Središčna varianta dvotirne proge predstavlja sinergijo domačega inženirskega znanja

7
Središčna varianta dvotirne proge spodbuja razvoj našega gradbeništva
Predlog sredinske dvotirne proge Divača – Kozina – Koper, ki je ključna vsebina tega zbornika

V uveljavljanju poslanstva Slovenske inženirske zveze je poudarjena vloga povezovanja inženirskih organizacij, panožnih inženirjev in strokovnjakov civilne družbe iz različnih področij za sodelovanje in skupni nastop, ko je potrebno ustvariti rešitve za interdisciplinarne projekte. Tovrstni projekti, ki so gospodarskega pomena za Slovenijo in so pomembni za infrastrukturo države, za okolje ter za tehnološki razvoj, potrebujejo maksimalno možno vključitev inženirskega znanja.

V letu 2015 je v Sloveniji postala aktualna posodobitev železniške povezave med Koprom in Divačo. Obstoječa proga je zastarela. Je enotirna, kapaciteta pristanišča pa je vedno večja.

Problemi, povezani s to progo, so odprli razprave, polemike in predloge rešitev. Na plano so prišli načrti nove enotirne proge med Divačo in Koprom, imenovane 2TDK. Nedorečenosti tega projekta so se zavedali številni strokovnjaki. Tako so do pomladi 2017 potekale številne aktivnosti. Potekalo je poglobljeno spoznavanje strokovnih vprašanj gradbene, geološke, hidrološke, strojniške, elektrotehniške, okoljevarstvene, finančne, pravne in investicijske vsebine.

Obstoječa struktura politikov iskala izhode v začaranem krogu

Slovenska inženirska zveza, Inženirska akademija Slovenije in Slovenska inženirska zbornica so odgovorno pristopile k obravnavi železniške povezave med Koprom in Divačo. Aprila 2017 so sprejele sklep, da mora biti nova proga dvotirna. Sklep je bil posredovan odgovornim državnim institucijam in organom.

Zahteva po dvotirni povezavi je odprla obsežna zahtevna vprašanje o zahtevnem infrastrukturnem projektu. Potrebna je bila ponovna pametna presoja in odločitve za kvalitetno rešitev. Navkljub argumentiranemu predlogu je problematična varianta 2TDK, podprta z gradbenim dovoljenjem, postala odločujoča podlaga za problematično, drago enotirno progo. Gradnja te proge je bila celo potrjena z zakonom v parlamentu.

Cena gradnje in finansiranje projekta sta v nadaljevanju odprla nove vsebine in kritična vprašanja projekta. Obstoječa struktura politikov in zainteresiranih akterjev je iskala izhode v začaranem krogu. Zavračali so vsako komunikacijo s kompetentno strokovno družbo in njeno delo poimenovali celo nagajanje.

Na dan so prihajala zahtevna vprašanja s področja elektrotehnike o potrebni napetosti za zahtevno vleko vlakov. Iskale so se dobre rešitve za vodooskrbo Južne Primorske. Pomembno je postalo tudi vprašanje o plačevanju uporabnine za prevoz vlakov, če povzamem le nekatere od vrste nerešenih problemov.

Sinergija slovenskega inženirskega znanja

Predložena središčna varianta predstavlja sinergijo domačega inženirskega znanja, ki je sposobna razumeti spremenjene okoliščine stanja tehnološkega in tehničnega razvoja. Rešitev se ne oklepa preživetih dogodkov mednarodnih dogovorov (Italija in priključek na tržaško pristanišče), spoštuje varovanja okolja in hkrati prisluhne celovitemu razvoju slovenskega podeželja, v tem primeru Slovenske Istre.

Predlagana rešitev še posebej spodbuja razvoj slovenskega gradbeništva na njim primerno referenčno usposobljenost, ki je lahko v letu 2018 do 2022 zagotovljena z referencami do tunelov dolžine do 5 km in ne potrebuje nakup referenc po svetu, ker jih je prav gradbena stroka sama izigrala s prehitrim in preširokim iskanjem poslovnih priložnosti.

Od takrat do danes so se zgodili dogodki, ki lahko dajo misliti državljanom Slovenije. Ti se lahko sprašujejo, kaj se v resnici dogaja, pa naj je to komedija z maketo, nesreča s kerozinom, zahteva v parlamentu, da se v kolikor gre za kršitev zakonodaje, to prijavi na policiji.

Kritično spremljanje dogajanja pri veliki infrastrukturni investiciji je pomladi 2019 izzvalo ponoven posvet v organizaciji Slovenske inženirske zveze v domu civilne družbe Državnem svetu. Na tem posvetu je bil predstavljen časovno, cenovno, tehnično, okoljevarstveno sprejemljiv predlog sredinske dvotirne proge Divača – Kozina – Koper, ki je ključna vsebina tega zbornika.

7 KOMENTARJI

 1. Prebral sem zbornik. Zelo prepričljivo! Najboljše pač, kar premore slovenska stroka. Ampak kdo bo prepričal te naše butlje na odločevalskih pozicijah, ki jim gre samo za oblast in trenutne koristi “elite”. Zato pa smo, kjer smo.

 2. @prispevek: »[…] Kritično spremljanje dogajanja pri veliki infrastrukturni investiciji je pomladi 2019 izzvalo ponoven posvet […] ki je ključna vsebina tega zbornika.«

  Kritični slovenski inženirji, kaj.

  V nekoč dopolnjenem posvetu in izdaji zbornika se lahko prispevke dopolni in opremi z odgovori na mnogo-letne dileme inženirske verodostojnosti.

  Primer: v nekoč dopolnjeni izdaji zbornika se lahko na primer ob prispevku g. Štrajna z naslovom Sporna uporaba zakonodajnih postopkov pri projektu Drugi tir poda odgovore na dileme inženirske verodostojnosti , ki jih je uveljavil g. Bojan Požar v več prispevkih, na primer v prispevku Mile Šetinc že pri poslih drugega tira z dne 4. 4. 2017, o tem:

  »o tem, kakšni kredibilni kalibri so se zbrali na svetu za civilni nadzor drugega tira ter kakšni se pletejo okoli njega, smo nekaj že pisali. Spomnimo, gre za Stanka Štrajna, celih petnajst let ‘glavnega pravnika’ Darsa in SCT – pod vodstvom legendarnega Ivana Zidarja. Po naših informacijah Stanko Štrajn tudi nikdar ni bil navaden pravnik, ampak, vsaj na Darsu, glavni avtor vseh pogodb in aneksov, ki jih je Dars podpisoval z gradbenimi izvajalci, torej tistih pogodb in tistih aneksov, zaradi katerim smo nekajkrat preplačali avtoceste. In takoj naslednji dan po koncu zaposlitve na Darsu se je Stanko Štrajn zaposlil pri takrat največjem Darsovem podizvajalcu, to je SCT, danes pa nastopa, kot pravijo, v vlogi ‘borca za realne in poštene cene ter investicijske vrednosti’. Zato je njegova osebna integriteta enaka ničli.«

   • B. PEREČE DILEME NA KATEREMKOLI PODROČJU

    Pereče dileme, ki jih primeroma sproža prispevek g. Bojana Požarja z dne 4. 4. 2017, so sestavina sistemsko-strukturnega odstiranja mnogo-desetletno nikoli pretrgane rdeče nit temeljnega problema te države. To je sistemsko-strukturnega udara Vzporedne države slovenskih prokomunistov v to državo.

    Slednje lahko sega na katerokoli področje. Inženirstvo ni izvzeto. Prispevek z dne 4. 4. 2017 z dilemami namreč opozarja na okoliščine, ki lahko kažejo na sistemsko-strukturne zlorabe javnih pooblastil in proračunskega denarja pri inženirskih dejavnostih.

    Da gre za okoliščine Vzporedne države je v Sloveniji tudi že dognano. Na primer okoliščine kriminalne organizacije na področju Vzporedne ekonomije, vključno z Vzporedno policijo in Vzporedno državo slovenskih prokomunistov, odstira vsebina in struktura obsežne tri-delne televizijske serije o kriminalni organizaciji z naslovom Vzporedna ekonomija (RTV Slovenija, december 2006 in avgust 2009), kjer so osvetljena področja organiziranega kriminala so: bančni kriminal, poslovne goljufije, davčne in finančne prevare, tihotapstvo, sistemskostrukturna zloraba javnih pooblastil in tako naprej. Kriminalno organizacijo obvladuje Služba državne varnosti – »tajna politična policija, ki je imela pristojnosti na vseh področjih od kadrovanja v različnih podjetjih, do obračuna z nasprotniki, in sicer pod poveljstvom Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije.

    Ob slednjem je treba opozoriti, da oddaja javne RTV vsebuje manipulativno podtaknjeno hipotezo, da naj bi navedeno obstajalo le do leta 1990. Toda tudi to manipulacijo se je na javni RTV tudi že izpodbilo, na primer julija 2017 z intervjujem dr Jožeta Možine z mag. Radom Pezdirjem, kjer se, prvenstveno osvetljujoč okoliščine Vzporednega bančništva, poda argumentacijo o časovni rdeči niti delovanja organiziranega kriminala slovenskih prokomunistov do danes – »Pravzaprav Udbomafija, to kar se je včasih slišalo kot neka smešna krilatica, to obstaja? To obstaja, to deluje.«

    Krilatica v nepoglobljenem delu slovenskega volilnega telesa, »češ, ukvarjajmo se s prihodnostjo« (ne pa s preteklostjo – z »Rogom«, s »Petričkom«) pa je ob navedeni, sila neugodni, stvarnosti globoke slovenske krize, brezvsebinska, a visoko všečna, floskula.

    Metod odstiranja okoliščin in področij zadevne vzporedne sistemsko-strukturne organizacije je namreč več. To vključuje tudi zgodovinsko metodo. Metode so med seboj enakovredne, njihova pravilna uporaba mora voditi v enake rezultate. Dosledno uporabo zgodovinske metode glede zadevnega mnogo-desetletno neprekinjenega kriminalnega omrežja, t.i. »old boys in young boys« je, na primer, ob dosledni uporabi zgodovinske metode, osvetlil dr. Boštjan M. Zupančič v intervjuju za Delo 31. 12. 2011 takole:

    »Old boys network je nekaj, kar je vzklilo v času diktature proletariata, če uporabim to pozabljeno besedno zvezo. Osišče tega omrežja je bila udba, organizacija, okoli katere so se formirale klike v tedanjem pomenu besede. Te klike so bile medsebojno povezane, povezovalo pa jih je dejstvo, da je imelo veliko ljudi krvave roke. Ko imaš enkrat krvave roke, iz klike ni izhoda. S kliko sodeluješ na življenje in smrt. Ne moreš se zateči v normalen pravni kontekst, ker si a priori stigmatiziran. Te klike so bile institucionalizirane. V nekem trenutku so institucije sicer ugasnile, vendar so klike ostale. Empirično vprašanje je, kako lahko nekdanji visoki funkcionarji udbe tudi danes vlečejo vrvice iz ozadja. Logika delovanja v tem primeru je mafijska. Mafija ni organizacija. Je mentaliteta. Omrežje je mentaliteta. Da je omrežje mentaliteta, velja tudi pri young boys network.«

 3. G. Žiga Stupica ima ob vsakodnevnem pripravljanju komentarjev v slovenskih dnevnikih naenkrat težave z verodostojnostjo.
  PSCN – Projektni svet za civilni nadzor je bil pri sekretarju Lebnu izbran tako, da ima težave z verodostojnostjo.
  PSCN nima nič skupnega s strokovno komisijo in jo celo zavrača kot verodostojnostjo. Taisti PSCN podpira lumparijo pri razpisu za Glinščico, kjer so razpisali dela za enotirno progo, čeprav bi jo morali za dvotirno, kar vseskozi govorijo.
  G. Stupica tega ne more vedeti, ker se ne želi podučiti, kot mnogi drugi, da je strokovna komisija od samega začetka zahtevala dvotirno progo. G. Stupica nima časa, da bi polemiziral na strokovni ravni in podobno kot direktor Infrastrukture namesto, ki bi moral biti vsaj gradbenik če že ne strojni inženir, je sedaj direktor prometnik, zato vlaki iztirjajo in hkrati zamujajo, ker prometnik ne želi delati, to kar je normalno, da strojevodje nauči voziti po voznem redu. To je naloga prometnika, ki pa jo ne želi opravljati.
  Če se bo sedaj kdo oglasil, da za direktorja ni pomembno kakšne stroke je, je to samo dokaz popolne bebavosti in bežigrajskega kompleksa, kjer se pojavljajo tehnološki presežki potem pa skačejo na delovna mesta v podjetja, kjer sploh ne zastopijo tehnologijo.
  Če bi sedaj družboslovec g. Stupica skočil, naj kar skoči in naj med vožnjo z vlakom v Budimpešto, če tja res hodi delat ali je samo zaposlen pregleda, kdo vodi nemške industrijske gigante. Če mu pa še to ni dovolj naj pogleda kdo sedi v kitajski vladi, Več kot polovico je inženirjev, v kvazi komunističnem sistemu. To je pravi izziv za družboslovce.
  Zakaj balkanski družboslovci sanjajo “svunju u kukuruz?” Ker je to njihov največji duhovni domet. Navsezadnje je koruza največji dosežek v prehrani človeka tam v sedemnajstem stoletju.

 4. Problem je veliko večji od tehnične rešitve. Zato drugi tak kot je. Vseeno eno je, če bi tri tire sprojektirali. Bistvo je v 5. mednarodnem koridorju, ki ne pelje več čez Slovenijo. Pa če bi imeli šesnajst tirov Divača-Koper.

 5. Prav v tem je največji problem, da Ljubljančani ki razen roga in Roga ne poznajo in se spakujejo z življenjem ne razumejo, da ni središče sveta na “Titovi” ulici, ki jo časti 2,0 milijona prebivalcev (za “intelektualce Petrička alias Maximarketa) ampak je na svetu celo 7,5 milijard ljudi, ki enega žepnega tira res ne potrebujejo tako noro kot en Petriči, Škrabci ali Polanići………..
  Zdravko je odprl pravo temo…….

Comments are closed.