Teror – sramota za človeštvo

18

Ko mlad človek prvič sliši Aristotelovo opredelitev za človeka kot »razumno žival«, se čuti prizadetega. Srečniki med njimi, ki preživijo svoj vek brez vojne in spremljajočega terorja to prizadetost ohranijo vse svoje življenje. Ali bo med takimi naša sedanja srednja generacija, ki je preživela le desetdnevno vojno? Se bo izpolnilo naše pričakovanje, da bo (vsaj) Zahod še nekaj časa živel brez vojne in tudi brez terorja?

Generaciji naših staršev in starih staršev pa je bilo usojeno, da so doživeli dve tako težki vojni, ki ju je spremljal tak nedopovedljiv teror, da je bila za snovalce tedanjih spopadov oznaka človeka kot »razumne živali« veliko premehka. Niti izraz povampirjena žival ne bi bil žaljiv. Minulo stoletje smemo zato brez pomislekov imenovati stoletje največjega terorja v človeški zgodovini – tako po obsegu, kot po zločinskosti. Sama mučenja bi bila morda primerljiva z mučenji ob uporu rimskih sužnjev.

Teror o katerem govorimo, je bil hujši od nasilja, ki je spremljalo navadne vojne zato, ker mu je bila osnova revolucionarni zalet, ki črpa svojo ostrino iz umišljenega poslanstva revolucije za gradnjo novega sveta, za katerega, po Stalinovih besedah, nobena žrtev ni prevelika. Revolucionarni teror lahko presega vse zgodovinske predstave o zlu v medčloveških odnosih.

V slovenski zgodovini priča o tem potek partizanstva, ki je bilo v bistvu nadaljevanje španske državljanske vojne in revolucije, ki so ju udeleženci privlekli s seboj v domovino in se nato obogatili še z udeležbo na boljševiških treningih v Sovjetski zvezi. Po zgodovinskem naključju so revolucijo in državljansko vojno nadaljevali v ugodnih pogojih okupacije. Prevzeli so oblast in izven zakona postavili vse, ki se z revolucijo niso strinjali. Samo v enem letu, na prelomu 1941-42, so pomorili okrog 1000 verjetnih nasprotnikov.

Obdobje poletje-jesen v letu 1943, pred kapitulacijo Italije, je bilo za slovensko revolucijo odločilno. Iz tega časa, ko se je usoda vojne odločala na ruskih bojiščih, izhaja do nedavnega skrit načrt Osvobodilne fronte za ravnanje ob “osvoboditvi” (Delo, Sobotna priloga 11.8.2011.)

»Prvih šest ur po koncu vojne bo odločilnih za komunistično stranko. Če zmaga tedaj bo vladala, če ne, pade za vedno. Če propade, so izgubljeni voditelji in prvaki, zakaj bežati ne bodo mogli nikamor. Zato mora vsak pripadnik Osvobodilne fronte in Komunistične partije brezpogojno izpolniti svojo nalogo in bliskovito likvidirati vse nasprotnike in vse, ki so bili komunizmu kakorkoli nevarni. Uiti ne sme nihče, zato odgovarjajo tisti, ki so za likvidacijo določeni, s svojo glavo.

Družina, ki ima v svoji sredi enega samega izrazitega protikornunista, se likvidira totalno, to je do zadnjega dojenčka. Brezpogojno pa morajo biti likvidirani sledeči:

1. Znani voditelji protikomunističnega in protiofarskega gibanja, voditelji vseh nacionalnih organizacij itd.

2. Vsi duhovniki, redovniki in njihovi najožji sodelavci.

3. Likvidirati je treba vso inteligenco, ki ni včlanjena v komunistični stranki. Kdor samo simpatizira z Osvobodilno fronto, mu ne bo prizanešeno, ker bi taki mlačneži utegnili ustvarjati nezadovoljstvo v bodoči sovjetski državi.

4. Poklati je treba vse trgovce, obrtnike, državne uradnike, zasebne nameščence, in male hišne posestnike in njihove družine.

5. Jasno je, da morajo izginiti tudi vsi bogataši, veliki posestniki, industrijalci in podobno.

6. Likvidirani bodo vsi predstavniki dosedanjega reda: častniki, podčastniki, orožniki, policaji, financarji z družinami, razen tistih, ki so člani komunistične stranke.

7. Med prvimi bodo likvidirani imovitejši kmetje in njihove družine.

Kar se tiče bogatinov, trgovcev, in industrijalcev, ki z denarjem podpirajo Osvobodilno fronto, velja zanje isto, kakor za tiste, ki so navedeni zgoraj. S tem, da so dajali denar za Osvobodilno fronto, so si hoteli rešiti kožo, a se jim ne bo posrečilo. Pobijalo se bo po spiskih. Seznam tistih, ki jih je treba likvidirati v Ljubljani, vsebuje 12000 imen. Poleg tega bo po naknadni likvidaciji pomorjenih še okrog 8000 ljudi, torej v Ljubljaniskupno 20000 ljudi. V Ljubljani bo v glavnem pobita vsa slovenska inteligenca. Praktično za pokolj je to, da je skoraj vsa v Ljubljani. Vodstvo komunistične partije Slovenije sodi, da zaSlovence ne bo nikakršne škode, če bodo ostali brez inteligence, saj bo Slovenija le košček velike boljševiške Rusije – bo kot njena skrajna zahodna pokrajina rezervirana zlasti za bodoče sovjetske obrambne naprave. Če naš narod ne bo imel inteligence, se bo že v nekaj letih docela vživel v boljševko življenje in miselnost.

Izven Ljubljane bi se po sodbi Komunistične partije Slovenije moralo likvidirati še 20000 Slovencev. Pobitje 40000 ljudi, to za slovenski narod ne bo imelo nikakršnega pomena.

Organizacija, ki bo imela nalogo likvidirati vse, ki so na seznamih, je v Ljubljani Ulična hišna zaščita. Ta je organizirana v trojkah in desetkah. Njeno načelo je, da mora v vsaki drini, če ne pa vsaj v vsaki hiši imeti enega organiziranega člana, ki do najmanjše podrobnosti nadzira vse življenje: koliko zaslužijo, kaj kuhajo, kaj govore, s kom se družijo; ki nadzira delo in govorjenje vsakega družinskega člana ali stanovalca ter o vsem poroča svojim višjim.«

Partizanska zmaga jeseni 1943, ko je kapitulirala Italija, je bila pre kratkotrajna, da bi se dalo načrt izpeljati. Preprečila ga je nemška invazija na območje Ljubljanske pokrajine, ki ga je pred tem imela v rokah italijanska vojska. Je pa gornji načrt, nekoliko spremenjen, dočakal konec vojne. Izpeljali so ga v približno dveh mesecih in ne v nekaj dneh, kot predvideva načrt. Zato pa so bili pri ubijanju še bolj temeljiti in nadvse kruti. O tem pričajo Kočevski Rog, Hrastniška jama, predvsem pa Barbarin rov.

 


18 KOMENTARJI

 1. “Ne bojte se tistega, ki more umoriti telo. Resnično se bojte tistega, kar more usmrtiti dušo in jo vreči v peklenski ogenj.” Jezus svojim učencem.
  Njim je tudi naročil, naj ljubijo svoje sovražnike in naj se ne bojijo.”pošiljam vas kakor ovce med volkove,…”

  “Ko boste vedeli, da se vse to dogaja, dvignite svoje glave in se razveselite, zakaj vaše odrešenje se je približalo.”
  “Ne bojte se! Jaz sem svet premagal”
  Bodite z Jezusom, ki je premagal smrt in z vero vanj boste postali zmagovalci vsakega strahu v sebi in boste postali sposobni opogumljati tudi druge za vse, kar je dobro, plemenito, Bogu všeč in popolno.

 2. Kdo pa je odkril ta t. i. skrivni načrt OF? Meni smrdi po ponaredku. Med mojimi predniki je bilo namreč več podjetnikov, državnih uradnikov, intelektualcev …, pa leta 1945 niso nikogar likvidirali. Res pa je, da nobeden od njih ni bil kolaborant …

  • Tudi sam dvomim v pristnost pričujočega dokumenta. Diši po Črnih bukvah.

   Kakorkoli, zanimivo je dogajanje po Oktoberski revoluciji v Rusiji, kjer je veliko profesionalnih uradnikov in industrialcev, glede na zgornji dokument “sovražnikov ljudstva”, preprosto nadaljevalo z delom za novo družbeno ureditev. Isto velja za velik del častnikov ruske vojske. Prav zaradi tega so enote imele komisarje, med čigar nalogami je bilo potrjevanje ukazov. Šok bi sicer bil preprosto prevelik. Tudi rdeče nasilje je doseglo vrhunec šele z eskalacijo državljanske vojne in intervencije zahodnih sil po letu 1918.

    • Preveril v domači knjižnici in ugotovil, da se ta dokument dejansko nahaja v Črnih bukvah (str. 75 ponatisa iz leta 1990). Za razliko o nekaterih drugih ni preslikava, temveč zgolj povzetek. Glede na izvor bom ostajal pri stališču dvoma o njegovi pristnosti, ker pač prihaja iz medvojnega propagadnega dela. Ne dvomim, da so zapisano mokre sanje kakšnega dierhard boljševika, toda tako drastične preobrazbe slovenska družba na srečo ni nikoli bila deležna. Nenazadnje ne bi bilo praktično, saj so ruske izkušnje pokazale, da se da marsikoga zelo hitro integrirat v novo oblast (mimogrede, pri zgornjem komentarju se sklicujem na delo angleškega profesorja zgodovine Robert Servica The Penguin History of Modern Russia From Tsarism to the 21st Century).

     • Jasno je torej, da gre za navaden ponaredek, ki so ga sproducirali za spodbujanje in opravičevanje revanšizma!

   • Itak, če je kritičen do komunajzerjev, je ponaredek.

    Saj ja pošteni ljudje ne bodo proti idealnemu sistemu.

    Dejstvo je, da so morali marsikaj omiliti, ker so že tako povzročili pravo katastrofo.

 3. Pišuka! Sedaj je treba že na teh spletnih straneh objavljati sledeče besedilo:

  ob dejstvu, da SFRJ ne deluje kot pravno urejena država in, se v njej hudo kršijo človekove pravice, nacionalne pravice in pravice republik in avtonomnih pokrajin,

  ki je iz TEMELJNE USTAVNE LISTINE O SAMOSTOJNOSTI IN NEODVISNOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=19911&stevilka=4

  Tedanja oblast, katere vodilni je bil tudi gospod Milan Kučan, je torej hudo kršila človekove pravice. Gospod Milan Kučan je bil tudi zadnji uradni vodja komunistične partije, predenj je šla v ilegalo.

 4. Zgodovinsko je splošno znano, da se je večji del zgoraj napisanih grozodejstev uresničilo.

  Zato ne razumem, kako se lahko nekateri sklicujejo na vrednote NOB in jih jemljejo kot vodilo za današnji čas. In ne, da bi pred tem obsodili vsa storjena grozodejstva.

  Ko sem se danes službeno peljal v Laško in izpred hotela TERMANA opazoval hrib, na katerem je cerkev Sv. Barbare z dvema zvonikoma, pod njo pa je strašni ZLOROV,v v katerega so zazidali tiste, ki so želili verovati v življenje kot Sv, Barbara, (katero mso tudi zazidali),pa jim tega niso dovolili.
  Spomnil se se Dachaua in drugih taborišč, kamor trumoma hodijo turisti,
  da se ozavestijo storjenih grozodejstev in opomina – nikoli več ne storite tega!

  Tudi pri nas bo morala oživeti izobraževalna in turistična mreža, ki bo usmerila šolnike in turiste do Barbarinega rova, za vse nas in zanamce v večen opomin – ne storite nikoli več takšnih in podobnih grozodejstev, katerih žrtve so bile tudi civilisti: ženske in dekleta!!!

 5. Kakorkoli že, dejstva sama pričajo o krutosti in doslednosti komunistične revolucije. Grozodejstva komunizma niso bila spontana temveč načrtna. Komunisti so svoje krvavo delo dobro premislili, ga planirali, in uresničili kar je dokumentirano. Komunisti so krivi še za veliko več slovenskih življenj, kot jih je v zgornjem planu predvidenih. Na kratko po domače bi lahko rekli: kriminalci so pobijali nedolžne ljudi. To dokazuje dejstvo, da so žrtve silili k priznanju dejanj in zločinov, ki jih le te nikoli niso zagrešile. Svojim žrtvam so obesili kolaboracijo okoli vratu kot izgovor za njihovo likvidacijo.
  RESNIČNI KOLABORANT IN DOMAČI IZDAJALEC JE BILA KOMUNISTIČNA PARTIJA.
  Zgornji dokument je oblikovno lahko ponaredek, vendar vsebinsko povsem verodostojno pokriva stvarnost, ki jo obravnava.
  Rešitev je samo v spreobrnjenju. Brez njega ni ne odpuščanja, ne sprave.
  Kdor bo sprejel Kristusa za Gospoda svojega življenja, bo rešen.

 6. Nisem strašno veliko na teh straneh, a dovolj, da sem pod tem člankom opazil odsotnost nekega serijskega povprecneza s spranimi mozgani, ki trdi, da je Katolicanka, ki misli drugace … Ali ne bi tudi tukaj pojokcal v bednem oponašanju pobožnosti, češ da citiranje komunistov ni v Kristusovem slogu?

  • Ko ste me že ravno izzvali: priporočam vam najprej, da si izprašate vest in opravite dobro spoved. Vam bo koristilo. Kajti vaše blatenje je povsem “ad hominem”.
   Sicer pa, ali ste pomislili, da je precej teh citatov dejansko tudi ponaredkov? Še dobro se spomnim pogovora v knjižnici s poklicnim zgodovinarjem, ki je jasno dejal, kako so “Črne bukve” objavile marsikateri “avtorski” citat komunistov, samo da bi jih čim bolj oblatili. Zakaj že? Zato, da bi se ideološki očetje “Črnih bukev” prikazali kot brezmadežni. Vam to res nič ne pove?
   Aja, saj res – tvoji idoli še danes to počnejo. Če samo pomislim na SDSovo mcvarjenje z arhivskimi dokumenti proti legitimno izvoljenemu predsedniku republike…

  • Ja namezijan, izprašaj si vest, ker dvomiš o naši presvetli katoličanki, ki se ima za več kot Jezus Kristus. Nje se ne sme kritizirati.

   Katoličanka lahko tudi laže, kako je govorila z zgodovinarji, kjer so ugotovili, da so črne bukve velik ponaredek. Ljudje sploh nikoli niso obstajali. Množična grobišča so pa izmišljotina in namesto, da bi ljudi pokopavali na pokopališčih, so jih pokopali tam samo zato, da bi očrnili komunajzerje.

 7. Nasa komaj katolicanka, ki pa vse misli drugace, lahko sedaj ko ze vse cveti vzame pot pod noge in obisce Hudo jamo pri Laskem.
  Grem nekaj stavit, da bi ji po desetih minutah slo slo ze na bruhanje.
  V tem primeru so tiste Crne bukve grozljiva pravljica za nelahko noc.
  Huda jama pa te butne po glavi kot deset Crnih bukev.

Comments are closed.