T. Rode, Družina: Umetnost, ki nagovarja

0

Ali obstaja krščanska umetnost ali umetnost, ki jo ustvarjajo kristjani? Kako pisati literaturo, ki je sposobna spregovoriti o največjih vprašanjih življenja, o smislu in teži bivanja, o presežni, očem zakriti resničnosti, in nagovoriti tudi tiste, ki nimajo posluha za Boga?

Britanski filozof Roger Scruton (1944) je pred nekaj leti svoj pogled na umetnost razvil v znamenitem dokumentarnem filmu za BBC (najdemo ga na Youtubu) »Why beauty matters – Zakaj je lepota pomembna«. V njem je utemeljil pomembnost lepote za človeka ter s konkretnimi primeri pokazal, da sodobna umetnost vse bolj izgublja posluh zanjo, zato postaja nečloveška. Poudaril je, da ljudje preko lepote oblikujemo svet kot svoj dom in si s tem množimo veselje in tolažbo v bolečini. Dejal je, da umetnost sveti z lučjo smisla v vsakdanje življenje, zato jo nekateri celo razumejo kot nadomestek za vero. Dokumentarec je sklenil z mislijo: »Sveto in lepo stojita drugo ob drugem – to sta dvoje vrat, ki odpirata en sam skupni prostor, v katerem najdemo svoj dom.«

Mary Flannery O’Connor (1925–1964) je huda bolezen vzela prezgodaj, ni pa ji preprečila, da ne bi postala eden najbolj pomembnih glasov ameriške literature. Kot katoličanka je veliko razmišljala o svoji veri, ob tem pa pisala izzivalno prozo, v kateri nastopajo bolestni in ranjeni junaki, izpostavljeni moralnim dilemam. O’Connorjeva je v svojih delih, kot je sama nazorno izjavila, pisala »o učinkih milosti na ozemlju, ki si ga polno lasti hudič«. Nasilje v njenih zgodbah je pot, ki človeka pripravi za trenutek milosti, saj, kot pravi, »le bližina in neizogibnost smrti omogoči razkritje bistva nekega junaka«.

Kako torej do sodobnega človeka: s klicem lepote ali s terapijo šoka? Z enim in drugim, vendar z umetnostjo. Dana Gioia (1950), odmevni ameriški pesnik in esejist, tudi katoličan, meni, da je umetnost za človeka tako pomembna, ker je izkustvena, celostna, intuitivna in čutna. In prav taka je običajno pot, po kateri se ljudje približajo veri.

Več lahko preberete na druzina.si.

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete, lahko njegov obstoj podprete z donacijo.