T. Griesser-Pečar: Pogled na Slovenijo po volitvah

79
Tamara Griesser Pečar
Tamara Griesser Pečar

Ko se je Slovenija osamosvojila je veljala za vzgled vsem evropskim državam, ki so za seboj pustile totalitarni komunistični režim. Slovenija ni bila samo gospodarsko najuspešnejša republika prejšnje Jugoslavije, temveč celotnega prej komunističnega sveta vzhodne in jugovzhodne Evrope. In še ko je Slovenija postala del Evropske Unije in je leta 2008 celo tej predsedovala, je veljala za uspešno postkomunistično državo, ki je na dobri poti, da izpostavi demokratične strukture in to ne samo formalno, saj za to je bila garancija že slovenska ustava, temveč tudi dejansko. Žal se je na tej poti ustavila. Na določenih področjih se celo vrača nazaj. Res se je gospodarsko stanje zadnje čase zopet zboljšalo, vendar ne zaradi vlade, temveč kljub vladi, ki se poslavlja, saj ni naredila domala nič, da bi se znebili socialističnega balasta, ki ga dežela vleče za seboj in katerega se krčevito držijo tisti, ki se iz državnih podjetij še vedno napajajo. Prav zato so bila zaman vsa prizadevanja, da se končno država znebi podjetij, v katerih pravzaprav nima nič iskati, predvsem pa da proda Novo ljubljansko banko, kot to že dalj časa zahteva Evropska komisija. Odgovorni v Sloveniji so tudi dovolili, da se je klub sankcijam in opozorilom iz Evrope preko Slovenije pral iranski denar. Sedanja vlada v odhajanju je poglobila vrsto problemov, ustvarila je tudi nove, na področju zdravstva in zunanje politike pa je pustila pravo pogorišče. Rak rana pa je tudi sodstvo, kljub temu, da se je skrajšal čas sojenja. Procesi, ki bi se jim lahko dalo pridevek montirani, se še vedno dogajajo. Za demokratične vlade popolnoma nenavadno pa je tudi, da se vrhovni sodniki v vstopih v stavbe, v katerih sodijo, preiskujejo s strani policistov. Kaj pomeni načelo v demokratičnem svetu, da so veje oblasti ločene?

Slovenija je na mednarodnem polju kar se tiče vzgleda in vpliva zdrsnila daleč navzdol. To se tudi kaže sedaj, ko skuša uveljavljati odločitev mednarodnega arbitražnega sodišča. V Bruslju je izgubila vrsto zaveznikov, Hrvati so bili na diplomatskem parketu veliko bolj spretni. Na vrhu slovenske diplomacije je še vedno človek, ki je pristal tam zgolj iz koalicijske matematike, minimalnih načel diplomacije pa sploh ne obvladuje. Pod vprašaj je postavil celo lojalnost do EU, čeprav je Slovenija njena članica. V času sankcij proti Rusiji in v času, ko je Rusija spodbujala upor na vzhodnem delu, je zunanji minister leta 2014 potoval v Rusijo in bil leto dni pozneje navzoč pri slovesnosti v počastitev Sovjetski zvezi. Marca 2016 je Putin celo obiskal Slovenijo, kar je bilo za njega izredno pomembno, ker je s tem, kljub strogim sankcijam, dobil prvič zopet priložnost obiskati državo EU. Lahko nadaljujemo. Ni slučaj, da je ruski veleposlanik v Sloveniji pred volitvami nadvse hvalil stranko Desus, njeno politiko in Erjavca. Ne glede na to, da je diplomat kršil konvencijo o nevmešavanju v notranjo politiko v deželi, v kateri je akreditiran, to meče tudi določeno luč na Erjavca samega, ki se od tega vmešavanja ni opredelil. Prav nasprotno, izrazil je celo zadovoljstvo. Volilci tega niso honorirali, stranka je izgubila veliko glasov, sam pa ni bil niti izvoljen.

Da Slovenija še ni ustaljena demokracija, kažejo tudi zadnje volitve. Pred volitvami predsednika države se je pojavila nova stranka pod imenom svojega ustanovitelja. Že to je v ustaljenih demokracijah nenavadno. Seveda pa to ni bilo prvič. To se je vedno znova dogajalo. Pred prejšnjimi parlamentarnimi volitvami se je kot strela z neba pojavila stranka Mira Cerarja, ki potem ni samo prišla v parlament, postala je celo največja stranka. Neprestano je ponavljala, da se zavzema za vrednote in za pravno državo, vendar je to ostalo samo pri besedah. Cerar seveda ponavlja, da je potrebno spoštovati sodbe sodišč, to pa velja menda samo takrat, kadar so všečne. V primeru Janeza Janše tega vsekakor ni izrekel, prav nasprotno se pri nekaterih goji vtis, da je bil upravičeno obsojen. Prav sodstvo je ostalo še naprej rakrana slovenske države, čeprav je bil takratni novi slovenski premier Cerar celo ustavni pravnik. K temu, da je Cerarjeva stranka zmagala – pozneje se je preimenovala v Stranko modernega centra (SMC) –, so prispevale manipulacije pri sojenju, ki jih je ustavilo šele Ustavno sodišče. Prvak SDS se je znašel v zaporu, skušali so ga tudi izključiti iz Državnega zbora in to kljub temu, da so ga volilci, ki so poznali vse okoliščine, izvolili. Tudi letos se je pojavila nova stranka, ki je prav tako nosila ime tistega, ki jo je formalno ustanovil: Lista Marjana Šarca (LMŠ). Pojavila se je že pred predsedniškimi volitvami in dosegla kar visok rezultat, zato je prišlo do drugega kroga predsedniških volitev. Nedvomno so tisti, ki so stali za to stranko, pričakovali, da bo Šarec, podobno kot Cerar, bil relativni zmagovalec na parlamentarnih volitvah. Tukaj so se zelo zmotili.

Tudi zadnje volitve so spremljale razne manipulacije, ki pa niso bile posebno uspešne. Uspešno pa je bilo usklajevanje vseh levih strank, tudi SMC, ki seveda kljub imenu ni sredinska stranka, da je potrebno izločiti Janeza Janšo. Res edinstven program! To so ponavljali ves čas in ponavljajo še po volitvah ne glede na zapleteno situacijo, v kateri se je Slovenija znašla.

Za nekatere stranke je bila izločitev JJ edina programska točka in osrednji mediji so jih pri tem izločevanju pridno podpirali. Pri soočanjih sploh niso bila v ospredju vsebinska vprašanja, kot je to navada v demokratičnih državah. Neverjetno veliko časa se je posvetilo obrobnim vprašanjem, namreč kdo bo s kom sodeloval, ne pa za kaj pravzaprav določena stranka vsebinsko stoji, kdo bo zasedel katero ministrsko mesto, mesto predsednika parlamenta in podobno – pa seveda, kot rečeno, se je ponavljalo neprestano, da ne bodo sestavili vlade s SDS in z Janezom Janšo. Velika uganka ostane na podlagi česa so se volilci odločali za LMŠ? Prav gotovo ne na podlagi vsebine programa, ker tega, če ga je Šarec sploh imel, ni razkril. Je pa v predvolilnem času enkrat povedal, da se bodo o programu odločali, ko bodo prišli na oblast. Pred nekaj dnevi je Milan Kučan v pogovoru z Rosvito Pesek rekel, da je program nekaj za prihodnost, pri volitvah pa je potrebno pogledati nazaj, namreč kaj je kdo naredil. Ta »nazaj« seveda ni pomenilo, da je Kučan mislil, da je potrebno gledati v polpreteklo zgodovino od 1941 pa vse do leta 1990, ker bi s tem seveda izločil kar vrsto tistih, ki danes obvladujejo državo v ospredju ali v ozadju, tudi samega sebe. Domnevamo lahko, da je hotel odvrniti  pogled tudi od manjkajoče programske vsebine LMŠ. Vsekakor pa je s tem dal vedeti, kdo stoji za Marjnom Šarcem.

Medijski prostor je v Sloveniji izredno zaprt, večina medijev ne opravlja svojega dela po pravilih stroke, temveč služi določeni politični opciji, namreč takoimenovani levici. Tukaj se ne razlikuje niti osrednja televizija, ki bi morala biti politično nevtralna, ker je v državni lasti. Če se nekaj zgodi na tim. desnici oz. bolje na pomladni strani, ki jo je potrebno uvrstiti na sredi političnega spektra, je poročanje povsem drugačno, kot če se nekaj zgodi na levici. Primer je npr. obnašanje Trčka v parlamentu, ki ni doživel odziva, tudi ne poziv Svetlane Makarovič k sovraštvu proti Katoliški cerkvi. Velikokrat se tudi poročanje o zunanjepolitičnih temah diametralno razlikuje od poročanja v tujini, recimo v avstrijski ali nemški televiziji, tako da mora nepoučeni poslušalec imeti vtis, da gre za povsem različne dogodke in teme. Tisti slovenski mediji, ki kažejo drugačno sliko, izhajajo samo enkrat tedensko, soočajo pa se vedno znova z določenimi problemi. In tudi Nova TV, ki je neke vrste protiutež, doživlja bojkot. Ljudje torej niso dobro informirali, kar je gotovo tudi vzrok za izzide volitev. Dodati je še potrebno, da je v Sloveniji danes težje kot je bilo, kupiti določene tuje medije, npr. Frankfurter Allgemeine Zeitung. Je to načrtno?

Letošnje volitve tudi še bolj kot sicer kažejo na to, da je prepotrebna korektura volilnega sistema, da ne pride ponovno do take situacije, ki je nastala letos, da je praktično nemogoče sestaviti trdno vlado. Na volitve je šlo preveliko število strank, delno zato, ker stranke, ki ne pridejo v parlament, dobile pa so vsaj 1% glasov, participirajo pri delitvi denarja. Če tega ne bi bilo, bi prišlo do združevanj. Pa tudi v parlament je prišlo večje število strank, ki pa nimajo prave moči. Do nepravičnosti pa prihaja tudi pri delitvi glasov po strankah. Tudi v Nemčiji uporabljajo d’Hondtov propocionalni sistem, vendar imajo tam dvokrožni sistem. Vsak volilec odda dva glasova, s prvim se ugotavljajo direktni mandati, ki jih ni moč več odvzeti, z drugim pa stranka. Prav zaradi tega se seveda število poslancev spreminja, ker se mora število poslanskih mest po proporcu prilagoditi procentnem izzidu stranke. Z drugimi besedami, tiste stranke, ki sicer niso uspele dobiti direktnih mandatov, so pa proporcionalno dobile več kot 5% glasov, dobijo dodatna poslanska mesta. Če je to pravi sistem, je predmet presoje, boljši je na vsak način. Res pa je tudi, da je potrebna delna sprememba sistema, ker Slovenija potrebuje stabilno vlado.

Ker je situacija tako zapletena, volilci prav gotovo pričakujejo odgovorne politike in ne take, ki se borijo samo za svoj ego, za svoj žep in za svojo stranko. Številni pereči problemi čakajo na rešitev, sicer bo država drsela še kar naprej navzdol in morda pristala v sistemu, ki je obvladoval državo in ljudi pred osamosvojitvijo. Spomnimo se na izreke tistih, katerih »intimna opcija« ni bila samostojna demokratična država. Kako je v demokratičnem sistemu mogoče, da se stranke, ki trdijo, da so  zmerne in da hočejo sestaviti sredinsko vlado, nočejo niti pogovarjati s stranko, ki je pridobila največ glasov volilcev? Volilci so se odločili kot so se in odgovorni politiki morajo to vzeti na znanje, rezultate spoštovati in agirati v dobrobit države.

79 KOMENTARJI

 1. Realna, jedrnata ocena.

  Ker levičarske stranke ne zanimajo vsebinski vrednotni programski cilji, ampak le izločevanje največje desne stranke, je logično, da gre za mafijsko združbo, ki ščiti svoje mafijske privilegije.

 2. Mafijska združba, ki je ugrabila Sloveniio in ki ne dela v korist slovenskega skupnega dobrega, ampak le za svoje mafijske privilegirane pokvarjene cilje.

 3. Zaradi njihove zvitosti, se tu pa tam pojavi kakšna, kolikor toliko svetla točka, da se pred volivci, ki so v apatiji, lahko obdržijo na oblasti.

 4. Slovenija po volitvah je natanko taka, kot pred volitvami. Njeni glavni problemi so:
  – organiziran kriminal,
  – sistemska korupcija in
  – izumiranje.
  K temu lahko dodamo še večino ljudi, ki se tega ne zaveda ali ne želi nobene spremembe.

  • Ljudje v socializmu nočejo sprememb, saj bistveno previsoka podpora sciti lenuhe ki nočejo delati za 250 evrov razlike! Nobena stranka ni pojasnila kako bo spremenila.SDS populustixno govori o mnozici zakonov, 5 strateških usmeritev pa ne znajo povedati. Nor.: usmeritev o vlogi drzavnega/ zasebnega, socializmu delutve iz proračuna in aktivni politiki štipendiranja, zaposlovanja pa tudi SDS ne zna povedati.

   • Previsoka podpora ali premajhna minimalna plača? Kolikšen je pa znesek preživetja?

    Sicer je pa lepo okrcana desna stran, ki je bila na oblasti a pomembnih premikov ni naredila. Pravzaprav je delala odmike.

    • Kako pa naj bi desnica, ko je bila na (formalni) oblasti, delala premike, če pa so vsi družbeni podsistemi v rokah levičarjev. Če bo spet zmagala prevarantska in izključevalna leva koalicija, bo treba na ulico in si demokracijo izboriti. Ni druge poti!

   • Tovariš podpora 4.0. SDS je že pokazala, da bi stvari spreminjala v pravo smer.

    Ne vem, kaj bi ti rad o strateških usmeritvah? SDS ima plan – zmanjšati birokracijo, poenostaviti zakone in regulacije in znižati davke.

    To je bistveno. Ne vem, česa nestrateškega ti ne vidiš tukaj noter.

 5. Zelo dobro predstavljeno trenutno realno stanje v Slovenijio, a kaj, ko pa bo to prebrala le peščica bralcev, ne bo pa tega v mainstream socialističnih medijih. Žal!

 6. Gospa Tamara se je zelo razpisala, a opažam, da ni preveč doslednja v nekaterih stvareh. Pa poglejmo.

  Slovenija uspešna leta 2008? Če se prav spomnim, je SDS še kot opozicija že v devetdesetih letih govorila, da je Slovenija izgubila prednost pred ostalimi nekdanjimi komunističnimi državami. Leta 2005 pa smo že bili “svetilnik Evrope”. Nenavadno?

  Prodaja NLB? Lahko bi jo prodali v času prve Janševe vlade in v času druge Janševe vlade. Zgodilo se ni nič. Zakaj torej pričakujete, da bi morala vladajoča levica poskrbeti za to, če desnica tega ni storila? Nasploh pa mislim, da ni potrebe, da bi največjo banko prodajali za vsako ceno.

  Volilni sistem in “preveliko število strank”? Svoboda političnega združevanja je zagotovljena z ustavo, k temu mora težiti tudi zakonodaja. Res je, da več strank prinaša tudi težjo sestavljanje vlade. Vendar večje število strank v parlamentu daje večjo legitimnost, ker je več pluralnosti in zastopanosti različnih interesov. Zato menim, da večje spremembe pri volilnem sistemu niso potrebne.

  T.G.P.: “Kako je v demokratičnem sistemu mogoče, da se stranke, ki trdijo, da so zmerne in da hočejo sestaviti sredinsko vlado, nočejo niti pogovarjati s stranko, ki je pridobila največ glasov volilcev? Volilci so se odločili kot so se in odgovorni politiki morajo to vzeti na znanje, rezultate spoštovati in agirati v dobrobit države.”
  Če so se stranke odločile, da je to njihova skupna programska točka, moramo to spoštovati, četudi nam ni všeč. Niste pomislili na to, da je SDS tudi sama odgovorna za to?

  • SDS je bila tako dobra in sposobna, da je že kmalu postala svetilnik. V letu 2004-2008 so naredili Slovenijo precej boljšo.

   Znižali davke, znižali birokracijo, naredili državo odprto za podjetništvo.

   Da ne govorimo o protislovju – zdaj očitaš, da niso prodali NLB, ko pa so hoteli to narediti, si pa protestiral.

   Bomo videli, če bo Šarcu uspelo sestaviti vlado, če bo tako fajn, kot govoriš o strankah.

   SDS ni nič odgovorna za to, da je nihče z leve noče v vlado. Odgovorna je izključno leva mafija, ki hoče imeti absolutno oblast – in se ji Janša noče podrejati.

  • Aco: “… Pa poglejmo.”
   ===============
   Koliko vas pa tole piše?

   Aco: “… Prodaja NLB? Lahko bi jo prodali v času prve Janševe vlade in v času druge Janševe vlade. Zgodilo se ni nič.”
   =============
   Prodaji je nasprotoval Bajuk, vodja koalicijske stranke in finančni minister. Janša je ministrom puščal precej proste roke.

 7. NLB se je nujno treba znebiti ali jo prodati tudi za 1€, ker je nenehni vir goljufij in malverzacij. Slovenija bi imela manj škode, če bi jo podarila, kot da krije t.i. dokapitalizacije, nepovratna posojila, izsesavanje denarja z nepotrebnimi, nekoristnimi ali škodljivimi pogodbami, pranje iranskega denarja in izsiljeno podarjanje denarja “bratski” Hrvaški itd.,itd. Seveda je pa treba tudi pošteno priznati, da bi jo Janševa vlada pravzaprav morala prodati belgijski KBC, ki se je nato morala z izgubo umakniti iz NLB, namesto da bi jo odkupila.
  Vedno več skrajno levih strank, trenutno jih je v parlamentu sedem in vse so nekakšna novodobna SZDL pod vodstvom partije, kot je bilo to v prejšnjem režimu, služi samo za manipulacijo z naivnimi volilci, ki mislijo, da volijo različne ljudi z različnimi pogledi (programov sploh ne omenjam, ker gre za isti program komikontinuitete). Tu ni videti nobenega pluralizma, razen kardeljanskega pluralizma samoupravnih socialističnih interesov, kot se je takrat temu reklo.
  Se pa sicer strinjam, da je članek zelo dober in da je škoda, da ga ne bo prebralo več ljudi oz. volilcev.

 8. Malo več poznavanja politike od 1991 ne bi škodilo. Prav financni minister Nsi Bajuk in Jansa sta odgnala Belgijsko banki, da NLB ni bila prodana pred vsemi dokapitalizacijami. Bajuk je razlagal pravljično zgodbo o kupcu ki naj prinese denar, država pa bi z 25 % in 1 delnico se vedno imela pomembno vlogo. Takih kupcev ni, kdor kupil hoce odlocat v celoti, ne le dati denar in pustiti odločanje Slovenski vlafi. To je komunistično razmišljanje brez osnove.

 9. Pečarjeva zelo spretno navija v korist Janše kot predsednika vlade. Sobotna priloga Dela je 16.6.2018 objavila tekst Spomenke Hribar, v katerem ta navaja več zelo prepričljivih argumentov v korist ocene, da bi bilo za Slovenijo slabo, če bi Janša še tretjič postal predsednik vlade. Katera od obeh gospa ima prav, obe za gotovo ne? Če bi obe svoje argumente neposredno soočili, bi se dovolj nedvoumno pokazalo, katera od obeh bralce bolj nateguje. Žal tega ne bomo izvedeli, ker do soočenja ne bo prišlo, saj Pečarjeva nanj za gotovo ne bi pristala. Sama že ve, zakaj ne.

  • Razmerje Pečarjeva – Hribarjeva je analogno razmerju Janša – Kučan. Janša je Kučana velikokrat izzval na javni dvoboj, vendar se je slednji vsakokrat čisto po komunistično potuhnil. Podobno je s Pečarjevo in Hribarjevo. Pečarjeva bi bila takoj za javno soočenje, Hribarjeva pa nikoli. Ne vem, od kod ti takšne bumbarske domneve, Cet? Si novi udbovski provokator na Časniku?

  • Cet,
   gospa Pečar nič ne navija, samo dejstva je nanizala.
   V bistvu ji ne morete v ničemer oporekati, torej ima prav ona.

   Spomenkino mnenje zanima samo še ostarele in okorele komuniste, pa še teh ne preveč. Niti levičarskega podmladka ne briga, kaj piše Spomenka.

   Priporočam, da si jo nesete domov in denete na nočno omarico, da vam bo pravljice pripovedovala, če jih tako radi poslušate 😁

  • Cet: “… Katera od obeh gospa ima prav, obe za gotovo ne?”
   ================
   Spomenka se je v tistem komentarju brutalno zlagala glede izjave Klemena Jakliča o Janši, ki mu jo je časovno pripisala v obdobje takoj po njegovi postavitvi za ustavnega sodnika. Izjavo pa je podal mnogo prej, v času ko je JJ odšel na prestajanje kazni na Dob in je sodila v takraten kontekst.

   • Spomenka se ni zlagala, pač pa se je zmotila in se je za to zmoto tudi javno upravičila. Sicer pa zaradi te zmote Jakličeva izjava o Janši ni nič manj nenavadna, da ne rečem kaj drugega.

    • To ni bila zmota pač pa laž, ker bi se lahko zelo lahko prepričala o pravem datumu izjave, ki je bila podana ob točno določenem času s točno določenim namenom.

     Cet: “Pečarjeva zelo spretno navija v korist Janše …”
     =================
     seveda pa nič o tem v čem je ta spretnost, kakšna je ta korist .… Lahko bi napisal navodila za oblikovanje stavkov za levičarje. Vsi govorijo po enakem vzorcu! Psihologi bi rekli da so idioti.
     Odgovori

    • Lažeš CET, Spomenača se je zlagala, pa se je pod grožnjo s tožbo raje opravičila in si lažnivo izmislila, da jo je časopis Mladina zavedel.

     Seveda ne bo šla tožiti časopisa Mladine.

  • … več zelo prepričljivih…
   ==========
   seveda pa nič o tem v čem so prepričljivi, kakšni so ti argumenti… Lahko bi napisal navodila za oblikovanje stavkov za levičarje. Vsi govorijo po enakem vzorcu! Psihologi bi rekli da so idioti.

  • Cet, seveda ne bo pristala.
   Sam sicer ne bom trdil, da mi je Hribarjeva simpatična (ker mi ni), ampak pri svojih ocenah Janše je kar točna. in tu ji moram dati veliko priznanje.

   • Sorosev Aco Pečan, jasno je, da ti je všeč vse, kar pravi čez Janšo in normalno desnico.

  • Spomenača nima prav, Pečarjeva pa ima. In ni res, da Pečarjeva ne bi pristala, Spomenača ne bi, ker bi jo hitro dobili na laži.

 10. Antijanšizem je zgleden primer slovenskega kretenizma. In kaj drugega lahko rečemo za prvake strank, ki ta kretenizem zagovarjajo? To velja tudi za Ljudmilo Novak. Pa se nisem mislil, da lahko tako nizko pade. Če so cerarjanci izključili Brgleza, bi isto morala narediti tudi NSI. Sicer bo na skorajšnjih ponovnih (ali predčasnih) volitvah spet izpadla iz parlamenta. Žal.

  • Zamerljiva Ljudmila ne zmore narediti koraka naprej in še naprej škodi sebi, svoji stranki in državi. Kaj bodo v stranki naredili z njo, je njihova stvar. Vsekakor zamerljivost, ki ji ni konca, ni značilnost uspešnega politika, še manj pa politika krščansko demokratske usmeritve, ki spoštuje zapovedi Svetega pisma in poizkuša po njih živeti.

   • “Kaj bodo v stranki naredili z njo, je njihova stvar. ”
    TOOOOOOOOOOOO! BRAAAAAAAVVVOOOOOOOOOOOOOOOOOO!

    “Vsekakor zamerljivost, ki ji ni konca, ni značilnost uspešnega politika”
    ŠE BOLJE!

    Si lahko domišljam, da imam tudi jaz kaj pri tej miselnosti, gospod Tine? No, četudi nimam, kako bova pa to sporočilo spravila do Janeza? 😮

    • AlFe,
     spet ste površno brali, Tinetov stavek je precej daljši: “…Vsekakor zamerljivost, ki ji ni konca, ni značilnost uspešnega politika, še manj pa politika krščansko demokratske usmeritve, ki spoštuje zapovedi Svetega pisma in poizkuša po njih živeti.”

     Ljudmila Novak se izrecno izdaja za demokrata krščanske usmeritve, njena osebna zamerljivost pa kaže, da ne zmore odpuščati. Da v politiko vlači svoje osebne zamere, je pa dvakrat narobe.

     Menim, da je Ljudmila Novak pod močnim ideološkim vplivom Janeza Pogorelca, zanj itak vemo, kakšno izključevalno politično agendo fura.

     Mislim, da se bo moral Tonin prav kmalu izjasniti, ali se strankina temeljna linija pokriva s Šarčevo, Pogorelčevo in Ljudmilino.
     Da bodo volivci N.Si naslednjič vedeli, ali volijo desnosredinsko stranko, ki misli resno, ali pa volijo stranko, ki se obrača, kot piha levičarski veter.

     Volivci N.Si so zdaj upravičeno zmedeni, saj je to, kar govori Ljudmila Novak, popolnoma v nasprotju z dejstvi. Izrazito politiko delitev vodijo slovenski levičarji že skoraj 30 let, ne pa Janez Janša in SDS. Spomnimo se, kaj smo od levičarjev, s Šarcem in Židanom na čelu, poslušali celo volilno kampanjo.

    • Gopod AlFe, vaše mišljenje me spominja na neko znanko, ki je v trgovini kradla. Ko so jo pri tem zalotili, se je izgovarjala, da ker vsi kradejo, krade tudi ona.

     Seveda gre za slab izgovor: prvič, ni res, da vsi kradejo in drugič, njena kraja zato ni nič manjši prekršek, če morda še kdo drug krade.

     Sicer pa od JJ še nisem slišal, da bi nenehno, prav ob vsaki priliki zatrjeval, da z določeno stranko ne bo sodeloval, če ne bodo spremenili svojega vodstva. Tako nadut pa tudi Janez ni.

   • Če že pišete o zamerljivosti, bi morali najprej v zvezi s tem izpostaviti Janeza Janšo, ki je bistveno bolj zamerljiv kot Ljudmila Novak.
    A to, kar govori Ljudmila, ni zgolj njeno osebno mnenje, to je sprejeto stališče Izvršilnega odbora NSi, ki ni bilo preklicano in je še vedno v veljavi. Preseneča me sicer potrpežljivost Mateja Tonina, ki je uspel iti čez vse nizke udarce, ki jih je dobil od SDS, a bo moral najprej doseči spremembo stališča vodstvenih organov svoje stranke.

    • Aco,
     ne vem, v čigavem imenu tukaj anonimno pisarite, a če bi to počeli v imenu vrha stranke N.Si (kar sicer dvomim) in če bi držalo, kar ste pravkar zapisali, da je Ljudmilino stališče identično kot stališče, sprejeto v izvršilnem odboru stranke N.Si, bi to pomenilo, da si je ta stranka privoščila prevaro velikega števila svojih članov in še večjega števila volivcev, ki so za stranko glasovali na zadnjih volitvah in menijo drugače kot Ljudmila Novak.

     Potemtakem bi bili v N.Si, po demokratičnih merilih, slabši od Šarca, ki je svoje politično ignorantstvo volivcem vsaj napovedal!

    • Aco, ja zelo “res” je, kar praviš To, da ti tri desetletja podtikajo lažne afere in te dvakrat brez krivde spravijo v zapor, seveda ni razlog za zamero. Razlog za zamero je, če se Janša brani in koga užali. Ma jaz ne vem, kaj se tebi in takšnim kot ti dogaja v glavi???

    • Aco Pečan je en zagrizen komunajzer, ki se prodaja kot kristjan. Samo poglej si njegov profil na facebooku.

     Je tudi velik lažnivec. Točno tako je, kot pravi Vanja. Če je uradno stališče stranke tako, kot trobi Aco, je Tonin nategnil volivce – prepričan sem, da večino.

 11. Draga Vanja, ne izgubljajte časa za odgovore Acotu.
  Potrebujemo ideje in način, kako bi se obrnili direktno na g. Novakovo. Potrebujemo izvedeti, v čem vidi prednosti objave, da ne bo podprla g. Janše.
  Iščemo tisto utemeljitev, ki pomeni prednost za Slovenijo in za razplet povolilne situacije.

  • Veronika,
   Ljudmila Novak goji svoje užaljeno stališče že dlje časa.

   Kot kaže, je zanjo nadvse pomembno, da s svojim sporočilom doseže predvsem slovensko levičarsko javnost. Zato je pred časom privolila v intervju v levičarski Mladini, ki najraje objavlja Janši nenaklonjene tekste, Ljudmila pa je k temu prispevala zajeten delež s svojimi primerjavami Janše z živaljo.
   Tokrat je akcijo ponovila ter svoje stališče zopet javno izpostavila ob sestavljanju levičarske vlade, ko so vse levičarske oči uprte v N.Si.

   Očitno Ljudmili Novak godijo hvale in aplavzi levičarske javnosti, ki nikoli ne voli in nikoli ne bo volila stranke N.Si.

   Bomo videli, kako bodo volivci reagirali na njene akcije.
   Kot kandidatka za predsednico države se je precej slabo odrezala, čeprav je njen somišljenik Pogorelec stalno razglašal, da gre za najboljšo možno kandidatko.
   Bomo videli, kako se ji bo njegovo politično mentorstvo obrestovalo tokrat.

  • Veronika,

   spodaj lahko vidite, kdo se npr. silno navdušuje nad Ljudmilino potezo.

   Mar menite, da je ali da bo tale članica stranke SD kdaj glasovala za stranko N.Si?

   mobile.twitter.com/DominikaSvarc/status/1015332175317782528

   Ali pa ta gospod, ki čestita Ljudmili, stalno pa retvita levičarje Židana, Šoltesa, Kamala,… je ta ali bo ta kdaj glasoval za stranko N.Si?

   mobile.twitter.com/JurePoglajen

  • Ljudmila je imela več priložnosti jasno povedati, kaj ji je naredil Janša, da ga tako sovraži.

   Pa ni nič od nje.

 12. Napake g. Novak sem spremljala (razen živali). A tokrat si želim odgovor, tako kot sem povedala: Katero prednost je (s svojo obljubo, da ne bo sodelovala z JJ) ponudila Sloveniji in možni varianti imenovanja vlade? Če bo prednost svoje odločitve obelodanila, bo rešila svoj ugled in prihodnost stranke. V nasprotnem primeru bo treba ustanoviti novo sredinsko stranko. Le da brez lustracije tokrat ne bo šlo.

  • Za sprevrženi del Slovenije je največja prednost, ki jo lahko narediš za Slovenijo, da ne sodeluješ z Janšo. O tem so se lahko pred volitvami in po njih prepričali tudi največji politični butci. Zmanipulirani del Slovenije takšne informacije kupujejo kot tople žemlje. Imam slab občutek, da se dva pola v Sloveniji ne bosta mogla izogniti fizičnemu spopadu. Norost kulturnih marksistov, ki za svoje mračne cilje brez milosti pumpa narod, je presegla vse razumne meje. In v tej nerazumljivi svinjariji gladko sodeluje Ljudmila (in njej podobni).

   • Ljudmilo bi rad samo to vprašal: ali gre v njeni politični karieri za tipično babje zamere ali za Slovenijo? To je neodpustljivo, da zaradi prčkarij jemlješ za talca celotno Slovenijo! V NSi bi morali po tej njeni izjavi, za katero je natančno vedela kakšen učinek bo imela, razmisliti o njenem članstvu. Ali pa se naj izjasnijo, da jo podpirajo. To ne bo samo nož v hrbet Janše, ampak tudi umor lastne stranke.

  • Veronika,

   Mladina je 14. februarja 2014 objavila pogovor z Ĺjudmilo Novak, iz katerega kar seva maščevalnost. Njene neargumentirane izjave vrstijo skozi cel intervju.

   V nekem trenutku je na novinarjevo manipulativno vprašanje, ali se Janša nahaja v svojem avtoritarnem obdobju, odgovorila, da pred volitvami nekateri ne izbirajo sredstev za doseganje ciljev in da ranjena žival grize na vse strani.

   Tako je odgovorila na čisto konkretno vprašanje o Janši. Njen odgovor se je torej nedvomno nanašal na Janšo, obenem pa teh navidezno posplošenih izjav, Ljudmila ni podkrepila niti z enim samim dejanskim argumentom, ki bi opisoval, katera naj bi bila ta sredstva, ki naj bi jih Janša ne izbiral ter koga in na kakšen način naj bi Janša “zgrizel” kot “ranjena žival”.

   S tem intervjujem je Ljudmila levičarjem odvrgla cel kup brezvsebinskih kosti za nadaljnje glodanje na račun Janše in stranke SDS.
   Zares bedno.

   https://www.mladina.si/153892/ljudmila-novak/

  • Veronika,

   kot ste že samo opazili, niti ob tokratnem svojem javnem izjavljanju Ljudmila ni navedla nobenega argumenta, ki bi stvarno podrepil njeno odločitev.

   Ali se vam zdi, da od političarke, ki otresa neargumentirane izjave, lahko pričakujete odgovor o rešitvi stvarnih problemov?

 13. Meni se ne zdi s stališčem Ljudmile Novak čisto nič narobe. Razumel sem ga kot, da po njenem mnenju Janez Janša ni primeren kandidat za predsednika vlade in zakaj ni za to, da gre NSi v koalicijo s SDS.

   • Prednosti glede česa?
    To je njeno stališče. In ona za njim stoji. Pa tudi ni nič novega.
    Saj ni situacija, da ima SDS sestavljeno koalicijo s 46 poslanci, in zdaj si je Ljudmila čez noč premislila, da bi se glede tega kdo lahko upravičeno razburjal.

    • Satirr,
     res, situacija sploh ni taka, da bi Janša imel sestavljeno koalicijo, ki bi jo Ljudmila rušila. In tudi Janše predsednik Pahor še ni imenoval za mandatarja, da bi mu Ljudmila lahko odrekla svojo podporo.

     Čému torej koristi njena politična akcija? Si je gospa morda zaželela malce nekdanje pozornosti medijev?

     Tudi ob sprejemanju zadnjega zakona o arhivih vladna koalicija ni potrebovala glasov N.Si poslancev, pa so jih ti kljub temu verno prispevali, da je lahko Ljudmila nato v Mladini zatrjevala, kako prav so storili.
     Najbrž v N.Si menijo, da si s plahutanjem malo levo, malo desno pridobivajo točke nekje v sredini.
     Zna pa se zgoditi, da bodo ostali praznih rok.

     • Bom odgovoril kar tukaj na obe repliki.
      Zakaj se je oglasila? Ne vem. Saj se vsi nekaj oglašajo. Mogoče je hotela poudariti, da ni spremenila svojega stališča glede Janše. Sploh nisem dal njeni izjavi neke posebne teže.
      Glede zakona o arhivih. Če me spomin ne vara, je NSi napovedala podporo zakonu preden je SDS šla v referendum. In si niso premislili. Po mojem mnenju so v SDS takrat čisto brez potrebe udarili po NSi z vsemi topovi. Krivica boli, tudi po štirih letih. In sam na to ne gledam kot na zamero, temveč kot odnos SDS do NSi.
      Tako, da se ne strinjam z vami, da se obračajo malce leve, malce desno in pridobivajo na sredini. Meni se zdijo, kar na desni.

      Neizpodbitnimi argumenti. Vrednostne sodbe. Hm, ja, da Janša ni primeren za predsednika vlade je njena vrednostna sodba. Saj v primeru, da bi prišlo do glasovanja o Janši kot predsedniku vlade, bi morala ovrednoti, ali se ji zdi primeren za ta položaj. Ne vem kakšne neizpodbitne argumente bi morala navajati, saj se ne zagovarja pred svetim Petrom, da bi ji odprl vrata.
      Meni se je zdelo dovolj argumentirano. Ne bom pa še enkrat gledal izjave, da bi navajal. Tako ali tako se ne bova strinjala. In to je čisto vredu.

     • Kot neizpodbitne argumente imam v mislih dejstva oz. stvarne dogodke, ki bi opisali to, kar Ljudmila Novak pripoveduje, da naj bi Janša počel.

      Obtožila ga je, da uničuje koalicijske partnerice, niti z besedico pa ni namignila, na kakšen način naj bi to počel, katera so tista dejanja, s katerimi naj bi partnerice uničeval, oziroma katere posledice naj bi dokazovale, da je Janša uničil N.Si, SLS, Desus in Listo Gregorja Viranta – to so, če se ne motim, vse koalicijske partnerice, kar jih je SDS kdajkoli imela.

      Izpad iz parlamenta ali upad števila volivcev teh strank še ne dokazuje, da je tega kriv Janša!

      Mislim, da je res čudaško s strani Ljudmile Novak, da se pretvarja, kot bi drugih negativnih okoliščin, ki so na različne načine vplivale na volilne izplene strank, sploh ne bilo.

      Tik pred volitvami leta 2008, preden je N.Si izpadla iz parlamenta, je del sodstva sproduciral politično motiviran proces Patria. Ta naj bi negativno vplival predvsem na volilni izplen stranke SDS.

      Po mojem prepričanju je bil takratni izpad stranke N.Si iz parlamenta kolateralna škoda procesa Patria in sicer zato, ker sta takrat obe koalicijski partnerici izgubili precej volivcev.

      Virant je bil čisto sam kriv za izpad iz parlamenta in razpad svoje stranke. Kot liberalec je bil je popolnoma neverodostojen, saj je kljub visokim honorarjem, ki jih je prejemal za pogodbeno delo, poskrbel, da je hkrati iz državne malhe prejemal nadomestilo za brezposelnost.

      https://www.google.si/amp/s/zurnal24.si/amp/slovenija/brezposelni-virant-zasluzil-pet-povprecnih-plac-140056

      SLS so ošibili predvsem boji in prepiri znotraj stranke, očitno pa članstvo tudi ni znalo izbrati dovolj karizmatičnega predsednika, ki bi stranko dobro predstavljal v javnosti. Vsemu naštetemu precej logično sledijo izpadi stranke iz parlamenta.

      Za Desus in Karla pa ne bi izgubljali besed…

     • Legitimno mnenje, ampak sam se ne strinjam v celoti z vami. Menim, da SDS deluje po principu, ali si z nami in se nam podrediš, ali si pa proti nam in nam je vse dovoljeno.

      Po mojem mnenju je NSi leta 2008 izpadla predvsem po svoji krivdi. Sploh ni bilo nobene razlike med SDS in NSi. NSi se je, tudi takrat, ko je menila drugače, vedno podredila SDS. Delovali so kot nakakšen cerkveni satelit SDS-a. Ob tem, pa se je SDS premaknila bližje Cerkvi in za NSi ni ostalo kaj veliko prostora. Ob vsej gospodarski rasti, večina prebivalstva ni nič boljše živela, naraščale so socialne razlike, gospodarstvo se je pregrevalo in vsi (razen Janše in Bajuka, ki mu je verjetno prikimal) smo se zavedali, da bomo posledice finančne krize iz ZDA občutili tudi mi. Ob tem je NSi tudi vodila finančno ministrstvo. Pa tudi afera Patrija je povzročila, da so se bolj desno usmerjeni volivci čvrsto postavili za SDS.

      Potem je NSi, pod vodstvom Ljudmile Novak, delala, delala in delala in se uspela vrniti v parlament. Spet so šli v vlado s SDS, ki pa je bila katastrofa. Vsi koalicijski partnerji so Janši pobegnili iz vlade, razen NSi. Pa še pri njih je bilo zaznati nezadovoljstvo, da se Janša ni umaknil in prepustil mandatarstvo nekomu drugemu in tako bi vlada mogoče obstala. Ampak NSi je kljub vsemu bila najboljši možni partner SDS. Četudi v svojo škodo.

      In še se je v prvi Janševi vladi zdelo, da koalicija deluje navzven bolj ali manj enotno, se je pri drugi videlo, da se SDS zavez ne drži in postavlja koalicijske partnerje v nemogoč položaj.

      Tako sem vsaj jaz videl. Ljudmila Novak pa seveda bolje ve kakšni so bili odnosi znotraj obeh vlad. In ji tudi bolj verjamem, kot pa SDS.

     • Vanja, dober odgovor, na katerega pa ne boš dobila odgovora.

      Satirr, ti pa pišeš čisto običajne levičarske floskule.

      Od gospodarske rasti takrat smo imeli več kot pa danes od te pod Cerarjem. Tudi socialne razlike niso naraščale, čeprav bi bilo to dobro, ampak so padale – po Giniju smo postali še bolj egalitarni.

      Gospodarstvo se je pregrevalo, kot se pregreva sedaj, oziroma je sedanje stanje bližje definiciji pregrevanja.

      Ni bil Janša tisti, ki je trdil, da ne bomo čutili krize, ampak Mencinger, ki je rekel, da nas bo obšlo. Janša je rekel, da krize ni, takrat, ko je v Sloveniji res še ni bilo.

      Janševa vlada leta 2012 je bila dobra vlada, le mediji so jo histerično napadali in zlorabljali krizo za še večje napade nanjo.

      V resnici je Virant prehitro nekaj bleknil, potem se je pa vse sesulo. Če bi malo počakal, bi vlada obstala in bi nadaljevali z delom in razbitjem globoke države.

      Ne vem, kje si ti videl, da SDS zavez ni držala. SDS se je držala, še najbolj problematični sta bili SLS in Desus – kot običajno. Ne vem pa, v kaj je SDS silila koalicijske partnerje.

      Ljudmili lahko slepo verjameš, ampak pri obtožbah ni bila nič konkretna.

      Podobno kot ti – omenjaš neko katastrofo leta 2012, pa je bila to edina vlada, ki je dobro zastavila ukrepe – Bratuškova pa je bila prisiljena to nadaljevati, čeprav je najprej hotela vse skupaj sesuti.

    • Menim, da se mnogi preveč ukvarjate z medstrankarskimi odnosi, premalo pa težavami, ki Slovenijo vlečejo navzdol. V kontekstu reševanja teh težav je vse videti povsem drugače. Če bi bile pomladne stranke, vključno z NSi-jem osredotočene na to, bi bili njihovi medsebojni odnosi drugačni in tudi volilni izidi bi bili drugačni.

     Stranke, ki so jim težave naše države in družbe v drugem planu, v prvem planu pa urejenost drugih strank, bodo vedno marginalne. Zato NSi je tam, kjer je. To pač volivci vidijo in občutijo. Moč strank se pokaže na volitvah. Volivci, vsaj tisti z neopranimi možgani, nagrajujejo stranke, ki naj bi reševale njihove težave, ne pa druge domnevne nepomembnosti.

     Večjo težavo kot medstrankarski odnosi pri nas predstavlja usihanje demokratičnosti. Ko se predvolilno obdobje ne izkoristi za soočenje programov in kadrov, temveč za tekmovanje kdo bolj sovraži in je bolj nestrpen do nekoga, ki jih po sposobnostih prekaša, je znak za alarm. To je dno dna slovenskega neperspektivnega močvirja. Dokler bo tako, bomo zaostajali, sposobni pa se bodo uveljavljali v drugih državah in njim prinašali koristi.

  • Satirr,

   svoje izjave je Ljudmila Novak podkrepila s čim?
   Morebiti s tem, da ji ni všeč frizura gospoda Janše?

   Ali je Ljudmila morda povedala kaj konkretnega, s čimer bi podkrepila svoje vrednostne sodbe in svoje subjektivno mnenje o Janši?

   Najmanj to je narobe z njenimi izjavami – da niso podkrepljene z neizpodbitnimi argumenti. Enako kot tudi izjave levičarjev o Janši niso podprte z neizpodbitnimi argumenti.
   Vsi skupaj so ena sama valilnica “pobožnih” želja, da bi Janša končno že v resnici postal to, kar mu oni pripisujejo, da bi moral biti.

   Politiki pa taki…

  • Če bi Ljudmila kaj argumentirala, bi šlo, tako pa nič ne argumentira.

   In ne gre le za sestavljanje koalicije, ampak tudi za ugled stranke NSi in mogoče malo daljšo prihodnost.

 14. A ni sedaj predsednik stranke Tonin, ki pravi da se stranka pogovarja – usklajuje z vsemi in da NSi ne izloča nikogar ?
  Če stranka navzven deluje shizofreno.

  • Ali je govorila v imenu stranke ali v svojem imenu? In kolikor drugače razumem situacijo, se stranka pogovarja in usklajuje z vsemi. Razen z Levico.

  • Itak, da stranka deluje čudno, če eni pravijo tako, drugi pa čisto drugače.

   Ne od Ljudmile, ne od Pogorelca, ne od njunih somišljenikov ni bilo konkretnih argumentov in konkretnih odgovorov na vprašanja. So pa veselo odgovarjali – in to še počnejo na vse, s čimer te lahko obtožijo janšizma in podobnega.

   Tudi pri meni je bilo očitno, čeprav jim nisem dal kaj dosti priložnosti, da so samo čakali, kdaj lahko napadejo.

 15. Zanimivo, kako se je naenkrat pojavilo tako veliko antijanšističnih “desničarjev”, ki jih prej ni bilo.

  Očitno se dogaja velik pritisk iz leve in dobre ponudbe za nekatere v vrhu NSi – kot je Pogorelec in podobno.

   • Prava sredina mora bit sposobna za povezovanje v levo in v desno.
    Sicer počakajmo. A kot vse kaže ima obstoječa sposobnost le za levo.

    • Gospa Amelie,
     večina strank ni tako demokratična, kot je SDS. V večini strank je vedno vsaj vsaki deseti drugačnega mnenja kot vodja. In tudi glasuje drugače, po svoji vesti. Zblojeno, kajne?

     • Saj v SDS je tudi tako. Samo pretiravanje je pa nekaj drugega. Pri NSi res ne veš, pri čem si. Tonin zagovarja dogovarjanje z vsemi, en del stranke pa popolno nasprotje.

 16. Ne razumem kam vi s tem merite ?!
  Namigujete da je SDS znotraj sebe nedemokraticna? To kar ji očita tudi Novakova?
  Nisem članica te stranke, zato težko to komentiram.

 17. Če bi vsaj vsak deseti delegat glasoval po svoji vesti, bi Slovenija ostala in tudi naprej bila najboljša med postkomunističnimi državami.
  Nekaj ne štima, AlFe.

 18. Imate prav, AlFe, a govorimo o vsakem desetem, ki naj bi po Vašem mnenju že zdaj glasoval po svoji vesti in ne v skladu z navodili! V enem primeru bi to lahko pomenilo, da bi se del njih spomnil načel zdrave pameti in združil v učinkovito skupino. S tem bi se poslanci izognili sramoti, kajti ta v tem trenutku že kaže svoje zobe.

Comments are closed.