T. Lesnik: Gozd in gozdarstvo v Bleiweisovih novicah

0
Foto: Tone Lesnik
Foto: Tone Lesnik

30 januarja 2014 zvečer je v dvorani Slovenskega narodnega kongresa v Ljubljani kakšnih 20 ljudi prisluhnilo predstavitvi knjige Gozd in gozdarstvo v Bleiweisovih novicah. Knjigo, ki jo je ob koncu leta 2013 izdala Gozdarska založba, sta predstavila ddr. Igor Grdina, profesor, zgodovinar, slavist, raziskovalec in publicist, ki je v uvodnem delu knjige napisal obsežen tekst o samih Bleiweisovih novicah,njihovem uredniku Janezu Bleiweisu in času v katerem je živel in delal. ter mag. Franc Perko, gozdarski strokovnjak in pisec številnih knjig s področja gozdarstva, ki je snov za knjigo zbral, uredil in napisal spremno študijo. Knjiga obsega nad 800 strani in je tako po obsežnosti kot po vsebini izjemna med knjigami Gozdarske založbe.

Bleiweisove novice so izhajale od leta 1843 do leta 1902. Bile so, kot je dejal ddr. I. Grdina, prava enciklopedija slovenskega življenja v tistem času. Gozdarji imamo srečo, da smo se s to knjigo povezali z zanimivim pričevanjem o času v katerem so izhajale. To je bil čas, v katerem je bila izvedena zemljiška odveza, čas v katerem je bil ponovno ogozden Kras, čas, v katerem je skozi slovensko ozemlje stekla prva železnica, čas znamenitega Metternicha in njegovih državnih ukrepov, čas prebujanja narodov v Avtroogrski monarhiji. Knjiga je smiselno urejena, da v njej lahko hitro najdeš, kar iščeš.

V B. novicah je izšlo več kot 400 prispevkov o gozdu in gozdarstvu. O področju torej, ki se tiče skoraj dveh tretjin površine naše domovine. Predstavitev knjige je bila v času, ko se je nad slovenskimi gozdovi že zgrinjala ledena ujma, ki je v naslednjih dneh zajela skoraj polovico površine slovenskih gozdov. Ledena ujma in njene posledice so postavile pred stroko in pred državo veliko odgovornost – kako uspešno sanirati poškodovane gozdove? V B. novicah je bilo veliko prispevkov o obnovi gozda, o gospodarnem ravnanju z lesom posameznih drevesnih vrst. Kljub odmaknjenosti časa v katerem so izhajale B. novice, bomo morda našli v knjigi marsikatero misel ali celo nasvet, ki bo uporaben tudi za ta čas preizkušnje v kateri sta se znašla slovenski gozd in gozdarstvo po stopetdesetih letih od časa B. Novic.