Razstava Expo 2010 zaprla svoja vrata

0

»Boljše mesto, boljše življenje« je bil osnovni moto svetovne razstave EXPO 2010 v Šanghaju, ki so jo zaprli konec oktobra.

Danes v mestih živi že več kot polovica svetovne populacije. Prvič v zgodovini človeštva v njih živi več ljudi kakor na podeželju. Tako je svet na prelomu tisočletja stopil v urbano dobo. Po pričakovanjih glede na trenutna gibanja bo v mestih do leta 2050 živelo že 70 odstotkov vseh ljudi.

Tudi v Sloveniji večina ljudi živi v mestih in naseljih. Za Slovenijo je značilna policentrična struktura urbanega omrežja, ki ga sestavljajo večinoma manjša mesta. Njihova posebnost je, da so mesta prostorsko prepletena s podeželskim prostorom, kar iz vidika kakovosti življenja predstavlja pomembno prednost. Ministrstvo za okolje in prostor vzpodbuja pogovore, kako z načrtovanjem mest in naselij prispevati h kakovosti in varnosti življenja. To je še posebno pomembno, ker so v lokalnih skupnostih odgovorni za oblikovanje novih občinskih prostorskih načrtov (OPN), s katerimi v občinah postavljajo temelje prihodnjega razvoja mest in naselij glede na razvojne potrebe in varstvene zahteve sedanjega časa.

Foto: Expo Šanghaj