Teroristična Orjuna

6

Organizacija jugoslovanskih nacionalistov je bila znana pod imenom Orjuna, njeni člani in drugi nasilni jugoslovanski integralisti in monarhisti pa so se imenovali Orjunaši. Orjuna je bila ustanovljena 25. januarja 1921 v Splitu pod imenom Jugoslovanska napredna nacionalistična mladina, ki so ji leto kasneje s spremembo statuta spremenili ime. Pobuda za ustanovitev je prišla v borbenem krilu Demokratske stranke, kjer je skupino mladih vodil Svetozar Pribićević. Na volitvah za ustavodajno skupščino SHS leta 1920 je ta stranka močno zmagala, tudi s podporo Dalmatincev, ki so se bali ekspanzivistične Italije. Prvi predsednik je bil Hrvat Marko Nani, tajnik Edo Bulat.

Glavni razlog za ustanovitev Orjune je bila »Obznana«, s katero je bilo prepovedano delovanje Komunistične partije Jugoslavije. Namen Obznane je bila borba proti vsem, ki ogrožajo mlado državo SHS. Orjuna je od svojega začetka delovala na osnovi nasilja do vseh nasprotnikov, tako tudi do Hrvaške nacionalne mladine (HANAO), pa tudi do predstavnikov nemške, madžarske in romunske manjšine. Orjuna je kategorično zagovarjala integralno jugoslovanstvo v smislu veliko srbske dinastične hegemonije. Ostri so bili zlasti do Hrvatov pa tudi do katoliške Cerkve. Orjuna je imela največ podpore v Dalmaciji (je niso imeli za hrvaško pokrajino) in v Sloveniji. Z uvedbo »šestojanuarske diktature« leta 1929 je bila Orjuna ukinjena, kar je bil začetek njenega konca!

6 KOMENTARJI

  • Zanimivo. Ker je preganjala komuniste, je bojda OK organizacija?

   Tudi nemški in italijanski okupator je preganjal komuniste – so what?

 1. In ti zdaj demagoško obračaš besede.

  Hotel sem povedati, da na ta način lahko opravičimo zločine, ki jih je počel okupator, češ saj so preganjali komuniste.

  In ravno na tem primeru se vidi, kako je tvoja logika pritlehna in sprevržena.

  • Nič takega, KRŠČANSKI DMOKRAT ( kako ponesrečeno ime).

   Rekel sem le, da so tudi okupatoji postorili kaj dobrega in koristnega.

Comments are closed.