Spet smo na vrsti

24

prebudimo 2016Leta 2011 je zaživela civilna pobuda PREBUDIMO SLOVENIJO. Rodila se je iz potrebe, iz spoznanja, da Slovenija kot družba in kot država ne napreduje, ampak nazaduje in da smo pri tem, s svojo politično apatičnostjo, sokrivi tudi mi kristjani. V zraku je bilo vprašanje, ali nas je vendar še kaj, ki bi bili pripravljeni kaj storiti, da bi se razmere predrugačile? Rekli smo si: Na vrsti smo in smo pričeli.

Najprej se nas je zbralo kakšnih 40 dobrovoljcev in soglašali smo z mnenjem, da je treba delovati, da smo na vrsti. Osvojili smo geslo PREBUDIMO SLOVENIJO. Že istega leta, zgodaj jeseni, smo na Otočcu pripravili prvi Zbor kristjanov in ljudi dobre volje, na katerem smo se vprašali: Slovenci, kje smo, kaj se je z nami zgodilo? Uvodno predavanje je imel Justin Stanovnik. Začeli smo iz ničle, prostovoljno in na svoje stroške. Javne podpore nismo imeli, prej malo strahu. A s svojo prisotnostjo in nagovorom, že na prvem zborovanju, sta nas podprli dve javni osebnosti – novomeški škof mons. Andrej Glavan ter predsednica Nove Slovenije – krščanske demokracije Ljudmila Novak Z našim prvim zborom smo dobili pogum in potem smo z Zbori na Otočcu vsako leto nadaljevali. Sledili so tudi odmevi nanje. Največkrat v Zavodu Sv. Stanislava v Šentvidu, večinoma po dvakrat letno, potem pa še v drugih krajih – v Mariboru, Murski Soboti in Kopru.

Naši posegi v družbeno življenje so bili vsebinsko stvarni in politično aktualni. Odlični predavatelji, iz različnih krajev Slovenije in iz različnih poklicev, v vsem obdobju jih je bilo okrog petdeset, so govorili odkrito in iz srca, z mislijo seveda na problematične razmere v Sloveniji in v svetu ter da se moramo potruditi za spremembe. Slovenija se mora izkopati iz vsestranskega nazadovanja. Vse to je izčrpneje opisano v knjigi Treba je povedati. V njej so omenjeni še mnogi drugi dogodki in ljudje, že iz socialističnih časov in vse do danes – vredno branja in premisleka.

Sedaj z novim vodstvom, z novim predsednikom, upokojenim ravnateljem Jožetom Mlakarjem na čelu, z vsem tem nadaljujemo. Spričo novih družbenih in političnih razmer, vidimo, da smo SPET NA VRSTI. Ali bo naše delo kaj zaleglo, naj presodi stvarna zgodovina in Božja pravičnost. Rezultati referenduma so dovolj zgovorni in gotovo je, da je naša pobuda na široko in nepretrgoma, v vseh letih pripravljala ozračje za tak pozitiven obrat. Toda, čeprav je rezultat ugoden, moramo upoštevati, da med nami še vedno živi 36 % sodržavljanov, ki so skupaj z vladajočo ekipo ter dominantnimi družbenimi mediji, pripravljeni sprejemati ter zagovarjati zakone, ki so s svojo vsebino in z vsemi posledicami iz njih, izredno problematični in za narod naravnost samomorilski. Problemi so torej veliki in nadaljnje delo krščanske civilne iniciative PREBUDIMO SLOVENIJO je nujno. Naš naslednji nastop, 9. januarja, spet v Šentvidu, bo obogaten z dvema novima predavateljema, z dr. Antonom Stresom, ter dr. Igorjem Škamperletom. Oba sta med nami izredno dobrodošla.

K našemu ponovnemu zagonu naj ponovno dodam. Poleg splošne politične brezbrižnosti, ki smo jo pod silo razmer podedovali od starega komunizma in njihovih naslednikov, da se kristjani ne smemo vključevati v politiko, to je delovati v javnem življenju in upravljanju družbe, imamo še splošno politično zmedo. Za to zmešnjavo, zlasti za pohabljanje desne politične opcije so spet poskrbele stare sile. Najprej z rušenjem DEMOSA, pri čemer so znale uporabiti celo kakšne pomladnike. Potem, malo pozneje, z ustanovitvijo dodatne »krščanske« stranke, kakor da Slovenci ter Evropa kot celota, ne bi že imela obstoječe krščansko demokracijo. Tisto demokracijo, ki je po drugi vojni na novo uredila Evropo, nas Slovence pa s prvo osamosvojitveno vlado vrnila v zbor civiliziranih držav. Brez takratne krščansko usmerjene civilne iniciative, ki je delovala že v starem socializmu, ne bi mogla nastati naša nova država Slovenija. Tudi to je v omenjeni knjigi Treba je povedati podrobneje predstavljeno.

Potem ko smo se osamosvojili in hoteli živeti v stilu evropske civilizacije, so stare sile v strukturah družbe ostale, niso bile v stanju, da bi sprejele resnično demokracijo. In mi smo podlegli njihovim manipulacijam. S tem ko smo sprejeli ali dovolili njihove manevre, ko nismo hodili niti na volitve, kaj šele da bi razlikovali ali doumeli njihove manevre, smo podpirali tudi vse tisto, kar je slabo, neodgovorno. Zadnje državno zborske volitve so to nazorno pokazale. Zato ponavljam, »spet smo na vrsti«. Naše vrste moramo okrepiti in na naslednjih volitvah zmagati, vsaj v takšnem razmerju, kakor na referendumu. Če na volitvah ne zmagamo, je vsakršno »mrmranje« zaman.

Ali pomladna opcija, za kakršno se je naša iniciativa PREBUDIMO SLOVENIJO, ves čas zavzemala še obstaja? Upam da! A za začetek, ko se je treba zavzemati za skupno dobro, je naslovna slika neke pomladne revije dokaj nespodbudna. Najzvestejša oseba nekdanje pomladne vlade gleda nekako stran, kakor da ni dobrodošla. Ali morda zato, ker se ne namerava podrejati edini zveličavni naravnanosti? O tem zaenkrat še ni besede. Z gotovostjo lahko rečemo, da zgolj vsak samo zase, ali celo na škodo drugega, kar vse se je v zadnjih letih dogajalo, ne vodi k uspehu. Vse dosedanje izkušnje nam pripovedujejo, da je uspeh mogoč le, če si prizadevamo za skupno in celotno pomladansko naravnanost, skupaj s Cerkvijo, kakor se je to lepo pokazalo na zadnjem referendumu.

Naj nas spremlja politična modrost, skupaj z odgovornostjo drug do drugega, zato vse dobro želim vsem posameznikom, vzajemnemu in skupnemu delovanju, vseh Slovencev dobre volje.

24 KOMENTARJI

  1. Kot civilna pobuda bi naj delovala čim bolj široko, da ne bi navduševala le desnico, ampak tudi levico, kjer so tudi domoljubi.

    Pri tem ni dovolj, da se sklicujemo le na slovensko pomlad, ampak na sam temelj, ki ga je uporabila slovenska pomlad in ki je takrat navdušil tudi tiste na levici.

    Gre za sonaraven, sostavrstven temelj, ki se običajno kaže v domoljubju.

    V bistvu gre za hvaležen odnos do narave oziroma do stavrstva za lepote in naravne zaklade Slovenije. Med te štjemo tudi Slovenski jezik, pozitivne življenjske izkušnje, delovne in druge navade, običaje, vero, pesmi, glasba, noše, glasbila, civilizacijski nivo in standard ….

    Torej celotno pozitivno kulturno slovensko dediščino, ki označuje našo pozitivno kulturno bit in identiteto.

    Razvojno lahko napredujemo, če gradimo na navedenem sonaravnem, sostavrstveme temelju.

    • V kateri New age ezoterični kult si pa ti padel?

      V Žlahtno sonaraven gradualistični domoljubni pozitivno- državni?

  2. In če k temu dodamo še mednarodni naš pravni temelj je to Unescova deklaracija o nesnovni kulturni dediščini, ki je bila sprejeta v Parizu leta 2003, Slovenija pa jo je ratificirala z zakonom leta 2007.

    K njej pa še lahko dodamo slovensko ustavo in zakone, ki nam to omogočajo. Ker pa na zakonodajnem in političnem področju ni dovolj podlage in interesa, je na civilni družbi, da smelo uresničuje to zdravo razumsko življenjsko sonaravno logiko kako pospešiti pozitiven slovenski razvoj.

    Le tako bujno cvetel slovenski cvet in krasil svetovni vrt cvetja!

  3. Ko bo slovenska skupnost dosegla normalno stopnjo samozavedanja o pomembnosti pozitivnega odnosa do našega slovenskega naravnega okolja in vsega, kar to okolje sestavlja ter njegovega sonaravnega kulturnega temelja,
    bo z lahkoto uresničevala svoje plemenite razvojne cilje!

  4. Potem ne bo najpomembnejše ali je to Janša, Milka, Zidanšek ali Primc ali kdo drug, ampak ali se iskreno in vztrajno bori za uveljavljanje temeljnih vrednot v slovenski skupnosti, ki nam po zdravi pameti zagotavljajo zanesljiv duhovno – vrednoten in materialni razvoj slovenske skupnosti kot tudi posameznika v njej!

  5. Da je stanje na področju temeljnih slovenskih klavrno, lahko v zadnjem času med drugim opazimo iz medijev in na terenu, kjer se širi prostaški, nekulturen odnos, ki uporablja tuje besede in navade.

    Na ta način se ruši slovenska kulturna bit.

    Sprožiti bi morali alarm, da je ohranimo!

  6. Gre za nespoštljiv odnos do slovenskega jezika in slovenske kulturne biti, saj se nelepe besede uporabljajo takrat, ko imamo lepše slovenske domače besede.

    Na ta način pa vzgajamo nespoštljiv odnos do samega samega sebe, do svojega okolja in svoje pozitiven kulturne biti.

    Namesto, da bi bili stvarstvu hvaležni za lepo slovensko okolje, naravne zaklade, lepoto jezika, pesmi, glasbe…. kar vse je odsev lepot Slovenije.

    Ali nismo podobni razvajencem, ki so to postali zaradi tega, ker jim je bilo preveč dobrega položeno v naročje, namesto, da bi si to dobro morali izboriti?!

  7. Strinjam se, Pavel, da uporabljam nekoliko drugačen besednjak kot ga srečujemo v medijih, ki se načrtno izogibajo sonaravnim, sostvarstvenim temeljem življenja, ker se zavedajo, da ne bodo mogli več zavajati ljudi, če te temelje spoštujejo in uresničujejo.

    Zato pa rajši pišejo in vpijejo ” grdi Janša”, marsikdo pa za njimi, ne da bi vedeli kdo spoštuje slovenske temelje in jih uresničuje.

  8. In še zaradi nečesa uporabljam takšen besednjak.

    Ker ga tudi na desnici skorajda ni mogoče opaziti.

    Desnica skorajda uporablja isti formalistični, brezdušen besednjak kot levica in zaradi tega ne ponudi ljudem dovolj svežine in zaupanja.

    Isto stvar se da povedati na različne načine. Pri tem pa je najpomembnejše, da besednjak in siceršnji odnos učinkovito gradi samozavedanje o najbolj pomembnih temeljih duhovno . vrednotne in materialne rasti slovenske skupnosti in posameznika v njej.

    In da ljudje osvojijo ta temeljni življenjski uvid.

  9. Skratka: Zakaj desnica ne izkoristi učinkoviteje pozitiven duhovni zaklad vere in ta duhovni zaklad mnogo bolj učinkovito uporabi v javnem, pa tudi v zasebnem življenju.

  10. Krščanska vera ima izmed vseh ver najbolj pozitivne duhovne temelje, saj temelji na ljubezni, resnicoljubju pravičnosti, poštenju in odgovornosti ter solidarnosti…

  11. Priznati pa je treba, da verski časopisi skorajda vedno uporabljajo duhovno. vrednoten besednjak. Pogostoma na zelo visokem nivoju.

  12. To, kar kot v litanijah piše svitase, tudi če koga zmoti, ima svoj smisel. Med drugim s poudarkom združevanja ljudi, ne njihovega izločanja. Slaba stategija in vodilo bi bilo slediti tistim, ki se prvenstveno bojijo krtov z leve strani, vtihotapljenih udbovcev in komunistov, murgelčanov itd; njihov čas se biološko izteka in ne morejo več biti dominanten dejavnik. Paranoja in nanašalnost sta pa slab svetovalec.

    Torej jasnost sporočila in človeška širina sta verjetno edina možna zmagovalna formula.

  13. Razpisal sem se tudi zaradi tega, ker sva z ženo na silvestrovanju v hotelu Diana doživela naslednjo grenko izkušnjo:

    Predstavnica hotela je v svojem lepem nagovoru napovedala, da bomo v novo leto zaplesali z dunajskim valčkom. Vendar se to zgodilo. Nasprotno okrog 1 ure po polnoči, je ansambel začel igrati peti pesem “Jugoslavijo” izpred 28 let, pa čeprav je lahko opazil kako smo navdušeno vsi peli in vriskali ob slovenskih pesmih. Iz protesta smo plesalci zapustili plesišče. Ko so člani ansambla to opazili, so začeli pozivati tiste, ki so sedeli in nekaj jih je res šlo na plesišče. Midva z ženo in še nekaj gostov pa smo šli zaradi prizadetosti spat.

  14. Ni mi jasno, zakaj si je ansambel privoščil takšno provokacijo, ki jo je doživljalo in opazovalo ter zmajevalo z glavo tudi veliko avstrijskih in nemških gostov, ki so bili posebej v nagovoru spoštljivo pozdravljeni. Nekateri celo s priimki in imeni.

  15. Čeprav se je hotel izkazal s sonaravno kulinarično prehrano, mu pa ni uspelo, da bi nam za silvestrovo privoščil sonaravno domoljubnoiopesem ” Slovenija, od kod lepote tvoje”.

  16. In spet smo pri konkretnih ukrepih: Kaj počnejo turistična zveza Slovenija, Gospodarska zbornica, Vlada….

    Ali se zavedajo, kaj pomeni celovita sonaravna turistična ponudba za ozaveščenega turista, ki ni prišel le zaradi svojega trebuha, ampak tudi svoje duše in razuma.

  17. Svitase marsikaj,kar si napisal drži,problem uporabe slovenskega jezika,je predvsem vprašanje za kulturno ministrsto in naše šolske ustanove,ki jim je malo mar,kakšen je pogovorni jezik mladine in jih na to tudi nihče ne opozarja,vedeti moraš:KAJ DOGAJA,DA JE FUL KUL,za našo mladež!Verjetno si silvestrval v Murski Soboti,kaj če ni tam silvestrval tudi tov.Židan s kolegom Milanom?!

  18. G. Strgar in g. Mlakar, nujno je kristjane ekonomsko izobraziti, razsvetljavi. Ne samo povprečni kristjan, tudi t.i. izobraženci,intelektualci in kleriki v svojih govorih in pisanih na področju gospodarstva uporabljajo socialistični jezik, mencingerjanščino, ali celo tipično komunistično miselnost.

    Tranzicija ni uspela, ker večina kristjanov intimno podpira družbeno lastnino, državna podjetja, kolhozno šolstvo, kolhozno zdravstvo.

    Ni dovolj, da so kristjani ljudje dobre volje in aktivisti. K pameti morajo priti in zavreči birokratsko-zajedalski sistem.

    Zadnjih 25 let večina kristjanov politično skače od enega socialističnega firerja do drugega. Kot zbegana kure.

    Naloga volivcev je, da svojim politikom poleg pohval naslavljajo tudi ZAHTEVE IN KRITIKE. Ker zadnjih ni, so ti postali samopašni, naduti , večni, brez rezultatov. Celo več: ponujajo vedno več abstraktnih, idealisti črnih, nemerljivih ciljev: lustracija, poenotenje, domoljubje, poštenost, krščanske vrednote, slovenstvo, evrpojestvo.

    Merljivi ciljev pa ni:
    Ukinitev RTV Slovenija
    Privatizacija vseh državnih podjetij v enem letu
    Ukinitev vseh agencij
    Ukinitev državnega sveta
    Enotna davčna stopnja 15%
    Znižanje davka na plače na 15% za vse
    Privatizacija šolstva
    Privatizacija zdravstva
    Zmanjšanje birokratov za 70 procentov
    Reforma sodstva

    • Pavel,medtem,ko g.Strgar v svojem mnenju o nalogah Slovenskih kristjanov tukaj in zdaj dosledno uporablja 1.osebo množine npr.smo sokrivi,moramo upoštevati itn.-pa vi govorite o kristjanih,o povprečnih kristjanih in tudi o volilcih ves čas kot o njih-torej v 3.os.množine…Ste se vi ali pa se šele boste sploh kdaj zares odločili,kdo in kaj ste?…z onim,ki se mu svita in mu zgoraj nekaj odgovarjate,sta si pravzaprav zelo slična…

Comments are closed.