijarde €, 0,6 milijarde je tržna cena investicije. Za podkupnine je šlo 1,2 milijarde €.
   Te Šoštanj pa dela vsak dan cca 60.000€ minusa. Ker je finančno nevzdržen projekt. Tržna cena je že 4 leta 30€/ MWH, proizvodnja cena Šoštanke pa cca 90€ ali celo več. Skupaj dela 1.000MW.

   Šeste največje izgube gradnja bolnic, ministrstvev, uradov- ki je 3 prenapihnjena, prav tako najemnine.

   Sedme: plačilo solidarnih prispevkov in previsokih penzij. Delavci so imeli leta 1990 plače cca 40 do 50€. Prispevki za penzijo so bili cca 7 do 9€. Danes imajo ti ljudje penzije med 700 in 1000€.

   Osmi: skoraj 100 agencij in 10.000 sinekur, odlično plačanih.

   Devet: metanje denarja s tovornjakom v gnojne jame s financiranjem šolanja kar vsakemu – tudi če ga ne zanima, sploh pa pri družboslovju

   • Napaka: TE Šoštanj dela VSAKO URO 60.000€ IZGUBE!!!!!

    Krat 24h je 1.444.000 €, torej na dan MILIJON in POL izgube naklamfa ta socialistični kolhoz.
    Kreditov ne bo nikoli poplačal. Čista nasedla investicija, kot Obrovac, Benkovac in stotine drugih v komunizmu, tudi v velenju so imeli neko tako investicijo ti šaleški mafijaši.

   • Sedme: plačilo solidarnih prispevkov in previsokih penzij. Delavci so imeli leta 1990 plače cca 40 do 50€. Prispevki za penzijo so bili cca 7 do 9€. Danes imajo ti ljudje penzije med 700 in 1000€.
    ===============
    Tako je to. Zato pa ni mogoče izvest penzij po prispevkih. Razen privatno.
    Vsem državne osnovne penzije. Ostalo vsak zase privat.

    • Vidva s pavlom pa sta povsem skregana s številkami. Pavel total pretirava, zanj so miljarde kot fižoli, leta 90 pa nihče ni imel 50 evrov plače, kje ste pa to pobrali ? Tudi če bi kaj takega bilo, ti ljudje ne bi zdaj imeli 700 ali več evrov penzije,…Lepo vaju prosim, ne klatita takih !

  • Mene briga in verjetno še marsikoga. Večina zahodne Evrope se ga celo drži. Nemčija ima pri tem težave, ker je na vrat na nos sprejela odločitev o zaprtju jedrskih elektrarn.

   • Nikogar več ne briga. Samo stvar časa je kako bodo odpravili to famozno trgovanje s CO2. In pri tem obdržali resen obraz.

    • Zdravko, res se dela velike bedarije. Pljuča planeta – brazilski pragozd, bomo kmalu izsekali. In veliko tropskih otokov spremenili v goloseke. A niso še čisto vsi čisto nori…

  • @Zdravko:
   briga socialistične znanstvenike, socialistične politike in tesnobno večino volivcev, ki so zmanipulirani od teh psihopatov.

   • Ja, kot po navadi so pri tebi spet “psihopati in socialisti” na delu. Kyoto je seveda njihov proizvod. 🙁

    Daj vprašaj se enkrat preden greš spet takole agresivno in zmerjaško o svoji lastni omiki ( menda akademsko izobraženega katoliškega razumnika) in o svojem lastnem psihološkem zdravju.

    Pa vprašaj se o ideološki zaplankanosti, kakršna bi raje v nekaj generacijah uničila planet ali vsaj možnosti spodobnega življenja človeka na njem kot pa pragmatično sprejela neke razumne omejitve svojim lastnim načelom – namreč popolne neomejene ekonomske svobode in prostotržnosti.

    Zate je očitno človek v funkciji ideologije, ne ideologija v funkciji človeka.

     • Uničujemo ga od industrijske revolucije naprej. Če tega ne vidiš, si slep. Če nisi slep, pa ne verjameš, si pejdi ogledat v Narodno galerijo LJ velikanske panoramske slike pogleda iz Šmarne gore izvrstnega krajinarja iz 19.stoletja Marka Pernharta.

      Že navidez smo planet strašno degradirali. Če ga ne bi, trdi sogovornik pavel najbrž ne bi zbolel za tem, za čemer je zbolel. Samo on naprej vleče svoje. Več mu pomeni ideologija kot lastno zdravje. Kar je tragično.

      Če bo v Sloveniji T zrasla za 3-4 stopinje celzija, tega ne bo prenesla jelka, nato smreka, nato bukev. Kako bo zgledal leta 2100 slovenski gozd? A vam je čisto vseeno?

     • Nikakor. Samo nobena temperatura ne bo zrasla, še najmanj zaradi le laži o “toplogrednih plinih”.

      Seveda je človek preveč zaoral. In se bo tudi ustavil. Pa ne zaradi okoljevarstvenikov. Ti niso še ničesar naredili, razen da so pobrali denar za svoje “projekte”. Ne vsi. Bom pošten.

     • @IF: preberi si litaraturo nasprotnikov AGW.
      To ni ideologija. Kakšno ideologijo širim? Jaz se borim proti ideologiji socializma: ki skuša povečati nam davke.

      Ni dokazov, da se ozračje segreva, oceani. Pa tudi če bi se. Baje so zadnjih 10.000 let te temperature nekajkrat bolj nihale. Večja je verjenost ledenih in toplih dob kot pa AGW zaradi Co2.

      Metan je 35x bolj nevaren za toplo gredo kot Co2. Polno ga je v močvirjih in v živinoreji.

      Promet pa gre že zdaj počasi na elektriko. Zaradi svobodnega trga in ne zaradi centralnih planerjev.

      Danes so cene elektrike dumpinške, računi nemških družin pa 10x višji za elektriko, ker toliko prispevajo za subvencije OVE. Pred 10 leti so plačevali 130€ letno za elektriko. Danes 1300€ letno za elektriko. Potem pa imajo ogormno količino dumpinške OVE elektrike in so cene v podnu, klasične elektrarne pa delajo izgubo. Bolan socializem!

      Rak. Moj brat pravi, ker jem meso. Nekdo mi pravi, da sem preveč jezen in se preveč sekiram nad to prekleto socialistično državo in družbo. Tretji bo rekel: vse je zatrupljeno. Četrti bo rekel, da je premalo kvalitetnih snovi v hrani: npr. omega3 maščobnih kislin.

      Pred industrijsko revolucijo je bila revolucija trgovanja. Takrat so ljudje živeli povprečno do 35 leta. Industrijska revolucija in kmetijska revolucija sta pocenili življenje za vse ljudi.
      To je dosegel svobodni trg in posamezniki na njem. Vse to ideologi danes dušite v imenu svetoboljnih in naprednih ali pa celo tesnobe grozečih idej.

     • pavel,

      statistike glede odkrivanja raka v Sloveniji letijo v nebo. Nekaj gre na račun boljše diagnostike, nekaj na račun daljše življenjske dobe ( in stari ljudje bolj obolevajo za rakom, vsaj za večino rakov). Ampak vse pa ne.

      Incidenca raka se nam podvoji na 20-30 let. ( Kar pa ni značilno za redka primitivna ljudstva, ki še živijo daleč od civiliziranih in industrializiranih okolij). Enostavno ni verjetnejše razlage kot je rastoča izpostavljenost fizikalnim in zlasti kemičnim kancerogenom. ( Za biološke je manj znanega, predvsem pa ni dokazana povečana izpostavljenost).

      To je pač okolje, ki smo si ga ustvarili- zrak, voda, hrana… Ekonomija sama nima vzvodov in interesa, da korigira svojo smer, če počne nevarne in škodljive stvari. Zato sta potrebni stroka in država ( da, tudi zato je država!) in tudi omejevalni predpisi, kjer je potrebno.

      Kdor je razumen in ne zaslepljen z ideologijo, katerokoli, bo to pragmatično priznal.

    • Če gledamo zadnjih 50 let so komunistične in socialistične države imele strašno uničeno okolje.

     Slovenija je proti Avstriji in Švici pravi Balkanski smetnjak.

     Prosti trg ni ideologija. Je fer mehanizem. Vse ostale ideologije, ki si skušajo trg polastiti, pa to delajo najprej z etiko in lepimi idejami v lepem ideološkem sistemu svetobolja.

     • Avstija in Švica sta dobra primera skrbi za okolje ob visoki stopnji tako ekonomske svobode kot socialnega in kulturnega blagostanja. Nič nimam proti, če se zgledujemo po njima.

     • Ravno Švica je najbolj gospodarska in družbeno liberalna država na svetu. Tam recimo zreli volivci vržejo v trenutku referendumsko pobudo o socialističnem zmanjševanju managerskih plač. Pa o ukinitvi privatnega orožja. Tam bi ti IF, oprosti, non stop izgubljal referendume nasproti osveščeni in liberalni večini.

      Tu v Sloveniji pa zmaguješ na strani tistih, ki konzervirajo socializem in nočejo podpisati peticije za privatizacijo.

     • Trdiš neumnosti glede mene. Redko se zgodi, da jaz v tej deželi dobim kakšen referendum, še manj volitve.

      Razen tega je Švica in njeno blagostanje tak zgodovinski specifikum, da podoben položaj za Slovenijo ni možen. Niti v celoti zaželen za moralnega človeka. Ker gre med drugim za umazane in tudi krvave milijarde.

      Kot sem že napisal, bi se sam na poti do Švice za soliden zgled kar ustavil na Tirolskem, Južnotirolskem ali Vorarlbergu. To so bolj normalna okolja v smislu poštenega doseganja blaginje. ( Tudi narkomanije in podobnih znamenj razkroja je mnogo manj kot v švicarskih mestih).

 2. Jaz se tu z Andrejem Umekom povsem strinjam. Moja stališča so že desetletja taka, kot jih je tu opisal.

  Samo, zakaj Umek kot minister in kot bivši minister in politik SLS um Gotteswillen ni bil ves ta čas glasnejši s temi stališči!? ( Odkrito rečeno, osebno nisem vedel, da ima tako stališče.) Nenazadnje bi ta stališča lahko bila po mojem odlična politična alternativa energetski politiki, kakršno so vodili vladajoči ves ta čas, predvsem pa levica ( tako LDSovska kot SDjevska).

  Zdaj je marsikaj, če ne večina tega poloma storjena že nepovratno. Mogoče je trenutno najvažnejše preučiti vse možnosti, če država lahko uspešno toži Alstom. Drugo je pregon korupcije, pri čemer je zlovešče znamenje, da je ljubljansko sodišče Rotnika spustilo. Tretje je preučiti, če je sploh smiselno, da šaleška energetika sploh še posluje ali je bolje vse ustavit in kdaj ustavit.

 3. Ni mi všeč, kaj se je zgodilo. A niso mi všeč niti načrti Bajukove vlade. Nočem drugega bloka nuklearke.

 4. Rotnik je SLS politik.

  Nastavila ga je Šaleška mafija za ta projekt.

  Ta projekt je startal minister Vizjak v času Janševe vlade.

  Najmočneje je bil proti Golobič, ki je dejansko lastnik v senci cele energetske linije v Sloveniji, ker je baje dobil najmanj podkupnin, največ jo je dobila SD.

  Projekt je vodil mafijec PE. KO.

  Velenjčanka mi je pravila, da je bil Rotnik vezni člen med SD in SDS.

  Seveda bo ZL uvedla preiskavo. Nasankala bosta že propadla SD ( iz katere se kader seli v ZL) in pa SDS.

  • Kopač in Golobič sta začela ( in sicer prepozno) nasprotovat projektu TEŠ6 šele, ko sta bila umaknjena od glavnih pipic milijard v slovenski energetiki. Pred tem je bil Kopač dokazljivo za premog in termoelektrarne.

   TET3, ki je bila še bolj idiotski projekt od TEŠ6 je bila maslo naveze komunisti- LDS z izrecno podporo Drnovška in Kopača. Na referendumu so pogoreli. In med pobudniki refenduma je bil celoten spekter nekdanjega Demosa, najprej Zeleni. In tudi Janševa SDS.

   Razen tega je vsakemu malo razgledanemu jasno, da 90% šaleškega energetskega lobija predstavlja trda linija SD. Krivda SDS je precej majhna. V tem, da niso ustavili projekta v času Janševe vlade- začeli ga niso oni.

   Krivda za TEŠ6 je pa tudi na stroki, ki je naprej gnala ta idiotski projekt. ( in ga hvalila po medijih- zanimivo bi bilo pogledat posnetke intervjujev Petra Novaka o projektu) Na ljubljanski univerzi in na institutih, stacioniranih tam na Jamovi. Lahko se vprašamo o strokovnosti takšne stroke. Ali pa korumpiranosti.

   • Vidiš: tukaj se skoraj z vsem s teboj strinjam.

    TEŠ6b ali JEK2b sta za Slovenijo nujna, ker dajeta pasovno energijo. Jaz bi ju podprl, če bi ju peljal znan lastnik, zasebnik ali delničarsko podjetje, ki bi naredilo finančno analizo prej.

    Finančne in vse analize so bile prirejene v prid gradnje tega projekta, v prid mafiji. Najprej imamo rezultat, potem pa si izmušljujejo račune in postopke kako smo do rezultata prišli. To je komunistična in družboslovna matematika.

    Ne strinjam se, da je SDS samo malce vpeta v ta projekt. Mislim, da je kar močno vpeta. Se pa strinjam, da je SD bolj vpet.

    Ne razumem kdaj se je Vili Kovačič znašel na Janševi strani. Eden prvih sem podpisal njegovo peticijo proti TEŠ6b. Morda eden redkih inženirjev. Samo zato, ker je TEŠ6b VODEN KOMUNISTIČNO ( država financira, država gradi, birokrati in mafija grabijo v svoje žepe).

    Borzni analitiki pravijo, da bo energija vsaj še 4 leta na tako nizkih cenah. Torej bo vse skupaj 8 let najmanj poteklo, ko se bo dalo na trgu kupiti 3x cenejšo energijo kot jo TEŠ bruha.

    Premogova TE je najbolj umazana elektrarna kar jih je. Zato bi jaz dal prednost JE2b. Samo pod pogojem, da bi gradil odgovorni privatni lastnik. Tu bi morda še vložil svoj denar v ta projekt preko delnic, saj je energija iz JEK konkurenčna in 3x cenejša kot iz TEŠ6b.

    ZL je vložila parlamentarno preiskavo. Namočili bodo obe stranki. Ne da bi privoščil, toda veliko ljudi govori, da SDS na zunaj špila svetnico in čisto desničarko, med tem ko podmizno z rdečo mafijo dela velike posle. In ta posel je poleg Zidarjevih AC še en tak.

    • Ne vidim, kako bi privatni kapital gradil JE? Ali se je to sploh kje v svetu zgodilo? Ampak ne zdaj reči da Westinghouse gradi elektrarne. Westinghouse je 10xc večji od cele Slovenije. Lahko kupi celo Slovenijo, z nami vred.

     • Ne vem.

      Westinghouse je gradil JEK kot Alstom gradi TEŠ6b.
      Financirali pa so konzorciji ameriških bank. Menda je bila JEK odplačana 5 let nazaj, torej je 40 let odplačevala dolgove.

      JEK pride danes 3 milijarde €. To bi vsako večje podjetje v Evropi lahko investiralo. Sploh pa s prodajo delnic na trgu.

     • Vglavnem, mislim da to delajo velike delniške firme, ki so jih ustanovile države in zbrale kapital s prodajo delnic, namesto z davki. Se ne spomnim kakega Onasisa v energetiki…

Comments are closed.