Spopad za prihodnost Evrope

32

Nemalokrat slišimo parolo, da Evropa pripada Evropejcem, Afrika Afričanom, Azija npr. Azijcem itd. – in prav je tako. S tem se strinjam! Ali pa je Evropa absolutna last in večna posest Evropejcev,  Slovenija Slovencev itn. – o tem pa, mislim, bi se že dalo razpravljati.

Imamo (današnji) Evropejci izključno pravico lastiti si kontinent, mar je dogma, nespremenljiva resnica, da je to tako in da drugače ne more in ne sme biti?! S tem v povezavi: Ali imamo Slovenci nedotakljivo in trajno pravico do slovenskega ozemlja?! Ali splošno povedano: Ali ima neka nacija, ljudstvo, kultura ali jezik nespremenljivo in večno pravico, da prebiva na nekem teritoriju, pravico, ki jo, npr. narodu, ne sme nihče vzeti ali jo ogroziti?

Relativnost posesti, obdarovanost in odnos do daru

Vidimo, da je ta zadeva dokaj relativna! »Evropa« si lahko lasti Evropo, ne more pa terjati in pričakovati, da je Evropa večna in trajna posest (trenutnih) Evropejcev.

Dejstvo, da s(m)o današnji Evropejci posestniki Evrope in je Evropa njihova »domovina«, je (v današnjem trenutku) res pravica, toda pred pravico pa je predvsem in v prvi vrsti dar! Z darom pa je mogoče ravnati tako, da ti je v obogatitev življenja in tebe samega; moreš pa ga tudi zapraviti – in z njim samega sebe! Zato vztrajam, da moramo s tem darom ravnati odgovorno, da nam bo v prid, da nam bo prinašal osebnostno in skupnostno rast; kajti dar je prav lahko izgubiti, ravnati z njim neodgovorno in biti do njega nehvaležen.

Odnos do življenja

Poglejmo torej, kako ravnamo (današnji) Evropejci z Evropo in z življenjem v njej! Kako ravnamo Evropejci s samim seboj in našim življenjem! Omenil bi, da je naš ključen problem odnos do življenja, do daru, ki nam je dan in smo ga poklicani pomnožiti in razvijati naprej! Kajti kdor ne ceni življenja, bo ravnal z njim neodgovorno, slabo, neustrezno in ga izgubil! Ljudstvo, ki ne ceni življenja, seka korenine drevesu, ki ga nosi in »gosti«; ljudstvo, ki ne spoštuje življenja, nima prihodnosti in si onemogoča lastno življenje, posledično (kjer ni življenja) pa tudi blaginjo in razvoj!

Kultura smrti in dva njena izraza

Že večkrat in z raznoraznih strani smo lahko slišali, da je evropska družba (in z njo tudi slovenska nacija) podvržena »kulturi smrti«. Dva bistvena izraza te kulture pa sta abortivna in kontraceptivna usmerjenost, oz. podvrženost abortivni in kontraceptivni praksi. Oba načina življenja sta z vidika humanosti oz. človečnosti nedopustna in nesprejemljiva: seveda prvi bolj, ker gre pri abortusu za brezobziren, bojazljiv in sramoten napad na življenje drugega človeka, ki je nedolžen in povrhu upravičen do človeške zaščite in je zato treba to dejanje tretirati kot »gnusni zločin«, se ga izogibati in ga imeti kot takega za zavržnega; drugi način življenja, ki je podvrženost kontraceptivni praksi, pa je z vidika človeške integritete prav tako nedopusten, nesprejemljiv, nasilen in škodljiv! V vsakem primeru je v praksi uporabe kontracepcije žrtev (vsaj) žena: Če gre za kemijsko kontracepcijo, mislim, da tu ni potrebno poudarjati vsaj stranskih učinkov kemijskih substanc, ki za ženo, mislim: ponavadi, predstavljajo nasilen vdor v ritem delovanja njenega telesa, osebe in osebnosti; pogosto pa je taka oblika kontracepcije škodljiva, kar rezultira tudi v mnogih smrtnih obolenjih in predčasni umrljivosti. Če gre za mehansko (kontracepcijo), je žena žrtev vsaj takšnega spolnega dejanja, katerega integriteta je (prav zaradi te in kontracepcije nasploh) bistveno prizadeta in zato nezadostna (bistveni element spolnega dejanja kot takega namreč, je tudi odprtost za življenje), kar deluje nanjo destruktivno in ne konstruktivno. Treba pa je omeniti, da je dandanes veliko kontracepcije abortivne narave, kar pomeni, da v tej vrsti kontracepcije (ki »uniči« že spočeto) gre za enako težo dejanja – kot dejanja samega po sebi – kot je abortus.

Kultura življenja

Ker vemo, da je rojstva otrok vseeno potrebno uravnavati – človeka vredno (in posvečujoče) uravnavanje rojstev pa ni ne abortus ne kontracepcija – naj navedem, da obstaja »naravno urejanje rojstev«, pri katerem se zakonca ravnata po ženinih rodnih oz. nerodnih dnevih. Ta način urejanja posredovanja človeškega življenja pa je vendarle – v primeru z zgoraj navedenima, tudi z najbolj blago obliko kontracepcije – povsem drugačen: namreč spoštuje telo (žene) kakor tudi samo (dostojanstvo) spolnega dejanja in za razliko od prej omenjenih načinov, ki med možem in ženo ustvarjata prej razhajanje v globini (četudi tiho in počasno, vendar zanesljivo), gradi njuno harmonijo. Sicer pa tu ni prostor ne čas za razlaganje »naravnega načina rojstev«, prepričan pa sem, da vsaka (odgovorna) žena (in mož) dobro pozna(ta) ta konstruktivni način posredovanja človeškega življenja.

Spopad med kulturama

Povsem jasno je, da je boj za Evropo, kakor tudi Slovenijo, boj med kulturo življenja in kulturo smrti. Katera kultura bo zmagala?! Jasno da kultura življenja! Kajti življenje je močnejše od smrti. Toda na čigavi strani smo mi?! Evropa, ki se odreka krščanstvu, ki se usužnjuje kulturi smrti, ki si zapira vrata v svetlejšo družbo, ki je v njej vse več konfliktnosti, nerešenih in z zdajšnjega načina ravnanja nerešljivih problemov, ki se izgublja v administraciji, v tehnokratskem reševanju situacij – ali dejansko taka Evropa ljubi življenje? Ali islam, ki ne pogreša potomstva, katerega družine se morajo zaradi številčnosti upravičeno širiti, katerega ženske sicer ne poznajo pojma pravic žensk, niso pa ranjene z mnogimi metodami manipulacije svojega telesa, katerega rodnost žensk skrbi za razširjanje populacije, katerega člani so si med sabo čuteči in ki torej praktično in dejansko simpatizira z življenjem?!

Pogled v prihodnost

Komu bo torej pripadla Evropa? Komu bo pripadla prihodnost? Komu pripada življenje? Tistemu, ki ljubi življenje! Tistemu, ki ljubi življenje, bo podarjena tudi zemlja, njeni sadovi, bogastva, mir, mirno življenje, srečno življenje. Kdor pa življenja ne ljubi, bo življenje izgubil, z njim pa tudi vse, kar je imel oz. mislil, da je imel. Ko je Mojzes zaključeval svoje življenje je svojemu ljudstvu roteče govoril in to so ene zadnje izmed njegovih besed: »Danes kličem za pričo proti vam nebo in zemljo: predložil sem ti življenje in smrt, blagoslov in prekletstvo. Izvoli torej življenje, da boš živel ti in tvoj zarod« (5 Mz 30,19)! Tudi ni skrivnost, da se je slovenski narod do sedaj ohranil zaradi odprtosti življenju. To odprtost kar najbolj potencira zdrava vera. Tudi zato smo obstali in ohranili svoj, nam dani košček zemlje pod Triglavom. Evropa: »Izvoli torej življenje, da boš živela ti in tvoj zarod« (gl. zgoraj), izvoli torej zdravo vero, da boš imela življenje in ga imela v izobilju (prim. Jn 10,10).

32 KOMENTARJI

 1. Popolnoma se strinjam z avtorjem, da Evropa ni vredna obstanka, če ne bo spoštovala evropsko življenje in s tem svoje prihodnosti.

  Pomenljivo je to, da so rojstva v Evropi začela padati, kljub temu, da so Evropo preplavili migranti, najprej notranji, pozneje zunanji.

  V marsikateri evropski državi je že več kot 20% izvenevropskih migrantov, pa se na področju evropske vizije niče ne spreminja.

  Kakorkoli obračamo, Evropa nima vizije, ki bi omogočala preživetje Evrope!

  Ima pa jo Madžarska, Poljska.

  • … in Češka, Slovaška, Avstrija, baltske države in tudi Slovenija, če se pridruži naštetim, pa potencialno tudi balkanske države, ko se bodo znebile mafijskega delovanja, ki ga sociološko vidim kot posledico žrtvovanja v večstoletni obrambi evropske prosvetljenske civilizacije pred otomanskimi invazijami. Na to dejstvo je Evropa popolnoma pozabila.
   Drži, če se takšne prosvetljene in odgovorne Evrope ne zaslužimo in zanjo nič ne naredimo, je pač preprosto ne bo.

 2. In zakaj vodilne evropske države vztrajajo na neevropski viziji in z njo posiljujejo tudi Madžarsko in Poljsko?

  Zato, ker nočejo priznati svojega napačnega ravnanja v preteklosti in to skušajo zabrisati tako, da še drugi sledijo njim.

  Tako se ne bo nikoli vedelo, da bi lahko bili Madžarska in Poljska tudi čez več let primer evropske vizije, ki ohranja in bogati Evropo.

 3. Ne samo da nočejo, niti ne zmorejo.
  To kar znajo, naredijo.
  Problem je v tem, da tudi če jim smer nakažejo na primer Poljaki, se oni še vedno oprijemajo svoje, kot edine zveličavne.
  Isto kot pri nas postopa leva opcija.

 4. Ko je Evropa zavrgla svoje krščanske korenine, je zavrgla tudi svojo svetlo prihodnost. Danes bi Konrada Adenauerja, enega izmed pobudnikov nastanka prihodnje EU, označili za fašista. Bil je namreč čvrst zagovornik krščanstva, krščanske kulture in krščanskih vrednot. Takih med trenutno vodilnimi evropskimi politiki ni. Tisti, ki so, so pa marginalizirani. Je pa veliko takih, ki pospešujejo propad Evrope.

  Dilema je le, ali to počnejo namerno ali pa sploh ne vedo, kaj delajo.

  Naslednje evropske volitve bodo priložnost za spremembo.

  • To je velika neumnost, da bi danes Konrada Adenauerja, razen skrajnih levicarjev in anarhistov, oznacevali za fasista. Avtokratske poteze so mu sicer ocitali se za casa zivljenja. Bil je med ustanovitelji CDU in sem preprican, da bi tudi danes pripadal tej stranke. Ne vidim osnov tvojim prepricanjem, da bi bil naklonjen AfD. Ne vem nic, da bi nastopal proti priseljevanjem v Nemcijo in drugim kulturam.

   Krscansko sveto knjigo je nenazadnje pisalo begunsko ljudstvo. Starozavezno. In tudi takoj po Jezusovem rojstvu je sveta druzina bila prisiljena v begunstvo. Pristna krscanska vsebina, zaradi vsebine Svetega pisma, torej ne more biti nastrojena proti ljudem, ki si iscejo nek boljsi in varnejsi prostor pod soncem.

   Nas pa nek naraven instinkt in tudi argumenti razuma nagovarjajo, da zelimo svoj dom, domovino in civilizacijski kulturni prostor ohraniti takega, kot smo ga skozi dolgi cas, trud, ustvarjalnost etc. ustvarili in nam recimo ustreza. To je naravna usmerjenost. Bolj konzervativna kot krscanska po vsebini.

   • Neverjetno, kako je pojem konzervativnosti dobil izrazito negativno konotacijo. Mislim, da je za zdrav razvoj družbe konzervativnost vsaj toliko pomembna kot težnja po modernizmu. Nujna je uravnoteženost: gradnja na trdnih, zdravih temeljih.

   • Res je, da je izvoljeno ljudstvo večkrat bilo v izgnanstvu, prav tako posamezniki in rodbine. Toda vedno je hrepenelo po vrnitvi domov in če/ko so se razmere uredile (oz. je prenehal razlog izgnanstva), se tudi vrnilo. Lahko to rečemo za današnje migracijske (invazijske?) tokove?
    Sicer pa smo jim sami pripravili pot: izpraznili smo naše domove – in jih še izpraznjujemo … Otrok se otepamo in hkrati pričakujemo, da bo pokojninska blagajna vedno polna in naša obramba trdna … Evropa je preveč lepa in (naravno) bogata, da bi ostala nenaseljena. Evrope ne bo konec s propadom naše civilizacije, vprašanje pa je, kdo bodo prihodnji Evropejci. Glede na to, kdo danes sili vanjo, se zna zgoditi, da bodo radikalno drugačne kulture, kot jo poznamo.
    MMG: pomislila sem na faraonovo taktiko iz Mojzesovih časov: čemu je ukazal moriti (samo) izraelske dečke? Deklice se bodo pač možile z Egipčani in Izraelci bodo izginili … Danes prihajajo pretežno mladi moški … (Čigava taktika pa danes?)

    • A tudi ti bi govorila o invaziji?! Invazija bosonogih vojakov? Invazija s “tičem” v roki?
     Če govorite o načrtnih nezakonitih migracijah, razkrinkajte te načrte! Ne kar razvijati teorije zarote. Trgovina z belim blagom, kot se temu reče, je kazniva! V vseh državah.
     Ali krajše, komentirajte tako, da vaša ljudomrznost ne bo tako na očeh vsem.

     • Jenjajte, Zdravko,
      ne prepričujte nas, da ste usmiljeni Samarijan, če niste 🤪

      Tiste, ki imajo pomisleke ob množičnih nezakonitih migracijah povečini mlajših moških iz Azije in Afrike v Evropo in to iz držav, kjer ni vojne, obkladate z ljudomrzneži!

      Povejte raje, za koliko “bosonogih vojakov”, ki jih omenjate, ste se osebno zavzeli, tako da ste jim ponudili hrano in zatočišče na svojem domu, da se bomo lahko začeli pogovarjati o vašem človekoljubju.

      Dokler tega niste storili, ne očitajte ljudomrznosti drugim, ker ste sami enako ljudomrzni do drugačemislečih kot slovenski levičarji. Ti imajo polna usta človekoljubja, ki ga z lastnimi dejanji ne dokazujejo..
      In ker ste že uvedli “tiče” v razpravo: s tujim si upa vsak mahati po koprivah, to vemo.

      Nekdo vam mora povedati sledeče: nepristranska statistika kaže, da naval nezakonitih vdorov mladih tujih moških v Evropo v določeni meri res pomeni nasilno “invazijo s tičem v roki”, kakor jo omenjate.

      Velika večina prišlekov namreč deluje po popolnoma drugačnih vrednotah, kot so uveljavljene med veliko večino evropskih domorodcev.
      V miselnem svetu mnogih mladcev, ki rinejo v Evropo iz Azije in Afrike, so ženske drugorazredna bitja, s katerimi si lahko dovolijo grobo ravnati, jih izkoriščati ter jim prizadevati krivico in bolečino.

      Seveda pa vi niste ženska.
      Morda niti nimate ne žene ne ženskih potomk, za katerih prihodnjo varnost bi vas lahko skrbelo,… pa se zato z lahkim srcem širokoustite v svojem navideznem človekoljubju do migrantov.

      Če pa imate ženo in zraven še žensko potomstvo ali sorodstvo (hčere, vnukinje, snahe…), bi vas vendarle moralo vsaj malo skrbeti, v kakšno smer se bo spreminjalo njihovo širše življenjsko okolje,… tudi ko vas ne bo več.
       
      Strahovi in pomisleki na tem forumu prisotnih žensk in mater vas očitno nič ne ganejo, saj jih obtožujete ljudomrznosti samo zato, ker opažajo sistematičnost nezakonitih migracij mlajših tujih moških v Evropo!

      Statistika o posilstvih žensk na Švedskem nastavlja ogledalo nasilni “invaziji s tičem”, če naj leporečim po vaše.
      Kljub ugovorom dela politike, ki hoče prikriti posledice migracij, podatki, ki jih je zbrala in objavila  švedska nacionalna tv (SVT), govorijo, da je bilo v zadnjih petih letih med obsojenimi posiljevalci na Švedskem kar 58 odstotkov rojenih na tujem – torej so na Švedsko migrirali od drugod ter nasilno zlorabili gostoljubje države, ki jih je sprejela.

      Mnogi se tudi spomnimo množičnih spolnih in roparskih napadov na ženske na silvestrovo leta 2015 v Kölnu, Hamburgu in drugih nemških mestih. Napadi na več kot 1200 žensk so bili načrtovani, v njih je domnevno sodelovalo več kot 2000 moških, več kot polovica osumljenih preiskovancev je bilo prosilcev za azil. Po preiskavi je nemška kriminalistična policija brez dvomov potrdila obstoj povezave med pojavom hitrih množičnih migracij leta 2015 in množičnimi spolnimi napadi na ženske.
       
      Kot kaže ste na vse to že pozabili, pozabili pa ste tudi na vse teroristične napade, ki so jih po mnogih evropskih mestih izvršili migrantski muslimanski skrajneži ali pa islamistično radikalizirani potomci migrantov.

      Ob vseh nedvomno načrtovanih zločinih, povezanih z nezakonitimi migracijami, zahtevate od tukajšnjih komentatorjev, naj razkrinkajo načrtovanje oz. načrtovalce nezakonitih migracij in naj ne razvijajo teorij zarote.

      Ali res verjamete, da gre pri množičnih migracijah v Evropo “samo” za kaznivo množično trgovino z ljudmi,…. ki jo je potemtakem s svojim vabilom sprožila gospa Merkel?

   • Stranka CDU pod Merklovo je povsem nekaj drugega kot stranka pod Adenauerjem ali Kohlom. Stranka ima še isto ime, a drugo vsebino. Sedanja stranka vodi progresistično politiko kulturnega marksizma, kar je točno obratno od politike navedenih gospodov. Ta dva gospoda sta EU ustvarjala, sedanji CDU jo uničuje. Politiko omenjenih gospodov sedaj zagovarja Orban. Če njega zmerjajo s fašistom, zakaj ne bi tudi njih.

    IF, lahko bi se že naučili ločevati med begunci ter načrtovanimi nezakonitimi migranti. Ter med stvarnim usmiljenjem in njegovo zlorabo. Še celo Hillary Clinton je nedavno izjavila, da je edina rešitev za Evropo zapora zunanjih meja. Tako meni tudi vse več Evropejcev.

 5. Ko avtor omenja stranske učinke kemijske kontracepcije na žensko telo, je treba dodati še njen negativni učinek na naravo in celotno človeštvo. Pred leti sem bral znanstveno razpravo o tem, da gre za eno najmanj razgradljivih substanc na svetu in se njen vpliv v naravnem krogotoku vrača na celotno človeštvo. Še en primer, da znanost razrešuje toliko problemov za človeštvo, kot jih tudi sama ustvarja.

   • Se mi zdi, da včasih ustvarja več problemov, kot jih je sposobna razrešiti (?) oz. z nečim nekaj reši ali ‘reši’, kasneje pa se pokažejo ‘stranski učinki’.

 6. Dejstvo je, kot pise avtor, Evropejci dolgorocno ne moremo obstati na tem kontinenti brez demografske prebuje. Starajoca se celina prav klice k mnozicnemu priseljevanju. Ze danes, celo v Sloveniji, za celo goro delovnih mest ni kandidatov. Kontracepcija in splav sta tu le drobec problema. Kamencek v mozaiku.

  Resitve ni brez vrnitve k osrednjemu mestu druzine in druzinskih vrednot. Brez prenosa kulture potrosnistva in uzivanja na ustvarjanje, tudi odrekanje. Na prestop iz individualizma v komunitarnost. Na milje, ki bo spodbujal trajnost druzine in ne njen razpad.

  Ce tega kulturnega zasuka Evropejci ne bomo sposobni oz.voljni storiti, nam ni pomoci.

  • Drži. Zavreči bomo morali tudi paradigmo stalne rasti družbenega produkta in njegovih tvorcev, zlasti delovne sile. Ali ne bi Evropa dobro (ali celo bolje) funkcionirala z manj velemestnih konglomeracij, z manj prebivalstva nasploh, z manjšim izkoriščanjem naravnih virov? Samo razmišljam.

  • “Kontracepcija in splav sta tu le drobec problema. Kamencek v mozaiku.” Zame osebno: tisti kamenček, ki je sprožil plaz (izumiranja) – kdo ve, če smo ga sposobni ali ga sploh želimo ustaviti?
   Kar se politike tiče, ne vidim nekih prizadevanj v smer demografskega obrata (prej nasprotno: nadaljevanje sedanjega trenda, ki bo v kratkem pripeljal do drastičnega znižanja rojstev, ker prihajajo v rodno dobo številčno šibke generacije). A kar se tiče razmišljanja ‘navadnih ljudi’ v smislu zavedanja pomena družine oz. rodnosti … Hm, mar sploh razmišljamo? Ali ne zgolj živimo in se podrejamo ‘uveljavljenim normam’?

 7. Splav je posledica kulture smrti, ne njen vzrok! Mahati po posledicah namesto iskati vzroke je zelo vprašljivo početje.
  Glede kulture smrti pa smo Slovenci center sveta. Ne se borit za Evropo, če Slovenija propada. Nekoč je nekdo napisal, naj propade ljudstvo, saj je v zgodovini že izginila vrsta ljudstev, nič novega. Kako naj potem kdo verjame v iskrenost borbe za Evropo, če pa za lastni narod velja, da nič hudega če izumre.

 8. Promigrantska mitologija:
  Za masovne migracije (invazijo) so krive tudi podnebne spremembe:

  Rast prebivalstva v zadnjih 20 letih:

  Nigeria: 72%
  Saudi: 69%
  Egypt: 55%
  Pakistan: 54%
  India: 34%
  Indonesia: 31%
  South Africa: 31%
  Turkey: 29%
  Mexico: 26%
  Canada: 22%
  US: 18%
  UK: 13%
  China: 12%
  France: 11%
  South Korea: 11%
  Italy: 6%
  Germany: 1%
  Japan: 0%
  Poland: -2%

  Ali drugače (v “prevodu”):
  Tam kjer se podnebne razmere najbolj slabšajo so najugodnejše razmere za rast prebivalstva.

 9. Hvala Vanji in Ameliji, se jima priključujem in dodajam, da popolnoma pozabljamo na humanitarno katastrofo, ki z odhodom moških ogroža njihove otroke, bolne, invalidne in ostarele osebe obeh spolov, za katere je odhajajoča generacija dolžna skrbeti. Kdo za te opuščene in nebogljene prevzema odgovornost? G. Merklova? Papež Frančišek? OZN ali EK oziroma tiste vlade, ki še ne ukrepajo, da bi se neodgovorni moški vrnili k svojim dolžnostim?

 10. Evropa bo obstala, če bo zmagala kultura življenja.

  Zdajšnji in prihodnji migraijski valovi so le opozorilo Evropi, naj se prebudi ter uresniči kulturo življenja.

 11. Ne bi se pa povsem strinjal z avtorjem, da je treba Evropo videti kot dar. Evropa kot produkt judovsko-krščanske religije, grške filozofije in politike (demokracije) ter rimskega prava je že od srednjega veka naprej prizorišče dramatičnih spopadov in zasukov, verskih in dinastičnih bojev, osvajanj z jugozahoda (Arabci) in potem še jugovzhoda (Otomani), revolucij in navsezadnje spočetja dveh svetovnih vojn. Nič ji ni bilo podarjeno v tem smislu, da je bilo pridobljeno zlahka, brez truda in pretresov. Zato moramo nanjo gledati kot izjemen civilizacijski dosežek, spoštovati njene zgodovinske in duhovne (pra)vire. Le v tem smislu je resnično Dar božji. Zato jo moramo ceniti, spoštovati – in tudi braniti, z vsemi sredstvi, če je nujno, tudi z orožjem.

 12. Konec koncev, kar potrjujejo tudi modri komentarji: čimprej naj pridejo slabi časi, da se naš narod prerodi in se šibka dobra sila dvigne na površje. Slabi časi so edino upanje za naš narod. Ko pridejo, bodo mnogi moški postali pravi moški, in začeli se bomo ploditi, kot je dokazal tudi Riki v svojem grafu.

  In ne pozabimo na Boga. Bolj ga bomo klicali, z ljubeznijo, prej bo prišel. Kajti pride vedno, kadar so skupna hotenja zelo močna.

Comments are closed.