Ste že obiskali idrijski geološki park (FOTO)?

0
Geopark Idrija Foto: Samo Trebižan
Geopark Idrija Foto: Samo Trebižan

Geopark Idrija deluje v sklopu aktivnosti Centra za idrijsko dediščino, obsega območje občine Idrija, ki je svetovno poznana predvsem po drugem največjem živosrebrovem rudniku na svetu. Območje geoparka je morfološko izredno pestro, z globokimi in ozkimi grapami in soteskami ter razprostranjenimi visokimi zakraselimi planotami, kar je posledica lege na stičišču alpskega in kraškega sveta. Geopark Idrija sledi osnovni ideji geoparkov; združevati varstvo, promocijo in trženje geološke dediščine, ki je prav tu enkratna v svetovnem merilu. Združuje bogastvo geološke in druge naravne ter kulturne dediščine z gostinsko ponudbo, domačo obrtjo, storitvenimi in turističnimi zanimivostmi, ki jih območje lahko ponudi obiskovalcu.

Štiriletno obdobje delovanja UNESCO Globalnega Geoparka Idrija je bilo na zasedanju Sveta globalnih geoparkov septembra 2017 ocenjeno s t.i. zelenim kartonom (Green Card), kar pomeni nadaljnje 4-letno sodelovanje v svetovni mreži UNESCO Geoparkov, saj ocena izraža vsestranski napredek, med drugim na področju ustreznosti strukture upravljanja, stabilnega financiranja, mednarodnega in lokalnega povezovanja ter ustreznosti geo-interpretacije.

Na zgoraj omenjenem zasedanju Sveta globalnih geoparkov je bilo v svetovno mrežo UNESCO Geoparkov na novo sprejetih 11 novih geoparkov, štiri vloge pa so bile zavrnjene. Zeleni karton, ki pomeni pozitivno oceno, je prejelo 23 geoparkov (med njimi tudi idrijski), 12 parkov pa je bilo ocenjenih z rumenim kartonom, ki za njih pomeni, da jih bodo ocenjevalci obiskali že čez dve leti in preverili, kako so izpolnili podane pripombe in jih umestili v delovanje parka.

Spomnimo, da je bil leta 2013 idrijski geološki park, po dodatnih pojasnilih in izpolnitvi pogojev, ki so jim jih ocenjevalci podali po prvem ocenjevanju  leta 2011, na veliko navdušenje Idrijčanov kot 55. član vpisan v Mrežo Evropskih geoparkov in s tem tudi Globalno mrežo geoparkov. Takrat je Globalna mreža geoparkov delovala še pod okriljem organizacije UNESCO, torej še ni bila uradno program omenjene mednarodne organizacije. Le-to je postala konec leta 2014, ko so na zasedanju Generalne skupščine UNESCA potrdili nov program. t.i. IGGP – International Geoscience and Geoparks Programme. S to odločitvijo, so svetovni geološki parki stopili ob bok stalnim UNESCO-vim programom Svetovne kulturne in naravne dediščine, ki je bil z konvencijo ustanovljen leta 1972, in MAB (Man & Biosphere Programme), ki je bil ustanovljen leta 1971.

O velikem potencialu, ki ga tako velika organizacija, kot je UNESCO, vidi v svetovnih geoloških parkih, priča tudi dejstvo, da so nov program uvedli po kar 43 letih nespremenjenega delovanja. Prizadevanja predstavnikov Evropske in Globalne mreže geoloških parkov za njihovo uradno priznanje v okviru uradnega programa UNESCA so trajala več kot 10 let. Za Idrijčane, ki so sedaj člani Evropske in Globalne mreže geoparkov to priznanje seveda ogromno pomeni. Prvič, dobili so uradno priznanje doseganja visokih standardov na ravni UNESCA. Drugič, dobili so svoje mesto v sistemu in s tem pravno podlago na umeščanje geoloških parkov v nacionalno zakonodajo in s tem seveda tudi možnosti za izboljšanje financiranja njihove dejavnosti. Ostajajo pa realni, saj si izboljšanj na tem področju ne nadejajo v kratkem času, se pa trudijo narediti kar največ  v okviru danih možnosti.

Pravila programa UNESCO Globalnih Geoparkov določajo, da se ocenjevanja ponovijo vsaka štiri leta, vse z namenom, da se preveri, ali se je izboljšalo upravljanje in tako tudi okrepilo delovanje geološkega parka. Preverjajo tudi napredek pri pridobivanju novih nove partnerjev, razvoju blagovne znamke in krepitvi geoturizma. Ocenjevanje v Geoparku Idrija je potekalo med 17. in 19. junijem 2017, izvedla pa sta ocenjevalca, ki sta bila določena s strani programa IGGP pri UNESCU.

V Geoparku Idrija so se ocene s strani organizacije UNESCO, ki je za obdobje 2013 do 2017ugotovila napredek v delovanju, zelo razveselili. Dobljeni zeleni karton jim pomeni priznanje dela, ne samo zaposlenih na Centru za idrijsko dediščino kot koordinatorju aktivnosti v Geoparku Idrija, ampak tudi vsem partnerjem, ki v večini primerov nesebično z dobro voljo sodelujejo pri skupnih aktivnostih. Seveda pa je zeleni karton vsem tudi velika motivacija za delo v prihodnje.

Svet globalnih geoparkov je idrijskemu parku ob podaljšanju statusa podal tudi priporočila za nadaljnji njihov nadaljnji razvoj geoparkov, med katerimi lahko, poleg razvoja kolektivne blagovne znamke, izpostavimo krepitev promocijskih aktivnosti in pripravo strateškega načrta za trajnostni razvoj skupaj s partnerji in lokalno skupnostjo.

Se pa v Geoparku Idrija še posebej pohvalijo, da so že od svoje ustanovitve močno vpeti v mednarodno sodelovanje in se aktivno udeležujejo evropskih in svetovnih konferenc in drugih dogodkov, so tudi vodilni partner projekta Danube Geotour, v sklopu katerega nastaja podonavska geološka pot, ter projekta ESTEAM (Erasmus +), ki je namenjen razvoju modernega IKT orodja za povezavo pouka naravoslovja v učilnicah z aktivnostmi na prostem, kar pomembno okrepilo raziskovalni duh osnovnošolcev.

Vir: Geopark Idrija