Sovražniki svobode

73
Foto: Flickr.
Foto: Flickr.

Slovenci se lahko pohvalimo, da živimo že skoraj četrt stoletja v svobodi. Ko smo čas »po svobodi« zamenjali za svoboden čas, je morda kdo pomislil, da je zdaj to to in ne bo potrebno narediti  ničesar več. A svoboda ni dobrina, ki jo enkrat pridobiš in za vedno ohraniš. Svoboda je zahtevna in nikoli do konca pridobljena. Svoboda je poročena z odgovornostjo, kajti le svoboda naredi iz človeka popolnoma odgovorno osebo in odgovornost omogoča ohranjanje svobode, ki nam je tako dragocena. Kdor ni odgovoren, ni svoboden, kdor ni svoboden, ne more biti odgovoren, ampak potrebuje skrbnika, ki bo odločal namesto njega. Napadi na ta »zakonski par« se vrstijo tako z ukinitvijo svobode, kakor z odvzemanjem odgovornosti in posledično tudi svobode. Družba in posamezniki se moramo torej truditi, da si ne dovolimo ukinitve svobode, ki smo si jo proti vsakovrstnim tiranom pridobili, a moramo skrbeti tudi za to, da nam ne bi odvzemali odgovornosti, ker bi to posledično uničilo tudi našo osebno in družbeno svobodo. Skrb za svobodo je torej moja, tvoja, naša, sistemska, državna, evropska, svetovna. Vsi pa moramo skrbeti, da bo svoboda ostala poročena z odgovornostjo,  sicer spodkopavamo njene najgloblje temelje.

Med nami pa so zelo glasni mnogi, ki se čedalje bolj jasno kažejo kot uničevalci svobode. Tega seveda ne delajo s splošnim napadom na svobodo, kakor je to delala vsaka komunistična partija z revolucijo, ampak s ti. »salami tehniko«. Zdaj omejijo svobodo tu, zdaj odvzamejo odgovornost tam … Končni izid takega postopanja pa je zatohla in propadajoča družba, ki je prav tako totalitarna in nesvobodna kakor titoizem. Posebej na udaru s to »salami tehniko« je pravica do ugovora vesti. Ne le pri nas, temveč povsod po svetu smo priča uničevanju in omejevanju pravice do ugovora vesti v korist onih, ki si prisvajajo pravico do umora.

Ugovor vesti je pravica, ki so jo mnoge države priznale vojaškim nabornikom. Najprej so bili oporečniki pravi heroji, ker so zaradi zvestobi svoji vesti morali pretrpeti preganjanje in zapor. Kasneje se je to izrodilo v množični izgovor, da ni bilo potrebno obleči vojaške suknje. Šlo je torej za obliko sebičnosti, ki izhaja iz individualizma in ni bilo v ničemer več povezano s tistim pravim, prvinskim ugovorom vesti. Zdaj so tako ali tako večinoma ukinili obvezno vojaško službo. A ugovor vesti je vmes kot iskra svobode preskočil na druga področja našega življenja. Ugovor vesti uveljavljamo takrat, ko se stvari, ki jih zahtevajo od nas zakon in družba, ne skladajo z našim osebnim prepričanjem. Ker je vest najvišja osebna moralna avtoriteta in smo jo dolžni ubogati, sicer grešimo in smo neskladni s samim seboj, moramo biti pripravljeni za to istovetnost tudi kaj žrtvovati. V primeru ugovora vesti žrtvujemo »mir v družbi«. Jasno pa je, da smemo uveljavljati ugovor vesti le takrat, ko gre za višjo vrednoto. Ugovor vesti je stvar moralne zavesti in zato prestopa ozke meje pozitivne zakonodaje. Merilo ugovora vesti je lahko le moralna zakonodaja, ki jo najbolj konkretno izraža dekalog.

Mnogi zdravniki po svetu uveljavljajo ugovor vesti ob čedalje bolj napadalnih zahtevah po ubijanju. Naj si gre za splav, ki je umor nerojenega otroka ali evtanazija, ki je umor težko bolnega ali ostarelega, zakonodaja pod težo zagovornikov smrti sili zdravnike v početje, ki je v nasprotju s človečnostjo, z njihovo poklicno etiko in z osebnim prepričanjem, ki priznava nedotakljivost in celovitost človeškega življenja od rojstva do smrti. Zanimivo je, da mnogi, ki zagovarjajo splav in evtanazijo, glasno izražajo svoje zgražanje nad smrtno kaznijo in ji nasprotujejo. Nočejo pa opaziti, da so s tem nekoherentni sami s seboj, kaj šele, da bi to priznali.

Pritiski in diskvalifikacije ter pravcate grožnje zagovornikov ubijanja nekoristnih in nezaželenih (kdo spada v ti kategoriji seveda odločajo popolnoma samovoljni tisti, ki se jih hočejo znebiti) na zagovornike življenja in spoštovanja drugega, postajajo nevzdržni. Najprej gre za prefinjeno oblikovanje javnega mnenja skozi običajne medijsko-šolske kanale. Čedalje bolj pa se pojavlja tudi zakonodajni pritisk, ki izrecno prepoveduje ugovor vesti zdravnikom. Utemeljevanje razodeva vso paranojo kulture smrti: če bi vsi zdravniki uveljavili ugovor vesti, pravijo, potem ne bi mogli več splavljati, t.j. ubijati nerojenega človeka. S tem bi de facto, trdijo, ukinili »pravico do splava« (splav seveda ni nikakršna pravica, ampak grozljiv umor, znašanje močnejšega nad nedolžnim in nebogljenim človekom). Zagovorniki abortusa torej hočejo imeti in vsakomur vsiliti, če se jim tako zahoče, možnost, da bi vsakega zdravnika lahko spremenili v morilca, četudi je to proti vsej poklicni etiki, zdravništvu kot takemu in osebni moralni integriteti vsakega od njih. Zdravnik namreč hoče pomagati, da bi živeli in to čim bolje in čim dlje. Nihče ne izbere zdravniškega poklica zato, da bi pobijal. Ta zakonodajni in javnomnenjski pritisk na svobodo vesti pa znova odpira boj, ki je bil nekoč že dobojevan. Zdaj ne gre več za uniformo in puško, zdaj gre za bele halje in zanikanje dejstva, da je spočeto bitje človek od tistega blaženega trenutka do smrti. Ugovor vesti bodo najpogumnejši spet uveljavljali zaradi svojega resničnega prepričanja, čeprav bodo preganjani, zatirani in jih bodo tudi po nedolžnem zapirali. Kot nekoč, tako v bližnji prihodnosti, če ne bomo proti tej novi stari fronti zoper svobodo dvignili svojega glasu vsi, ki nam je svoboda v trajni zvezi z odgovornostjo svetinja, ki je nočemo izgubiti.

Zagovorniki smrti pa se bodo čedalje bolj jasno razodevali kot uničevalci svobode v imenu svojih »človekovih kapric« in mentalitete neodgovornosti. Zdaj gre za pravico do ugovora vesti v zdravstvu, kasneje bo prišlo na vrsto kaj drugega. Če ne bomo dvignili glasu proti onim, ki imajo polna usta napačno razumljene svobode in zagovarjajo vsemogočno državno kontrolo na škodo odgovornosti, bomo kmalu na vrsti tudi sami. To zgodbo že poznamo iz komunizma in vsakega totalitarizma.

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete, lahko njegov obstoj podprete z donacijo.


73 KOMENTARJI

 1. V vsaki družbi je potrebno vspostaviti neko odgovornost, ampak ta odgovornost mora biti omejena do točke, ko vsiljevanje neke odgovornosti ne posega onkraj tega, kar je nujno, da družba funkcionira kot dejansko demokratična in pluralna.

  Če sem zelo konkreten. Prav je, da institucionaliziramo odgovornost neposeganja v življenje drugega človeka (ne ubijaj), ne moremo pa prisilno vzpostavljati npr. odgovornosti, da hodimo v cerkev, da se oblačimo na tak in tak način, da na cesti pozdravljamo ljudi… Te vrste odgovornosti so tiste odgovornosti, ki naj se oblikujejo v notranjosti vsakega posameznika. V te odgovornosti pa ne moremo oz. ne smemo prisilno posegati. Ta odgovornost je ravno v polju svobode posameznika.

  In splav in evtanazija sta ravno takšna primera, kjer odgovornost seveda obstaja, ampak mora obstajati v polju svobode, drugače postane taka odgovornost prisilna in to potem svobodo oža, jo zanika, ne vzpostavlja.

  Tako da kar se tiče splava in evtanazije mora biti ta odgovornost vzpostavljena v pojmu svobode, kar pomeni, da naj si meje te odgovornosti oz. odgovornost vsak sam določa svobodno. Če si tega ne more, potem v tem ni nobene svobode.

  Primerjava med splavom, evtanazijo in smrtno kaznijo tudi ni vmestna, ker smrtna kazen pomeni prisilen odvzem življenja, ki za razliko od splava nima utemeljitve v varovanja kakšne druge vrednote (pravice do razpolaganja z lastnim telesom, pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok). Pri evtanaziji so pa spet druge okoliščine kot so privolitev, dejstvo, da bi nek človek itak umrl in da podaljšanje življenja pomeni zgolj podaljšanje trpljenja itd.

  Torej, tale predpostavka avtorja: “Kdor ni odgovoren, ni svoboden, kdor ni svoboden, ne more biti odgovoren…” je popolnoma zgrešena v tistem prvem delu in napačno interpretirana s strani avtorja v drugem delu. Ko odgovornost povezujemo s svobodo, jo moramo razumeti kot nekaj, kar je tudi svobodno. Drugače gre preprosto za prisilo, ki svobodo in svobodno odgovornost izključuje.

  Če hočemo ohranjat svobodo, potem lahko v tem primeru storimo le to, da ljudi prepričujemo, da splav neodgovorno dejanja, da ljudi prepričujemo, da je evtanazija neodgovorno dejanje, ne pa tako, da splav in evtanazijo prepovemo. S tem “prepovemo” tudi svobodno odgovornost.

 2. Lenk, spet serješ na dolgo in široko. Avtorica lepo izpostavi problem ugovora vesti glede splava in to se že dogaja. Če neka sestra izpostavi ta problem, dobi odpoved. Tako splav kot evtanazija ne moreta biti “na ukaz”. In ti tu še pleteničiš o svobodi!?
  Seveda si izmišljuješ neke svobode do razpolaganja s telesom, in podobne nebuloze brez vsakega razmisleka.

  • Ugovro vesti ni noben problem. To se preprosto reši tako, da je zdravstvena ustanova dolžna zagotavljat zadostno število zdravstvenega osebja, ki bo te posega izvajala. Saj ni treba, da to počne vsak. Da bi pa nekdo za to dobil odpoved in bi tako odpoved ustrezno sodišče tudi potrdilo, pa jaz ne verjamem. Tako da tu nihče ne sili nikogar v nekaj, kar mu vest prepoveduje.

   • Seveda lahko. Ker Zdravstvena ustanova nima pravice do ugovora vesti (zdravstvena ustanova ni nosilec človekovih pravic) in je dolžna delovati v skladu z ustavo in zakoni, ki določajo, da je splav v Sloveniji dovoljen in da ga pač opravljajo določene zdravstvene ustanove. Kar pomeni ravno to, da so splav dolžne opravljati. Če npr. v taki zdravstveni ustanovi ne bi bilo zdravnika ali drugega osebja, ki bi splav bilo pripravljeno opravljati, potem mora ta ustanova zaposliti ali kako drugače zagotovoti tako osebje.

    • Takšna dolžnost ne obstaja, niti jo je mogoče zagotoviti. Niti bi jo katerokoli sodišče priznalo kot dolžnost!

     • Zdravko, ne razumeš osnov pravne države. Država ne more z ustavo in zakonom nekomu priznati neko pravico, potem pa te pravice ne izvajati oz. varovati. To bi bilo isto, kot če bi država v ustavo zapisala, da je življenje človeka nedotakljivo, v zakon zapisala, da je ubiti človeka kaznivo, ko bi pa ti poklical policijo, ker bi ti nekdo grozil, da te bo ubil, bi pa policija rekla, da nimajo dolžnosti, da te zaščitijo, razen če jim pokažeš sodni nalog, da to morajo sotriti. Ne razmišljat tako neumno.

      Dolžnost države je, da pravice, ki jih določa ustava in zakon tudi varuje, torej izvršuje. To je temeljna dolžnost države, ki se ji seveda mora podrediti tudi javni zavod, torej tudi neka bolnišnica, ki ne počne drugega kot izvršuje dolžnosti države.

     • Seveda država to lahko naredi. Temu se reče negativna svoboda – ki pomeni odsotnost prisile.

      Če država le dovoljuje splav, ga lahko dovoli tudi le samoplačniško – in ni dolžna siliti drugih ljudi, da to izvedejo ali plačajo.

      Večina pravic in svoboščin je takih.

  • Zdravko tako je,vendar je problem evtanazije veliko bolj kompleksen in veliko vprašanje je,kakšen smisel ima držati človeka pri življenju s tem,da je odvisen samo še od aparatov,ki omogočajo samo še osnovne funkcije delovanja.Vendar je tukaj
   še vedno prisotna odločitev najbljižjih sorodnikov in strokovnjakov medicinske in
   pravne stroke,kaj pa brezdomci,siromaki zavrženi od družbe in celo države?
   Vsekakor je tu potrebno upoštevati tudi velik problem zlorabe!
   Možnosti za ohranitev ploda in posledično novorojenčka pa so ogromne in je
   nasilna prekinitev nosečnosti dejansko zločin ! Sicer pa je tozadevni problem,
   problem duhovnega stanja v družbi in seveda posameznikov,katerih morala je na
   na tleh in o posledicah storjenega eksplicitno ne razmišlja!

 3. Ta država je po ustavi laična. Se pravi zanjo izmotavanje nekoga, ki verjame v škrate, da ne bo v celoti opravljal svojega dela, za katerega prejema plačo iz javnih sredstev – ne zdrži.

  Zato se mu mora lepo zahvaliti za sodelovanje in najti drugega. Hvalabogu, tako vsaj delo dobijo storilnejši in sposobnejši.

  Ne mi zdaj še vi zdravi konservativci odstopat od načel kapitalizma, ki smo si ga tako želeli. Na trgu čakajo oni, ki nudijo kompletno storitev.

  Where would it all end? Nekdo lahko kasneje mirno ugovarja delu ob ponedeljkih, češ da ima mačka od vikenda.

  • bla bla bla. Če kdo nima konca v svojih zahtevah potem ste to taki sužnji oblastnikov kot ste vi Dare.

   • Od kje si pa to zdaj potegnil? Jaz nimam avtoritet in bogov. Pa ljudi, ki jih imajo, nikoli ne bi zaposlil.

    A ti se potem strinjaš, da lahko kak nadebudni zdravnik, ki voli Luko Meseca, odkloni zdravljenje pacientov, ki si plačujejo nadstandardno zavarovanje? Ker je to recimo v nasprotju z njegovimi prepričanji?

    • Verjamem, da ti v svojem podjetju nikoli ne bi zaposlil nikogar drugega kot ateista.

     Država pa ne sme delati diskriminacije.

     Če bi zdravnik odklonil zdravljenje, bi bil v protislovju sam s sabo.

     Vidim pa, da se ti sanja ne, kaj je to nadstandard.

  • Dare Hriberšek: “Ta država je po ustavi laična. Se pravi zanjo izmotavanje nekoga, ki verjame v škrate, …”
   ===========

   Človeški zarodek ni škrat.

   • Zakon in ustava pravita, da se do določenega roka zarodek lahko splavi.

    Od tu dalje nas bolj malo zanima, kaj o tem kdo meni. Če pa že, si pa lahko mirno najde kak nov poklic ali pa službo v zasebnem sektorju.

    • Dare Hriberšek: “Zakon in ustava pravita, da se do določenega roka zarodek lahko splavi.”
     ============

     Pa kljub temu, ne glede kaj zakon pravi, človeški zarodek ni škrat.

     Ugovora vesti se ne da omejevati z zakoni.

     in …

     Dare Hriberšek: “Od tu dalje nas bolj malo zanima, kaj o tem kdo meni. Če pa že, si pa lahko mirno najde kak nov poklic ali pa službo v zasebnem sektorju.”
     =========

     Zdravniki so prisegli na reševanje življenj in ne na ugonabljanje človeških zarodkov.

     • Aha, se pravi se lahko vsakdo spomni svojega ugovora in ga uveljavlja? 🙂

      Žal, uveljavljanje ustavne pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok podrobneje opredeljuje zakon. Zato jo država mora zagotavljati.

      To, da pa eni opletajo z bajeslovnimi zgodbami in prepričanji, pa v bistvu nikogar ne zanima preveč. Ker je tovrstnih lunijev za zdaj pri nas premalo.

     • Točno tako. Vsak mora imeti pravico do ugovora vesti.

      Državi ni treba zagotavljati s tem, da sili druge v izvajanje. Je le dolžna preprečiti nasilno preprečitev splava.

    • Narobe. Zakon od določenega roka prepoveduje splav. V zakonu ni dovoljenja za splav. Dovoljenje si je potrebno posebej pridobiti, celo pri nas, kjer je to zapisano v Ustavo! Glupi, da ne rečem kdo.

    • Kaj je splav, zdravljenje, lepotna operacija ? Kaj zagotavlja ustava s tem določilom človeku ? Svobodo odločanja o lastnem telesu ? Ja, zarodek uradno označimo za nečloveka in ga pokončamo. Tudi židje so bili v nacizmu neljudje, pa sužnji, pa indijanci, pa neverniki v Siriji…

     Vsi smo mi ISIS

     • Taka praksa se je pač v razvitem svetu uveljavila kot najboljša. Na dolgi rok je bolje tako, kot pa kup neželenih, zanemarjenih otrok.

      Spermij miga z repkom, kar ga gotovo kvalificira za živo bitje, pa jih vseeno veselo pobijamo (tudi duhovniki) v milijardah.

     • Taka praksa se je uveljavila zaradi sebičnosti in ne kot najboljša, seveda še zdaleč ne in ni povezana z zanemarjenostjo otrok ampak egoizmom staršev.
      Samo iz spermija ne bo nastal človek, iz zarodka pa jasno da, pravzaprav to že je.

    • V svojem fanatizmu niti ne pomisliš na opcijo, da bi obrnili stanje – naj splave izvajajo izključno v zasebnem sektorju – samoplačniško.

  • ..zakaj se kot očitni ateist lepo ne ubiješ in tako prekineš spiralo nesmisla..??

   ..ker itak prihajaš iz nič in greš v nič, torej v ničevost in zakaj bi čakal ??

   ..aja, pa telo v oporoki zapusti kaki lovski družini, da ga nese na mrhovišče, da bodo imeli vsaj medoti in volkovi in lisice, kaj od vsega tega..

   • Logična napaka krožnega sklepanja. Vrednote so lahko le absolutne, ker če ne ne bi bile vrednote je logično neveljaven argument.

    In ker smo ateisti razumni ljudje, se seveda zgolj zaradi logične napake teistov zagotovo ne bomo ubili. Glede hrane za živali pa ne vidim problema, v kolikor se bi kdo za to sam odločil.

    • ..tu ni nobne logične napake in krožnega sklepanja ubogi Lenko..torej si debil in debilno nakladaš o nečem, kar sploh ni predmet mojega zapisa..

     ..in kot vidimo si slepec in debil, saj ne pišem o vrednotah, temveč o tem kako ateist pojmuje sebe oz. človeka..

     ..in je tudi absurd, le se ateist sklicuje ali temelji na razum, saj je razum utemeljen ismiselen, le v smiselni usmernosti in izvoru človeka..to pa ateizem zanika..

     ..tako, da Lenko, si le podalpski dembilko, ki nima pojma o pojmu in o osnovah …

     • Sori, šolski primer krožnega argumenta. Najprej moraš dokazati, da so vrednote res absolutne (ne pa izhajati iz tega, da so). In šele potem lahko govoriš o tem, da ateisti nimamo vrednot, ker jih ne dojemamo kot absolutne.

      In razum je tista kvaliteta človeka, ki je v 18. stoletju dokončno prekinila s prevlado teistične paradigme. Od 18. stoletja dalje vera v Boga ni več merilo temeljne vrednosti človeka, ampak postane to razum. Razsvetljensto je argument Boga dokončno postavilo na smetišče zgodovine.

      Tako da si približno v 250 letnem zaostanku.

     • Lenko, Bernardu ni treba ničesar dokazovati, saj ni govoril o vrednotah, ampak o smislu.

      Ti pa poskušaš preusmeriti pozornost na vrednote – ker o smislu pa on zmaga.

   • Stephen Hawking in Axl Rose sta recimo ateista. Aristotel je bil politeist.

    Od vseh treh ima ta planet več, kot pa bo kdajkoli dobil od tebe. Zakaj se ne greš lepo ubit, Bernardo?

    • ..pionirček saj te nisem vprašal o njih in kaj so dosegli..to kot prvo..

     …vprašal sem te zakaj nisi dosleden ateist in se lepo ne počiš ali elegantno zastrupiš in pač prekineš to spiralo ateističneg nesmisla..

    • Dare, če ti Bernardu praviš, naj se gre ubiti – se daj najprej ti.

     Saj svet tudi od tebe nima koristi – oziroma je ima manj kot od Bernarda.

   • Saj nikjer ne trdim, da je, ampak govorim o tem, da argument Boga v javnosti nima več absolutne veljave, s čimer se ateizem kot tak vzpostavi kot enakopravno stališče teizmu (nekoga ne moreš več zažgati na grmadi, ker trdi, da Boga ni). To preprosto pomeni, da proti ateistu v javnem diskurzu ne moreš več nastopat z argumentom Boga (ker Bog je, ker Bog tako pravi, določa), torej argumentom vere, ampak le še argumentom razuma.

  • Dare Hriberšek, ti zagovarjaš diskriminacijo.

   To nima veze z nobeno laičnostjo, saj sekularnost ni to, kar bi ti rad videl.

 4. Mislim , da je poslanstvo človeka in človeštva, da gradi v sebi dobro in ne zlo, in da drug drugemu pomagamo pri gradnji dobrega, torej človekoljubja. In da storimo vse, da se ljudje odvračajo od zla, ki škodi njim in soljudem ter celotnemu človeštvu.

  Ne pa da se temu izognemu češ, to je stvar svobode vsakega posameznika. Potem pa se nam pojavijo kriminalci, skrajni muslimani in podobni drugi.

 5. Zelo dobro napisano!
  Na žalost je tako, da postajamo s tehnološkim napredkom leni in iščemo izgovore vseh možnosti, da nam še tistega malega ne bo treba več narediti kar od nas zahteva okolica. Te stvari so že mnogokrat videne, začel je Lenin nadaljeval Stalin, Hitler,… vsi so hoteli po nekem modelu se znebiti ljudi s posebnimi potrebami, ljudi, ki so drugačni. Država in svet bodo na žalost forsirali take zakone:
  1. Ker mali nerojeni otroci nimajo pravice do glasovanja, torej so iz vidika predvsem levega volilnega telesa nepotrebni.
  2. Ker se na lahek in poceni način znebiš ljudi, ki so finančno breme državi. Ljudje svojo neodgovornost in frustracije prelagajo na druge. Mnogo ljudi s posebnimi potrebami se mnogo bolj veseli naslednjega dne kot mi, ki smo “normalni” po normah oz. po JUS standardu.
  3. Večina mladih postaja brezbrižnih in se ne zaveda, da tudi to kar je samoumevno rabi veliko truda, da je realizirano vse nam je prineseno na mizo, kitajci pa delajo po 12h … To se bo hitro obrnilo, kot se je že večkrat pokazalo v bližnji in daljni zgodovini.

  Postajamo najslabša tovarna ljudi, kjer je dovolj denar za umetno oplojevanje žensk, splave in kmalu tudi za evtanazijo. Ni pa denarja za inkubatorje, za zdravljenje rakavih otrok, za zahtevne operacije otrok,… Zdravniki s takimi zakoni postajajo samo še mesarji, ki več kot odrezat poškodovane noge na žalost ne znajo, ker vse ostalo vzame preveč časa in denarja… Treba je narediti tovarno otrok, vzgajati je potrebno ljudi v demokraciji, ki jo lahko sami krojimo, ko imamo zadostno število ljudi. Samo na njihovo žalost je Slovenija republika in ne demokracija, zato upam, da bo ustava prevladala nad neko navidezno prisiljeno “demokracijo”.

  Zato se moramo tisti, ki smo ali se imamo za kristjane upreti takim pritiskom in reci jasni NE! Mi smo za življenje, ker drugačnost nas dela lepe in da ne postanemo le neke številke na papirju!

  Še razlika med demokracijo in republiko, vsem tistim, ki govorijo, da smo demokracija
  https://www.youtube.com/watch?v=JdS6fyUIklI

  Lp Andrej

 6. Ne vem, berem tole in dobiš vtis, da dnevno silijo zdravnike v najhujše zločine. Mogoče bi lahko avtor dodal kakšno povezavo/statistiko/osebna pričevanja, ki bi to potrjevala oziroma nadalje pojasnila?

 7. Da človeku lahko pripišemo odgovornost za lastna dejanja mu moramo priznati absolutno svobodo, da se odloča po lastni vesti. Omejevanje te svobode odločanja človeka zreducira na na bitje, ki slepo izvršuje dane ukaze, kar ga vodi v poslušnega robota. Omejevanje te svobode je v nasprotju tudi s principom morale. O človeku , ki ne odloča več o lastnih dejanjih, preneha biti moralno in amoralno bitje.

 8. ..če človeško življenje ni nedotakljivo s strani drugega, torej če ni ab-soluto…je potem relativno …

  ..in postane in je pač le predmet in pod pogoji te relativnosti..

 9. ..svoboda ni samovolja in je svoboda le , ko je svoboda tudi za drugega..

  ..torej je splav pač samovolja in nobena svoboda, saj drugemu in nemočnemu človeškemu bitju, iz pozicije premoči in dominacije, jemlje svobodo in iz iz tega temeljno pravico pravic…pravico da je in da biva..

  • citiram: “.svoboda ni samovolja in je svoboda le , ko je svoboda tudi za drugega..”

   Kontradikcija. S tem dejansko zagovarjaš samovoljno svobodo, hrati pa trdiš, da svoboda ni samovolja. Če bi meje moje svobode določal drugi, potem to ni več moja svoboda, ampak njegova, kar pomeni, da mojo svobodo samovoljno omejuje.

   • ..je bila tvoja mati ne-sbodona, ko si začel kot dojenček kruliti od lakote in te je vzela na prsi in dojila..??

    • To je bila njena svobodna odločitev. Tega ji ni bilo treba storiti, nihče je ne bi mogel oz. smel v to prisiliti. Starša imata vso pravico, da otroka zapustita. V tem primeru je država tista, ki mora za takega otroka poskrbeti. Ravno iz razloga, ki ga opisujem zgoraj.

     • Se pravi tam, kjer država ne poskrbi za sirote jih imajo starši pravico pustiti umreti zaradi lastne svobode ?

     • Zdravko, kaj ti je moja mama storila, da jo žališ? A so to krščanske vrednote, s katerimi se tako bahaš? Žali mene, če sem ti že kaj storil, druge pa pusti pri miru. In ti boš meni o svetosti?! Hinavec!

      Mrkislav, tam kjer država za to ne poskrbi sirote pač očitno nimajo pravic. In brez pravic je pač svet krut. S tem se strinjam.

     • Ja ja Lenko, otroci imajo starše ne državo. Svet ni krut, kruti ste ljudje.
      In zakaj je žalitev za tvojo mater, če bi te zapustila, saj je to le svoboda mar ne? Saj je tu namesto nje država, ki ti bo dala ljubezen, aja ljubezen..in kaj apeliraš na neke krščanske vrednote pri drugih, ki jih preziraš ? Ne zahtevaj od drugih, kar jim ne nudiš sam..aja , ti si ateist in ti ni treba..Ti lahko zmerjaš kajne ? A mati ti je sveta Lenko ? To je lepo. Znanstveno dokazano tudi ali kar tako ?

   • Ti pa tvoja kontradikcija, ki jo vidiš tam, kjer je ni.

    Dejansko – s tem, ko je tvoja svoboda omejena s svobodo drugega – določa tvoje meje – drugi.

 10. ..sicer pa je težek absurd in protislovno, če kak decidiran ali izpričan ateist govori o svobodi ali uporablja take pojme..

  ..ker za ateista je človek le kup disponirane materije nastal po naključju in nima nobenega izvornega počela in smisla , niti smiselne usmerjenosti in finalnosti..

  ..nihče normalen pa kupu materije ne pripisuje svobode ali česa podobnega

  ..in bi se s svobodo ukvarjali fiziki ali kemiki, kajti oni se ukvarjajo s snovo oz. materijo..

 11. Po nekajmesečnem premoru ponovno prebiram Časnik. V oči mi je padel najbolj “zvest” komentator Lenko Primc.

  Kdo si Lenko Primc? Vedno imaš prav in o vsem vsakogar poučuješ.

  Dolge razprave pod vsakim člankom. Imaš preveč časa ali so te na Časniku zaposlili, da bi osvetljeval probleme v pravi luči?

  Upam, da vsaj ne zanemarjaš plačane službe oziroma da nisi med tistimi, ki se dolgočasijo v službi in zato visijo na internetu.

 12. ..ker ne morem zgorej ..si poglejmu tu debilizem Lenka..kje v komentarju ..Bernardo Gui 12.1.2015 13:13, pišem o kakih vrednotah..??

  ..da mi potem dembilko Lenko očita krožno sklepenaje o vrednota ???

  ..in samo spotoma, si poglejte ko se dembilko Lenko okoli razuma sklicuje na t.i. Razsvetljenstvo, ki po njegovem ukinja argument, vero.. Boga..??

  ..pa [odstranil admin] ne ve niti tega, da razsvetljenstvo in razsvetljenci niso bili ateisti, temveč deisti..

  [odstranil admin]

 13. ..in če se omejimo na razumnost in razum..

  ..kaj razumnega je v tem, da človek npr. v splavu izniči in uniči bivanje in obstoj drugega človeškega bitja, ki je za povrh še povsem v podrejeni in nemočni poziciji..

  ..ker če bi bilo to razumno, bi ne bilo potem tudi nobenih razumnih ovir, da potolćemo tudi kakega dvoletnega otroka, ko nam včasih dopizdi in gre na živce in nas omejuje v lastni svobodi..

  ..bi rad šel na fuzbal ali v miru bral časopis na kavču, pa mulo skaće naokoli, kruli in hoče pozornost in da mu dam jesti.

  ..ma marš mali, te lepo in razumno pobijem in imam mir in grem na kavč..

  svoboda in pravica ležanja na kavču press

 14. Avtorjev članek odobravam, le izhodišče ima napačno. Slovenci si žal nismo pred četrt stoletja izborili svobode, samo lastno državo, ki pa je, kot vsi vidimo, ne moremo, ne smemo pa tudi ne znamo upravljati.

  Lenko Primc, Aladar Brglez in podobni komentatorji so pač službeno zadolženi, da smetijo in motijo diskusije na tem portalu. Ta pojav dokazuje, da nekaj svobode le obstaja, ker bi na primer kristjanove komentarje na Delu, Dnevniku ali HanziTv sproti brisali.

  Bernardu čestitam za argument, da kup materije brez začetnega in končnega smisla ne potrebuje svobode!

  • ..no možno je , da se npr. jeklo strukturno po kaljenju iz avstenita z brezdifuzijsko premeno spremeni v martenzit…po svobodni volji in svobodni odločitvi..

   ..pa kolegi metalurgi tega še ne poznajo..

   kalilnica proizvodni obrat svobode press

    • …ee Zdravkec..bo treba razumeti kako so komunajzeki, kot materialisti, pobožnjili materijo…

     ..in kako bi iz te materije naredili in so delali Novega Človeka..če jih gnili kapitalizem ne bi ekonomsko porazil..

 15. Večinoma se z avtorjem lahko strinjam,njegovo mnenje se mi zdi tudi dovolj spoštljivo do drugače mislečih. Komentarji žal niso vsi taki. Zato pa sem tako kot povsod in vsak dan tudi pri branju Časnika pred svobodno izbiro o tem,čigave želim ni hočem prebirati in katerih ne več. Tistih,ki jih bosta npr.še pisala lenko primc pa Aladar brglez in še nekateri drugi ujeti svobodnjaki pač nočem več brati in se odločam za popolno ignoriranje le-teh. Za to svojo odločitev tudi prevzemam polno odgovornost in posledice. S tem primerom pa želim samo poudariti,da mi je tudi v drugih mnogo bolj težavnih položajih omogočena takšna izbira med dobrim in zlim-pa čeprav so posledice mnogo bolj tvegane. Vsem nam želim,da sprejmemo odgovornost in izberemo odločitev po vesti-ne,da bi skrbeli zaradi posledic. Te so tako ali tako zares slabe le takrat.ko ravnamo proti njej,proti resnici in proti življenju.

  • Kakšne posledice pa so lahko, če komentarje omenjenih oseb ne bereš več? Sam jih tudi ne berem, čisto zavestno jih ne berem.

 16. ..takole nam pojasni, kdo in kaj smo..veliki in znani guru modernega ateizam..

  “Svet, ki ga opazujemo, ima točno take lastnosti, kakršne bi pričakovali, če ne bi bilo nobenega načrta, nobenega namena, niti zla in ne dobrega, nič razen slepe neusmiljne brezbrižnosti … DNK se ne briga in ne ve. DNK samo je. In mi plešemo po njeni glasbi …

  Priznavamo, da smo podobni opicam, vendar se redkokdaj zavemo, da SMO opice.

  Kaj smo mi vsi drugega kot samoreproducirajoči se roboti? Sestavili so nas naši geni in to, kar počnemo je, da se potikamo po svetu in iščemo načine za naše preživetje in končno proizvedemo še kakega robotskega otroka.” Richard Dawkins

  ..robot, pa ne ve in ne pozna svobode..

Comments are closed.