»Sovražni govor«

26
Foto: Flickr.
Foto: Flickr.

V povezavi z migrantsko oziroma begunsko krizo v Evropi se pri nas v minulih dneh soočamo še z enim velikim političnim problemom, ki se je v javnosti udomačil s poimenovanjem »sovražni govor«. Osebno sem prepričan, da je javni in politični diskurz o »sovražnem govoru«, kakršnemu smo trenutno priča v Sloveniji, dolgoročno veliko nevarnejši kot vse dogajanje okrog migrantov v Evropi.

Naj uvodoma razjasnim, da se v prispevku ne bom opredeljeval do migrantske problematike, ne z vidika varnosti in ne s človekoljubnega vidika. Migrantsko vprašanje je zgolj platforma mojemu osnovnemu cilju, t.j. stopiti v bran mojim temeljnim ustavnim pravicam in svoboščinam. Zato prispevek tudi pišem v prvi osebi. Temu dodajam še, da se do sedaj nisem javno opredeljeval do migrantske problematike in nisem sodeloval na nobenem tovrstnem javnem zboru. Ker zaupam vladi in parlamentu, da bosta v okviru svojih pristojnosti in zakonodaje to problematiko reševala s splošno dobro.

Moje osebno opažanje je, da slovenska politična in ideološka levica ter anarholiberalci že dalj časa z uvajanjem diskurza o »sovražnem govoru« grdo zlorabljajo slovenski javni in politični prostor. Tako imenovani »sovražni govor« postaja eminentno politično orodje levičarjev in anarholiberalcev na vseh družbenih in celo osebnih področjih, kjer se srečata politika in ideologija.

Mislim, da mi ni potrebno posebej navajati dogodkov ali okoliščin, ki so pri nas privedle do zaskrbljujoče javne (politične in medijske) razprave o svobodi govora. Lep primer za to sta nedavni referendum o družinski zakonodaji in trenutna migrantska problematika. V obeh primerih je tako imenovani »sovražni govor« postal politični pertpetuum mobile levičarjev in anarholiberalcev. Z opredeljevanjem nasprotnih stališ, kot so njihova za sovražni govor, so se slovenski levičarji samooklicali za edine varuhe človekovih pravic. Kakšna zloraba!

To kar nam dnevno servirajo mediji, predvsem pa levičarske ter anarholiberalne skupine in posamezniki je nedemokratično, povsem nesprejemljivo in obsodbe vredno. Neprestano obtoževanje in javno etiketiranje posameznikov, ki demokratično izražamo svoje politično stališče z rasisti, nacionalisti, populisti, nedemokrati, ksenofobi in ne vem, s čim vse, in to zgolj zato, ker ne sledimo levičarskemu in anarholiberalnemu mainstreamu, je preseglo vse meje dobrega okusa in politične korektnosti.

In kje so levičarji in anarholiberalci tokrat odkrili »sovražni govor«? Na zborovanjih proti nastanitvi/ naselitvi migrantov v Kidričevem, Šenčurju, Kranju, Logatcu, Vrhniki in Ljubljani. Kolikor vem na nobenem od javnih protimigrantskih shodov ni bilo nasilja nad migranti ali komerkoli drugim, javnih pozivov na linč, pozivov po nasilni menjavi aktualne oblasti ali drugačnega kršenja slovenske zakonodaje. Šlo je za demokratično izražanje političnega prepričanja in stališč do migrantske problematike ter ravnanja aktualnih slovenskih in EU oblasti s tem v zvezi. In pri tem je s stališča svobode vesti, govora in združevanja povsem vseeno ali je to levičarjem in anarholiberalcem všeč ali ne. Kdo pa so oni, da bi moral jaz svoja politična stališča in vrednote ravnati po njih?
Vendar ne, levičarji so ta zborovanja, pod pretvezo »sovražnega govora«, izkoristili za odkrit poziv k prepovedi izražanja drugačnih stališč, kot so njihova. Levičarji in anarholiberalci javno pozivajo k prepovedi shodov drugače mislečih, javno pozivajo k kaznovanju »sovražnega govora« po njihovi meri, k redefinicijo »sovražnega govora«, ki bo ustrezala njihovim potrebam, javno pozivajo k zasmehovanju drugače mislečih, itd.

Zavedam se, da svoboda govora ni absolutna. Vendar se v primeru omenjenih shodov lahko pogovarjamo izključno o kulturi govora, o (ne)primerni ikonografiji, o (ne)sprejemljivih moralnih stališčih, o (ne)empatiji, itd. Nikakor pa ne moremo in ne smemo pod vprašaj postaviti svobode vesti, svobode izražanja in pravice do zbiranja in združevanja teh, ki so se javno opredelili do aktualne družbene problematike. Levičarji in anarholiberalci pa žal počno ravno to!

Tako kot se sam ne strinjam z večino levičarskih in anarholiberalnih stališč do družbenih vprašanj, vendar jih spoštujem, zahtevam, da tudi levičarji in anarholiberalci spoštujejo moja politična in ideološka stališča ter zavzemanje za ohranjanje tradicionalnega slovenskega načina življenja. Brez vsiljenega multikulturalizma, relativizacije narodne pripadnosti ali razvrednotenja tradicionalnih vrednot.

Nek predstavnik Združene levice, Mirovnega inštituta, Sveta za odziv na sovražni govor, Alternativne akademije ali novinar tednika Mladina oziroma katerekoli levičarske in anarholiberalne (od vlade financirane) nevladne organizacije zaradi svoje politične in ideološke provenience nima prav nobenih pravic več kot jaz ali kot sleherni drugače politično in vrednostno opredeljen posameznik iz Kidričevega ali Šenčurja. Slovenski levičarji in anarholiberalci pač niso etalon, merska enota za določanje demokratičnosti slovenske družbe ter nimajo prav nobene pravice določati kdo v tej državi lahko kaj govori in kaj ne, kdo ima v kakšni zadevi prav in kdo ne, kdo je pravi in kdo ne. Celo marksistični filozof in levičarski ideolog Slavoj Žižek je pred časom izjavil, da prezira levičarsko “fancy” človekoljubnost.

Sicer pa izvolite spoštovani levičarji in anarholiberalci. Če ste zares tako globoko prepričani, da je v državi potrebno prepovedati drugačno razmišljanje, govorjenje in združevaje od vašega in ga sankcionirati, potem to naredite zakonito in ne z ideološko revolucijo. Verjamem, da dobro poznate 16. člen ustave, ki vam s tem v zvezi nalaga: »…določene človekove pravice in temeljne svoboščine je izjemoma dopustno začasno razveljaviti ali omejiti v vojnem in izrednem stanju. Človekove pravice in temeljne svoboščine se smejo razveljaviti ali omejiti le za čas trajanja vojnega ali izrednega stanja, vendar v obsegu, ki ga tako stanje zahteva, in tako, da sprejeti ukrepi ne povzročajo neenakopravnosti, ki bi temeljila le na rasi, narodni pripadnosti, spolu, jeziku, veri, političnem ali drugem prepričanju, gmotnem stanju, rojstvu, izobrazbi, družbenem položaju ali katerikoli drugi osebni okoliščini.«. Torej, razglasite izredno stanje ali celo vojne razmere in mi zakonito omejite moje pravice in svoboščine. Pri tem pa bodite pošteni in vesoljni Sloveniji jasno obelodanite, da izredne razmere razglašate zato, da boste lahko utišali politične in idejne nasprotnike. In ne sklicujte se na lažno, sprevrženo pretvezo zaščite človekovih pravic migrantov oziroma katerihkoli manjšin.

V nasprotnem primeru pa vas vljudno prosim, da se prenehate obregovati v moje politično prepričanje, vrednostne opredelitve in moje družbeno življenje. Do mojega načina imam vso pravico, kot vi do vašega. O vsem se lahko pogovarjamo in soočamo stališča, vendar z argumenti in civilizirano. Na pa na način zasmehovanja, žaljenja, omalovaževanja ali celo z grožnjami po kaznovanju in nedemokratični spremembi zakonodaje po vaši meri. Kar je vaša praksa že kar nekaj časa. Ker vam sploh ne gre za skrb in prizadevanje za odprt javni prostor. Nasprotno, povsem brezsramno izkazujete popolno nerazumevanje demokratičnosti javnega prostora z vidika svobode vesti, govora in združevanja. Še več, levica brezkompromisno zahteva, da je ta prostor samo njen, tak kot ga razume ona. Vse kar ni v njenem kontekstu pa razglasi za nepravo, neprimerno in vredno obsodbe.

Vendar imam kot pošten državljan Republike Slovenije možnost in pravico jasno in glasno povedati ter zagovarjati svoje stališče do katerega koli družbenega pojava v svoji domovini. Svoboda vesti, svoboda izražanja ter pravica do zbiranja in združevanja so moje z ustavo določene človekove pravice in temeljne svoboščine. Tega mi nima pravice kratiti ali prepovedovati nihče; ne oblast, ne posamezne politične ali vrednostne skupine, ne mediji in ne posamezniki. Teh pravic in svoboščin si tudi ne pustim odvzeti. Zanje si bom prizadeval in jih branil vedno, povsod in v vseh okoliščinah, jih priznaval vsem in nasprotoval vsakomur, ki bi neupravičeno in nezakonito posegel vanje.

Zato sem dvignil glas proti poskusom slovenske politične levice in anarholiberalcev, da bi zaradi njihovih dnevnopolitičnih hotenj in potreb omejili moje temeljne človekove pravice in svoboščine. Zato tudi upravičeno pričakujem, da bo aktualna slovenska oblast zavarovala moje (in sleherne državljanke in državljana Republike Slovenije) ustavne pravice in svoboščine.

26 KOMENTARJI

 1. Briljantno na kubik in še enkrat na kubik!!!

  To je to! To je z življenjsko logiko in civilizacijskim občutkom argumentirana zahteva po normalizaciji negativnega stanja v Sloveniji!

  Da ne bomo Slovenci, ki hrepenimo po demokraciji, enakopravnosti in vrednotnemu življenju, žrtve ugrabiteljev, ki nam jemljejo svobodo vrednotnega življenja in domoljubja do našega domačega okolja in države Slovenije.

 2. Najmočnejše orožje je razumna in argumentirana beseda.

  Te se tisti, ki imajo tiste, ki so človekoljubni in domoljubni do svojih bližnjih in domačega okolja, za rasiste in manjvredne, najbolj bojijo, saj vedo, da se poslužujejo laži.

  Bolj všeč jim je nasilje, duhovno in fizično. Tu so doma. To je njihov način odnosa do drugače mislečih – do tistih, ki želijo naj zacveti vrednotna Slovenija!

 3. Ne pozabimo, da so dediči slovenskega genocida, ki ga niso obsodili in ga skozi njihovo razmišljanje in ravnanje na različne načine opravičujejo in tolerirajo.
  Tako kot mnogi Rusi.

  To jim nezavedno ali zavedno preprečuje, da bi Slovenija postala država, v kateri oblast neguje pogoje za resnično demokratično in vrednotno življenje.

  Ne le z besedami in zakoni, ampak tudi z dejanji.

 4. Dokaz temu. da niso obsodili genocida nad Slovenci, je med drugim dejstvo, da nočejo sprejete Evropske deklaracije o obsodbi totalitarizmov v Evropi.

  Povsem očitno je, da so posebej ranljiva skupina ljudi v Sloveniji tisti, ki so bili sami ali njihovi sorodniki žrtev totalitarnih represivnih dejanj v bivši državi.

  Med nje po logiki stvari, spadajo tudi slovenski kristjani, saj so bili prav tako deležni totalitarne represije.

  Navedene ranljive skupine državljanov v Sloveniji, morajo imeti po mednarodnih deklaracijah o človekovih pravicah prizanesljiv in naklonjen odnos oblasti, ki pa ga ni.

 5. Dober in aktualen članek.

  V času povsem levih vlad po letu 2008 (z manjšo motnjo leta 2012) so se totalitaristom apetiti povečali. Sedaj jim svoje totalitarne narave ni treba več skrivati, saj jo nenehno celo promovirajo.

 6. Ni lepo in pošteno, če ljudje tiste, ki bežijo pred strahovito vojno, počez označujejo za invazijsko vojsko, verske ekstremiste in kriminalce. Ali pa je to že “sovražni govor” ali ne in koliko je ta ksenofobija lahko že fašistoidna, je sicer diskutabilno.

  Kristjani smo večkrat v tej državi deležni žaljive in agresivne verbalne obravnave. Spomnimo se samo umetnice, ki nas definira, da imamo ” plombo na možganih”. Ali da je njena državljanjska dolžnost sovražiti ustanovo, ki ji katoličani po definiciji pripadamo.

  “Sovražni govor” da ali ne – ni lepo; ni pošteno, ni vzgojno in kulturno, ne gradi sožitja. Kar velja tako za citirane besede Svetlane Makarovič kot za večino vsebine protimigrantskih shodov, kot so bili na Kidričevem, v Šenčurju in še kje.

  p.s. Prijetno sem presenečen nad jasnim odzivom v župniji Šenčur s strani župnika Kokalja in veroučiteljic uršulink. Cerkev ni poklicana, da plava s tokom, ampak da oznanja tisto, kar je skladno z evangelijem.

 7. Jaz sem pa po eni strani kar vesela te levičarske histerije saj opažam, da jih volilci, eden za drugim, zapuščajo. Kljub vsej medijski cenzuri in propagandi, jim večine ljudi ne uspe prepričati v svoj prav. Če bi bil jutri referendum, bi izgubili še huje kot pri noveli družinskega zakonika. Migranti so tema na kateri si bo levica polomila zobe in omogočila desnici, da pride na oblast, če bo le-ta znala pravilno napeljati vodo na svoj mlin.

  • Mogoče bo desnica zmagala s tem na volitvah. Ne bo pa prepričala in ne bo zmagala v etičnem smislu. Nobena res velika intelektualna avtoriteta je ne bo pri tem podprla.

   • Katera velika intelektualna in moralna avtoriteta je pa podprla vse do sedanje lopovske levičarske vlade?

    Desnica pri nas v normalnih okoliščinah ne more na oblast, ker levica obvladuje večino medijev, kapitala in družbenih podsistemov, zato bi bila neumna, če ne bi izkoristila ponujene priložnosti.

    • Prišla je na oblast in to precej nepričakovano, 2004. In prej 1990 ( res pa tisto niso bile čisto normalne razmere).

   • Merklova,ki je širokogrudno obljubljala nesrečnikom raj na zemlji,naj vzpostavi zračni most med Turčijo in Nemčijo in s tem prevzame nase odgovornost in skrb za vse neljube dogodke,ki jih je POVZROČILA s svojim “WILLKOMMEN”!

     • Ne govorim o pokori Zdravko,pač pa o tem,kako naj svoje povabilo beguncem reši brez obremenjevanja držav,ki že brez
      tako imenovane begunske krize živi iz rok v usta,ženska se ne zaveda,da je s svojim nespodobnim vabilom dala beguncem upanje v lepšo prihodnost!Menda nisi preslišal odgovorov ljudi,ki beže novinarjem,vsi so trdno prpričani,da je njihova končna destinacija Nemčija,kamor jih je širokogrudno povabila Mutti Angela!Zakaj naj bi se ustrlila,saj jo čaka še veliko dela in med drugim tudi bližajoče se volitve!Toliko o tem,mislim,da bi morala ona in še kdo razmisliti o tem,kaj se dogaja v Grčiji,ki je že brez begunske krize v velikih težavah!Mislim,da mi ne moreš očitati ksenofobije,predlagal sem kar dobro rešitev!

     • Zakaj bi kaj reševala? Komu na čast? Tebi?! Lahko se umakne, ustreli, pa vi rešujte ta problem, če ste toliko pametnejši.

  • Gledal sem posnetke protesta v Ljubljani slike levih vstajnikov so grozljive,pravzaprav je nedvoumno prikazan značaj ljudi,ki že sedemdeset let skrivajo svoje obraze ,če že ne oni pa njihovi potomci!Dejstvo je,da so te isti ljudje pred leti obmetavali policiste z granitnimi kockami,tako Mariboru,kot v Ljubljani,na vsak način želijo ohraniti kaos in anarhijo na ulicah in v parlamentu,pri čemer jim pride prav tudi begunska katastrofa,ki nas hkrati opominja,da se lahko podobna zgodba zgodi tudi nam pred lastnim pragom!Dokler nas bodo poučevali o tem kaj je sovražni govor poslanci ZL odeti v majice s portreti avtorjev komunističnega terorja,toliko časa lahko sanjamo,kot je priporočil narodu Kučan ob razglasitvi samostojne Slovenije!Preteklo soboto so krožile po Kotnikovi ulici hijene in nestrpno čakale na plen!Kaj je za rešitev
   begunske apokalipse storil OZN,kaj so storile ostale mednarodne humanitarne organizacije?

 8. Desnica pri nas nikoli ni bila na oblasti. Kadar je bila, je oblast morala deliti z levico in žal tudi z desnico, ki je bila z nogo in pol leva oz. kontinuitetna. Zato tudi do večjih sprememb ni bilo mogoče priti, saj brez njih ni bilo mogoče ničesar sprejeti. Če so se obetale resnejše spremembe, so jih pa onemogočili.

  Migrantska kriza bo morda prinesla preobrat, a to ni gotovo. Res pa vse več ljudi spoznava, da ta kriza ni naključna. Tudi levičarji. Ljudje, ki želijo v Evropo, so večinoma zmanipulirani. Nobenega dvoma ni, da to je invazija v službi določenih sil. To je mogoče tudi dokazati.

 9. Ideologija sovražnega govora ni slovenska posebnost, kajti z njo je obsedena vsa potrošniška demokracija. Ta ideologija je samo ena od oblik razčlovečenja človeka, druga je recimo nepriznavanje biološkega spola, tretja na primer formiranje enoumja. S tem so zajete vse tri oblike telo, čustva in razum. Vse gre v smeri izničevanja unikatnosti posameznika, s tem pa neposredno zanikanje, da je človek ustvarjen po božji podobi.
  Bog nas je ustvaril in nam dal svobodno voljo, ki nam jo ni vzel tudi , ko smo grešili, torej človek kot svobodno bitje lahko tudi sovraži in tega mu nihče ne more vzeti. Svoboda človeka je pred škodo, ki jo lahko naredi s svojo grešnostjo. Človek je človek samo, ko mu ni vzeta svoboda, da je to kar je.

  • Dobro, samo če si desnica ali “desnica” noče vzeti pravice, da o drugih lahko grdo in grobo govori, naj potem ne vije roke, ko je sama žrtev takega nastopanja, govorjenja, pisanja. Drugače imamo v igri dvojna merila, dvoličnost, poljubno oz. relativno moralo, ki seveda ne more biti resna morala.

   In vedimo, če smo taki navdušenci za vsakršno svobodo izražanja, da je možno, da se bomo znašli v svetu, kjer grobi, neotesani in površni preglasijo bolj senzibilne, poznavalske in poglobljene. Kar morda niti ni tako dobro …

 10. Razvpiti Miloševićevi mitingaši so se na pot v Ljubljano odpravili brez orožja. Hoteli so le uveljaviti svojo svobodo govora, da nam razložijo, zakaj Slovenija nima pravice zapustiti Socialistične Federativne Republike Jugoslavije. Takrat je Republika Slovenija prepovedala omenjeno zborovanje. Ukrepi so bili drastični.

  Dandanes nihče fizično ne onemogoča primitivce, da med protesti proti naselitvi beguncev v njihovi občini, pripadnike drugih veroizpovedi ponižuje. Čeprav bi številne v pravni državi obravnavali individualno in pred sodišči.

Comments are closed.