Sorci pravijo, da jim je kultura položena v zibelko

0

Eno najbolj dejavnih kulturno umetniških društev na našem območju KUD »Oton Župančič« Sora praznuje sedemdesetletnico delovanja. Tradicija kulturne dejavnosti je sicer veliko starejša, sedemdeset let pa delujejo pod tem imenom. V KUD »Oton Župančič« Sora sodelujejo sicer večinoma prebivalci vasi na območju KS Sora oz. župnije Sora, približno dvajset odstotkov članov pa prihaja tudi iz okoliških krajev.

Osrednje praznovanje obletnice je bilo v soboto, 19. oktobra, in sicer so začeli z odprtjem in blagoslovom nove galerije, ki je prizidana Domu krajanov v Sori, v katerega dvorani so bile razstave doslej. Ob odprtju galerije so spregovorili: župan medvoške občine Nejc Smole, predsednik sveta KS Sora Mirko Javeršek in predsednik društva Franc Plešec, blagoslovil pa jo je sorški župnik Jože Čuk.

Petindvajsetič ekstempore

Sorški KUD je že petindvajsetič pripravil ekstempore. Udeležilo se ga je 31 slikarjev, v goste pa je prišla še slikarka Isabelle Medina iz francoskega mesta Crest, ki je pobrateno z občino Medvode. Ustvarili so 37 del, ki so bila v sklopu osrednje občinske prireditve ob dnevu državnosti razstavljena že v novi galeriji.

Prvi ekstempore v Sori je bil organiziran leta 1985 in se je v vseh teh letih dodobra uveljavil, tako da je udeležba slikarjev vsakič solidna. Tema slikarskega ustvarjanja je vsakokrat druga, letos je bil navdih pesnik Oton Župančič, čigar ime kot Finžgarjevega prijatelja so sorški kulturniki dali v naziv svojega društva. Žirijo, ki ocenjuje nastala dela, že nekaj let vodi umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka Anamarija Stibilj Šajn, kar daje sorškemu ekstemporu še dodatno vrednost.

Dolgoletna tradicija kulturnega udejstvovanja

Po odprtju so zbrani odšli v dvorano, kjer je bila slavnostna prireditev. Z nagovorom jo je začel predsednik KUD-a Franc Plešec, ki društvo vodi že dobrih petintrideset let. Za sproščen začetek in konec koncev tudi smeh je poskrbel mikrofon, ki kar ni hotel ostati tam, kjer ga je govornik potreboval. Ampak so uredili in predsednik je v nagovoru izrazil predvsem veselje nad tem, kar so naredili, in upanje na nadaljevanje tradicije na področju kulturne dejavnosti v Sori, saj je ta izpričana že od začetka 20. stoletja, zagotovo pa so vsaj peli že stoletja prej. Gledališka dejavnost je izpričana od leta 1905, ko je bilo ustanovljeno Prostovoljno gasilsko društvo Sora, ki je do druge svetovne vojne uprizarjalo gledališke igre. Zdaj to tradicijo nadaljuje gledališka skupina KUD, ki je na tokratni prireditvi dala povezovalko programa, organizacijo in režijo, sicer pa je v različnih obdobjih pripravila veliko uspešnih predstav.

Finžgarja se še vedno radi spominjajo

Pomembno vlogo v kulturnem življenju krajev v župniji Sora pa so imeli tudi krajevni duhovniki. Ni sicer izpričano, kakšna zapuščina je ostala za Valentinom Vodnikom, ki je leta 1784 prišel za eno leto kot kaplan službovat v Soro, vsekakor pa ostaja pomemben vpliv Franca S. Finžgarja, ki je bil župnik v Sori od leta 1908 do 1918. Še vedno se ga spominjajo in s ponosom govorijo o njem. V času njegovega službovanja so kupili možnar, s katerim so streljali za veliko noč. Od leta 1974 je bila njegova spominska soba v gostilni, ki deluje v Domu krajanov, zdaj pa so Finžgarjev kot z nekaj eksponati uredili v novi galeriji.

Moški zbor deluje več kot 65 let

Na prireditvi so sodelovale vse sekcije, ki so sedaj dejavne v društvu. Začel je Moški pevski zbor, ki deluje več kot petinšestdeset let, vodi ga pa Klemen Jerinc. Najprej ga je 45 let vodil Mihael Gaber (1927–2017), eden od ustanoviteljev društva in hkrati organist v Sori. Kot se je pokazalo na prvem pevskem memorialu Mihaela Gabra, ki ga je 12. maja 2019 ob obletnici smrti organizirala pevska skupina Foné Megále, sicer vključena v KUD Fran Saleški Finžgar Senica, ni bil »legenda« le v Sori, saj so se odzvali tudi pevski zbori, ki nimajo sedeža v tam. Za Gabrom je zbor deset let vodil Andrej Benedik.

Še eno osebnost moramo omeniti, ko je beseda o MoPZ KUD »Oton Župančič« Sora. Valentin Zdravko Veber (1930–2007) je bil tudi eden od ustanovnih članov društva, igralec, pevec in nekaj let predsednik KUD-a. Obiskovalci pevskih prireditev so si ga zapomnili predvsem kot odličnega solista basista. Ni bil le član sorškega moškega zbora, ampak tudi Lovskega pevskega zbora Medvode. Zelo velikokrat je zapel Ribničana ali pa Pesem od rojstva.

Leta 2004 sta oba pevca dobila občinski priznanji za dolgoletno kulturno udejstvovanje.

S pesmijo po poti kulturne dediščine

MoPZ KUD »Oton Župančič« Sora redno sodeluje na revijah pevskih zborov in skupin, ki jih organizira JSKD, poje na raznih prireditvah v kraju in občini pa še kje. Nekaj let zapored so se odpravili na pohod S pesmijo po poti kulturne dediščine, kjer so pesmijo počastili spomin na F. S. Finžgarja v Sori, Cvetka Golarja na Gostečem, Jakoba Aljaža v Zavrhu, Simona Jenka na Podreči, Ignacija Borštnika v rojstni hiši v Cerkljah, zapeli so v Prešernovem gaju v Kranju in pri slikarju Berku v Škofji Loki. Redno sodelujejo tudi na verskih slovesnostih in komemoracijah. V vseh teh letih je zbor vzpostavil tudi veliko stikov z drugimi slovenskimi pevskimi zbori doma in na tujem.

Nekaj let je v okviru KUD »Oton Župančič« Sora prepeval tudi Mešani pevski zbor, ki ga je dolgo tudi vodil Mihael Gaber, za njim pa ga je prevzela njegova hči Jana Debeljak. MePZ se je udeleževal tudi Tabora slovenskih pevskih zborov v Šentvidu pri Stični.

Mešani oktet Lipa zapoje tudi podoknico

Za njimi je prišel na oder Mešani oktet Lipa, ki deluje od leta 1992. Zaradi raznih vzrokov so 25-letnico delovanja praznovali šele letos. Že od začetka ga vodi Jana Debeljak. Pojejo slovenske ljudske in umetne pesmi, tudi popevke in priredbe viž narodno-zabavnih ansamblov. Udeležujejo se pevskih revij, srečanj in festivalov, pripravljajo samostojne koncerte, nastopajo na prireditvah v domačem kraju in drugod, kamor jih povabijo. Kot majhna zasedba so velikokrat povabljeni na zasebna praznovanja.

Dekleta rada pojejo

Najmlajša pevska skupina, ki deluje v KUD-u, so Sorške kresnice, ki skupaj prepevajo od leta 2012, vodi pa jih profesorica solopetja Polona Kopač Trontelj. Pred to dekliško skupino je podobno prepevala skupina Polončice, ki jo je vodila profesorica glasbe Polona Kešar (roj. Veber); Polončice so večkrat zapele tudi pri  nastopih folklornih skupin. Pri takšnih zasedbah se pojavijo problemi, ko dekleta postanejo mamice, in v takih primerih skupina nekaj časa »počiva«.

Sorške kresnice nastopajo na različnih prireditvah v domačem kraju in občini, udeležujejo se revij in srečanj, gostujejo pa tudi v drugih krajih po Sloveniji in v tujini. Posnele so tudi zgoščenki Šelestenje sanj in Šelestenje otroških sanj, na katerih so skladbe pokojnega skladatelja domačina iz Preske Janeza Tometa. Pri snemanju sta poleg Sorških kresnic sodelovala tudi šolska pevska zbora iz OŠ Pirniče in OŠ Simona Jenka Smlednik pod vodstvom Eme Gortnar.

O orgličarjih smo že pisali

Za pevci so prišli na oder orgličarji. Najprej odrasli, ki so začeli igrati 2010, kmalu pa so začeli nastopati tudi mladi orgličarji. Več o orgličarjih si lahko preberete

Veselje ob plesu in starih otroških igrah

Začetek delovanja sorških folklornikov sega v leto 1973. Takrat je Marija Veber ustanovila otroško folklorno skupino, otroke začela učiti ljudske plese in jih z njimi postavila na oder. Otroci so kmalu zrasli do mladinske folklorne skupine.

Vedno so veliko nastopali, tudi na eminentnih prireditvah.

S časom se je folklorna skupina razvijala, doživljala krize, za nekaj časa prenehala delovati, zdaj pa spet doživlja vrhunec, in to kot mlajša otroška, starejša otroška in mladinska folklorna skupina. Za Marijo Veber je odraslo folklorno skupino vodil Zvone Gantar, Alenka Perme pa otroško, za Gantarjem sta odraslo prevzela Polona in Primož Veber, otroško pa takoj za Marijo Veber Alenka Perme, ki je sčasoma postala »mama sorške folklore«.

Folklorne skupine dobivajo priznanja na vseh ravneh

Zdaj delujejo tri folklorne skupine: mladinsko vodi Lea Onufrija, starejšo otroško Alenka Perme in Urška Rožanc (hči Alenke Perme), mlajšo otroško, kjer so vključeni tudi tri- in štiriletni otroci, pa Ana Barle. V najmlajši skupini predvsem ohranjajo stare otroške igre. Vse tri skupine so nastopile tudi na prireditvi ob obletnici. Nastopajo na prireditvah v kraju in občini, gostujejo tudi drugod po Sloveniji in tujini, udeležujejo se srečevanj in revij, kjer se zaradi kakovosti svojih nastopov uvrstijo tudi na regijske in državne revije in dobivajo najvišja priznanja.

Fotografije s svečanosti

Fotografije iz arhiva KUD »Oton Župančič« Sora, foto: Peter Košenina in Brane Praznik; ter iz arhiva Alenke Perme in družine Veber