Strokovna skupina s projektom dvotirne železnice vabi ministra v argumentiran dialog

24

Strokovna skupina ugotavlja dne 02.04.2017, da je Vlada ravnala pri vodenju in pripravi projekta za železniško povezavo (Drugi tir projekt 20 km – vladni projekt) med Koprom in Divačo popolnoma nepregledno, v škodo Republiki Sloveniji in v nasprotju z veljavnimi predpisi o pripravi javnih investicij in odločanju o njih, kar omogoča poleg kršitev predpisov in neustreznega odločanja tudi koruptivna ravnanja vpletenih.

 

Ugotavljamo, da je tako neurejeno stanje za izvajanje in pripravo investicije predvsem v naslednjem:

1. Vlada predlaga sprejem zakona o financiranju drugega tira, ki je inženirsko nedodelan in zato premalo opredeljen zato trdimo, da je vrednost investicije nedoločena. Predvideni viri financiranja v času življenjske dobe bremenijo pretežno slovenske davkoplačevalce, koristi pa imajo sosednje, zaledne države.

2. Predlog zakona ne opredeljuje ciljev in bodočih kapacitet, ki naj bi bili doseženi s projektom. Rok izgradnje ni določen, ker ne odgovarja na vprašanje o letu dograditve dvotirne povezave Koper-Divača, niti ne pove, kaj bo z obstoječim tirom ter predvsem ne določa vrednosti končne rešitve in kdo bo financiral celoto povečanja kapacitet 5. koridorja.

3. Predloženi projekt je tehnično, logistično in časovno glede bodočih kapacitet nedodelan, pomanjkljiv v detajlih, zato je vsakršno ocenjevanje vrednosti nestrokovno in zato za javnost nepregledno. Amatersko »zmanjševanje« strokovno določene investicijske vrednosti na podlagi nedodelanih projektov, pa je samo dokaz več, da se javnost zavaja z namenom sprejemanja škodljivih odločitev.

4. Predloženi vladni projekt Drugi tir projekt 20 km je časovno popolnoma v neskladju z rastjo prometa v Luki Koper. Projekt sploh ne zagotavlja povečanih transportnih kapacitet 5.koridorja, kakor bi pričakovali pri strateškem načrtovanju.

 

Nadaljnje ugotavljamo, da je potrebno za razvoj logističnih poti med Koprom, Budimpešto, Gradcem in drugim srednjeevropskim prostorom upoštevati naslednje elemente:

1. Najhitreje zgraditi, v nekaj letih, povečanje kapacitet železniškega transporta med Luko Koper ter logističnimi centri, kot končnimi koristniki v 5.koridorju.

2. Čim ceneje, skladno s standardi in osnovnimi naravovarstvenimi smernicami zgraditi ustrezno infrastrukturo tako, da ne bomo po nepotrebnem izgubljali konkurenčnosti z dodatnimi stroški pri prevoznikih in da ne bomo po nepotrebnem obremenjevali slovenskih davkoplačevalcev.

3. Ekonomsko upravičene investicije moramo izvajati tako, da ne bomo delali nepotrebne škode v okolju, naravi in predvsem da bomo povečali kakovost življenja ljudi, živali in vegetacije ob obstoječi progi.

 

Projekt Drugi tir projekt 20 km (vladni projekt) bo pustil v slovenskem prostoru globoke in nepopravljive posledice, ker se ne upošteva:

1. pripomb okoljevarstvenikov, zato neupravičeno povečuje obremenjenost okolja,

2. ker ne omogoča primernih kapacitet železniškega prevoza na 5. koridorju,

3. ker brez dodatnih investicij ne zagotavlja pogojev po Ten-T dogovora vlad v EU,

4. ker nima pripravljene ustrezne dokumentacije, kakovostnih predračunov, popisa del in programov dela, kar bi edino omogočilo oddajo dela po zakonitih postopkih in gospodarno ter nekoruptivno izvajanje,

5. ker močno posega v geološke prelomnice in v vodne sisteme ter krajinski park t.i. Kraškega robu z izjemno obsežnim novim posegom.

 

Zaradi tega, ker smo v času usodnih odločitev pomembnih za nadaljnji razvoj predlagamo, da se preveri vse predlagane inženirske rešitve poteka trase in načine izvedbe, ki bi zagotovile povečanje kapacitet železniške povezave med Koprom in Divačo, pospešilo sam čas realizacije, zagotovilo čim manjši vpliv na okolje ter ne nazadnje, dodatno  finančno obremenilo druge razvojne možnosti države.

Vprašanje projekta Drugi tir je za vse Slovence pomembno, ker to ni vprašanje ene vlade ali enega ministra. Razlika med predlogi in vladnim projektom je v tem, da se odločamo ali zgraditi v treh letih dvotirno progo za 800 milijonov namesto v petnajstih letih za 2.500 milijonov (vladni projekt Drugi tir projekt 20 km) ter sočasno pri vladnem projektu zmanjšati kakovost življenja ter povečati požarno nevarnost vsem prebivalcem ob progi. Trditev, da se je predloženi projekt delal 21 let je neresnična, ker izvedeni dokumenti dokazujejo idejne rešitve in študije od leta 2004 naprej.

Trdimo, da je za tako velik projekt sodelovanje vseh strok nujno, ravno tako izdelava glavnih projektov za različne variante in šele nato po gospodarnih kriterijih lahko pridemo do razumne odločitve.

Vladni projekt Koper-Divača je sporen tudi zato, ker je nima ustreznih dokumentov po ZGO, zato

predlagamo, da se na stroške investitorja, to je države, izdelajo glavni projekti za izvedbo za obe varianti: s tuneli 20,4 km oz. 59 km železniške proge po predlogu vlade in s tunelom 4 km po predlogu strokovne skupine. Z obema projektoma naj se odpre javni natečaj za izvajalca del in tisti, ki bo dosegal najboljšo oceno po vnaprej določenih kriterijih bo dobil izvedbo (na ključ).

Resni in gospodarni kriteriji primerni za končno odločitev o izvedbi projekta, so lahko naslednji:

 • maksimalna gospodarska učinkovitost projekta
 • ob minimalnih stroških obratovanja
 • najkrajši rok izgradnje
 • spoštovanje okoljevarstvenih predpisov in
 • zagotavljanje povečane kakovosti življenja prebivalcev ob progi.

Izdelava dokumentacije za dve do tri variante je lahko hitra – za eno trdi vlada, da jo že ima, druge se lahko pripravijo v nekaj mesecih (ob združevanju naših projektantskih zmogljivosti).

Vlada pa se mora zavezati, da bo pospešila zbiranje soglasij, saj ima za pospeševanje že osvojeno znanje in sposobnost.

Vabimo vse, ki kaj znajo in imajo dokazljivo znanje ter sposobnost, naj predložijo realne rešitve, ki temeljijo na poznavanju vseh strokovnih področij, potrebnih za tak projekt!

Vse institucije, slovensko javnost in medije pa pozivamo, da uveljavijo principe sodelovanja in druge razvojne modele, ki zagotavljajo zmožnost javnega delovanja in predstavljanja znanja slovenski javnosti.

Posebej vabimo ministra in njegove strokovnjake, da se pogovorimo z resničnimi argumenti v strokovnih krogih. Vlada lahko doda zunanje svetovalce iz kabineta predsednika. Prav tako vabimo vse pripravljalce investicije, da pred javnostjo povedo ali imajo v predračunih en tir ali dva in če sta dva, kje potekata in kakšna je prava vrednost ter predvsem kakšni so obratovalni stroški investicije.

Posebej apeliramo na poslance, da se pred odločanjem o zakonu skrbno seznanijo z možnostmi in s posledicami. Neodgovorno se je o takih vprašanjih odločati pod pritiski in po vsiljenih hitrih postopkih ter parcialno, kot je to predlagano v predlogu zakona.

Menimo, da se mora pri javnih projektih za sredstva davkoplačevalcev zagotoviti verificirane razprave in predvsem javnost dela zato, da končno začnemo zagotavljati tudi za javne investicije gospodarnost po zgoraj naštetih kriterijih.

Za strokovno skupino prof. dr. Jože Duhovnik

s strokovnjaki:

strojništvo:                             prof.dr. Jože Hlebanja, dr.Julij Bertoncelj, prof. dr.Franc Kosel

tehniška fizika:                     prof. dr. Janez Možina

elektro in energetika:        prof.dr. Ferdinand Gubina, prof. dr. Peter Novak

gradbeništvo:                        Danijel Magajne, univ. dipl.ing.gradb., Peter Černigoj, univ.dipl.ing.grad., prof.dr. Andrej Umek

montanistika:                       prof.dr. Jakob Likar

naravovarstvo:                     prof.dr. Dušan Plut, dr.Anton Komat

arhitektura:                           prof. Janez Koželj, Andrej Čufer univ.dipl.ing.arch.

pravna zaščita:                     prof.dr. Bojan Pretnar

24 KOMENTARJI

 1. To je to!

  Ko bi do vsak pomembne odločitve za slovensko državo in njene državljane pristopali tako, ne bi doživljali oblastne fiaske na različnih področjih.

  le na takšen način se uveljavlja stroka v očeh javnosti in gardi zaupanje do nje, do strokovnjakov.

 2. Argumentirana stroka se naj prebudi v drugih akutnih primerih:

  – pravosodje
  – zdravstvo
  – sociala
  – mediji
  – izobraževanje
  – slovenska kulturna dediščina in identiteta
  – učinkovita uprava…

  Strokovnjaki, prebudite se in storite to, kar se od vas pričakuje za slovensko skupno dobro, ki je hkrati tudi vaše posamično dobro!

 3. Prav tako ni strokovnjak tisti, ki nima hrbtenice, da bi zagovarjal to, kar mu narekuje argumentirana stroka.

  • Od ljudi, ki so že celo življenje strokovnjaki na plačilni listi Države boš težje dobil poštenjaka, kot kamelo spravil skozi šivankino uho.

   Isto pri hlapčevskih novinarjih boš zelo težko našel doslednega in poštenega novinarja. Večina slabih dela namreč pri enem ali drugem gospodarju za brutalno poneumljanje in slepljenje svojih volivcev.

   Pri politikih pa je tako: večina volivcev v Sloveniji na obeh polih najraje voli tiste, ki so najbolj pokvarjeni in skorumpirani. Od njih lahko 100% pričakujejo status quo v družbi.

 4. Zanimivo. A gre tu res za prebuditev civilne družbe ali za neke svoje interese? Vsekakor je konkurenca dobrodošla. Ne dva, potrebujemo več projektov. Še vedno pa nimamo verodostojne finančne študije, kajti vse naroča skorumpirana država.

  Zadnjič je rekel Gregor Golobič na parlamentarni komisiji o preiskovanju komunističnih rabot v TEŠ6b, kjer sta SD in SDS izpeljala velik mafijski posel, Golobičev ZARES pa je bil samo zato proti, ker ni bil zraven, je pač premajhna stranka in samo večje pobirajo smetano večsto milijonskih podkupnin:
  Vsi so kupljivi v Sloveniji (skorumpirani) :
  1.politiki
  2.strokovnjaki
  3.mediji

  Po svoje imajo nekateri politiki otročje lahko službo in delo, saj imajo pod seboj slepoverne volivce, ki ne dvomijo fanatično niti malček v pokvarjenost svojih Firerjev.

  • Mene bi prej skrbeli predlogi, pod katere so podpisani samo ekonomisti ( in morda še kak gradbenik za okras).

 5. Drugi tir 20km? Kaj teh 20km pomeni?
  Ta strokovna skupina se je stvari lotila precej politično. Vendar, dokaj pozno, če ne prepozno. Zakon je že tu, če se ne motim.
  Tu bo še veliko prahu, ker zakon določa celo ceno (1 mlrd.) za nekaj, kar se sploh več ne ve kaj bo. Me prav zanima kako bo EK gledala na ta zakon, ki je tako očitno napisan zato, da bi pridobili denar iz EU. Najbrž tako preprosto ne gre, da sprejmeš zakon, po katerem se priključiš na proračun EU?!
  Sicer pogrešam še čisto navadno rešitev, kot je vrezat drugi tir zraven prvega. Kako bi to bilo videti.
  Tole bo še perja letelo. Tu se zna celo koalicija razleteti, ker česa takega pa niti politika ne prenese.

 6. Mam občutek, da Časnik že več mesecev o zdravstvu nič ne objavi. Verbot?

  Strokovnjaki? Mazić + Kenda? Če Delo in DZ o tem piše, ki je PR ukc in ministrice, tule napiše imena akterjev, potem so sklenili, da je 34 smrti otrok zaradi malomarnosti zdravljenja, pred in po operaciji preveč!

  • Z medijsko obravnavo, kakršna se zgodi pri nas in kakršno ti očitno hočeš, nismo resnici nič bližje. Kvečjemu dlje. Rumenilo za sproščanje frustracij, tudi osebnega tipa, fovšije in raznih nizkih instinktov se potem zgodi. Ponavadi še najdejo kot vir sodb kakega povprečneža iz medicinskih vrst, da se potem maščuje svojim nekdanjim kolegom, ker ga niso častili kot elito stroke. En tak recimo uči na nekdanji sestrski šoli na Jesenicah, ki se je povzdignila v visokošolsko in ga mediji citirajo kot vrhunsko instanco razsojanja kvaliteta zdravstva( ko je bil še v UKC v klinični medicini, je bil pa ena strokovno bleda sivina).

   Ne vem odkod ti podatek o 34 smrtih otrok? Zakaj se igraš s tako resnimi stvarmi in navajaš vprašljive podatke? Kvaliteta obravnave se sicer meri tudi s smrtnostjo. Za njo niso bistveni konkretni primeri ( zaplet ali tudi strokovna napaka se vedno prej ali slej zgodi, nihče ni popoln, na toliko in toliko primerov, ko je šlo vse v redu), ampak med drugim v procentih in promilih izražena smrtnost.

   Ne vem kaj so vse očitali ekipi dr. Mishalyja ( tudi v Delovem članku, ki si ga dal, je spet očitek nanj, sicer pridobitne sorte; neupravičen), ampak smrtnost otrok s težkimi srčnimi napakami je bila v njegovem času na nivoju zahodnoevropskih klinik, pod 3%. Pred desetletji je bila v isti ustanovi smrtnost teh otrok morda 20-30%, večina otrok s težkimi srčnimi napakami ni preživela v svoje tretje desetletje.

   Preminuli 14 letnik je je spet postal velika medijska tema. Zanimivo, da se ne razburja njegova družina. Otrok je očitno imel hudo ( in verjetno nepopravljivo) bolno srce, leta in leta. Mediji uživajo, da smrt obravnavajo, kot da je nastopila iz čistega zdravja.

   Iz Maziča, Vesela, Podnarja delajo nesposobne idiote, ki bi jih bilo treba zamenjati. ( Najbrž taki, ki so jim fovš, ki so bili v šoli trikrat slabši učenci, dijaki, študenti od njih, samo imajo zdaj to moč, da lahko z blatenjem polnijo medijske strani.) Omenjeni so sicer najboljši slovenski pediatri kardiologi v svojih najboljših strokovnih letih, 50 in malo čez. Zamenjave za njih seveda ni.

   Niso edini v Sloveniji, ki se med sabo ne razumejo. Zadeva je na njihovih šefih, konkretno direktorju Pediatrične klinike, da delo organizirajo tako, da bo komunikacija tekla strokovno korektno, tudi če se ne marajo med sabo. Kenda je sicer z levice politično zaščitena figura. Podobno kot Dušan Keber, samo da je malo manj ideološko zagaman od njega.

   • Upam, da me že toliko poznaš, da veš, da nisem del drhali in da hočem razumno razsojati iz zavajajočih in interesnih medijev kaj je bolj res.
    Poročilo tuje komisije raziskuje 33 nepotrebnih smrti po operaciji Mishalya zaradi slabe komunikacije srčnih kirurgov in internistov kardiologov. Če ti je Robida sporn, a ti je tudi Gregorič. Glede na zavlačevanje dolge mesece po tem poročilu je meni postal sporen tudi Možina in mi skupaj z Remškarjem kaže, da v zdravstvu ni samo “leve” mafije, ampak tudi “desna”. Brecelj se obema upira.

    Temu se je pridružila še smrt 14 letnika.

    Podnar je najstarejši strokovnjak, a za šefa je dobival same neizkušene važiče, ki so bili lojalno ali politično nastavljenj. Slednjič Mazića, ki je v tem primeru naredil tri napake:
    1.ni prepoznal zapleta
    2.trmasto je zavrnil opozorila obeh boljših kardiologov
    3.primera ni dal na konzilij
    4.ni se posvetoval s kirurgom
    5.predpisal je napačno zdravljenje, ki je spodbudilo smrt otroka

    Ostala dva kardiologa nista šla do Kende (šefa), ker vesta, da je vir problemov in ščiti negativno selekcijo, tokrat Mazića, in kaznuje vsakega, ki opozarja na napake. Zakaj bi trpel dodatne zlobne ukrepe šefa, če mu poveš, da njegov nesposobni protežiranec dela pacientom veliko škodo. Podoben primer je bil prej z Blumauerjem in z Radanom. Radan je bil v vlogi Podnarja, dve slabi zdravnici pa sta očitno po notranjem dogovoru z vodstvom delale krute evtanazije starih pacientov tako, da sta jih izklapljale iz dihalnih aparatov (ker so jih rabili za nove mlajše paciente), tako da so se stari pacienti v mukah 15 minut, v krčih, zadušili.

    Slabe odnose namenoma naredi nesposoben šef, Kenda, ki pod seboj vzpostavi diktaturo negativne selekcijd. Včeraj je Igor Bergant z vprašanjj vse probleme zapeljal v slepo ulico kot da je Bergant in Rtv PR Kende in ostalih mafijskih šefov UKC.

    • Prelahko ti sodiš. Omenjeni pediatri so vsi stari med 50 in 55, izkušeni specialisti. Kdo bi vedel, zakaj se ne razumejo in zakaj Podnar ves čas noče sprejeti ponujenega vodenja oddelka, za kar se je sam prijavil… V znanem primeru z nevrologije mimogrede lahko usekaš v sodbi povsem mimo, zato se ga bolje ne dotikat. Upam, da se vsaj strinjamo, da v državi, kjer evtanazija ni legalna, takšnega dejanja ni mogoče upravičiti.

     • Lej, kdo prelahko sodi, jaz ali ti? Kot te poznam iz debat dobro razsojaš na področjih, kjer nisi osebno vpleten. Zelo slabo pa tam, kjer imaš interes (politika zdravstva, Cerkev, slovenska politika)

      Jaz verjamem dr.Gregoriču, ki jasno v Tujem poročilu na 70 straneh, kjer je jasno napisana šlamparija in malomarnost vseh glavnih igralcev od vodij navzdol, razen enega ali dveh strokovnjakov, ki so za to mafijo na stranskem tiru (Podnar).

      Nerazumno mi je, da dr. Možina ni nič ukrepal in je samo zavlačeval.

      Evtanazija je zlo. In pri Radanu gre očitno za montiran politično-mafijski proces. Radana so vsi svojci ocenili za odličnega zdravnika, prav tako sestre, ki so mofale zaradi poštenega pričanja izgubiti službe. Medtem ko vodje in par slabih nevrologinj so še vedno trdno v sedlu.

      Mazić je od decembra na bolniški. Ne poznam ga, moja prijateljica ima otroka pri njem in ni nič slabega rekla o njem.

      Oba strokovna poročila dveh komisij sta jasna o njegovih napakah (razen če se niso interesno spravili nanj zdravniki mafijsko kot so se na samotarja Radana) , ki so bolj trmaste in malomarne napake kot tipično zdravniške, ki se vsakemu strokovnjaku v 10% dogajajo. Da je Mazić pokrival Kendo in Kenda Mazića, oba pa sta podpirala program šlamparije, zaradi česar je umrlo 33 otrok, to si zaslužita sodišče in dosmrtno kazen.

      Jaz nimam nobenih osebnih interesov, ni mi treba solidarno nekoga podpirati, ker je naš ali meni omogoča sinekuro. Niti ne nabijam po Kendi, ker je Jankovićev in torej po tvojem manj rdeč kot kak Keber in Čebaškova.

      Dejstvo je, da je slovensko zdravstvo fašistično organizirano iz fevdov, kjer kraljujejo mali Mussoliniji, levi, manj levi in naši desni. Več ali manj vsi manjši ali večji mafijci, kriminalci. In v vseh škodah za pacienta se ti mafijci povežejo in držijo ykupaj. Najbolj srdito pa udarijo po žvižgačih. http://www.zurnal24.si/mladi-zdravniki-ko-nasi-sefi-stavkajo-mi-delamo-clanek-281451

     • pavel, s čim ti utemeljuješ svojo trditev, da jaz “zelo slabo razsojam” o stvareh, ki se tičejo Cerkve? In da imam pri tem interes. Kakšnega? Nisem na nobeni funkciji v Cerkvi, niti v župnijskem pastoralnem svetu ne. Nimam velikih teoloških in eklezioloških znanj, to je res. Jih bi moral imeti, da karkoli o veri, krščanstvu, Cerkvi zapišem?

      Se ti zdi, da sem preveč advokatski v odnosu do Cerkve? Veš, nekdo pa vseeno mora biti. Odkar sem na tem svetu, poslušam v slovenski deželi v glavnem kritiziranje, šimfanje in kvantanje čez ( mojo) Cerkev. Celu tu, na “krščanskem” portalu v glavnem tečnarite in sitnarite okoli Cerkve. Z očitki raznih tipov, enkrat z leve, drugič z desne. Prav nagovorjen se včasih počutim, da jo branim. Da branim Frančiška. Da branim kakega slovenskega škofa ali izpostavljenega teologa. Bi se počutil skoraj kriv, če jih ne bi branil. Če pa bi jih imenovane vsi hvalili, verjemi, da mene ne bi bilo zraven.

     • O konkretnih ljudeh iz zdravstva, ki jih ti trdo sodiš, ne da bi imel za to potrebno znanje in osebna iskustva ( ampak le iz vprašljivih medijskih zapisov), tebi oponiram tudi, če ne predvsem zaradi osebnih iskustev.

      Mazič, Mishaly, Blumauer so vsi bili akterji zdravljenja srčne napake mojega drugega otroka v prvih mesecih njegovega življenja. Nič slabega ne morem o njih povedati ( morda, da se prvi včasih nekoliko zvišeno vede, ampak to ni bistvena zadeva), nasprotno. Pa vem o področju precej več od laikov, ki o stvareh javno razsojajo ( vključno z množico novinark in Steinbuchom). Ne pa toliko, da bi imenovanim v njihovi strokovni specialnosti lahko pamet solil. Pri mojem otroku je pooperativno celo prišlo do resnih zapletov in je bilo njegovo življenje precej časa ogroženo. A ne krivim za te zaplete ekipe. Mislim, da vestno in dobro delajo. Ni bil Mishaly kriv, če se je Klinični center odločil za pogodbo z operaterjem, za katerega se je vnaprej vedelo, da bo le nekaj dni na mesec prihajal operirat, sicer pa bo odsoten. Prihod omenjenega Izraelca je pomenil velik napredek pri operacijah slovenskih otrok s srčnimi napakami glede na prejšnja stanja.

      Nasprotno, ne krivim jih, hvaležen sem jim. To je bil skozi vso zgodovino tipičen odnos slovenskih ljudi do tistih, ki jih pozdravijo, ali jim izboljšajo zdravje oz. lajšajo trpljenje. Ne vem zakaj je potrebno, da se je z medijsko pomočjo Slovencem zadnje čase v tem odnosu nekako sfuzlalo in da jih je vse več jeznih in besnih na tiste, ki jih zdravijo. To je kontraproduktivno tudi z vidika njihovega lastnega interesa. Razen če se mislijo raje zaupati raznim zdravilcem, gurujem, šušmarjem.

 7. Danes sem spremljal razprave o temi članka na nacionalni TV v Dnevniku in v Studio city.

  Ugotavljam, da še najprej traja popolna medijska blokada osrednjega nacionalnega javnega RTV servisa, kar se tiče pobude omenjene strokovne skupine uglednih slovenskih strokovnjakov pestre mavrice strok.

  Ne razumem, zakaj to počnejo. Ocenjujem pa, da je to škandalozno, povsem neprofesionalno in nesprejemljivo. To je komunističen način ignoriranja ljudi oz. enega spektra Slovenije!

  ( Približno tako se je v isti ustanovi ignoriralo nekatere Demosove stranke v času pred prvimi demokratičnimi volitvami, leta 1989 in do cvetne nedelje 1990, še zlasti SKD.)

  • Na to temo je bil danes tudi Studio ob 17 h. Kot sem razumela, je bil glavni sogovornik kot predstavnik civ. iniciative J. P. Damjan. Začuda so danes le omenili tudi pobudo strokovne skupine g, Duhovnika. Ampak samo to.

 8. Se bojim, da bo tale pobuda skupine strokovnjakov obravnavana po načelu: psi lajajo, karavana gre dalje.

 9. Železniške proge projektirajo in gradijo tudi drugje.

  Koliko prog pa ste že izgradili? Kar vprašamo vsakega obrtnika, ki nam pride kaj popravit! Kakšne so vaše reference?

  Najprej se definirajo zahteve – razpisna dokumentacija, potem se izbere izvajalce. Pri tem naročniku pomaga podjetje z izkušnjami na tem področju ter nadzira, da bo projekt končan v roku in v okviru načrtovanih sredstev.

  Podrobnosti: http://www.sgs.com/en/construction

  “Nacionalni interes” je, da imamo državljanke in državljani kaj od naše strateške lege med Jadranom in srednjo Evropo, ne pa da so “naši” pri koritu. “Naši” bodo projektirali, gradili, se šli PR…

  Kdo bo pa “naše” financiral? Državljani z dodatnim zadolževanjem? Če gre za mednarodni projekt, bodo trgovci z novci pričakovali mednarodne projektantsko podjetje z referencami pri projektiranju in izgradnji železnic ter mednarodni nadzor celotnega projekta.

  Pristop k “Drugemu tiru”, tako kot pri TEŠ6, izgradnji bolnišnic, avtocest,… je popolnoma amaterski oz. tako kot nekomu očitno ustreza. Ali instaliramo “naše”, ali pa nesposobne, saj bomo tako obvladovali zadevo.

  Hrvatje so dobili svoje avtoceste bistveno ceneje.

  • Končno sem v Sloveniji od vas v medijih dočakal eno razumno mnenje.

   Če je tik pred podpisom mafijske pogodbe samo eno ali dve samotarskih mnenj, je jasno, da je stroka plačana, da igra pluralnost.

   Jasno je, da je vsa politika plačana ali totalno nesposobna, kajti nimamo pa politika v tej državi, kaj šele stranke, ki bi ta kriminal razgrinjal. Le iskrenost potrebuješ in nekaj zdrave pameti.

   Dobro vemo kdo je povezan z Orbanovimi 200 mio evrov. Drugi tir je klon Teš6b glede igralcev, politikov, mafije (organizirani kriminal!)

   • Mislim, da to ni osamljeno mnenje, da je takih ljudi kar dosti. Le v medije ne morejo priti … menda obstaja v Sloveniji medijska blokada ekonomista Rada Pezdirja, ker povezuje UDBO in ekonomijo preko arhivov, to je pisnih dokazov. Na Hrvaškem pa lahko govori …

   • Bi pa lahko v medije prišel glas škofa, tega ne morejo utišati. Ampak! Škof očitno nima glasu.

Comments are closed.